TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Maleakhi 1:6--2:9

1:6 <08034> Kms <0853> ta <0959> wnyzb <04100> hmb <0559> Mtrmaw <08034> yms <0959> yzwb <03548> Mynhkh <0> Mkl <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <04172> yarwm <0346> hya <0589> yna <0113> Mynwda <0518> Maw <03519> ydwbk <0346> hya <0589> yna <01> ba <0518> Maw <0113> wynda <05650> dbew <01> ba <03513> dbky <01121> Nb(1:6)

1:6 uiov <5207> doxazei <1392> patera <3962> kai <2532> doulov <1401> ton <3588> kurion <2962> autou <846> kai <2532> ei <1487> pathr <3962> eimi <1510> egw <1473> pou <4225> estin <1510> h <3588> doxa <1391> mou <1473> kai <2532> ei <1487> kuriov <2962> eimi <1510> egw <1473> pou <4225> estin <1510> o <3588> fobov <5401> mou <1473> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> umeiv <4771> oi <3588> iereiv <2409> oi <3588> faulizontev to <3588> onoma <3686> mou <1473> kai <2532> eipate en <1722> tini <5100> efaulisamen to <3588> onoma <3686> sou <4771>

1:7 <01931> awh <0959> hzbn <03068> hwhy <07979> Nxls <0559> Mkrmab <01351> Kwnlag <04100> hmb <0559> Mtrmaw <01351> lagm <03899> Mxl <04196> yxbzm <05921> le <05066> Mysygm(1:7)

1:7 prosagontev <4317> prov <4314> to <3588> yusiasthrion <2379> mou <1473> artouv <740> hlisghmenouv kai <2532> eipate en <1722> tini <5100> hlisghsamen autouv <846> en <1722> tw <3588> legein <3004> umav <4771> trapeza <5132> kuriou <2962> exoudenwmenh <1847> estin <1510> kai <2532> ta <3588> epitiyemena <2007> brwmata <1033> exoudenwmena <1847>

1:8 <06635> twabu <03069> hwhy <0559> rma <06440> Kynp <05375> avyh <0176> wa <07521> Kuryh <06346> Ktxpl <04994> an <07126> whbyrqh <07451> er <0369> Nya <02470> hlxw <06455> xop <05066> wsygt <03588> ykw <07451> er <0369> Nya <02076> xbzl <05787> rwe <05066> Nwsgt <03588> ykw(1:8)

1:8 dioti <1360> ean <1437> prosagaghte <4317> tuflon <5185> eiv <1519> yusian <2378> ou <3364> kakon <2556> kai <2532> ean <1437> prosagaghte <4317> cwlon <5560> h <2228> arrwston ou <3364> kakon <2556> prosagage <4317> dh <1161> auto <846> tw <3588> hgoumenw <2233> sou <4771> ei <1487> prosdexetai <4327> auto <846> ei <1487> lhmqetai <2983> proswpon <4383> sou <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

1:9 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <06440> Mynp <04480> Mkm <05375> avyh <02063> taz <01961> htyh <03027> Mkdym <02603> wnnxyw <0410> la <06440> ynp <04994> an <02470> wlx <06258> htew(1:9)

1:9 kai <2532> nun <3568> exilaskesye to <3588> proswpon <4383> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> kai <2532> dehyhte <1210> autou <846> en <1722> cersin <5495> umwn <4771> gegonen <1096> tauta <3778> ei <1487> lhmqomai <2983> ex <1537> umwn <4771> proswpa <4383> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

1:10 <03027> Mkdym <07521> hura <03808> al <04503> hxnmw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0> Mkb <02656> Upx <0> yl <0369> Nya <02600> Mnx <04196> yxbzm <0215> wryat <03808> alw <01817> Mytld <05462> rgoyw <0> Mkb <01571> Mg <04310> ym(1:10)

1:10 dioti <1360> kai <2532> en <1722> umin <4771> sugkleisyhsontai <4788> yurai <2374> kai <2532> ouk <3364> anaqete to <3588> yusiasthrion <2379> mou <1473> dwrean <1431> ouk <3364> estin <1510> mou <1473> yelhma <2307> en <1722> umin <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> yusian <2378> ou <3364> prosdexomai <4327> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771>

