TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Nehemia 5

5:1 <03064> Mydwhyh <0251> Mhyxa <0413> la <01419> hlwdg <0802> Mhysnw <05971> Meh <06818> tqeu <01961> yhtw(5:1)

5:1 kai <2532> hn <1510> kraugh <2906> tou <3588> laou <2992> kai <2532> gunaikwn <1135> autwn <846> megalh <3173> prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> autwn <846> touv <3588> ioudaiouv <2453>

5:2 <02421> hyxnw <0398> hlkanw <01715> Ngd <03947> hxqnw <07227> Mybr <0587> wnxna <01323> wnytnbw <01121> wnynb <0559> Myrma <0834> rsa <03426> syw(5:2)

5:2 kai <2532> hsan <1510> tinev <5100> legontev <3004> en <1722> uioiv <5207> hmwn <1473> kai <2532> en <1722> yugatrasin <2364> hmwn <1473> hmeiv <1473> polloi <4183> kai <2532> lhmqomeya <2983> siton <4621> kai <2532> fagomeya <2068> kai <2532> zhsomeya <2198>

5:3 <07458> berb <01715> Ngd <03947> hxqnw <06148> Mybre <0587> wnxna <01004> wnytbw <03754> wnymrkw <07704> wnytdv <0559> Myrma <0834> rsa <03426> syw(5:3)

5:3 kai <2532> eisin <1510> tinev <5100> legontev <3004> agroi <68> hmwn <1473> kai <2532> ampelwnev <290> hmwn <1473> kai <2532> oikiai <3614> hmwn <1473> hmeiv <1473> diegguwmen kai <2532> lhmqomeya <2983> siton <4621> kai <2532> fagomeya <2068>

5:4 <03754> wnymrkw <07704> wnytdv <04428> Klmh <04060> tdml <03701> Pok <03867> wnywl <0559> Myrma <0834> rsa <03426> syw(5:4)

5:4 kai <2532> eisin <1510> tinev <5100> legontev <3004> edaneisameya <1155> argurion <694> eiv <1519> forouv <5411> tou <3588> basilewv <935> agroi <68> hmwn <1473> kai <2532> ampelwnev <290> hmwn <1473> kai <2532> oikiai <3614> hmwn <1473>

5:5 <0312> Myrxal <03754> wnymrkw <07704> wnytdvw <03027> wndy <0410> lal <0369> Nyaw <03533> twsbkn <01323> wnytnbm <03426> syw <05650> Mydbel <01323> wnytnb <0853> taw <01121> wnynb <0853> ta <03533> Mysbk <0587> wnxna <02009> hnhw <01121> wnynb <01121> Mhynbk <01320> wnrvb <0251> wnyxa <01320> rvbk <06258> htew(5:5)

5:5 kai <2532> nun <3568> wv <3739> sarx <4561> adelfwn <80> hmwn <1473> sarx <4561> hmwn <1473> wv <3739> uioi <5207> autwn <846> uioi <5207> hmwn <1473> kai <2532> idou <2400> hmeiv <1473> katadunasteuomen <2616> touv <3588> uiouv <5207> hmwn <1473> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> hmwn <1473> eiv <1519> doulouv <1401> kai <2532> eisin <1510> apo <575> yugaterwn <2364> hmwn <1473> katadunasteuomenai <2616> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> dunamiv <1411> ceirwn <5495> hmwn <1473> kai <2532> agroi <68> hmwn <1473> kai <2532> ampelwnev <290> hmwn <1473> toiv <3588> entimoiv <1784>

5:6 <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> taw <02201> Mtqez <0853> ta <08085> ytems <0834> rsak <03966> dam <0> yl <02734> rxyw(5:6)

5:6 kai <2532> eluphyhn <3076> sfodra <4970> kaywv <2531> hkousa <191> thn <3588> kraughn <2906> autwn <846> kai <2532> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778>

5:7 <01419> hlwdg <06952> hlhq <05921> Mhyle <05414> Ntaw <05383> Myasn <0859> Mta <0251> wyxab <0376> sya <05378> asm <0> Mhl <0559> hrmaw <05461> Myngoh <0853> taw <02715> Myrxh <0853> ta <07378> hbyraw <05921> yle <03820> ybl <04427> Klmyw(5:7)

5:7 kai <2532> ebouleusato <1011> kardia <2588> mou <1473> ep <1909> eme <1473> kai <2532> emacesamhn <3164> prov <4314> touv <3588> entimouv <1784> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> eipa autoiv <846> apaithsei <523> anhr <435> ton <3588> adelfon <80> autou <846> umeiv <4771> apaiteite <523> kai <2532> edwka <1325> ep <1909> autouv <846> ekklhsian <1577> megalhn <3173>

5:8 o <01696> rbd <04672> waum <03808> alw <02790> wsyrxyw <0> wnl <04376> wrkmnw <0251> Mkyxa <0853> ta <04376> wrkmt <0859> Mta <01571> Mgw <0> wnb <01767> ydk <01471> Mywgl <04376> Myrkmnh <03064> Mydwhyh <0251> wnyxa <0853> ta <07069> wnynq <0587> wnxna <0> Mhl <0559> hrmaw(5:8)

5:8 kai <2532> eipa autoiv <846> hmeiv <1473> kekthmeya <2932> touv <3588> adelfouv <80> hmwn <1473> touv <3588> ioudaiouv <2453> touv <3588> pwloumenouv <4453> toiv <3588> eynesin <1484> en <1722> ekousiw <1596> hmwn <1473> kai <2532> umeiv <4771> pwleite <4453> touv <3588> adelfouv <80> umwn <4771> kai <2532> hsucasan <2270> kai <2532> ouc <3364> eurosan <2147> logon <3056>

5:9 <0341> wnybywa <01471> Mywgh <02781> tprxm <01980> wklt <0430> wnyhla <03374> taryb <03808> awlh <06213> Myve <0859> Mta <0834> rsa <01697> rbdh <02896> bwj <03808> al <0559> *rmwaw {rmayw} (5:9)

5:9 kai <2532> eipa ouk <3364> agayov <18> o <3588> logov <3056> on <3739> umeiv <4771> poieite <4160> ouc <3364> outwv <3778> en <1722> fobw <5401> yeou <2316> hmwn <1473> apeleusesye <565> apo <575> oneidismou <3680> twn <3588> eynwn <1484> twn <3588> ecyrwn <2190> hmwn <1473>

5:10 <02088> hzh <04855> asmh <0853> ta <04994> an <05800> hbzen <01715> Ngdw <03701> Pok <0> Mhb <05383> Mysn <05288> yrenw <0251> yxa <0589> yna <01571> Mgw(5:10)

5:10 kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> mou <1473> kai <2532> oi <3588> gnwstoi <1110> mou <1473> kai <2532> egw <1473> eyhkamen <5087> en <1722> autoiv <846> argurion <694> kai <2532> siton <4621> egkatalipwmen <1459> dh <1161> thn <3588> apaithsin tauthn <3778>

5:11 <0> Mhb <05383> Mysn <0859> Mta <0834> rsa <03323> rhuyhw <08492> swryth <01715> Ngdhw <03701> Pokh <03967> tamw <01004> Mhytbw <02132> Mhytyz <03754> Mhymrk <07704> Mhytdv <03117> Mwyhk <0> Mhl <04994> an <07725> wbysh(5:11)

5:11 epistreqate <1994> dh <1161> autoiv <846> wv <3739> shmeron <4594> agrouv <68> autwn <846> ampelwnav <290> autwn <846> elaiav <1636> autwn <846> kai <2532> oikiav <3614> autwn <846> kai <2532> apo <575> tou <3588> arguriou <694> ton <3588> siton <4621> kai <2532> ton <3588> oinon <3631> kai <2532> to <3588> elaion <1637> exenegkate <1627> autoiv <846>

5:12 <02088> hzh <01697> rbdk <06213> twvel <07650> Meybsaw <03548> Mynhkh <0853> ta <07121> arqaw <0559> rmwa <0859> hta <0834> rsak <06213> hven <03651> Nk <01245> sqbn <03808> al <01992> Mhmw <07725> bysn <0559> wrmayw(5:12)

5:12 kai <2532> eipan apodwsomen <591> kai <2532> par <3844> autwn <846> ou <3364> zhthsomen <2212> outwv <3778> poihsomen <4160> kaywv <2531> su <4771> legeiv <3004> kai <2532> ekalesa <2564> touv <3588> iereiv <2409> kai <2532> wrkisa <3726> autouv <846> poihsai <4160> wv <3739> to <3588> rhma <4487> touto <3778>

5:13 <02088> hzh <01697> rbdk <05971> Meh <06213> veyw <03069> hwhy <0853> ta <01984> wllhyw <0543> Nma <06951> lhqh <03605> lk <0559> wrmayw <07386> qrw <05287> rwen <01961> hyhy <03602> hkkw <03018> weygymw <01004> wtybm <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06965> Myqy <03808> al <0834> rsa <0376> syah <03605> lk <0853> ta <0430> Myhlah <05287> reny <03602> hkk <0559> hrmaw <05287> ytren <02684> ynux <01571> Mg(5:13)

5:13 kai <2532> thn <3588> anabolhn <311> mou <1473> exetinaxa <1621> kai <2532> eipa outwv <3778> ektinaxai <1621> o <3588> yeov <2316> panta <3956> andra <435> ov <3739> ou <3364> sthsei <2476> ton <3588> logon <3056> touton <3778> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> autou <846> kai <2532> ek <1537> kopou <2873> autou <846> kai <2532> estai <1510> outwv <3778> ektetinagmenov <1621> kai <2532> kenov <2756> kai <2532> eipen pasa <3956> h <3588> ekklhsia <1577> amhn <281> kai <2532> hnesan <134> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> laov <2992> to <3588> rhma <4487> touto <3778>

5:14 <0398> ytlka <03808> al <06346> hxph <03899> Mxl <0251> yxaw <0589> yna <06240> hrve <08147> Myts <08141> Myns <04428> Klmh <0783> atosxtral <08147> Mytsw <07970> Mysls <08141> tns <05704> dew <06242> Myrve <08141> tnsm <03063> hdwhy <0776> Urab <06346> Mxp <01961> twyhl <0853> yta <06680> hwu <0834> rsa <03117> Mwym <01571> Mg(5:14)

5:14 apo <575> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> eneteilato <1781> moi <1473> einai <1510> eiv <1519> arconta <758> autwn <846> en <1722> gh <1065> iouda <2448> apo <575> etouv <2094> eikostou kai <2532> ewv <2193> etouv <2094> triakostou kai <2532> deuterou <1208> tw <3588> aryasasya eth <2094> dwdeka <1427> egw <1473> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> mou <1473> bian <970> autwn <846> ouk <3364> efagon <2068>

5:15 <0430> Myhla <03374> tary <06440> ynpm <03651> Nk <06213> ytyve <03808> al <0589> ynaw <05971> Meh <05921> le <07980> wjls <05288> Mhyren <01571> Mg <0705> Myebra <08255> Mylqs <03701> Pok <0310> rxa <03196> Nyyw <03899> Mxlb <01992> Mhm <03947> wxqyw <05971> Meh <05921> le <03513> wdybkh <06440> ynpl <0834> rsa <07223> Mynsarh <06346> twxphw(5:15)

5:15 kai <2532> tav <3588> biav <970> tav <3588> prwtav <4413> av <3739> pro <4253> emou <1473> ebarunan <925> ep <1909> autouv <846> kai <2532> elabosan <2983> par <3844> autwn <846> en <1722> artoiv <740> kai <2532> en <1722> oinw <3631> escaton <2078> argurion <694> didracma tessarakonta <5062> kai <2532> oi <3588> ektetinagmenoi <1621> autwn <846> exousiazontai <1850> epi <1909> ton <3588> laon <2992> kai <2532> egw <1473> ouk <3364> epoihsa <4160> outwv <3778> apo <575> proswpou <4383> fobou <5401> yeou <2316>

5:16 <04399> hkalmh <05921> le <08033> Ms <06908> Myuwbq <05288> yren <03605> lkw <07069> wnynq <03808> al <07704> hdvw <02388> ytqzxh <02063> tazh <02346> hmwxh <04399> tkalmb <01571> Mgw(5:16)

5:16 kai <2532> en <1722> ergw <2041> tou <3588> teicouv <5038> toutwn <3778> ouk <3364> ekrathsa <2902> agron <68> ouk <3364> ekthsamhn <2932> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> sunhgmenoi <4863> ekei <1563> epi <1909> to <3588> ergon <2041>

5:17 <07979> ynxls <05921> le <05439> wnytbybo <0834> rsa <01471> Mywgh <04480> Nm <0413> wnyla <0935> Myabhw <0376> sya <02572> Mysmxw <03967> ham <05461> Myngohw <03064> Mydwhyhw(5:17)

5:17 kai <2532> oi <3588> ioudaioi <2453> ekaton <1540> kai <2532> penthkonta <4004> andrev <435> kai <2532> oi <3588> ercomenoi <2064> prov <4314> hmav <1473> apo <575> twn <3588> eynwn <1484> twn <3588> kuklw hmwn <1473> epi <1909> trapezan <5132> mou <1473>

5:18 <02088> hzh <05971> Meh <05921> le <05656> hdbeh <03513> hdbk <03588> yk <01245> ytsqb <03808> al <06346> hxph <03899> Mxl <02088> hz <05973> Mew <07235> hbrhl <03196> Nyy <03605> lkb <03117> Mymy <06235> trve <0996> Nybw <0> yl <06213> wven <06833> Myrpuw <01305> twrrb <08337> ss <06629> Nau <0259> dxa <07794> rws <0259> dxa <03117> Mwyl <06213> hven <01961> hyh <0834> rsaw(5:18)

5:18 kai <2532> hn <1510> ginomenon <1096> eiv <1519> hmeran <2250> mian <1519> moscov <3448> eiv <1519> kai <2532> probata <4263> ex <1803> eklekta <1588> kai <2532> cimarov eginonto <1096> moi <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> deka <1176> hmerwn <2250> en <1722> pasin <3956> oinov <3631> tw <3588> plhyei <4128> kai <2532> sun <4862> toutoiv <3778> artouv <740> thv <3588> biav <970> ouk <3364> ezhthsa <2212> oti <3754> bareia <926> h <3588> douleia <1397> epi <1909> ton <3588> laon <2992> touton <3778>

5:19 P <02088> hzh <05971> Meh <05921> le <06213> ytyve <0834> rsa <03605> lk <02896> hbwjl <0430> yhla <0> yl <02142> hrkz(5:19)

5:19 mnhsyhti <3403> mou <1473> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> agayon <18> panta <3956> osa <3745> epoihsa <4160> tw <3588> law <2992> toutw <3778>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA