Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kolose 1:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kol 1:17

Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu n  dan segala sesuatu ada di dalam Dia.

AYT (2018)

Ia sudah ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu ditopang bersama-sama dalam Dia.

TL (1954) ©

SABDAweb Kol 1:17

dan Ialah, yang terlebih dahulu daripada sekaliannya, dan segala sesuatu wujudnya ada di dalam Dia;

BIS (1985) ©

SABDAweb Kol 1:17

Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah terlebih dahulu ada. Dan karena Dialah juga maka segala sesuatu berada pada tempatnya masing-masing.

TSI (2014)

Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan Dialah yang menopang seluruh ciptaan-Nya agar tetap berlangsung.

MILT (2008)

Dan Dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu telah terkandung di dalam Dia.

Shellabear 2011 (2011)

Dia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu dan di dalam Dia segala sesuatu berada pada tempatnya masing-masing.

AVB (2015)

Dia terdahulu daripada segalanya, dan setiap yang wujud ada dalam-Nya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kol 1:17

Ia ada
<1510>
terlebih dahulu
<4253>
dari segala sesuatu
<3956>
dan
<2532>
segala sesuatu
<3956>
ada di dalam
<1722>
Dia
<846>
.

[<2532> <846> <4921>]
TL ITL ©

SABDAweb Kol 1:17

dan
<2532>
Ialah
<1510>
, yang terlebih dahulu
<4253>
daripada sekaliannya
<3956>
, dan
<2532>
segala sesuatu
<3956>
wujudnya
<4921>
ada di
<1722>
dalam Dia
<846>
;
AYT ITL
Ia sudah ada
<1510>
sebelum
<4253>
segala sesuatu
<3956>
, dan
<2532>
segala sesuatu
<3956>
ditopang bersama-sama
<4921>
dalam
<1722>
Dia
<846>
.

[<2532> <846>]
AVB ITL
Dia terdahulu
<4253>
daripada segalanya
<3956>
, dan
<2532>
setiap
<3956>
yang wujud
<4921>
ada dalam-Nya
<1722>
.

[<2532> <846> <1510> <846>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
autov
<846>
P-NSM
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
pro
<4253>
PREP
pantwn
<3956>
A-GPM
kai
<2532>
CONJ
ta
<3588>
T-NPN
panta
<3956>
A-NPN
en
<1722>
PREP
autw
<846>
P-DSM
sunesthken
<4921> (5758)
V-RAI-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kol 1:17

Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan 2  segala sesuatu ada di dalam 2  Dia 1 .

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA