TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Pengkhotbah 10

10:1 <04592> jem <05531> twlko <03519> dwbkm <02451> hmkxm <03368> rqy <07543> xqwr <08081> Nms <05042> eyby <0887> syaby <04194> twm <02070> ybwbz(10:1)

10:1 muiai yanatousai <2289> sapriousin skeuasian elaiou <1637> hdusmatov timion <5093> oligon <3641> sofiav <4678> uper <5228> doxan <1391> afrosunhv <877> megalhv <3173>

10:2 <08040> wlamvl <03684> lyok <03820> blw <03225> wnymyl <02450> Mkx <03820> bl(10:2)

10:2 kardia <2588> sofou <4680> eiv <1519> dexion <1188> autou <846> kai <2532> kardia <2588> afronov <878> eiv <1519> aristeron <710> autou <846>

10:3 <01931> awh <05530> lko <03605> lkl <0559> rmaw <02638> rox <03820> wbl <01980> Klh <05530> *lkosk {lkohsk} <01870> Krdb <01571> Mgw(10:3)

10:3 kai <2532> ge <1065> en <1722> odw <3598> otan <3752> afrwn <878> poreuhtai <4198> kardia <2588> autou <846> usterhsei <5302> kai <2532> a <3739> logieitai <3049> panta <3956> afrosunh <877> estin <1510>

10:4 <01419> Mylwdg <02399> Myajx <03240> xyny <04832> aprm <03588> yk <03240> xnt <0408> la <04725> Kmwqm <05921> Kyle <05927> hlet <04910> lswmh <07307> xwr <0518> Ma(10:4)

10:4 ean <1437> pneuma <4151> tou <3588> exousiazontov <1850> anabh <305> epi <1909> se <4771> topon <5117> sou <4771> mh <3165> afhv oti <3754> iama <2386> katapausei <2664> amartiav <266> megalav <3173>

10:5 <07989> jylsh <06440> ynplm <03318> auys <07684> hggsk <08121> smsh <08478> txt <07200> ytyar <07451> her <03426> sy(10:5)

10:5 estin <1510> ponhria <4189> hn <3739> eidon <3708> upo <5259> ton <3588> hlion <2246> wv <3739> akousion o <3739> exhlyen <1831> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> exousiazontov <1850>

10:6 <03427> wbsy <08216> lpsb <06223> Myrysew <07227> Mybr <04791> Mymwrmb <05529> lkoh <05414> Ntn(10:6)

10:6 edoyh <1325> o <3588> afrwn <878> en <1722> uqesi <5311> megaloiv <3173> kai <2532> plousioi <4145> en <1722> tapeinw <5011> kayhsontai <2524>

10:7 <0776> Urah <05921> le <05650> Mydbek <01980> Myklh <08269> Myrvw <05483> Myowo <05921> le <05650> Mydbe <07200> ytyar(10:7)

10:7 eidon <3708> doulouv <1401> ef <1909> ippouv <2462> kai <2532> arcontav <758> poreuomenouv <4198> wv <3739> doulouv <1401> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

10:8 <05175> sxn <05391> wnksy <01447> rdg <06555> Urpw <05307> lwpy <0> wb <01475> Umwg <02658> rpx(10:8)

10:8 o <3588> orusswn <3736> boyron en <1722> autw <846> empeseitai <1706> kai <2532> kayairounta <2507> fragmon <5418> dhxetai <1143> auton <846> ofiv <3789>

10:9 <0> Mb <05533> Nkoy <06086> Myue <01234> eqwb <0> Mhb <06087> buey <068> Mynba <05265> eyom(10:9)

10:9 exairwn <1808> liyouv <3037> diaponhyhsetai <1278> en <1722> autoiv <846> scizwn <4977> xula <3586> kinduneusei <2793> en <1722> autoiv <846>

10:10 <02451> hmkx <03787> *ryskh <03504> Nwrtyw <01396> rbgy <02428> Mylyxw <07043> lqlq <06440> Mynp <03808> al <01931> awhw <01270> lzrbh <06949> hhq <0518> Ma(10:10)

10:10 ean <1437> ekpesh <1601> to <3588> sidhrion kai <2532> autov <846> proswpon <4383> etaraxen <5015> kai <2532> dunameiv <1411> dunamwsei <1412> kai <2532> perisseia <4050> tou <3588> andreiou sofia <4678>

10:11 <03956> Nwslh <01167> lebl <03504> Nwrty <0369> Nyaw <03908> sxl <03808> awlb <05175> sxnh <05391> Ksy <0518> Ma(10:11)

10:11 ean <1437> dakh <1143> o <3588> ofiv <3789> en <1722> ou <3364> qiyurismw <5587> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> perisseia <4050> tw <3588> epadonti

10:12 <01104> wnelbt <03684> lyok <08193> twtpvw <02580> Nx <02450> Mkx <06310> yp <01697> yrbd(10:12)

10:12 logoi <3056> stomatov <4750> sofou <4680> cariv <5485> kai <2532> ceilh <5491> afronov <878> katapontiousin <2670> auton <846>

10:13 <07451> her <01948> twllwh <06310> whyp <0319> tyrxaw <05531> twlko <06310> whyp <01697> yrbd <08462> tlxt(10:13)

10:13 arch <746> logwn <3056> stomatov <4750> autou <846> afrosonh kai <2532> escath <2078> stomatov <4750> autou <846> perifereia ponhra <4190>

10:14 <0> wl <05046> dygy <04310> ym <0310> wyrxam <01961> hyhy <0834> rsaw <01961> hyhys <04100> hm <0120> Mdah <03045> edy <03808> al <01697> Myrbd <07235> hbry <05530> lkohw(10:14)

10:14 kai <2532> o <3588> afrwn <878> plhyunei <4129> logouv <3056> ouk <3364> egnw <1097> o <3588> anyrwpov <444> ti <5100> to <3588> genomenon <1096> kai <2532> ti <5100> to <3588> esomenon <1510> opisw <3694> autou <846> tiv <5100> anaggelei <312> autw <846>

10:15 <05892> rye <0413> la <01980> tkll <03045> edy <03808> al <0834> rsa <03021> wnegyt <03684> Mylyokh <05999> lme(10:15)

10:15 mocyov <3449> twn <3588> afronwn <878> kopwsei autouv <846> ov <3739> ouk <3364> egnw <1097> tou <3588> poreuyhnai <4198> eiv <1519> polin <4172>

10:16 <0398> wlkay <01242> rqbb <08269> Kyrvw <05288> ren <04428> Kklms <0776> Ura <0> Kl <0337> ya(10:16)

10:16 ouai <3759> soi <4771> poliv <4172> hv <3739> o <3588> basileuv <935> sou <4771> newterov <3501> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> sou <4771> en <1722> prwia <4405> esyiousin <2068>

10:17 <08358> ytsb <03808> alw <01369> hrwbgb <0398> wlkay <06256> teb <08269> Kyrvw <02715> Myrwx <01121> Nb <04428> Kklms <0776> Ura <0835> Kyrsa(10:17)

10:17 makaria <3107> su <4771> gh <1065> hv <3739> o <3588> basileuv <935> sou <4771> uiov <5207> eleuyerwn <1658> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> sou <4771> prov <4314> kairon <2540> fagontai <2068> en <1722> dunamei <1411> kai <2532> ouk <3364> aiscunyhsontai <153>

10:18 <01004> tybh <01811> Pldy <03027> Mydy <08220> twlpsbw <04746> hrqmh <04355> Kmy <06103> Mytlueb(10:18)

10:18 en <1722> oknhriaiv tapeinwyhsetai <5013> h <3588> dokwsiv kai <2532> en <1722> argia ceirwn <5495> staxei h <3588> oikia <3614>

10:19 <03605> lkh <0853> ta <06030> hney <03701> Pokhw <02416> Myyx <08055> xmvy <03196> Nyyw <03899> Mxl <06213> Myve <07814> qwxvl(10:19)

10:19 eiv <1519> gelwta <1071> poiousin <4160> arton <740> kai <2532> oinov <3631> eufrainei <2165> zwntav <2198> kai <2532> tou <3588> arguriou <694> epakousetai sun <4862> ta <3588> panta <3956>

10:20 <01697> rbd <05046> dygy <03671> *Mypnk {Mypnkh} <01167> lebw <06963> lwqh <0853> ta <01980> Kylwy <08064> Mymsh <05775> Pwe <03588> yk <06223> ryse <07043> llqt <0408> la <04904> Kbksm <02315> yrdxbw <07043> llqt <0408> la <04428> Klm <04093> Kedmb <01571> Mg(10:20)

10:20 kai <2532> ge <1065> en <1722> suneidhsei <4893> sou <4771> basilea <935> mh <3165> katarash <2672> kai <2532> en <1722> tamieioiv koitwnwn <2846> sou <4771> mh <3165> katarash <2672> plousion <4145> oti <3754> peteinon <4071> tou <3588> ouranou <3772> apoisei <667> sun <4862> thn <3588> fwnhn <5456> kai <2532> o <3588> ecwn <2192> tav <3588> pterugav <4420> apaggelei logon <3056>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA