TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Kuno ITL - draft BaDeNo

Yohanes 1

1 Keilahian, kemanusiaan, karya, dan inkarnasi Yesus Kristus.

15 Kesaksian Yohanes.

39 Pemanggilan atas Andreas, Petrus, dll.


TSK Full Life Study Bible

1:1 · mulanya(TB)/awal(TL) <746> [the beginning.]

· Firman Firman ....... Firman(TB)/Firman ... Firman ....... Firman(TL) <3056> [the Word.]

· bersama-sama(TL) <4314> [with.]

· Firman Firman ....... Firman(TB)/Firman ... Firman ....... Firman(TL) <2258 3056> [the Word was.]

1:1

Judul : Firman yang telah menjadi manusia

Perikop : Yoh 1:1-18


adalah Firman;

Yes 55:11; Wahy 19:13 [Semua]

dengan Allah

Yoh 17:5; 1Yoh 1:2 [Semua]

adalah Allah.

Fili 2:6


Catatan Frasa: FIRMAN.


1:2

pada mulanya

Kej 1:1; Yoh 8:58; 17:5,24; 1Yoh 1:1; Wahy 1:8 [Semua]


Catatan Frasa: PADA MULANYA BERSAMA-SAMA DENGAN ALLAH.


1:3 · [A.M. 1. B.C. 4004.]

1:3

telah dijadikan.

Yoh 1:10; 1Kor 8:6; Kol 1:16; Ibr 1:2 [Semua]1:4 · Dia(TB)/dalamnya(TL) <846> [him.]

· hidup ... hidup(TB/TL) <2222> [the life.]

1:4

ada hidup

Yoh 5:26; [Lihat FULL. Yoh 5:26]; Yoh 6:57; 11:25; 14:6; Kis 3:15; Ibr 7:16; 1Yoh 1:1,2; 5:20; Wahy 1:18 [Semua]

adalah terang

Mazm 36:10; Yoh 3:19; 8:12; 9:5; 12:46 [Semua]


Catatan Frasa: HIDUP ITU ADALAH TERANG MANUSIA.


1:5

1:5

dalam kegelapan

Mazm 18:29

tidak menguasainya.

Yoh 3:19


Catatan Frasa: TERANG ITU BERCAHAYA DI DALAM KEGELAPAN.


1:6 · seorang(TB/TL) <444> [A.M. 3999. B.C. 5. a man.]

· Yohanes(TB)/Yahya(TL) <2491> [John.]

1:6

namanya Yohanes;

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]1:7 · saksi(TB)/kesaksian(TL) <3141> [a witness.]

· untuk ....... supaya(TB)/hendak ...... supaya(TL) <2443> [that.]

1:7

memberi kesaksian

Yoh 1:15,19,32; Yoh 3:26; 5:33 [Semua]

menjadi percaya.

Yoh 1:12; Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15] [Semua]1:8 · terang ......... terang(TB)/terang ....... terang(TL) <5457> [that light.]


1:9 · sesungguhnya(TB)/sebenarnya(TL) <228> [the true.]

· setiap(TB)/tiap-tiap(TL) <3956> [every.]

1:9

Terang

1Yoh 2:8

setiap orang,

Yes 49:6


Catatan Frasa: TERANG ... YANG MENERANGI SETIAP ORANG.


1:10 · di dalam(TB)/di(TL) <1722 2258> [was in.]

· dunia dan dunia .... tetapi dunia(TB/TL) <2889 2532> [and the world was.]

See note on "Joh 1:3"

· mengenal-Nya(TB)/mengenal(TL) <1097> [knew.]

1:10

dijadikan oleh-Nya,

Yoh 1:3; [Lihat FULL. Yoh 1:3]


Catatan Frasa: DUNIA TIDAK MENGENALNYA.


1:11 · Ia datang(TB)/datanglah(TL) <2064> [came.]

· tetapi(TB)/dan(TL) <2532> [and.]

1:11

tidak menerima-Nya.

Yes 53:31:12 · menerima-Nya(TB)/menerima(TL) <2983> [received.]

· menerima-Nya diberi-Nya .......... percaya(TB)/Dia ... mereka .............. percaya(TL) <846 4100> [to them.]

· kuasa(TB)/diberi-Nya(TL) <1849> [power. or, the right, or privilege. even.]

1:12

anak-anak Allah,

Ul 14:1; Rom 8:14; [Lihat FULL. Rom 8:14]; Rom 8:16,21; Ef 5:1; 1Yoh 3:1,2 [Semua]

yang percaya

Yoh 1:7; Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15] [Semua]

dalam nama-Nya;

1Yoh 3:23; [Lihat FULL. 1Yoh 3:23]


Catatan Frasa: MENERIMA ... PERCAYA.

Catatan Frasa: ANAK-ANAK ALLAH.

Catatan Frasa: PERCAYA.


1:13 · diperanakkan(TB)/kejadian-Nya(TL) <1080> [were.]

· bukan(TB/TL) <3756> [not.]

· dari ... atau dari ... bukan ..... oleh keinginan ..... dari(TB)/daripada .... bukan daripada tabiat .... bukan daripada kehendak ..... daripada(TL) <1537 3761 2307> [nor of the will of the.]

· dari ... atau dari ... bukan ..... oleh keinginan seorang laki-laki ... dari(TB)/daripada .... bukan daripada tabiat .... bukan daripada kehendak ... laki-laki ... daripada(TL) <1537 3761 2307 435> [nor of the will of man.]

· dari .... dari ....... oleh ...... Allah Allah(TB)/daripada ..... daripada ...... daripada ...... daripada Allah(TL) <1537 2316> [of God.]

1:13

dari Allah.

Yoh 3:6; Tit 3:5; Yak 1:18; 1Pet 1:23; 1Yoh 3:9; 4:7; 5:1,4 [Semua]


Catatan Frasa: YANG DIPERANAKKAN BUKAN ... OLEH KEINGINAN SEORANG LAKI-LAKI.


1:14 · Firman(TB/TL) <3056> [the Word.]

· kita telah melihat(TB)/memandang(TL) <2300> [we.]

· Anak Tunggal(TB)/tunggal(TL) <3439> [the only.]

· penuh(TB/TL) <4134> [full.]

1:14

menjadi manusia,

Gal 4:4; Fili 2:7,8; 1Tim 3:16; Ibr 2:14; 1Yoh 1:1,2; 4:2 [Semua]

melihat kemuliaan-Nya,

Kel 33:18; 40:34 [Semua]

kasih karunia

Rom 3:24; [Lihat FULL. Rom 3:24]

dan kebenaran.

Yoh 14:6


Catatan Frasa: FIRMAN ITU TELAH MENJADI MANUSIA.


1:15 · memberi kesaksian(TB)/menyaksikan(TL) <3140> [bare. A.M. 4030. A.D. 26. See on ver.]

· <2258> [he was.]

1:15

memberi kesaksian

Yoh 1:7

sebelum aku.

Yoh 1:30; Mat 3:11 [Semua]1:16 · dari kepenuhan-Nya(TB)/daripada(TL) <1537 846> [of his.]

· anugerah karunia karunia kasih karunia(TB)/anugerah ... karunia(TL) <2532 5485> [and grace.]

1:16

dari kepenuhan-Nya

Ef 1:23; Kol 1:19; 2:9 [Semua]

kasih karunia;

Rom 3:24; [Lihat FULL. Rom 3:24]1:17 · hukum Taurat(TB)/Taurat(TL) <3551> [the law.]

· kasih karunia(TB)/anugerah(TL) <5485> [grace.]

1:17

oleh Musa,

Ul 32:46; Yoh 7:19 [Semua]

Yesus Kristus.

Yoh 1:14


Catatan Frasa: KASIH KARUNIA DAN KEBENARAN.


1:18 · melihat(TB)/dilihat(TL) <3708> [seen.]

· Anak Tunggal(TB)/tunggal(TL) <3439> [the only.]

· di pangkuan .... pangku(TB)/di(TL) <1519 2859> [in the.]

· menyatakan-Nya ..... menyatakan Dia(TB)/Ialah(TL) <1565 1834> [he hath.]

1:18

melihat Allah;

Kel 33:20; Yoh 6:46; Kol 1:15; 1Tim 6:16; 1Yoh 4:12 [Semua]

Anak Tunggal

Yoh 3:16,18; 1Yoh 4:9 [Semua]1:19 · ketika(TB)/tatkala(TL) <3753> [when.]

· Siapakah(TB/TL) <5101> [Who.]

1:19

Judul : Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri

Perikop : Yoh 1:19-28


Paralel:

Mat 3:1-12; Mr 1:1-8; Luk 3:3-6,15-17 dengan Yoh 1:19-28


kesaksian Yohanes

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]

orang Yahudi

Yoh 2:18; 5:10,16; 6:41,52; 7:1; 10:24 [Semua]1:20

1:20

bukan Mesias.

Yoh 3:28; Luk 3:15,16 [Semua]1:21 · engkau Elia ...... Engkaukah(TB)/Engkaukah Elias ..... Engkaukah(TL) <1488 4771 2243> [Art thou Elias.]

· engkau ....... Engkaukah(TB)/Engkaukah ...... Engkaukah(TL) <1488 4771> [Art thou that. or, Art thou a.]

1:21

engkau? Elia?

Mat 11:14; [Lihat FULL. Mat 11:14]

Engkaukah nabi

Ul 18:151:22 · mengutus(TB)/Supaya ......... menyuruhkan(TL) <2443 3992> [that.]


1:23 · Akulah suara ... suara(TB)/Aku(TL) <1473 5456> [I am.]

· seperti .... dikatakan sabda(TB)/seperti sabda(TL) <2531 2036> [as said.]

1:23

padang gurun:

Mat 3:1

jalan Tuhan!

Yes 40:31:24 · orang(TB/TL) <2258 1537> [were of.]


1:25 · Mengapakah(TB)/apakah(TL) <5101> [Why.]

· Mesias(TB)/Kristus(TL) <5547> [that Christ.]


1:26 · Aku(TB/TL) <1473> [I.]

· yang(TL) <3739> [whom.]

1:26

dengan air;

Mr 1:4; [Lihat FULL. Mr 1:4]1:27 · <3739> [who.]

· <3739> [whose.]

1:27

dari padaku.

Yoh 1:15,30 [Semua]

Membuka tali

Mr 1:71:28 · <962> [Bethabara.]

· [Bethbarah.]

· di mana(TB)/tempat(TL) <3699> [where.]

1:28

sungai Yordan,

Yoh 3:26; 10:40 [Semua]1:29 · <2396> [Behold.]

· <3588> [which.]

· menghapus(TB)/mengangkut(TL) <142> [taketh. or, beareth.]

1:29

Judul : Yesus: Anak domba Allah

Perikop : Yoh 1:29-31


domba Allah,

Yoh 1:36; Kej 22:8; Yes 53:7; 1Pet 1:19; Wahy 5:6; 13:8 [Semua]

dosa dunia.

Yoh 3:17; [Lihat FULL. Yoh 3:17]


Catatan Frasa: ANAK DOMBA ALLAH.


1:30

1:30

sebelum aku.

Yoh 1:15,27 [Semua]1:31 · Dan aku ... kenal ... mengenal ...... aku(TB)/aku ... kenal ............ aku(TL) <1492 1473 2504> [I knew.]

· tetapi(TB/TL) <235> [but.]

· <1223> [therefore.]


1:32 · melihat(TB)/nampak(TL) <2300> [I saw.]

1:32

Judul : Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus

Perikop : Yoh 1:32-34


di atas-Nya.

Mat 3:161:33 · Dan akupun ... mengenal-Nya kenal ............... melihat ..... nampak(TB)/aku .... kenal ................... nampak(TL) <1492 2504> [I knew.]

· itu .................. itulah(TL) <1565 3778> [the same.]

1:33

dengan air,

Mr 1:4; [Lihat FULL. Mr 1:4]

Roh Kudus.

Mr 1:8; [Lihat FULL. Mr 1:8]


Catatan Frasa: AKAN MEMBAPTIS DENGAN ROH KUDUS.


1:34 · inilah(TB/TL) <3778> [this.]

1:34

Anak Allah.

Yoh 1:49; Mat 4:3; [Lihat FULL. Mat 4:3] [Semua]1:35 · dua dua(TB)/dua(TL) <2532 1417> [and two.]

1:35

Judul : Murid-murid Yesus yang pertama

Perikop : Yoh 1:35-42


Paralel:

Mat 4:18-22; Mat 1:16-20; Luk 5:2-11 dengan Yoh 1:40-42


harinya Yohanes

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]1:36 · <2396> [Behold.]

1:36

domba Allah!

Yoh 1:29; [Lihat FULL. Yoh 1:29]1:37 · mengikut(TB)/Maka ......... lalu(TL) <2532 190> [and they.]


1:38 · menoleh(TB)/berpalinglah(TL) <4762> [turned.]

· Apakah(TB/TL) <5101> [What.]

· Rabi(TB)/Rabbi(TL) <4461> [Rabbi.]

· manakah(TB/TL) <4226> [where.]

· tinggal(TB/TL) <3306> [dwellest. or, abidest.]

1:38

Rabi

Yoh 1:49; Mat 23:7; [Lihat FULL. Mat 23:7] [Semua]1:39 · Marilah ....... datang(TB)/Marilah ..... datanglah(TL) <2064> [Come.]

· tinggal ...... tinggal(TB)/tinggal ..... tinggal(TL) <3306> [abode.]

· kira-kira(TB/TL) <5613> [about.]

"That was two hours before night."


1:40 · Andreas(TB/TL) <406> [Andrew.]


1:41 · <4413> [first.]

· Mesias(TB)/Messias(TL) <3323> [the Messias.]

· Kristus(TB/TL) <5547> [Christ. or, Anointed.]

1:41

(artinya: Kristus).

Yoh 4:251:42 · Engkau ..... engkau(TB)/Engkau ...... engkau(TL) <4771 1488> [Thou art.]

· anak(TB/TL) <5207> [the son.]

· [Jonas.]

· [Barjona. called.]

· Petrus(TB/TL) <4074> [A stone. or, Peter.]

1:42

akan dinamakan

Kej 17:5,15; 32:28; 35:10 [Semua]

(artinya: Petrus).

Mat 16:181:43 · berjumpa bertemu .... dan(TB)/lalu berjumpa .... serta(TL) <2532 2147> [and findeth.]

1:43

Judul : Yesus memanggil Filipus dan Natanael

Perikop : Yoh 1:43-51


dengan Filipus,

Mat 10:3; Yoh 6:5-7; 12:21,22; 14:8,9 [Semua]

Ikutlah Aku!

Mat 4:19; [Lihat FULL. Mat 4:19]1:44 · Filipus(TB)/Pilipus(TL) <5376> [Philip.]

· Betsaida(TB)/Baitsaida(TL) <966> [Bethsaida.]

1:44

dari Betsaida,

Mat 11:21; [Lihat FULL. Mat 11:21]1:45 · Natanael(TB/TL) <3482> [Nathanael.]

· hal-Nya(TL) <3739> [of whom.]

· [See on]

· dan ............... dan .... nabi ..... nabi(TB)/lalu ................. dan(TL) <2532 4396> [and the.]

· [See more on]

· Yesus(TB/TL) <2424> [Jesus.]

· anak(TB/TL) <5207> [the son.]

1:45

dengan Natanael

Yoh 21:2

kitab Taurat

Luk 24:27; [Lihat FULL. Luk 24:27]

para nabi,

Luk 24:27; [Lihat FULL. Luk 24:27]

anak Yusuf

Luk 3:23

dari Nazaret.

Mr 1:24; [Lihat FULL. Mr 1:24]1:46 · Mungkinkah(TB)/Bolehkah(TL) <1410> [Can.]

· datang(TB)/Marilah(TL) <1511 2064> [Come.]

1:46

dari Nazaret?

Yoh 7:41,42,52 [Semua]1:47 · <2396> [Behold.]

· <1722> [in.]

1:47

seorang Israel

Rom 9:4,6 [Semua]

ada kepalsuan

Mazm 32:21:48 · <5607> [when.]


1:49 · Rabi(TB)/Rabbi(TL) <4461> [Rabbi.]

· Engkau .... Engkau(TB)/Rabbilah .... Rabbilah(TL) <4771> [thou.]

· Raja(TB/TL) <935> [the King.]

1:49

Rabi,

Yoh 1:38; Mat 23:7; [Lihat FULL. Mat 23:7] [Semua]

Anak Allah,

Yoh 1:34; Mat 4:3; [Lihat FULL. Mat 4:3] [Semua]

orang Israel!

Mat 2:2; [Lihat FULL. Mat 2:2]; Mat 27:42; Yoh 12:13 [Semua]1:50 · Karena(TB)/sebab(TL) <3754> [Because.]

· <3700> [thou shalt.]


1:51 · sesungguhnya(TB)/Sesungguh-sungguhnya Aku(TL) <281> [Verily.]

· <737> [Hereafter.]

· dan malaikat-malaikat .... malaekat(TB)/Lalu ................ dan(TL) <2532 32> [and the.]

· Anak(TB/TL) <5207> [the Son.]

1:51

langit terbuka

Mat 3:16; [Lihat FULL. Mat 3:16]

turun naik

Kej 28:12

Anak Manusia.

Mat 8:20; [Lihat FULL. Mat 8:20]


Catatan Frasa: AKAN MELIHAT LANGIT TERBUKA.TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA