TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Imamat 20

20:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(20:1)

20:1 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

20:2 <068> Nbab <07275> whmgry <0776> Urah <05971> Me <04191> tmwy <04191> twm <04432> Klml <02233> werzm <05414> Nty <0834> rsa <03478> larvyb <01481> rgh <01616> rgh <04480> Nmw <03478> larvy <01121> ynbm <0376> sya <0376> sya <0559> rmat <03478> larvy <01121> ynb <0413> law(20:2)

20:2 kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> lalhseiv <2980> ean <1437> tiv <5100> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> h <2228> apo <575> twn <3588> prosgegenhmenwn proshlutwn <4339> en <1722> israhl <2474> ov <3739> an <302> dw <1325> tou <3588> spermatov <4690> autou <846> arconti <758> yanatw <2288> yanatousyw <2289> to <3588> eynov <1484> to <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> liyobolhsousin <3036> auton <846> en <1722> liyoiv <3037>

20:3 <06944> ysdq <08034> Ms <0853> ta <02490> llxlw <04720> ysdqm <0853> ta <02930> amj <04616> Neml <04432> Klml <05414> Ntn <02233> werzm <03588> yk <05971> wme <07130> brqm <0853> wta <03772> ytrkhw <01931> awhh <0376> syab <06440> ynp <0853> ta <05414> Nta <0589> ynaw(20:3)

20:3 kai <2532> egw <1473> episthsw to <3588> proswpon <4383> mou <1473> epi <1909> ton <3588> anyrwpon <444> ekeinon <1565> kai <2532> apolw auton <846> ek <1537> tou <3588> laou <2992> autou <846> oti <3754> tou <3588> spermatov <4690> autou <846> edwken <1325> arconti <758> ina <2443> mianh <3392> ta <3588> agia <40> mou <1473> kai <2532> bebhlwsh <953> to <3588> onoma <3686> twn <3588> hgiasmenwn <37> moi <1473>

20:4 <0853> wta <04191> tymh <01115> ytlbl <04432> Klml <02233> werzm <05414> wttb <01931> awhh <0376> syah <04480> Nm <05869> Mhynye <0853> ta <0776> Urah <05971> Me <05956> wmyley <05956> Mleh <0518> Maw(20:4)

20:4 ean <1437> de <1161> uperoqei uperidwsin oi <3588> autocyonev thv <3588> ghv <1065> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> autwn <846> apo <575> tou <3588> anyrwpou <444> ekeinou <1565> en <1722> tw <3588> dounai <1325> auton <846> tou <3588> spermatov <4690> autou <846> arconti <758> tou <3588> mh <3165> apokteinai <615> auton <846>

20:5 <05971> Mme <07130> brqm <04432> Klmh <0310> yrxa <02181> twnzl <0310> wyrxa <02181> Mynzh <03605> lk <0853> taw <0853> wta <03772> ytrkhw <04940> wtxpsmbw <01931> awhh <0376> syab <06440> ynp <0853> ta <0589> yna <07760> ytmvw(20:5)

20:5 kai <2532> episthsw to <3588> proswpon <4383> mou <1473> epi <1909> ton <3588> anyrwpon <444> ekeinon <1565> kai <2532> thn <3588> suggeneian <4772> autou <846> kai <2532> apolw auton <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> omonoountav autw <846> wste <5620> ekporneuein <1608> auton <846> eiv <1519> touv <3588> arcontav <758> ek <1537> tou <3588> laou <2992> autwn <846>

20:6 <05971> wme <07130> brqm <0853> wta <03772> ytrkhw <01931> awhh <05315> spnb <06440> ynp <0853> ta <05414> yttnw <0310> Mhyrxa <02181> twnzl <03049> Mynedyh <0413> law <0178> tbah <0413> la <06437> hnpt <0834> rsa <05315> spnhw(20:6)

20:6 kai <2532> quch <5590> h <3739> ean <1437> epakolouyhsh eggastrimuyoiv h <2228> epaoidoiv wste <5620> ekporneusai <1608> opisw <3694> autwn <846> episthsw to <3588> proswpon <4383> mou <1473> epi <1909> thn <3588> quchn <5590> ekeinhn <1565> kai <2532> apolw authn <846> ek <1537> tou <3588> laou <2992> authv <846>

20:7 <0430> Mkyhla <03069> hwhy <0589> yna <03588> yk <06918> Mysdq <01961> Mtyyhw <06942> Mtsdqthw(20:7)

20:7 kai <2532> esesye <1510> agioi <40> oti <3754> agiov <40> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

20:8 <06942> Mksdqm <03068> hwhy <0589> yna <0853> Mta <06213> Mtyvew <02708> ytqx <0853> ta <08104> Mtrmsw(20:8)

20:8 kai <2532> fulaxesye <5442> ta <3588> prostagmata mou <1473> kai <2532> poihsete <4160> auta <846> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> agiazwn <37> umav <4771>

20:9 <0> wb <01818> wymd <07043> llq <0517> wmaw <01> wyba <04191> tmwy <04191> twm <0517> wma <0853> taw <01> wyba <0853> ta <07043> llqy <0834> rsa <0376> sya <0376> sya <03588> yk(20:9)

20:9 anyrwpov <444> anyrwpov <444> ov <3739> an <302> kakwv <2556> eiph ton <3588> patera <3962> autou <846> h <2228> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> yanatw <2288> yanatousyw <2289> patera <3962> autou <846> h <2228> mhtera <3384> autou <846> kakwv <2556> eipen enocov <1777> estai <1510>

20:10 <05003> tpanhw <05003> Panh <04191> tmwy <04191> twm <07453> wher <0802> tsa <0854> ta <05003> Pany <0834> rsa <0376> sya <0802> tsa <0854> ta <05003> Pany <0834> rsa <0376> syaw(20:10)

20:10 anyrwpov <444> ov <3739> an <302> moiceushtai <3431> gunaika <1135> androv <435> h <2228> ov <3739> an <302> moiceushtai <3431> gunaika <1135> tou <3588> plhsion <4139> yanatw <2288> yanatousywsan <2289> o <3588> moiceuwn <3431> kai <2532> h <3588> moiceuomenh <3431>

20:11 <0> Mb <01818> Mhymd <08147> Mhyns <04191> wtmwy <04191> twm <01540> hlg <01> wyba <06172> twre <01> wyba <0802> tsa <0854> ta <07901> bksy <0834> rsa <0376> syaw(20:11)

20:11 ean <1437> tiv <5100> koimhyh <2837> meta <3326> gunaikov <1135> tou <3588> patrov <3962> autou <846> aschmosunhn <808> tou <3588> patrov <3962> autou <846> apekaluqen <601> yanatw <2288> yanatousywsan <2289> amfoteroi enocoi <1777> eisin <1510>

20:12 <0> Mb <01818> Mhymd <06213> wve <08397> lbt <08147> Mhyns <04191> wtmwy <04191> twm <03618> wtlk <0854> ta <07901> bksy <0834> rsa <0376> syaw(20:12)

20:12 kai <2532> ean <1437> tiv <5100> koimhyh <2837> meta <3326> numfhv <3565> autou <846> yanatw <2288> yanatousywsan <2289> amfoteroi hsebhkasin <764> gar <1063> enocoi <1777> eisin <1510>

20:13 <0> Mb <01818> Mhymd <04191> wtmwy <04191> twm <08147> Mhyns <06213> wve <08441> hbewt <0802> hsa <04904> ybksm <02145> rkz <0854> ta <07901> bksy <0834> rsa <0376> syaw(20:13)

20:13 kai <2532> ov <3739> an <302> koimhyh <2837> meta <3326> arsenov koithn <2845> gunaikov <1135> bdelugma <946> epoihsan <4160> amfoteroi yanatousywsan <2289> enocoi <1777> eisin <1510>

20:14 <08432> Mkkwtb <02154> hmz <01961> hyht <03808> alw <0853> Nhtaw <0853> wta <08313> wprvy <0784> sab <01931> awh <02154> hmz <0517> hma <0853> taw <0802> hsa <0853> ta <03947> xqy <0834> rsa <0376> syaw(20:14)

20:14 ov <3739> ean <1437> labh <2983> gunaika <1135> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> authv <846> anomhma estin <1510> en <1722> puri <4442> katakausousin <2618> auton <846> kai <2532> autav <846> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> anomia <458> en <1722> umin <4771>

20:15 <02026> wgrht <0929> hmhbh <0853> taw <04191> tmwy <04191> twm <0929> hmhbb <07903> wtbks <05414> Nty <0834> rsa <0376> syaw(20:15)

20:15 kai <2532> ov <3739> an <302> dw <1325> koitasian autou <846> en <1722> tetrapodi <5074> yanatw <2288> yanatousyw <2289> kai <2532> to <3588> tetrapoun <5074> apokteneite <615>

20:16 <0> Mb <01818> Mhymd <04191> wtmwy <04191> twm <0929> hmhbh <0853> taw <0802> hsah <0853> ta <02026> tgrhw <0854> hta <07250> hebrl <0929> hmhb <03605> lk <0413> la <07126> brqt <0834> rsa <0802> hsaw(20:16)

20:16 kai <2532> gunh <1135> htiv <3748> proseleusetai <4334> prov <4314> pan <3956> kthnov <2934> bibasyhnai authn <846> up <5259> autou <846> apokteneite <615> thn <3588> gunaika <1135> kai <2532> to <3588> kthnov <2934> yanatw <2288> yanatousywsan <2289> enocoi <1777> eisin <1510>

20:17 <05375> avy <05771> wnwe <01540> hlg <0269> wtxa <06172> twre <05971> Mme <01121> ynb <05869> ynyel <03772> wtrknw <01931> awh <02617> dox <06172> wtwre <0853> ta <07200> hart <01931> ayhw <06172> htwre <0853> ta <07200> harw <0517> wma <01323> tb <0176> wa <01> wyba <01323> tb <0269> wtxa <0853> ta <03947> xqy <0834> rsa <0376> syaw(20:17)

20:17 ov <3739> ean <1437> labh <2983> thn <3588> adelfhn <79> autou <846> ek <1537> patrov <3962> autou <846> h <2228> ek <1537> mhtrov <3384> autou <846> kai <2532> idh <3708> thn <3588> aschmosunhn <808> authv <846> kai <2532> auth <3778> idh <3708> thn <3588> aschmosunhn <808> autou <846> oneidov <3681> estin <1510> exoleyreuyhsontai enwpion <1799> uiwn <5207> genouv <1085> autwn <846> aschmosunhn <808> adelfhv <79> autou <846> apekaluqen <601> amartian <266> komiountai <2865>

20:18 <05971> Mme <07130> brqm <08147> Mhyns <03772> wtrknw <01818> hymd <04726> rwqm <0853> ta <01540> htlg <01931> ayhw <06168> hreh <04726> hrqm <0853> ta <06172> htwre <0853> ta <01540> hlgw <01739> hwd <0802> hsa <0854> ta <07901> bksy <0834> rsa <0376> syaw(20:18)

20:18 kai <2532> anhr <435> ov <3739> an <302> koimhyh <2837> meta <3326> gunaikov <1135> apokayhmenhv kai <2532> apokaluqh <601> thn <3588> aschmosunhn <808> authv <846> thn <3588> phghn <4077> authv <846> apekaluqen <601> kai <2532> auth <3778> apekaluqen <601> thn <3588> rusin tou <3588> aimatov <129> authv <846> exoleyreuyhsontai amfoteroi ek <1537> tou <3588> genouv <1085> autwn <846>

20:19 <05375> wavy <05771> Mnwe <06168> hreh <07607> wras <0853> ta <03588> yk <01540> hlgt <03808> al <01> Kyba <0269> twxaw <0517> Kma <0269> twxa <06172> twrew(20:19)

20:19 kai <2532> aschmosunhn <808> adelfhv <79> patrov <3962> sou <4771> kai <2532> adelfhv <79> mhtrov <3384> sou <4771> ouk <3364> apokaluqeiv <601> thn <3588> gar <1063> oikeiothta apekaluqen <601> amartian <266> apoisontai <667>

20:20 <04191> wtmy <06185> Myryre <05375> wavy <02399> Majx <01540> hlg <01730> wdd <06172> twre <01733> wtdd <0854> ta <07901> bksy <0834> rsa <0376> syaw(20:20)

20:20 ov <3739> an <302> koimhyh <2837> meta <3326> thv <3588> suggenouv <4773> autou <846> aschmosunhn <808> thv <3588> suggeneiav <4772> autou <846> apekaluqen <601> ateknoi <815> apoyanountai <599>

20:21 <01961> wyhy <06185> Myryre <01540> hlg <0251> wyxa <06172> twre <01931> awh <05079> hdn <0251> wyxa <0802> tsa <0853> ta <03947> xqy <0834> rsa <0376> syaw(20:21)

20:21 ov <3739> an <302> labh <2983> thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> adelfou <80> autou <846> akayarsia <167> estin <1510> aschmosunhn <808> tou <3588> adelfou <80> autou <846> apekaluqen <601> ateknoi <815> apoyanountai <599>

20:22 <0> hb <03427> tbsl <08033> hms <0853> Mkta <0935> aybm <0589> yna <0834> rsa <0776> Urah <0853> Mkta <06958> ayqt <03808> alw <0853> Mta <06213> Mtyvew <04941> yjpsm <03605> lk <0853> taw <02708> ytqx <03605> lk <0853> ta <08104> Mtrmsw(20:22)

20:22 kai <2532> fulaxasye <5442> panta <3956> ta <3588> prostagmata mou <1473> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> mou <1473> kai <2532> poihsete <4160> auta <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> prosocyish <4360> umin <4771> h <3588> gh <1065> eiv <1519> hn <3739> egw <1473> eisagw <1521> umav <4771> ekei <1563> katoikein ep <1909> authv <846>

20:23 <0> Mb <06973> Uqaw <06213> wve <0428> hla <03605> lk <0853> ta <03588> yk <06440> Mkynpm <07971> xlsm <0589> yna <0834> rsa <01471> ywgh <02708> tqxb <01980> wklt <03808> alw(20:23)

20:23 kai <2532> ouci <3364> poreuesye <4198> toiv <3588> nomimoiv <3545> twn <3588> eynwn <1484> ouv <3739> exapostellw <1821> af <575> umwn <4771> oti <3754> tauta <3778> panta <3956> epoihsan <4160> kai <2532> ebdeluxamhn <948> autouv <846>

20:24 <05971> Mymeh <04480> Nm <0853> Mkta <0914> ytldbh <0834> rsa <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <0853> hta <03423> tsrl <0> Mkl <05414> hnnta <0589> ynaw <0127> Mtmda <0853> ta <03423> wsryt <0859> Mta <0> Mkl <0559> rmaw(20:24)

20:24 kai <2532> eipa umin <4771> umeiv <4771> klhronomhsate <2816> thn <3588> ghn <1065> autwn <846> kai <2532> egw <1473> dwsw <1325> umin <4771> authn <846> en <1722> kthsei ghn <1065> reousan gala <1051> kai <2532> meli <3192> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> ov <3739> diwrisa umav <4771> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484>

20:25 <02930> amjl <0> Mkl <0914> ytldbh <0834> rsa <0127> hmdah <07430> vmrt <0834> rsa <03605> lkbw <05775> Pwebw <0929> hmhbb <05315> Mkytspn <0853> ta <08262> wuqst <03808> alw <02889> rhjl <02931> amjh <05775> Pweh <0996> Nybw <02931> hamjl <02889> hrhjh <0929> hmhbh <0996> Nyb <0914> Mtldbhw(20:25)

20:25 kai <2532> aforieite autouv <846> ana <303> meson <3319> twn <3588> kthnwn <2934> twn <3588> kayarwn <2513> kai <2532> ana <303> meson <3319> twn <3588> kthnwn <2934> twn <3588> akayartwn <169> kai <2532> ana <303> meson <3319> twn <3588> peteinwn <4071> twn <3588> kayarwn <2513> kai <2532> twn <3588> akayartwn <169> kai <2532> ou <3364> bdeluxete <948> tav <3588> qucav <5590> umwn <4771> en <1722> toiv <3588> kthnesin <2934> kai <2532> en <1722> toiv <3588> peteinoiv <4071> kai <2532> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> erpetoiv <2062> thv <3588> ghv <1065> a <3739> egw <1473> afwrisa umin <4771> en <1722> akayarsia <167>

20:26 <0> yl <01961> twyhl <05971> Mymeh <04480> Nm <0853> Mkta <0914> ldbaw <03068> hwhy <0589> yna <06918> swdq <03588> yk <06918> Mysdq <0> yl <01961> Mtyyhw(20:26)

20:26 kai <2532> esesye <1510> moi <1473> agioi <40> oti <3754> egw <1473> agiov <40> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> o <3588> aforisav umav <4771> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> einai <1510> emoi <1473>

20:27 P <0> Mb <01818> Mhymd <0853> Mta <07275> wmgry <068> Nbab <04191> wtmwy <04191> twm <03049> ynedy <0176> wa <0178> bwa <0> Mhb <01961> hyhy <03588> yk <0802> hsa <0176> wa <0376> syaw(20:27)

20:27 kai <2532> anhr <435> h <2228> gunh <1135> ov <3739> an <302> genhtai <1096> autwn <846> eggastrimuyov h <2228> epaoidov yanatw <2288> yanatousywsan <2289> amfoteroi liyoiv <3037> liyobolhsate <3036> autouv <846> enocoi <1777> eisin <1510>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA