TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Amsal 10

10:1 <0517> wma <08424> tgwt <03684> lyok <01121> Nbw <01> ba <08055> xmvy <02450> Mkx <01121> NbP <08010> hmls <04912> ylsm(10:1)

10:1 uiov <5207> sofov <4680> eufrainei <2165> patera <3962> uiov <5207> de <1161> afrwn <878> luph <3077> th <3588> mhtri <3384>

10:2 <04194> twmm <05337> lyut <06666> hqduw <07562> esr <0214> twruwa <03276> wlyewy <03808> al(10:2)

10:2 ouk <3364> wfelhsousin <5623> yhsauroi <2344> anomouv <459> dikaiosunh <1343> de <1161> rusetai ek <1537> yanatou <2288>

10:3 <01920> Pdhy <07563> Myesr <01942> twhw <06662> qydu <05315> spn <03068> hwhy <07456> byery <03808> al(10:3)

10:3 ou <3364> limoktonhsei kuriov <2962> quchn <5590> dikaian <1342> zwhn <2222> de <1161> asebwn <765> anatreqei <396>

10:4 <06238> ryset <02742> Myuwrx <03027> dyw <07423> hymr <03709> Pk <06213> hve <07326> sar(10:4)

10:4 penia andra <435> tapeinoi <5013> ceirev <5495> de <1161> andreiwn ploutizousin <4148> (10:4a) uiov <5207> pepaideumenov <3811> sofov <4680> estai <1510> tw <3588> de <1161> afroni <878> diakonw <1249> crhsetai <5531>

10:5 <0954> sybm <01121> Nb <07105> ryuqb <07290> Mdrn <07919> lykvm <01121> Nb <07019> Uyqb <0103> rga(10:5)

10:5 dieswyh <1295> apo <575> kaumatov <2738> uiov <5207> nohmwn anemofyorov de <1161> ginetai <1096> en <1722> amhtw uiov <5207> paranomov

10:6 <02555> omx <03680> hoky <07563> Myesr <06310> ypw <06662> qydu <07218> sarl <01293> twkrb(10:6)

10:6 eulogia <2129> kuriou <2962> epi <1909> kefalhn <2776> dikaiou <1342> stoma <4750> de <1161> asebwn <765> kaluqei <2572> penyov <3997> awron

10:7 <07537> bqry <07563> Myesr <08034> Msw <01293> hkrbl <06662> qydu <02143> rkz(10:7)

10:7 mnhmh <3420> dikaiwn <1342> met <3326> egkwmiwn onoma <3686> de <1161> asebouv <765> sbennutai <4570>

10:8 <03832> jbly <08193> Mytpv <0191> lywaw <04687> twum <03947> xqy <03820> bl <02450> Mkx(10:8)

10:8 sofov <4680> kardia <2588> dexetai <1209> entolav <1785> o <3588> de <1161> astegov ceilesin <5491> skoliazwn uposkelisyhsetai

10:9 <03045> edwy <01870> wykrd <06140> sqemw <0983> xjb <01980> Kly <08537> Mtb <01980> Klwh(10:9)

10:9 ov <3739> poreuetai <4198> aplwv <574> poreuetai <4198> pepoiywv <3982> o <3588> de <1161> diastrefwn <1294> tav <3588> odouv <3598> autou <846> gnwsyhsetai <1097>

10:10 <03832> jbly <08193> Mytpv <0191> lywaw <06094> tbue <05414> Nty <05869> Nye <07169> Urq(10:10)

10:10 o <3588> enneuwn <1770> ofyalmoiv <3788> meta <3326> dolou <1388> sunagei <4863> andrasi <435> lupav <3077> o <3588> de <1161> elegcwn <1651> meta <3326> parrhsiav eirhnopoiei <1517>

10:11 <02555> omx <03680> hoky <07563> Myesr <06310> ypw <06662> qydu <06310> yp <02416> Myyx <04726> rwqm(10:11)

10:11 phgh <4077> zwhv <2222> en <1722> ceiri <5495> dikaiou <1342> stoma <4750> de <1161> asebouv <765> kaluqei <2572> apwleia <684>

10:12 <0160> hbha <03680> hokt <06588> Myesp <03605> lk <05921> lew <04090> Myndm <05782> rrwet <08135> hanv(10:12)

10:12 misov egeirei <1453> neikov pantav <3956> de <1161> touv <3588> mh <3165> filoneikountav kaluptei <2572> filia <5373>

10:13 <03820> bl <02638> rox <01460> wgl <07626> jbsw <02451> hmkx <04672> aumt <0995> Nwbn <08193> ytpvb(10:13)

10:13 ov <3739> ek <1537> ceilewn <5491> proferei <4393> sofian <4678> rabdw tuptei <5180> andra <435> akardion

10:14 <07138> hbrq <04288> htxm <0191> lywa <06310> ypw <01847> ted <06845> wnpuy <02450> Mymkx(10:14)

10:14 sofoi <4680> kruqousin <2928> aisyhsin <144> stoma <4750> de <1161> propetouv <4312> eggizei <1448> suntribh

10:15 <07389> Msyr <01800> Myld <04288> ttxm <05797> wze <07151> tyrq <06223> ryse <01952> Nwh(10:15)

10:15 kthsiv plousiwn <4145> poliv <4172> ocura suntribh de <1161> asebwn <765> penia

10:16 <02403> tajxl <07563> esr <08393> tawbt <02416> Myyxl <06662> qydu <06468> tlep(10:16)

10:16 erga <2041> dikaiwn <1342> zwhn <2222> poiei <4160> karpoi <2590> de <1161> asebwn <765> amartiav <266>

10:17 <08582> hetm <08433> txkwt <05800> bzwew <04148> rowm <08104> rmws <02416> Myyxl <0734> xra(10:17)

10:17 odouv <3598> dikaiav <1342> zwhv <2222> fulassei <5442> paideia <3809> paideia <3809> de <1161> anexelegktov planatai <4105>

10:18 <03684> lyok <01931> awh <01681> hbd <03318> auwmw <08267> rqs <08193> ytpv <08135> hanv <03680> hokm(10:18)

10:18 kaluptousin <2572> ecyran <2190> ceilh <5491> dikaia <1342> oi <3588> de <1161> ekferontev <1627> loidoriav <3059> afronestatoi <878> eisin <1510>

10:19 <07919> lykvm <08193> wytpv <02820> Kvxw <06588> esp <02308> ldxy <03808> al <01697> Myrbd <07230> brb(10:19)

10:19 ek <1537> polulogiav <4180> ouk <3364> ekfeuxh <1628> amartian <266> feidomenov <5339> de <1161> ceilewn <5491> nohmwn esh <1510>

10:20 <04592> jemk <07563> Myesr <03820> bl <06662> qydu <03956> Nwsl <0977> rxbn <03701> Pok(10:20)

10:20 argurov <696> pepurwmenov <4448> glwssa <1100> dikaiou <1342> kardia <2588> de <1161> asebouv <765> ekleiqei <1587>

10:21 <04191> wtwmy <03820> bl <02638> roxb <0191> Mylywaw <07227> Mybr <07462> wery <06662> qydu <08193> ytpv(10:21)

10:21 ceilh <5491> dikaiwn <1342> epistatai uqhla <5308> oi <3588> de <1161> afronev <878> en <1722> endeia teleutwsin <5053>

10:22 <05973> hme <06089> bue <03254> Powy <03808> alw <06238> ryset <01931> ayh <03068> hwhy <01293> tkrb(10:22)

10:22 eulogia <2129> kuriou <2962> epi <1909> kefalhn <2776> dikaiou <1342> auth <3778> ploutizei <4148> kai <2532> ou <3364> mh <3165> prosteyh <4369> auth <846> luph <3077> en <1722> kardia <2588>

10:23 <08394> hnwbt <0376> syal <02451> hmkxw <02154> hmz <06213> twve <03684> lyokl <07814> qwxvk(10:23)

10:23 en <1722> gelwti <1071> afrwn <878> prassei <4238> kaka <2556> h <3588> de <1161> sofia <4678> andri <435> tiktei <5088> fronhsin <5428>

10:24 <05414> Nty <06662> Myqydu <08378> twatw <0935> wnawbt <01931> ayh <07563> esr <04034> trwgm(10:24)

10:24 en <1722> apwleia <684> asebhv <765> periferetai <4064> epiyumia <1939> de <1161> dikaiou <1342> dekth <1184>

10:25 <05769> Mlwe <03247> dwoy <06662> qyduw <07563> esr <0369> Nyaw <05492> hpwo <05674> rwbek(10:25)

10:25 paraporeuomenhv <3899> kataigidov afanizetai asebhv <765> dikaiov <1342> de <1161> ekklinav <1578> swzetai <4982> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

10:26 <07971> wyxlsl <06102> lueh <03651> Nk <05869> Mynyel <06227> Nsekw <08127> Mynsl <02558> Umxk(10:26)

10:26 wsper <3746> omfax odousi <3599> blaberon <983> kai <2532> kapnov <2586> ommasin <3659> outwv <3778> paranomia <3892> toiv <3588> crwmenoiv <5530> authn <846>

10:27 <07114> hnruqt <07563> Myesr <08141> twnsw <03117> Mymy <03254> Pyowt <03068> hwhy <03374> tary(10:27)

10:27 fobov <5401> kuriou <2962> prostiyhsin <4369> hmerav <2250> eth <2094> de <1161> asebwn <765> oligwyhsetai

10:28 <06> dbat <07563> Myesr <08615> twqtw <08057> hxmv <06662> Myqydu <08431> tlxwt(10:28)

10:28 egcronizei dikaioiv <1342> eufrosunh <2167> elpiv <1680> de <1161> asebwn <765> ollutai

10:29 <0205> Nwa <06466> ylepl <04288> htxmw <03068> hwhy <01870> Krd <08537> Mtl <04581> zwem(10:29)

10:29 ocurwma <3794> osiou <3741> fobov <5401> kuriou <2962> suntribh de <1161> toiv <3588> ergazomenoiv <2038> kaka <2556>

10:30 <0776> Ura <07931> wnksy <03808> al <07563> Myesrw <04131> jwmy <01077> lb <05769> Mlwel <06662> qydu(10:30)

10:30 dikaiov <1342> ton <3588> aiwna <165> ouk <3364> endwsei asebeiv <765> de <1161> ouk <3364> oikhsousin <3611> ghn <1065>

10:31 <03772> trkt <08419> twkpht <03956> Nwslw <02451> hmkx <05107> bwny <06662> qydu <06310> yp(10:31)

10:31 stoma <4750> dikaiou <1342> apostazei sofian <4678> glwssa <1100> de <1161> adikou <94> exoleitai

10:32 <08419> twkpht <07563> Myesr <06310> ypw <07522> Nwur <03045> Nwedy <06662> qydu <08193> ytpv(10:32)

10:32 ceilh <5491> andrwn <435> dikaiwn <1342> apostazei caritav <5485> stoma <4750> de <1161> asebwn <765> apostrefetai <654>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA