TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Ulangan 16

16:1 <03915> hlyl <04714> Myrumm <0430> Kyhla <03068> hwhy <03318> Kayuwh <024> bybah <02320> sdxb <03588> yk <0430> Kyhla <03068> hwhyl <06453> xop <06213> tyvew <024> bybah <02320> sdx <0853> ta <08104> rwms(16:1)

16:1 fulaxai <5442> ton <3588> mhna <3303> twn <3588> newn <3501> kai <2532> poihseiv <4160> to <3588> pasca <3957> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> oti <3754> en <1722> tw <3588> mhni <3303> twn <3588> newn <3501> exhlyev <1831> ex <1537> aiguptou <125> nuktov <3571>

16:2 <08033> Ms <08034> wms <07931> Nksl <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmb <01241> rqbw <06629> Nau <0430> Kyhla <03068> hwhyl <06453> xop <02076> txbzw(16:2)

16:2 kai <2532> yuseiv <2380> to <3588> pasca <3957> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> probata <4263> kai <2532> boav <1016> en <1722> tw <3588> topw <5117> w <3739> ean <1437> eklexhtai kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> auton <846> epiklhyhnai to <3588> onoma <3686> autou <846> ekei <1563>

16:3 <02416> Kyyx <03117> ymy <03605> lk <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Ktau <03117> Mwy <0853> ta <02142> rkzt <04616> Neml <04714> Myrum <0776> Uram <03318> tauy <02649> Nwzpxb <03588> yk <06040> yne <03899> Mxl <04682> twum <05921> wyle <0398> lkat <03117> Mymy <07651> tebs <02557> Umx <05921> wyle <0398> lkat <03808> al(16:3)

16:3 ou <3364> fagh <2068> ep <1909> autou <846> zumhn <2219> epta <2033> hmerav <2250> fagh <2068> ep <1909> autou <846> azuma <106> arton <740> kakwsewv <2561> oti <3754> en <1722> spoudh <4710> exhlyete <1831> ex <1537> aiguptou <125> ina <2443> mnhsyhte <3403> thn <3588> hmeran <2250> thv <3588> exodiav umwn <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> zwhv <2222> umwn <4771>

16:4 <01242> rqbl <07223> Nwsarh <03117> Mwyb <06153> breb <02076> xbzt <0834> rsa <01320> rvbh <04480> Nm <03885> Nyly <03808> alw <03117> Mymy <07651> tebs <01366> Klbg <03605> lkb <07603> rav <0> Kl <07200> hary <03808> alw(16:4)

16:4 ouk <3364> ofyhsetai <3708> soi <4771> zumh <2219> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> orioiv <3725> sou <4771> epta <2033> hmerav <2250> kai <2532> ou <3364> koimhyhsetai <2837> apo <575> twn <3588> krewn <2907> wn <3739> ean <1437> yushv <2380> to <3588> esperav <2073> th <3588> hmera <2250> th <3588> prwth <4413> eiv <1519> to <3588> prwi <4404>

16:5 <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <08179> Kyres <0259> dxab <06453> xoph <0853> ta <02076> xbzl <03201> lkwt <03808> al(16:5)

16:5 ou <3364> dunhsh <1410> yusai <2380> to <3588> pasca <3957> en <1722> oudemia <3762> twn <3588> polewn <4172> sou <4771> wn <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771>

16:6 <04714> Myrumm <03318> Ktau <04150> dewm <08121> smsh <0935> awbk <06153> breb <06453> xoph <0853> ta <02076> xbzt <08033> Ms <08034> wms <07931> Nksl <0430> Kyhla <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <0518> Ma <03588> yk(16:6)

16:6 all <235> h <2228> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> ean <1437> eklexhtai kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> epiklhyhnai to <3588> onoma <3686> autou <846> ekei <1563> yuseiv <2380> to <3588> pasca <3957> esperav <2073> prov <4314> dusmav <1424> hliou <2246> en <1722> tw <3588> kairw <2540> w <3739> exhlyev <1831> ex <1537> aiguptou <125>

16:7 <0168> Kylhal <01980> tklhw <01242> rqbb <06437> tynpw <0> wb <0430> Kyhla <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmb <0398> tlkaw <01310> tlsbw(16:7)

16:7 kai <2532> eqhseiv kai <2532> opthseiv kai <2532> fagh <2068> en <1722> tw <3588> topw <5117> w <3739> ean <1437> eklexhtai kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> auton <846> kai <2532> apostrafhsh <654> to <3588> prwi <4404> kai <2532> apeleush <565> eiv <1519> touv <3588> oikouv <3624> sou <4771>