1:11 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <01471> Mywgb <08034> yms <01419> lwdg <03588> yk <02889> hrwhj <04503> hxnmw <08034> ymsl <05066> sgm <06999> rjqm <04725> Mwqm <03605> lkbw <01471> Mywgb <08034> yms <01419> lwdg <0935> wawbm <05704> dew <08121> sms <04217> xrzmm <03588> yk(1:11)

1:11 dioti <1360> ap <575> anatolwn <395> hliou <2246> ewv <2193> dusmwn <1424> to <3588> onoma <3686> mou <1473> dedoxastai <1392> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> en <1722> panti <3956> topw <5117> yumiama <2368> prosagetai <4317> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> kai <2532> yusia <2378> kayara <2513> dioti <1360> mega <3173> to <3588> onoma <3686> mou <1473> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

1:12 <0400> wlka <0959> hzbn <05108> wbynw <01931> awh <01351> lagm <0136> ynda <07979> Nxls <0559> Mkrmab <0853> wtwa <02490> Myllxm <0859> Mtaw(1:12)

1:12 umeiv <4771> de <1161> bebhloute <953> auto <846> en <1722> tw <3588> legein <3004> umav <4771> trapeza <5132> kuriou <2962> hlisghmenh estin <1510> kai <2532> ta <3588> epitiyemena <2007> exoudenwntai <1847> brwmata <1033> autou <846>

1:13 o <03068> hwhy <0559> rma <03027> Mkdym <0853> htwa <07521> hurah <04503> hxnmh <0853> ta <0935> Mtabhw <02470> hlwxh <0853> taw <06455> xoph <0853> taw <01497> lwzg <0935> Mtabhw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0853> wtwa <05301> Mtxphw <04972> haltm <02009> hnh <0559> Mtrmaw(1:13)

1:13 kai <2532> eipate tauta <3778> ek <1537> kakopayeiav <2552> estin <1510> kai <2532> exefushsa auta <846> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> eiseferete <1533> arpagmata kai <2532> ta <3588> cwla <5560> kai <2532> ta <3588> enocloumena <1776> kai <2532> ean <1437> ferhte <5342> thn <3588> yusian <2378> ei <1487> prosdexomai <4327> auta <846> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

1:14 <01471> Mywgb <03372> arwn <08034> ymsw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0589> yna <01419> lwdg <04428> Klm <03588> yk <0136> yndal <07843> txsm <02076> xbzw <05087> rdnw <02145> rkz <05739> wrdeb <03426> syw <05230> lkwn <0779> rwraw(1:14)

1:14 kai <2532> epikataratov <1944> ov <3739> hn <1510> dunatov <1415> kai <2532> uphrcen <5225> en <1722> tw <3588> poimniw <4168> autou <846> arsen kai <2532> euch <2171> autou <846> ep <1909> autw <846> kai <2532> yuei <2380> diefyarmenon <1311> tw <3588> kuriw <2962> dioti <1360> basileuv <935> megav <3173> egw <1473> eimi <1510> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> to <3588> onoma <3686> mou <1473> epifanev <2016> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484>

2:1 <03548> Mynhkh <02063> tazh <04687> hwumh <0413> Mkyla <06258> htew(2:1)

2:1 kai <2532> nun <3568> h <3588> entolh <1785> auth <3778> prov <4314> umav <4771> oi <3588> iereiv <2409>

2:2 <03820> bl <05921> le <07760> Mymv <0369> Mknya <03588> yk <0779> hytwra <01571> Mgw <01293> Mkytwkrb <0853> ta <0779> ytwraw <03994> hramh <0853> ta <0> Mkb <07971> ytxlsw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <08034> ymsl <03519> dwbk <05414> ttl <03820> bl <05921> le <07760> wmyvt <03808> al <0518> Maw <08085> wemst <03808> al <0518> Ma(2:2)

2:2 ean <1437> mh <3165> akoushte <191> kai <2532> ean <1437> mh <3165> yhsye <5087> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> umwn <4771> tou <3588> dounai <1325> doxan <1391> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> exapostelw <1821> ef <1909> umav <4771> thn <3588> kataran <2671> kai <2532> epikatarasomai thn <3588> eulogian <2129> umwn <4771> kai <2532> katarasomai authn <846> kai <2532> diaskedasw thn <3588> eulogian <2129> umwn <4771> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> en <1722> umin <4771> oti <3754> umeiv <4771> ou <3364> tiyesye <5087> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> umwn <4771>

2:3 <0413> wyla <0853> Mkta <05375> avnw <02282> Mkygx <06569> srp <06440> Mkynp <05921> le <06569> srp <02219> ytyrzw <02233> erzh <0853> ta <0> Mkl <01605> reg <02005> ynnh(2:3)

2:3 idou <2400> egw <1473> aforizw umin <4771> ton <3588> wmon <3676> kai <2532> skorpiw <4650> hnustron epi <1909> ta <3588> proswpa <4383> umwn <4771> hnustron eortwn <1859> umwn <4771> kai <2532> lhmqomai <2983> umav <4771> eiv <1519> to <3588> auto <846>

2:4 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03878> ywl <0854> ta <01285> ytyrb <01961> twyhl <02063> tazh <04687> hwumh <0853> ta <0413> Mkyla <07971> ytxls <03588> yk <03045> Mtedyw(2:4)

2:4 kai <2532> epignwsesye <1921> dioti <1360> egw <1473> exapestalka <1821> prov <4314> umav <4771> thn <3588> entolhn <1785> tauthn <3778> tou <3588> einai <1510> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> prov <4314> touv <3588> leuitav <3019> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

2:5 <01931> awh <02865> txn <08034> yms <06440> ynpmw <03372> ynaryyw <04172> arwm <0> wl <05414> Mntaw <07965> Mwlshw <02416> Myyxh <0854> wta <01961> htyh <01285> ytyrb(2:5)

2:5 h <3588> diayhkh <1242> mou <1473> hn <1510> met <3326> autou <846> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> thv <3588> eirhnhv <1515> kai <2532> edwka <1325> autw <846> en <1722> fobw <5401> fobeisyai <5399> me <1473> kai <2532> apo <575> proswpou <4383> onomatov <3686> mou <1473> stellesyai <4724> auton <846>

2:6 <05771> Nwem <07725> bysh <07227> Mybrw <0854> yta <01980> Klh <04334> rwsymbw <07965> Mwlsb <08193> wytpvb <04672> aumn <03808> al <05766> hlwew <06310> whypb <01961> htyh <0571> tma <08451> trwt(2:6)

2:6 nomov <3551> alhyeiav <225> hn <1510> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autou <846> kai <2532> adikia <93> ouc <3364> eureyh <2147> en <1722> ceilesin <5491> autou <846> en <1722> eirhnh <1515> kateuyunwn <2720> eporeuyh <4198> met <3326> emou <1473> kai <2532> pollouv <4183> epestreqen <1994> apo <575> adikiav <93>

2:7 <01931> awh <06635> twabu <03068> hwhy <04397> Kalm <03588> yk <06310> whypm <01245> wsqby <08451> hrwtw <01847> ted <08104> wrmsy <03548> Nhk <08193> ytpv <03588> yk(2:7)

2:7 oti <3754> ceilh <5491> ierewv <2409> fulaxetai <5442> gnwsin <1108> kai <2532> nomon <3551> ekzhthsousin <1567> ek <1537> stomatov <4750> autou <846> dioti <1360> aggelov <32> kuriou <2962> pantokratorov <3841> estin <1510>

2:8 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03878> ywlh <01285> tyrb <07843> Mtxs <08451> hrwtb <07227> Mybr <03782> Mtlskh <01870> Krdh <04480> Nm <05493> Mtro <0859> Mtaw(2:8)

2:8 umeiv <4771> de <1161> exeklinate <1578> ek <1537> thv <3588> odou <3598> kai <2532> pollouv <4183> hsyenhsate <770> en <1722> nomw <3551> diefyeirate <1311> thn <3588> diayhkhn <1242> tou <3588> leui <3017> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

2:9 P <08451> hrwtb <06440> Mynp <05375> Myavnw <01870> ykrd <0854> ta <08104> Myrms <0369> Mknya <0834> rsa <06310> ypk <05971> Meh <03605> lkl <08217> Mylpsw <0959> Myzbn <0853> Mkta <05414> yttn <0589> yna <01571> Mgw(2:9)

2:9 kagw dedwka <1325> umav <4771> exoudenwmenouv <1847> kai <2532> pareimenouv <3935> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> any <473> wn <3739> umeiv <4771> ouk <3364> efulaxasye <5442> tav <3588> odouv <3598> mou <1473> alla <235> elambanete <2983> proswpa <4383> en <1722> nomw <3551>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA