TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 20:1-18

20:1 <01642> rrgb <01481> rgyw <07793> rws <0996> Nybw <06946> sdq <0996> Nyb <03427> bsyw <05045> bgnh <0776> hura <085> Mhrba <08033> Msm <05265> eoyw(20:1)

20:1 kai <2532> ekinhsen <2795> ekeiyen <1564> abraam <11> eiv <1519> ghn <1065> prov <4314> liba <3047> kai <2532> wkhsen <3611> ana <303> meson <3319> kadhv kai <2532> ana <303> meson <3319> sour kai <2532> parwkhsen en <1722> geraroiv

20:2 <08283> hrv <0853> ta <03947> xqyw <01642> rrg <04428> Klm <040> Klmyba <07971> xlsyw <01931> awh <0269> ytxa <0802> wtsa <08283> hrv <0413> la <085> Mhrba <0559> rmayw(20:2)

20:2 eipen de <1161> abraam <11> peri <4012> sarrav thv <3588> gunaikov <1135> autou <846> oti <3754> adelfh <79> mou <1473> estin <1510> efobhyh <5399> gar <1063> eipein oti <3754> gunh <1135> mou <1473> estin <1510> mhpote <3379> apokteinwsin <615> auton <846> oi <3588> andrev <435> thv <3588> polewv <4172> di <1223> authn <846> apesteilen <649> de <1161> abimelec basileuv <935> gerarwn kai <2532> elaben <2983> thn <3588> sarran

20:3 <01167> leb <01166> tleb <01931> awhw <03947> txql <0834> rsa <0802> hsah <05921> le <04191> tm <02009> Knh <0> wl <0559> rmayw <03915> hlylh <02472> Mwlxb <040> Klmyba <0413> la <0430> Myhla <0935> abyw(20:3)

20:3 kai <2532> eishlyen <1525> o <3588> yeov <2316> prov <4314> abimelec en <1722> upnw <5258> thn <3588> nukta <3571> kai <2532> eipen idou <2400> su <4771> apoynhskeiv <599> peri <4012> thv <3588> gunaikov <1135> hv <3739> elabev <2983> auth <3778> de <1161> estin <1510> sunwkhkuia <4924> andri <435>

20:4 <02026> grht <06662> qydu <01571> Mg <01471> ywgh <0136> ynda <0559> rmayw <0413> hyla <07126> brq <03808> al <040> Klmybaw(20:4)

20:4 abimelec de <1161> ouc <3364> hqato <680> authv <846> kai <2532> eipen kurie <2962> eynov <1484> agnooun <50> kai <2532> dikaion <1342> apoleiv

20:5 <02063> taz <06213> ytyve <03709> ypk <05356> Nyqnbw <03824> ybbl <08537> Mtb <01931> awh <0251> yxa <0559> hrma <01931> awh <01571> Mg <01931> ayhw <01931> awh <0269> ytxa <0> yl <0559> rma <01931> awh <03808> alh(20:5)

20:5 ouk <3364> autov <846> moi <1473> eipen adelfh <79> mou <1473> estin <1510> kai <2532> auth <846> moi <1473> eipen adelfov <80> mou <1473> estin <1510> en <1722> kayara <2513> kardia <2588> kai <2532> en <1722> dikaiosunh <1343> ceirwn <5495> epoihsa <4160> touto <3778>

20:6 <0413> hyla <05060> egnl <05414> Kyttn <03808> al <03651> Nk <05921> le <0> yl <02398> wjxm <0853> Ktwa <0595> ykna <01571> Mg <02820> Kvxaw <02063> taz <06213> tyve <03824> Kbbl <08537> Mtb <03588> yk <03045> ytedy <0595> ykna <01571> Mg <02472> Mlxb <0430> Myhlah <0413> wyla <0559> rmayw(20:6)

20:6 eipen de <1161> autw <846> o <3588> yeov <2316> kay <2596> upnon <5258> kagw egnwn <1097> oti <3754> en <1722> kayara <2513> kardia <2588> epoihsav <4160> touto <3778> kai <2532> efeisamhn <5339> egw <1473> sou <4771> tou <3588> mh <3165> amartein <264> se <4771> eiv <1519> eme <1473> eneken toutou <3778> ouk <3364> afhka se <4771> aqasyai <680> authv <846>

20:7 <0> Kl <0834> rsa <03605> lkw <0859> hta <04191> twmt <04191> twm <03588> yk <03045> ed <07725> bysm <0369> Knya <0518> Maw <02421> hyxw <01157> Kdeb <06419> llptyw <01931> awh <05030> aybn <03588> yk <0376> syah <0802> tsa <07725> bsh <06258> htew(20:7)

20:7 nun <3568> de <1161> apodov <591> thn <3588> gunaika <1135> tw <3588> anyrwpw <444> oti <3754> profhthv <4396> estin <1510> kai <2532> proseuxetai <4336> peri <4012> sou <4771> kai <2532> zhsh <2198> ei <1487> de <1161> mh <3165> apodidwv <591> gnwyi <1097> oti <3754> apoyanh <599> su <4771> kai <2532> panta <3956> ta <3588> sa <4674>

20:8 <03966> dam <0376> Mysnah <03372> waryyw <0241> Mhynzab <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <01696> rbdyw <05650> wydbe <03605> lkl <07121> arqyw <01242> rqbb <040> Klmyba <07925> Mksyw(20:8)

20:8 kai <2532> wryrisen <3719> abimelec to <3588> prwi <4404> kai <2532> ekalesen <2564> pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> autou <846> kai <2532> elalhsen <2980> panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> autwn <846> efobhyhsan <5399> de <1161> pantev <3956> oi <3588> anyrwpoi <444> sfodra <4970>

20:9 <05978> ydme <06213> tyve <06213> wvey <03808> al <0834> rsa <04639> Myvem <01419> hldg <02401> hajx <04467> ytklmm <05921> lew <05921> yle <0935> tabh <03588> yk <0> Kl <02398> ytajx <04100> hmw <0> wnl <06213> tyve <04100> hm <0> wl <0559> rmayw <085> Mhrbal <040> Klmyba <07121> arqyw(20:9)

20:9 kai <2532> ekalesen <2564> abimelec ton <3588> abraam <11> kai <2532> eipen autw <846> ti <5100> touto <3778> epoihsav <4160> hmin <1473> mh <3165> ti <5100> hmartomen <264> eiv <1519> se <4771> oti <3754> ephgagev ep <1909> eme <1473> kai <2532> epi <1909> thn <3588> basileian <932> mou <1473> amartian <266> megalhn <3173> ergon <2041> o <3739> oudeiv <3762> poihsei <4160> pepoihkav <4160> moi <1473>

20:10 <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> tyve <03588> yk <07200> tyar <04100> hm <085> Mhrba <0413> la <040> Klmyba <0559> rmayw(20:10)

20:10 eipen de <1161> abimelec tw <3588> abraam <11> ti <5100> enidwn epoihsav <4160> touto <3778>

20:11 <0802> ytsa <01697> rbd <05921> le <02026> ynwgrhw <02088> hzh <04725> Mwqmb <0430> Myhla <03374> tary <0369> Nya <07535> qr <0559> ytrma <03588> yk <085> Mhrba <0559> rmayw(20:11)

20:11 eipen de <1161> abraam <11> eipa gar <1063> ara <685> ouk <3364> estin <1510> yeosebeia <2317> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> eme <1473> te <5037> apoktenousin <615> eneken thv <3588> gunaikov <1135> mou <1473>

20:12 <0802> hsal <0> yl <01961> yhtw <0517> yma <01323> tb <03808> al <0389> Ka <01931> awh <01> yba <01323> tb <0269> ytxa <0546> hnma <01571> Mgw(20:12)

20:12 kai <2532> gar <1063> alhywv <230> adelfh <79> mou <1473> estin <1510> ek <1537> patrov <3962> all <235> ouk <3364> ek <1537> mhtrov <3384> egenhyh <1096> de <1161> moi <1473> eiv <1519> gunaika <1135>

20:13 <01931> awh <0251> yxa <0> yl <0559> yrma <08033> hms <0935> awbn <0834> rsa <04725> Mwqmh <03605> lk <0413> la <05978> ydme <06213> yvet <0834> rsa <02617> Kdox <02088> hz <0> hl <0559> rmaw <01> yba <01004> tybm <0430> Myhla <0853> yta <08582> weth <0834> rsak <01961> yhyw(20:13)

20:13 egeneto <1096> de <1161> hnika <2259> exhgagen <1806> me <1473> o <3588> yeov <2316> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> eipa auth <846> tauthn <3778> thn <3588> dikaiosunhn <1343> poihseiv <4160> ep <1909> eme <1473> eiv <1519> panta <3956> topon <5117> ou <3364> ean <1437> eiselywmen <1525> ekei <1563> eipon eme <1473> oti <3754> adelfov <80> mou <1473> estin <1510>

20:14 <0802> wtsa <08283> hrv <0853> ta <0> wl <07725> bsyw <085> Mhrbal <05414> Ntyw <08198> txpsw <05650> Mydbew <01241> rqbw <06629> Nau <040> Klmyba <03947> xqyw(20:14)

20:14 elaben <2983> de <1161> abimelec cilia <5507> didracma probata <4263> kai <2532> moscouv <3448> kai <2532> paidav <3816> kai <2532> paidiskav <3814> kai <2532> edwken <1325> tw <3588> abraam <11> kai <2532> apedwken <591> autw <846> sarran thn <3588> gunaika <1135> autou <846>

20:15 <03427> bs <05869> Kynyeb <02896> bwjb <06440> Kynpl <0776> yura <02009> hnh <040> Klmyba <0559> rmayw(20:15)

20:15 kai <2532> eipen abimelec tw <3588> abraam <11> idou <2400> h <3588> gh <1065> mou <1473> enantion <1726> sou <4771> ou <3364> ean <1437> soi <4771> areskh <700> katoikei

20:16 <03198> txknw <03605> lk <0854> taw <0854> Kta <0834> rsa <03605> lkl <05869> Mynye <03682> twok <0> Kl <01931> awh <02009> hnh <0251> Kyxal <03701> Pok <0505> Pla <05414> yttn <02009> hnh <0559> rma <08283> hrvlw(20:16)

20:16 th <3588> de <1161> sarra eipen idou <2400> dedwka <1325> cilia <5507> didracma tw <3588> adelfw <80> sou <4771> tauta <3778> estai <1510> soi <4771> eiv <1519> timhn <5092> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> kai <2532> pasaiv <3956> taiv <3588> meta <3326> sou <4771> kai <2532> panta <3956> alhyeuson <226>

20:17 <03205> wdlyw <0519> wythmaw <0802> wtsa <0853> taw <040> Klmyba <0853> ta <0430> Myhla <07495> apryw <0430> Myhlah <0413> la <085> Mhrba <06419> llptyw(20:17)

20:17 proshuxato <4336> de <1161> abraam <11> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> iasato <2390> o <3588> yeov <2316> ton <3588> abimelec kai <2532> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> tav <3588> paidiskav <3814> autou <846> kai <2532> etekon <5088>

20:18 o <085> Mhrba <0802> tsa <08283> hrv <01697> rbd <05921> le <040> Klmyba <01004> tybl <07358> Mxr <03605> lk <01157> deb <03068> hwhy <06113> rue <06113> rue <03588> yk(20:18)

20:18 oti <3754> sugkleiwn <4788> sunekleisen <4788> kuriov <2962> exwyen <1855> pasan <3956> mhtran <3388> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> abimelec eneken sarrav thv <3588> gunaikov <1135> abraam <11>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA