TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Raja-raja 12

12:1 <0884> ebs <0> rabm <06645> hybu <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <0705> Myebraw <03060> sawhy <04427> Klm <03058> awhyl <07651> ebs <08141> tnsb<12:2> (12:1)

12:1 (12:2) en <1722> etei <2094> ebdomw <1442> tw <3588> iou ebasileusen <936> iwav kai <2532> tessarakonta <5062> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> abia <7> ek <1537> thv <3588> bhrsabee

12:2 <03548> Nhkh <03077> edywhy <03384> whrwh <0834> rsa <03117> wymy <03605> lk <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <03060> sawhy <06213> veyw<12:3> (12:2)

12:2 (12:3) kai <2532> epoihsen <4160> iwav to <3588> euyev enwpion <1799> kuriou <2962> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> av <3739> efwtisen <5461> auton <846> iwdae o <3588> iereuv <2409>

12:3 <01116> twmbb <06999> Myrjqmw <02076> Myxbzm <05971> Meh <05750> dwe <05493> wro <03808> al <01116> twmbh <07535> qr<12:4> (12:3)

12:3 (12:4) plhn <4133> twn <3588> uqhlwn <5308> ou <3364> metestayhsan <3179> kai <2532> ekei <1563> eti <2089> o <3588> laov <2992> eyusiazen kai <2532> eyumiwn en <1722> toiv <3588> uqhloiv <5308>

12:4 <03068> hwhy <01004> tyb <0935> aybhl <0376> sya <03820> bl <05921> le <05927> hley <0834> rsa <03701> Pok <03605> lk <06187> wkre <05315> twspn <03701> Pok <0376> sya <05674> rbwe <03701> Pok <03068> hwhy <01004> tyb <0935> abwy <0834> rsa <06944> Mysdqh <03701> Pok <03605> lk <03548> Mynhkh <0413> la <03060> sawhy <0559> rmayw<12:5> (12:4)

12:4 (12:5) kai <2532> eipen iwav prov <4314> touv <3588> iereiv <2409> pan <3956> to <3588> argurion <694> twn <3588> agiwn <40> to <3588> eisodiazomenon en <1722> tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> argurion <694> suntimhsewv anhr <435> argurion <694> labwn <2983> suntimhsewv pan <3956> argurion <694> o <3739> ean <1437> anabh <305> epi <1909> kardian <2588> androv <435> enegkein <5342> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

12:5 P <0919> qdb <08033> Ms <04672> aumy <0834> rsa <03605> lkl <01004> tybh <0919> qdb <0853> ta <02388> wqzxy <01992> Mhw <04378> wrkm <0853> tam <0376> sya <03548> Mynhkh <0> Mhl <03947> wxqy<12:6> (12:5)

12:5 (12:6) labetwsan <2983> eautoiv <1438> oi <3588> iereiv <2409> anhr <435> apo <575> thv <3588> prasewv autwn <846> kai <2532> autoi <846> krathsousin <2902> to <3588> bedek tou <3588> oikou <3624> eiv <1519> panta <3956> ou <3739> ean <1437> eureyh <2147> ekei <1563> bedek

12:6 <01004> tybh <0919> qdb <0853> ta <03548> Mynhkh <02388> wqzx <03808> al <03060> sawhy <04428> Klml <08141> hns <07969> slsw <06242> Myrve <08141> tnsb <01961> yhyw<12:7> (12:6)

12:6 (12:7) kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> tw <3588> eikostw kai <2532> tritw <5154> etei <2094> tw <3588> basilei <935> iwav ouk <3364> ekrataiwsan <2901> oi <3588> iereiv <2409> to <3588> bedek tou <3588> oikou <3624>

12:7 <05414> whntt <01004> tybh <0919> qdbl <03588> yk <04378> Mkyrkm <0853> tam <03701> Pok <03947> wxqt <0408> la <06258> htew <01004> tybh <0919> qdb <0853> ta <02388> Myqzxm <0369> Mknya <04069> ewdm <0413> Mhla <0559> rmayw <03548> Mynhklw <03548> Nhkh <03077> edywhyl <03060> sawhy <04428> Klmh <07121> arqyw<12:8> (12:7)

12:7 (12:8) kai <2532> ekalesen <2564> iwav o <3588> basileuv <935> iwdae ton <3588> ierea <2409> kai <2532> touv <3588> iereiv <2409> kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> ti <5100> oti <3754> ouk <3364> ekrataioute <2901> to <3588> bedek tou <3588> oikou <3624> kai <2532> nun <3568> mh <3165> labhte <2983> argurion <694> apo <575> twn <3588> prasewn umwn <4771> oti <3754> eiv <1519> to <3588> bedek tou <3588> oikou <3624> dwsete <1325> auto <846>

12:8 <01004> tybh <0919> qdb <0853> ta <02388> qzx <01115> ytlblw <05971> Meh <0853> tam <03701> Pok <03947> txq <01115> ytlbl <03548> Mynhkh <0225> wtayw<12:9> (12:8)

12:8 (12:9) kai <2532> sunefwnhsan <4856> oi <3588> iereiv <2409> tou <3588> mh <3165> labein <2983> argurion <694> para <3844> tou <3588> laou <2992> kai <2532> tou <3588> mh <3165> eniscusai <1765> to <3588> bedek tou <3588> oikou <3624>

12:9 <03068> hwhy <01004> tyb <0935> abwmh <03701> Pokh <03605> lk <0853> ta <05592> Poh <08104> yrms <03548> Mynhkh <08033> hms <05414> wntnw <03068> hwhy <01004> tyb <0376> sya <0935> awbb <03225> *Nymym {Nymyb} <04196> xbzmh <0681> lua <0853> wta <05414> Ntyw <01817> wtldb <02356> rx <05344> bqyw <0259> dxa <0727> Nwra <03548> Nhkh <03077> edywhy <03947> xqyw<12:10> (12:9)

12:9 (12:10) kai <2532> elaben <2983> iwdae o <3588> iereuv <2409> kibwton <2787> mian <1519> kai <2532> etrhsen trwglhn epi <1909> thv <3588> sanidov authv <846> kai <2532> edwken <1325> authn <846> para <3844> iamibin en <1722> tw <3588> oikw <3624> androv <435> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> edwkan <1325> oi <3588> iereiv <2409> oi <3588> fulassontev <5442> ton <3588> staymon pan <3956> to <3588> argurion <694> to <3588> eureyen <2147> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

12:10 <03068> hwhy <01004> tyb <04672> aumnh <03701> Pokh <0853> ta <04487> wnmyw <06696> wruyw <01419> lwdgh <03548> Nhkhw <04428> Klmh <05608> rpo <05927> leyw <0727> Nwrab <03701> Pokh <07227> br <03588> yk <07200> Mtwark <01961> yhyw<12:11> (12:10)

12:10 (12:11) kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> eidon <3708> oti <3754> polu <4183> to <3588> argurion <694> en <1722> th <3588> kibwtw <2787> kai <2532> anebh <305> o <3588> grammateuv <1122> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> o <3588> iereuv <2409> o <3588> megav <3173> kai <2532> esfigxan kai <2532> hriymhsan <705> to <3588> argurion <694> to <3588> eureyen <2147> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

12:11 <03068> hwhy <01004> tyb <06213> Myveh <01129> Mynblw <06086> Ueh <02796> ysrxl <03318> whayuwyw <03068> hwhy <01004> tyb <06485> *Mydqpmh {Mydqph} <04399> hkalmh <06213> yve <03027> *ydy {dy} <05921> le <08505> Nktmh <03701> Pokh <0853> ta <05414> wntnw<12:12> (12:11)

12:11 (12:12) kai <2532> edwkan <1325> to <3588> argurion <694> to <3588> etoimasyen <2090> epi <1909> ceirav <5495> poiountwn <4160> ta <3588> erga <2041> twn <3588> episkopwn <1985> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> exedosan <1554> toiv <3588> tektosin <5045> twn <3588> xulwn <3586> kai <2532> toiv <3588> oikodomoiv toiv <3588> poiousin <4160> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

12:12 <02394> hqzxl <01004> tybh <05921> le <03318> auy <0834> rsa <03605> lklw <03068> hwhy <01004> tyb <0919> qdb <0853> ta <02388> qzxl <04274> buxm <068> ynbaw <06086> Myue <07069> twnqlw <068> Nbah <02672> ybuxlw <01443> Myrdglw<12:13> (12:12)

12:12 (12:13) kai <2532> toiv <3588> teicistaiv kai <2532> toiv <3588> latomoiv twn <3588> liywn <3037> tou <3588> kthsasyai <2932> xula <3586> kai <2532> liyouv <3037> latomhtouv tou <3588> katascein <2722> to <3588> bedek oikou <3624> kuriou <2962> eiv <1519> panta <3956> osa <3745> exwdiasyh epi <1909> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> krataiwsai <2901>

12:13 <03068> hwhy <01004> tyb <0935> abwmh <03701> Pokh <04480> Nm <03701> Pok <03627> ylkw <02091> bhz <03627> ylk <03605> lk <02689> twruux <04219> twqrzm <04212> twrmzm <03701> Pok <05592> twpo <03068> hwhy <01004> tyb <06213> hvey <03808> al <0389> Ka<12:14> (12:13)

12:13 (12:14) plhn <4133> ou <3364> poihyhsetai <4160> oikw <3624> kuriou <2962> yurai <2374> argurai hloi <2247> fialai <5357> kai <2532> salpiggev <4536> pan <3956> skeuov <4632> crusoun kai <2532> skeuov <4632> arguroun ek <1537> tou <3588> arguriou <694> tou <3588> eisenecyentov <1533> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

12:14 <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <0> wb <02388> wqzxw <05414> whnty <04399> hkalmh <06213> yvel <03588> yk<12:15> (12:14)

12:14 (12:15) oti <3754> toiv <3588> poiousin <4160> ta <3588> erga <2041> dwsousin <1325> auto <846> kai <2532> ekrataiwsan <2901> en <1722> autw <846> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962>

12:15 <06213> Myve <01992> Mh <0530> hnmab <03588> yk <04399> hkalmh <06213> yvel <05414> ttl <03027> Mdy <05921> le <03701> Pokh <0853> ta <05414> wnty <0834> rsa <0582> Mysnah <0854> ta <02803> wbsxy <03808> alw<12:16> (12:15)

12:15 (12:16) kai <2532> ouk <3364> exelogizonto touv <3588> andrav <435> oiv <3739> edidoun <1325> to <3588> argurion <694> epi <1909> ceirav <5495> autwn <846> dounai <1325> toiv <3588> poiousin <4160> ta <3588> erga <2041> oti <3754> en <1722> pistei <4102> autwn <846> poiousin <4160>

12:16 P <01961> wyhy <03548> Mynhkl <03068> hwhy <01004> tyb <0935> abwy <03808> al <02399> twajx <03701> Pokw <0817> Msa <03701> Pok<12:17> (12:16)

12:16 (12:17) argurion <694> peri <4012> amartiav <266> kai <2532> argurion <694> peri <4012> plhmmeleiav o <3739> ti <5100> eishnecyh <1533> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> toiv <3588> iereusin <2409> egeneto <1096>

12:17 <03389> Mlswry <05921> le <05927> twlel <06440> wynp <02371> lazx <07760> Mvyw <03920> hdklyw <01661> tg <05921> le <03898> Mxlyw <0758> Mra <04428> Klm <02371> lazx <05927> hley <0227> za<12:18> (12:17)

12:17 (12:18) tote <5119> anebh <305> azahl basileuv <935> suriav <4947> kai <2532> epolemhsen <4170> epi <1909> gey kai <2532> prokatelabeto authn <846> kai <2532> etaxen <5021> azahl to <3588> proswpon <4383> autou <846> anabhnai <305> epi <1909> ierousalhm <2419>

12:18 <03389> Mlswry <05921> lem <05927> leyw <0758> Mra <04428> Klm <02371> lazxl <07971> xlsyw <04428> Klmh <01004> tybw <03068> hwhy <01004> tyb <0214> twruab <04672> aumnh <02091> bhzh <03605> lk <0853> taw <06944> wysdq <0853> taw <03063> hdwhy <04428> yklm <01> wytba <0274> whyzxaw <03088> Mrwhyw <03092> jpswhy <06942> wsydqh <0834> rsa <06944> Mysdqh <03605> lk <0853> ta <03063> hdwhy <04428> Klm <03060> sawhy <03947> xqyw<12:19> (12:18)

12:18 (12:19) kai <2532> elaben <2983> iwav basileuv <935> iouda <2448> panta <3956> ta <3588> agia <40> osa <3745> hgiasen <37> iwsafat <2498> kai <2532> iwram <2496> kai <2532> ocoziav oi <3588> paterev <3962> autou <846> kai <2532> basileiv <935> iouda <2448> kai <2532> ta <3588> agia <40> autou <846> kai <2532> pan <3956> to <3588> crusion <5553> to <3588> eureyen <2147> en <1722> yhsauroiv <2344> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> apesteilen <649> tw <3588> azahl basilei <935> suriav <4947> kai <2532> anebh <305> apo <575> ierousalhm <2419>

12:19 <03063> hdwhy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> awlh <06213> hve <0834> rsa <03605> lkw <03101> sawy <01697> yrbd <03499> rtyw<12:20> (12:19)

12:19 (12:20) kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> iwav kai <2532> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> ouk <3364> idou <2400> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> iouda <2448>

12:20 <05538> alo <03381> drwyh <04407> alm <01004> tyb <03101> sawy <0853> ta <05221> wkyw <07195> rsq <07194> wrsqyw <05650> wydbe <06965> wmqyw<12:21> (12:20)

12:20 (12:21) kai <2532> anesthsan <450> oi <3588> douloi <1401> autou <846> kai <2532> edhsan <1210> panta <3956> sundesmon <4886> kai <2532> epataxan <3960> ton <3588> iwav en <1722> oikw <3624> mallw tw <3588> en <1722> gaalla

12:21 P <08478> wytxt <01121> wnb <0558> hyuma <04427> Klmyw <01732> dwd <05892> ryeb <01> wytba <05973> Me <0853> wta <06912> wrbqyw <04191> tmyw <05221> whkh <05650> wydbe <07763> rms <01121> Nb <03075> dbzwhyw <08100> tems <01121> Nb <03107> dbzwyw<12:22> (12:21)

12:21 (12:22) kai <2532> iezicar uiov <5207> iemouay kai <2532> iezebouy o <3588> uiov <5207> autou <846> swmhr oi <3588> douloi <1401> autou <846> epataxan <3960> auton <846> kai <2532> apeyanen <599> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> en <1722> polei <4172> dauid kai <2532> ebasileusen <936> amessiav uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.13 detik
dipersembahkan oleh YLSA