16:8 o <04399> hkalm <06213> hvet <03808> al <0430> Kyhla <03068> hwhyl <06116> true <07637> yeybsh <03117> Mwybw <04682> twum <0398> lkat <03117> Mymy <08337> tss(16:8)

16:8 ex <1803> hmerav <2250> fagh <2068> azuma <106> kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> exodion eorth <1859> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> ou <3364> poihseiv <4160> en <1722> auth <846> pan <3956> ergon <2041> plhn <4133> osa <3745> poihyhsetai <4160> quch <5590>

16:9 <07620> twebs <07651> hebs <05608> rpol <02490> lxt <07054> hmqb <02770> smrx <02490> lxhm <0> Kl <05608> rpot <07620> tebs <07651> hebs(16:9)

16:9 epta <2033> ebdomadav oloklhrouv <3648> exariymhseiv seautw <4572> arxamenou <757> sou <4771> drepanon <1407> ep <1909> amhton arxh <757> exariymhsai epta <2033> ebdomadav

16:10 <0430> Kyhla <03068> hwhy <01288> Kkrby <0834> rsak <05414> Ntt <0834> rsa <03027> Kdy <05071> tbdn <04530> tom <0430> Kyhla <03068> hwhyl <07620> twebs <02282> gx <06213> tyvew(16:10)

16:10 kai <2532> poihseiv <4160> eorthn <1859> ebdomadwn kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> kayoti <2530> h <3588> ceir <5495> sou <4771> iscuei <2480> osa <3745> an <302> dw <1325> soi <4771> kayoti <2530> huloghsen <2127> se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

16:11 <08033> Ms <08034> wms <07931> Nksl <0430> Kyhla <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmb <07130> Kbrqb <0834> rsa <0490> hnmlahw <03490> Mwtyhw <01616> rghw <08179> Kyresb <0834> rsa <03881> ywlhw <0519> Ktmaw <05650> Kdbew <01323> Ktbw <01121> Knbw <0859> hta <0430> Kyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <08055> txmvw(16:11)

16:11 kai <2532> eufranyhsh <2165> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> su <4771> kai <2532> o <3588> uiov <5207> sou <4771> kai <2532> h <3588> yugathr <2364> sou <4771> o <3588> paiv <3816> sou <4771> kai <2532> h <3588> paidiskh <3814> sou <4771> kai <2532> o <3588> leuithv <3019> o <3588> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> sou <4771> kai <2532> o <3588> proshlutov <4339> kai <2532> o <3588> orfanov <3737> kai <2532> h <3588> chra <5503> h <3588> en <1722> umin <4771> en <1722> tw <3588> topw <5117> w <3739> ean <1437> eklexhtai kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> epiklhyhnai to <3588> onoma <3686> autou <846> ekei <1563>

16:12 P <0428> hlah <02706> Myqxh <0853> ta <06213> tyvew <08104> trmsw <04714> Myrumb <01961> tyyh <05650> dbe <03588> yk <02142> trkzw(16:12)

16:12 kai <2532> mnhsyhsh <3403> oti <3754> oikethv <3610> hsya <1510> en <1722> gh <1065> aiguptw <125> kai <2532> fulaxh <5442> kai <2532> poihseiv <4160> tav <3588> entolav <1785> tautav <3778>

16:13 <03342> Kbqymw <01637> Knrgm <0622> Kpoab <03117> Mymy <07651> tebs <0> Kl <06213> hvet <05521> tkoh <02282> gx(16:13)

16:13 eorthn <1859> skhnwn <4633> poihseiv <4160> seautw <4572> epta <2033> hmerav <2250> en <1722> tw <3588> sunagagein <4863> se <4771> ek <1537> tou <3588> alwnov <257> sou <4771> kai <2532> apo <575> thv <3588> lhnou <3025> sou <4771>

16:14 <08179> Kyresb <0834> rsa <0490> hnmlahw <03490> Mwtyhw <01616> rghw <03881> ywlhw <0519> Ktmaw <05650> Kdbew <01323> Ktbw <01121> Knbw <0859> hta <02282> Kgxb <08055> txmvw(16:14)

16:14 kai <2532> eufranyhsh <2165> en <1722> th <3588> eorth <1859> sou <4771> su <4771> kai <2532> o <3588> uiov <5207> sou <4771> kai <2532> h <3588> yugathr <2364> sou <4771> o <3588> paiv <3816> sou <4771> kai <2532> h <3588> paidiskh <3814> sou <4771> kai <2532> o <3588> leuithv <3019> kai <2532> o <3588> proshlutov <4339> kai <2532> o <3588> orfanov <3737> kai <2532> h <3588> chra <5503> h <3588> ousa <1510> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> sou <4771>

16:15 <08056> xmv <0389> Ka <01961> tyyhw <03027> Kydy <04639> hvem <03605> lkbw <08393> Ktawbt <03605> lkb <0430> Kyhla <03068> hwhy <01288> Kkrby <03588> yk <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmb <0430> Kyhla <03068> hwhyl <02287> gxt <03117> Mymy <07651> tebs(16:15)

16:15 epta <2033> hmerav <2250> eortaseiv <1858> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> en <1722> tw <3588> topw <5117> w <3739> ean <1437> eklexhtai kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> autw <846> ean <1437> de <1161> euloghsh <2127> se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> genhmasin sou <4771> kai <2532> en <1722> panti <3956> ergw <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4771> kai <2532> esh <1510> eufrainomenov <2165>

16:16 <07387> Mqyr <03068> hwhy <06440> ynp <0853> ta <07200> hary <03808> alw <05521> twkoh <02282> gxbw <07620> twebsh <02282> gxbw <04682> twumh <02282> gxb <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmb <0430> Kyhla <03068> hwhy <06440> ynp <0853> ta <02138> Krwkz <03605> lk <07200> hary <08141> hnsb <06471> Mymep <07969> swls(16:16)

16:16 treiv <5140> kairouv <2540> tou <3588> eniautou <1763> ofyhsetai <3708> pan <3956> arsenikon sou <4771> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> en <1722> tw <3588> topw <5117> w <3739> ean <1437> eklexhtai auton <846> kuriov <2962> en <1722> th <3588> eorth <1859> twn <3588> azumwn <106> kai <2532> en <1722> th <3588> eorth <1859> twn <3588> ebdomadwn kai <2532> en <1722> th <3588> eorth <1859> thv <3588> skhnophgiav <4634> ouk <3364> ofyhsh <3708> enwpion <1799> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> kenov <2756>

16:17 o <0> Kl <05414> Ntn <0834> rsa <0430> Kyhla <03068> hwhy <01293> tkrbk <03027> wdy <04979> tntmk <0376> sya(16:17)

16:17 ekastov <1538> kata <2596> dunamin <1411> twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771> kata <2596> thn <3588> eulogian <2129> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> hn <3739> edwken <1325> soi <4771>

16:18 <06664> qdu <04941> jpsm <05971> Meh <0853> ta <08199> wjpsw <07626> Kyjbsl <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <08179> Kyres <03605> lkb <0> Kl <05414> Ntt <07860> Myrjsw <08199> Myjps(16:18)

16:18 kritav <2923> kai <2532> grammatoeisagwgeiv katasthseiv <2525> seautw <4572> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> polesin <4172> sou <4771> aiv <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> kata <2596> fulav <5443> kai <2532> krinousin <2919> ton <3588> laon <2992> krisin <2920> dikaian <1342>

16:19 <06662> Mqydu <01697> yrbd <05557> Ployw <02450> Mymkx <05869> ynye <05786> rwey <07810> dxsh <03588> yk <07810> dxs <03947> xqt <03808> alw <06440> Mynp <05234> rykt <03808> al <04941> jpsm <05186> hjt <03808> al(16:19)

16:19 ouk <3364> ekklinousin <1578> krisin <2920> ouk <3364> epignwsontai <1921> proswpon <4383> oude <3761> lhmqontai <2983> dwron <1435> ta <3588> gar <1063> dwra <1435> ektufloi ofyalmouv <3788> sofwn <4680> kai <2532> exairei <1808> logouv <3056> dikaiwn <1342>

16:20 o <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <03423> tsryw <02421> hyxt <04616> Neml <07291> Pdrt <06664> qdu <06664> qdu(16:20)

16:20 dikaiwv <1342> to <3588> dikaion <1342> diwxh <1377> ina <2443> zhte <2198> kai <2532> eiselyontev <1525> klhronomhshte <2816> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771>

16:21 o <0> Kl <06213> hvet <0834> rsa <0430> Kyhla <03068> hwhy <04196> xbzm <0681> lua <06086> Ue <03605> lk <0842> hrsa <0> Kl <05193> ejt <03808> al(16:21)

16:21 ou <3364> futeuseiv <5452> seautw <4572> alsov pan <3956> xulon <3586> para <3844> to <3588> yusiasthrion <2379> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> o <3739> poihseiv <4160> seautw <4572>

16:22 o <0430> Kyhla <03068> hwhy <08130> anv <0834> rsa <04676> hbum <0> Kl <06965> Myqt <03808> alw(16:22)

16:22 ou <3364> sthseiv <2476> seautw <4572> sthlhn a <3739> emishsen <3404> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA