TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 9:14-29

9:14 <0758> Mra <04428> Klm <02371> lazx <06440> ynpm <03478> larvy <03605> lkw <01931> awh <01568> delg <07433> tmrb <08104> rms <01961> hyh <03141> Mrwyw <03141> Mrwy <0413> la <05250> ysmn <01121> Nb <03092> jpswhy <01121> Nb <03058> awhy <07194> rsqtyw(9:14)

9:14 kai <2532> sunestrafh iou uiov <5207> iwsafat <2498> uiou <5207> namessi prov <4314> iwram <2496> kai <2532> iwram <2496> autov <846> efulassen <5442> en <1722> remmwy galaad autov <846> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> apo <575> proswpou <4383> azahl basilewv <935> suriav <4947>

9:15 <03157> laerzyb <05046> *dyghl {dygl} <01980> tkll <05892> ryeh <04480> Nm <06412> jylp <03318> auy <0408> la <05315> Mkspn <03426> sy <0518> Ma <03058> awhy <0559> rmayw <0758> Mra <04428> Klm <02371> lazx <0854> ta <03898> wmxlhb <0761> Mymra <05221> whky <0834> rsa <04347> Mykmh <04480> Nm <03157> laerzyb <07495> aprthl <04428> Klmh <03088> Mrwhy <07725> bsyw(9:15)

9:15 kai <2532> apestreqen <654> iwram <2496> o <3588> basileuv <935> iatreuyhnai en <1722> iezrael apo <575> twn <3588> plhgwn <4127> wn <3739> epaisan <3815> auton <846> oi <3588> suroi <4948> en <1722> tw <3588> polemein <4170> auton <846> meta <3326> azahl basilewv <935> suriav <4947> kai <2532> eipen iou ei <1487> estin <1510> h <3588> quch <5590> umwn <4771> met <3326> emou <1473> mh <3165> exelyetw <1831> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> diapefeugwv <1309> tou <3588> poreuyhnai <4198> kai <2532> apaggeilai en <1722> iezrael

9:16 <03141> Mrwy <0853> ta <07200> twarl <03381> dry <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> hyzxaw <08033> hms <07901> bks <03141> Mrwy <03588> yk <03157> hlaerzy <01980> Klyw <03058> awhy <07392> bkryw(9:16)

9:16 kai <2532> ippeusen kai <2532> eporeuyh <4198> iou kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> iezrael oti <3754> iwram <2496> basileuv <935> israhl <2474> eyerapeueto <2323> en <1722> iezrael apo <575> twn <3588> toxeumatwn wn <3739> katetoxeusan <2700> auton <846> oi <3588> aramin en <1722> th <3588> rammay en <1722> tw <3588> polemw <4171> meta <3326> azahl basilewv <935> suriav <4947> oti <3754> autov <846> dunatov <1415> kai <2532> anhr <435> dunamewv <1411> kai <2532> ocoziav basileuv <935> iouda <2448> katebh <2597> idein <3708> ton <3588> iwram <2496>

9:17 <07965> Mwlsh <0559> rmayw <07125> Mtarql <07971> xlsw <07395> bkr <03947> xq <03088> Mrwhy <0559> rmayw <07200> har <0589> yna <08229> teps <0559> rmayw <0935> wabb <03058> awhy <08229> teps <0853> ta <07200> aryw <03157> laerzyb <04026> ldgmh <05921> le <05975> dme <06822> hpuhw(9:17)

9:17 kai <2532> o <3588> skopov <4649> anebh <305> epi <1909> ton <3588> purgon <4444> en <1722> iezrael kai <2532> eiden <3708> ton <3588> koniorton <2868> iou en <1722> tw <3588> paraginesyai <3854> auton <846> kai <2532> eipen koniorton egw <1473> blepw <991> kai <2532> eipen iwram <2496> labe <2983> epibathn kai <2532> aposteilon <649> emprosyen <1715> autwn <846> kai <2532> eipatw ei <1487> eirhnh <1515>

9:18 <07725> bs <03808> alw <01992> Mh <05704> de <04397> Kalmh <0935> ab <0559> rmal <06822> hpuh <05046> dgyw <0310> yrxa <0413> la <05437> bo <07965> Mwlslw <0> Kl <04100> hm <03058> awhy <0559> rmayw <07965> Mwlsh <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw <07125> wtarql <05483> owoh <07392> bkr <01980> Klyw(9:18)

9:18 kai <2532> eporeuyh <4198> epibathv ippou <2462> eiv <1519> apanthn autwn <846> kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> ei <1487> eirhnh <1515> kai <2532> eipen iou ti <5100> soi <4771> kai <2532> eirhnh <1515> epistrefe <1994> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> mou <1473> kai <2532> aphggeilen o <3588> skopov <4649> legwn <3004> hlyen <2064> o <3588> aggelov <32> ewv <2193> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> anestreqen <390>

9:19 <0310> yrxa <0413> la <05437> bo <07965> Mwlslw <0> Kl <04100> hm <03058> awhy <0559> rmayw <07965> Mwls <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw <0413> Mhla <0935> abyw <08145> yns <05483> owo <07392> bkr <07971> xlsyw(9:19)

9:19 kai <2532> apesteilen <649> epibathn ippou <2462> deuteron <1208> kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> auton <846> kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> ei <1487> eirhnh <1515> kai <2532> eipen iou ti <5100> soi <4771> kai <2532> eirhnh <1515> epistrefou <1994> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> mou <1473>

9:20 <05090> ghny <07697> Nwegsb <03588> yk <05250> ysmn <01121> Nb <03058> awhy <04491> ghnmk <04491> ghnmhw <07725> bs <03808> alw <0413> Mhyla <05704> de <0935> ab <0559> rmal <06822> hpuh <05046> dgyw(9:20)

9:20 kai <2532> aphggeilen o <3588> skopov <4649> legwn <3004> hlyen <2064> ewv <2193> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> anestreqen <390> kai <2532> o <3588> agwn <71> hgen <71> ton <3588> iou uion <5207> namessiou oti <3754> en <1722> parallagh <3883> egeneto <1096>

9:21 <03158> ylaerzyh <05022> twbn <02513> tqlxb <04672> whaumyw <03058> awhy <07125> tarql <03318> wauyw <07393> wbkrb <0376> sya <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> whyzxaw <03478> larvy <04428> Klm <03088> Mrwhy <03318> auyw <07393> wbkr <0631> roayw <0631> roa <03088> Mrwhy <0559> rmayw(9:21)

9:21 kai <2532> eipen iwram <2496> zeuxon kai <2532> ezeuxen arma <716> kai <2532> exhlyen <1831> iwram <2496> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> ocoziav basileuv <935> iouda <2448> anhr <435> en <1722> tw <3588> armati <716> autou <846> kai <2532> exhlyon <1831> eiv <1519> apanthn iou kai <2532> euron <2147> auton <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> nabouyai tou <3588> iezrahlitou

9:22 <07227> Mybrh <03785> hypskw <0517> Kma <0348> lbzya <02183> ynwnz <05704> de <07965> Mwlsh <04100> hm <0559> rmayw <03058> awhy <07965> Mwlsh <0559> rmayw <03058> awhy <0853> ta <03088> Mrwhy <07200> twark <01961> yhyw(9:22)

9:22 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> eiden <3708> iwram <2496> ton <3588> iou kai <2532> eipen ei <1487> eirhnh <1515> iou kai <2532> eipen iou ti <5100> eirhnh <1515> eti <2089> ai <3588> porneiai <4202> iezabel <2403> thv <3588> mhtrov <3384> sou <4771> kai <2532> ta <3588> farmaka authv <846> ta <3588> polla <4183>

9:23 <0274> hyzxa <04820> hmrm <0274> whyzxa <0413> la <0559> rmayw <05127> onyw <03027> wydy <03088> Mrwhy <02015> Kphyw(9:23)

9:23 kai <2532> epestreqen <1994> iwram <2496> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> tou <3588> fugein <5343> kai <2532> eipen prov <4314> ocozian dolov <1388> ocozia

9:24 <07393> wbkrb <03766> erkyw <03820> wblm <02678> yuxh <03318> auyw <02220> wyerz <0996> Nyb <03088> Mrwhy <0853> ta <05221> Kyw <07198> tsqb <03027> wdy <04390> alm <03058> awhyw(9:24)

9:24 kai <2532> eplhsen iou thn <3588> ceira <5495> autou <846> en <1722> tw <3588> toxw <5115> kai <2532> epataxen <3960> ton <3588> iwram <2496> ana <303> meson <3319> twn <3588> bracionwn <1023> autou <846> kai <2532> exhlyen <1831> to <3588> belov <956> dia <1223> thv <3588> kardiav <2588> autou <846> kai <2532> ekamqen <2578> epi <1909> ta <3588> gonata <1119> autou <846>

9:25 <02088> hzh <04853> avmh <0853> ta <05921> wyle <05375> avn <03069> hwhyw <01> wyba <0256> baxa <0310> yrxa <06776> Mydmu <07392> Mybkr <0853> ta <0859> htaw <0589> yna <02142> rkz <03588> yk <03158> ylaerzyh <05022> twbn <07704> hdv <02513> tqlxb <07993> whklsh <05375> av <07991> *wsls {hsls} <0920> rqdb <0413> la <0559> rmayw(9:25)

9:25 kai <2532> eipen iou prov <4314> badekar ton <3588> tristathn autou <846> riqon auton <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> agrou <68> nabouyai tou <3588> iezrahlitou oti <3754> mnhmoneuw <3421> egw <1473> kai <2532> su <4771> epibebhkotev <1910> epi <1909> zeugh <2201> opisw <3694> acaab tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> kuriov <2962> elaben <2983> ep <1909> auton <846> to <3588> lhmma touto <3778> legwn <3004>

9:26 <03068> hwhy <01697> rbdk <02513> hqlxb <07993> whklsh <05375> av <06258> htew <03068> hwhy <05002> Man <02063> tazh <02513> hqlxb <0> Kl <07999> ytmlsw <03068> hwhy <05002> Man <0570> sma <07200> ytyar <01121> wynb <01818> ymd <0853> taw <05022> twbn <01818> ymd <0853> ta <03808> al <0518> Ma(9:26)

9:26 ei <1487> mh <3165> meta <3326> twn <3588> aimatwn <129> nabouyai kai <2532> ta <3588> aimata <129> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> eidon <3708> ecyev fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> antapodwsw <467> autw <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> tauth <3778> fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> nun <3568> arav <142> dh <1161> riqon auton <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> kata <2596> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962>

9:27 <08033> Ms <04191> tmyw <04023> wdgm <05127> onyw <02991> Melby <0853> ta <0834> rsa <01483> rwg <04608> hlemb <04818> hbkrmh <0413> la <05221> whkh <0853> wta <01571> Mg <0559> rmayw <03058> awhy <0310> wyrxa <07291> Pdryw <01588> Ngh <01004> tyb <01870> Krd <05127> onyw <07200> har <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> hyzxaw(9:27)

9:27 kai <2532> ocoziav basileuv <935> iouda <2448> eiden <3708> kai <2532> efugen <5343> odon <3598> baiyaggan kai <2532> ediwxen <1377> opisw <3694> autou <846> iou kai <2532> eipen kai <2532> ge <1065> auton <846> kai <2532> epataxen <3960> auton <846> en <1722> tw <3588> armati <716> en <1722> tw <3588> anabainein <305> gai h <3739> estin <1510> ieblaam kai <2532> efugen <5343> eiv <1519> mageddwn kai <2532> apeyanen <599> ekei <1563>

9:28 P <01732> dwd <05892> ryeb <01> wytba <05973> Me <06900> wtrbqb <0853> wta <06912> wrbqyw <03389> hmlswry <05650> wydbe <0853> wta <07392> wbkryw(9:28)

9:28 kai <2532> epebibasan <1913> auton <846> oi <3588> paidev <3816> autou <846> epi <1909> to <3588> arma <716> kai <2532> hgagon <71> auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> tw <3588> tafw <5028> autou <846> en <1722> polei <4172> dauid

9:29 <03063> hdwhy <05921> le <0274> hyzxa <04427> Klm <0256> baxa <01121> Nb <03141> Mrwyl <08141> hns <06240> hrve <0259> txa <08141> tnsbw(9:29)

9:29 kai <2532> en <1722> etei <2094> endekatw <1734> iwram <2496> basilewv <935> israhl <2474> ebasileusen <936> ocoziav epi <1909> ioudan <2455>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA