TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ulangan 13

13:1 <04159> tpwm <0176> wa <0226> twa <0413> Kyla <05414> Ntnw <02472> Mwlx <02492> Mlx <0176> wa <05030> aybn <07130> Kbrqb <06965> Mwqy <03588> yk<13:2> (13:1)

13:1 (13:2) ean <1437> de <1161> anasth <450> en <1722> soi <4771> profhthv <4396> h <2228> enupniazomenov enupnion <1798> kai <2532> dw <1325> soi <4771> shmeion <4592> h <2228> terav <5059>

13:2 <05647> Mdbenw <03045> Mtedy <03808> al <0834> rsa <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <01980> hkln <0559> rmal <0413> Kyla <01696> rbd <0834> rsa <04159> tpwmhw <0226> twah <0935> abw<13:3> (13:2)

13:2 (13:3) kai <2532> elyh <2064> to <3588> shmeion <4592> h <2228> to <3588> terav <5059> o <3739> elalhsen <2980> prov <4314> se <4771> legwn <3004> poreuywmen <4198> kai <2532> latreuswmen <3000> yeoiv <2316> eteroiv <2087> ouv <3739> ouk <3364> oidate

13:3 <05315> Mkspn <03605> lkbw <03824> Mkbbl <03605> lkb <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0853> ta <0157> Mybha <03426> Mksyh <03045> tedl <0853> Mkta <0430> Mkyhla <03068> hwhy <05254> honm <03588> yk <01931> awhh <02472> Mwlxh <02492> Mlwx <0413> la <0176> wa <01931> awhh <05030> aybnh <01697> yrbd <0413> la <08085> emst <03808> al<13:4> (13:3)

13:3 (13:4) ouk <3364> akousesye <191> twn <3588> logwn <3056> tou <3588> profhtou <4396> ekeinou <1565> h <2228> tou <3588> enupniazomenou to <3588> enupnion <1798> ekeino <1565> oti <3754> peirazei <3985> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umav <4771> eidenai ei <1487> agapate <25> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> umwn <4771> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> kardiav <2588> umwn <4771> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> quchv <5590> umwn <4771>

13:4 <01692> Nwqbdt <0> wbw <05647> wdbet <0853> wtaw <08085> wemst <06963> wlqbw <08104> wrmst <04687> wytwum <0853> taw <03372> waryt <0853> wtaw <01980> wklt <0430> Mkyhla <03069> hwhy <0310> yrxa<13:5> (13:4)

13:4 (13:5) opisw <3694> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> poreuesye <4198> kai <2532> auton <846> fobhyhsesye <5399> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> autou <846> fulaxesye <5442> kai <2532> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akousesye <191> kai <2532> autw <846> prosteyhsesye <4369>

13:5 <07130> Kbrqm <07451> erh <01197> trebw <0> hb <01980> tkll <0430> Kyhla <03068> hwhy <06680> Kwu <0834> rsa <01870> Krdh <04480> Nm <05080> Kxydhl <05650> Mydbe <01004> tybm <06299> Kdphw <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mkta <03318> ayuwmh <0430> Mkyhla <03068> hwhy <05921> le <05627> hro <01696> rbd <03588> yk <04191> tmwy <01931> awhh <02472> Mwlxh <02492> Mlx <0176> wa <01931> awhh <05030> aybnhw<13:6> (13:5)

13:5 (13:6) kai <2532> o <3588> profhthv <4396> ekeinov <1565> h <2228> o <3588> to <3588> enupnion <1798> enupniazomenov ekeinov <1565> apoyaneitai <599> elalhsen <2980> gar <1063> planhsai <4105> se <4771> apo <575> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> tou <3588> exagagontov <1806> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> tou <3588> lutrwsamenou <3084> se <4771> ek <1537> thv <3588> douleiav <1397> exwsai <1856> se <4771> ek <1537> thv <3588> odou <3598> hv <3739> eneteilato <1781> soi <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> poreuesyai <4198> en <1722> auth <846> kai <2532> afanieiv ton <3588> ponhron <4190> ex <1537> umwn <4771> autwn <846>

13:6 <01> Kytbaw <0859> hta <03045> tedy <03808> al <0834> rsa <0312> Myrxa <0430> Myhla <05647> hdbenw <01980> hkln <0559> rmal <05643> rtob <05315> Kspnk <0834> rsa <07453> Ker <0176> wa <02436> Kqyx <0802> tsa <0176> wa <01323> Ktb <0176> wa <01121> Knb <0176> wa <0517> Kma <01121> Nb <0251> Kyxa <05496> Ktyoy <03588> yk<13:7> (13:6)

13:6 (13:7) ean <1437> de <1161> parakalesh <3870> se <4771> o <3588> adelfov <80> sou <4771> ek <1537> patrov <3962> sou <4771> h <2228> ek <1537> mhtrov <3384> sou <4771> h <2228> o <3588> uiov <5207> sou <4771> h <2228> h <3588> yugathr <2364> sou <4771> h <2228> h <3588> gunh <1135> h <3588> en <1722> kolpw <2859> sou <4771> h <2228> o <3588> filov <5384> o <3588> isov <2470> thv <3588> quchv <5590> sou <4771> layra <2977> legwn <3004> badiswmen kai <2532> latreuswmen <3000> yeoiv <2316> eteroiv <2087> ouv <3739> ouk <3364> hdeiv su <4771> kai <2532> oi <3588> paterev <3962> sou <4771>

13:7 <0776> Urah <07097> huq <05704> dew <0776> Urah <07097> huqm <04480> Kmm <07350> Myqxrh <0176> wa <0413> Kyla <07138> Mybrqh <05439> Mkytbybo <0834> rsa <05971> Mymeh <0430> yhlam<13:8> (13:7)

13:7 (13:8) apo <575> twn <3588> yewn <2316> twn <3588> eynwn <1484> twn <3588> perikuklw umwn <4771> twn <3588> eggizontwn <1448> soi <4771> h <2228> twn <3588> makran <3112> apo <575> sou <4771> ap <575> akrou thv <3588> ghv <1065> ewv <2193> akrou thv <3588> ghv <1065>

13:8 <05921> wyle <03680> hokt <03808> alw <02550> lmxt <03808> alw <05921> wyle <05869> Knye <02347> owxt <03808> alw <0413> wyla <08085> emst <03808> alw <0> wl <014> hbat <03808> al<13:9> (13:8)

13:8 (13:9) ou <3364> sunyelhseiv autw <846> kai <2532> ouk <3364> eisakoush <1522> autou <846> kai <2532> ou <3364> feisetai <5339> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4771> ep <1909> autw <846> ouk <3364> epipoyhseiv <1971> ep <1909> autw <846> oud <3761> ou <3364> mh <3165> skepashv auton <846>

13:9 <0314> hnrxab <05971> Meh <03605> lk <03027> dyw <04191> wtymhl <07223> hnwsarb <0> wb <01961> hyht <03027> Kdy <02026> wngrht <02026> grh <03588> yk<13:10> (13:9)

13:9 (13:10) anaggellwn <312> anaggeleiv <312> peri <4012> autou <846> ai <3588> ceirev <5495> sou <4771> esontai <1510> ep <1909> auton <846> en <1722> prwtoiv <4413> apokteinai <615> auton <846> kai <2532> ai <3588> ceirev <5495> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> ep <1909> escatw

13:10 <05650> Mydbe <01004> tybm <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Kayuwmh <0430> Kyhla <03068> hwhy <05921> lem <05080> Kxydhl <01245> sqb <03588> yk <04191> tmw <068> Mynbab <05619> wtlqow<13:11> (13:10)

13:10 (13:11) kai <2532> liyobolhsousin <3036> auton <846> en <1722> liyoiv <3037> kai <2532> apoyaneitai <599> oti <3754> ezhthsen <2212> aposthsai se <4771> apo <575> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> tou <3588> exagagontov <1806> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397>

13:11 o <07130> Kbrqb <02088> hzh <07451> erh <01697> rbdk <06213> twvel <03254> wpowy <03808> alw <03372> Nwaryw <08085> wemsy <03478> larvy <03605> lkw<13:12> (13:11)

13:11 (13:12) kai <2532> pav <3956> israhl <2474> akousav <191> fobhyhsetai <5399> kai <2532> ou <3364> prosyhsousin <4369> eti <2089> poihsai <4160> kata <2596> to <3588> rhma <4487> to <3588> ponhron <4190> touto <3778> en <1722> umin <4771>

13:12 <0559> rmal <08033> Ms <03427> tbsl <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <05892> Kyre <0259> txab <08085> emst <03588> yk<13:13> (13:12)

13:12 (13:13) ean <1437> de <1161> akoushv <191> en <1722> mia <1519> twn <3588> polewn <4172> sou <4771> wn <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> katoikein se <4771> ekei <1563> legontwn <3004>

13:13 <03045> Mtedy <03808> al <0834> rsa <0312> Myrxa <0430> Myhla <05647> hdbenw <01980> hkln <0559> rmal <05892> Mrye <03427> ybsy <0853> ta <05080> wxydyw <07130> Kbrqm <01100> leylb <01121> ynb <0376> Mysna <03318> wauy<13:14> (13:13)

13:13 (13:14) exhlyosan <1831> andrev <435> paranomoi ex <1537> umwn <4771> kai <2532> apesthsan pantav <3956> touv <3588> katoikountav thn <3588> polin <4172> autwn <846> legontev <3004> poreuywmen <4198> kai <2532> latreuswmen <3000> yeoiv <2316> eteroiv <2087> ouv <3739> ouk <3364> hdeite

13:14 <07130> Kbrqb <02063> tazh <08441> hbewth <06213> htven <01697> rbdh <03559> Nwkn <0571> tma <02009> hnhw <03190> bjyh <07592> tlasw <02713> trqxw <01875> tsrdw<13:15> (13:14)

13:14 (13:15) kai <2532> erwthseiv <2065> kai <2532> eraunhseiv <2045> sfodra <4970> kai <2532> idou <2400> alhyhv <227> safwv o <3588> logov <3056> gegenhtai <1096> to <3588> bdelugma <946> touto <3778> en <1722> umin <4771>

13:15 <02719> brx <06310> ypl <0929> htmhb <0853> taw <0> hb <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <0853> hta <02763> Mrxh <02719> brx <06310> ypl <01931> *ayhh {awhh} <05892> ryeh <03427> ybsy <0853> ta <05221> hkt <05221> hkh<13:16> (13:15)

13:15 (13:16) anairwn <337> aneleiv <337> pantav <3956> touv <3588> katoikountav en <1722> th <3588> polei <4172> ekeinh <1565> en <1722> fonw <5408> macairav <3162> anayemati <331> anayematieite <332> authn <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> auth <846>

13:16 <05750> dwe <01129> hnbt <03808> al <05769> Mlwe <08510> lt <01961> htyhw <0430> Kyhla <03068> hwhyl <03632> lylk <07998> hlls <03605> lk <0853> taw <05892> ryeh <0853> ta <0784> sab <08313> tprvw <07339> hbxr <08432> Kwt <0413> la <06908> Ubqt <07998> hlls <03605> lk <0853> taw<13:17> (13:16)

13:16 (13:17) kai <2532> panta <3956> ta <3588> skula <4661> authv <846> sunaxeiv <4863> eiv <1519> tav <3588> diodouv authv <846> kai <2532> emprhseiv thn <3588> polin <4172> en <1722> puri <4442> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skula <4661> authv <846> pandhmei enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> kai <2532> estai <1510> aoikhtov eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> ouk <3364> anoikodomhyhsetai <456> eti <2089>

13:17 <01> Kytbal <07650> ebsn <0834> rsak <07235> Kbrhw <07355> Kmxrw <07356> Mymxr <0> Kl <05414> Ntnw <0639> wpa <02740> Nwrxm <03068> hwhy <07725> bwsy <04616> Neml <02764> Mrxh <04480> Nm <03972> hmwam <03027> Kdyb <01692> qbdy <03808> alw<13:18> (13:17)

13:17 (13:18) ou <3364> proskollhyhsetai <4347> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> ouden <3762> apo <575> tou <3588> anayematov <331> ina <2443> apostrafh <654> kuriov <2962> apo <575> yumou <2372> thv <3588> orghv <3709> autou <846> kai <2532> dwsei <1325> soi <4771> eleov <1656> kai <2532> elehsei <1653> se <4771> kai <2532> plhyunei <4129> se <4771> on <3739> tropon <5158> wmosen kuriov <2962> toiv <3588> patrasin <3962> sou <4771>

13:18 o <0430> Kyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> twvel <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <04687> wytwum <03605> lk <0853> ta <08104> rmsl <0430> Kyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> emst <03588> yk<13:19> (13:18)

13:18 (13:19) ean <1437> akoushv <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> fulassein <5442> pasav <3956> tav <3588> entolav <1785> autou <846> osav <3745> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594> poiein <4160> to <3588> kalon <2570> kai <2532> to <3588> areston <701> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA