TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Keluaran 5:1-21

5:1 <04057> rbdmb <0> yl <02287> wgxyw <05971> yme <0853> ta <07971> xls <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <06547> herp <0413> la <0559> wrmayw <0175> Nrhaw <04872> hsm <0935> wab <0310> rxaw(5:1)

5:1 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> eishlyen <1525> mwushv kai <2532> aarwn <2> prov <4314> faraw <5328> kai <2532> eipan autw <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> exaposteilon <1821> ton <3588> laon <2992> mou <1473> ina <2443> moi <1473> eortaswsin <1858> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

5:2 <07971> xlsa <03808> al <03478> larvy <0853> ta <01571> Mgw <03068> hwhy <0853> ta <03045> ytedy <03808> al <03478> larvy <0853> ta <07971> xlsl <06963> wlqb <08085> emsa <0834> rsa <03068> hwhy <04310> ym <06547> herp <0559> rmayw(5:2)

5:2 kai <2532> eipen faraw <5328> tiv <5100> estin <1510> ou <3739> eisakousomai <1522> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> wste <5620> exaposteilai <1821> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> ouk <3364> oida ton <3588> kurion <2962> kai <2532> ton <3588> israhl <2474> ouk <3364> exapostellw <1821>

5:3 <02719> brxb <0176> wa <01698> rbdb <06293> wnegpy <06435> Np <0430> wnyhla <03068> hwhyl <02076> hxbznw <04057> rbdmb <03117> Mymy <07969> tsls <01870> Krd <04994> an <01980> hkln <05921> wnyle <07122> arqn <05680> Myrbeh <0430> yhla <0559> wrmayw(5:3)

5:3 kai <2532> legousin <3004> autw <846> o <3588> yeov <2316> twn <3588> ebraiwn <1445> proskeklhtai hmav <1473> poreusomeya <4198> oun <3767> odon <3598> triwn <5140> hmerwn <2250> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> opwv <3704> yuswmen <2380> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473> mhpote <3379> sunanthsh <4876> hmin <1473> yanatov <2288> h <2228> fonov <5408>

5:4 <05450> Mkytlbol <01980> wkl <04639> wyvemm <05971> Meh <0853> ta <06544> weyrpt <0175> Nrhaw <04872> hsm <04100> hml <04714> Myrum <04428> Klm <0413> Mhla <0559> rmayw(5:4)

5:4 kai <2532> eipen autoiv <846> o <3588> basileuv <935> aiguptou <125> ina <2443> ti <5100> mwush kai <2532> aarwn <2> diastrefete <1294> ton <3588> laon <2992> mou <1473> apo <575> twn <3588> ergwn <2041> apelyate <565> ekastov <1538> umwn <4771> prov <4314> ta <3588> erga <2041> autou <846>

5:5 <05450> Mtlbom <0853> Mta <07673> Mtbshw <0776> Urah <05971> Me <06258> hte <07227> Mybr <02005> Nh <06547> herp <0559> rmayw(5:5)

5:5 kai <2532> eipen faraw <5328> idou <2400> nun <3568> poluplhyei o <3588> laov <2992> mh <3165> oun <3767> katapauswmen <2664> autouv <846> apo <575> twn <3588> ergwn <2041>

5:6 <0559> rmal <07860> wyrjs <0853> taw <05971> Meb <05065> Myvgnh <0853> ta <01931> awhh <03117> Mwyb <06547> herp <06680> wuyw(5:6)

5:6 sunetaxen <4929> de <1161> faraw <5328> toiv <3588> ergodiwktaiv tou <3588> laou <2992> kai <2532> toiv <3588> grammateusin <1122> legwn <3004>

5:7 <08401> Nbt <0> Mhl <07197> wssqw <01980> wkly <01992> Mh <08032> Msls <08543> lwmtk <03843> Mynblh <03835> Nbll <05971> Mel <08401> Nbt <05414> ttl <03254> Nwpoat <03808> al(5:7)

5:7 ouketi <3765> prosteyhsetai <4369> didonai <1325> acuron <892> tw <3588> law <2992> eiv <1519> thn <3588> plinyourgian kayaper <2509> ecyev <5504> kai <2532> trithn <5154> hmeran <2250> autoi <846> poreuesywsan <4198> kai <2532> sunagagetwsan <4863> eautoiv <1438> acura <892>

5:8 <0430> wnyhlal <02076> hxbzn <01980> hkln <0559> rmal <06817> Myqeu <01992> Mh <03651> Nk <05921> le <01992> Mh <07503> Myprn <03588> yk <04480> wnmm <01639> wergt <03808> al <05921> Mhyle <07760> wmyvt <08032> Msls <08543> lwmt <06213> Myve <01992> Mh <0834> rsa <03843> Mynblh <04971> tnktm <0853> taw(5:8)

5:8 kai <2532> thn <3588> suntaxin thv <3588> plinyeiav hv <3739> autoi <846> poiousin <4160> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> epibaleiv <1911> autoiv <846> ouk <3364> afeleiv ouden <3762> scolazousin <4980> gar <1063> dia <1223> touto <3778> kekragasin <2896> legontev <3004> poreuywmen <4198> kai <2532> yuswmen <2380> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473>

5:9 <08267> rqs <01697> yrbdb <08159> wesy <0408> law <0> hb <06213> wveyw <0376> Mysnah <05921> le <05656> hdbeh <03513> dbkt(5:9)

5:9 barunesyw <925> ta <3588> erga <2041> twn <3588> anyrwpwn <444> toutwn <3778> kai <2532> merimnatwsan <3309> tauta <3778> kai <2532> mh <3165> merimnatwsan <3309> en <1722> logoiv <3056> kenoiv <2756>

5:10 <08401> Nbt <0> Mkl <05414> Ntn <0369> ynnya <06547> herp <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <05971> Meh <0413> la <0559> wrmayw <07860> wyrjsw <05971> Meh <05065> yvgn <03318> wauyw(5:10)

5:10 katespeudon de <1161> autouv <846> oi <3588> ergodiwktai kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> elegon <3004> prov <4314> ton <3588> laon <2992> legontev <3004> tade <3592> legei <3004> faraw <5328> ouketi <3765> didwmi <1325> umin <4771> acura <892>

5:11 <01697> rbd <05656> Mktdbem <01639> ergn <0369> Nya <03588> yk <04672> waumt <0834> rsam <08401> Nbt <0> Mkl <03947> wxq <01980> wkl <0859> Mta(5:11)

5:11 autoi <846> umeiv <4771> poreuomenoi <4198> sullegete <4816> eautoiv <1438> acura <892> oyen <3606> ean <1437> eurhte <2147> ou <3364> gar <1063> afaireitai apo <575> thv <3588> suntaxewv umwn <4771> ouyen <3762>

5:12 <08401> Nbtl <07179> sq <07197> ssql <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkb <05971> Meh <06327> Upyw(5:12)

5:12 kai <2532> diesparh <1289> o <3588> laov <2992> en <1722> olh <3650> aiguptw <125> sunagagein <4863> kalamhn <2562> eiv <1519> acura <892>

5:13 <08401> Nbth <01961> twyhb <0834> rsak <03117> wmwyb <03117> Mwy <01697> rbd <04639> Mkyvem <03615> wlk <0559> rmal <0213> Myua <05065> Myvgnhw(5:13)

5:13 oi <3588> de <1161> ergodiwktai katespeudon autouv <846> legontev <3004> sunteleite <4931> ta <3588> erga <2041> ta <3588> kayhkonta <2520> kay <2596> hmeran <2250> kayaper <2509> kai <2532> ote <3753> to <3588> acuron <892> edidoto <1325> umin <4771>

5:14 <03117> Mwyh <01571> Mg <08543> lwmt <01571> Mg <08032> Msls <08543> lwmtk <03835> Nbll <02706> Mkqx <03615> Mtylk <03808> al <04069> ewdm <0559> rmal <06547> herp <05065> yvgn <05921> Mhle <07760> wmv <0834> rsa <03478> larvy <01121> ynb <07860> yrjs <05221> wkyw(5:14)

5:14 kai <2532> emastigwyhsan <3146> oi <3588> grammateiv <1122> tou <3588> genouv <1085> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> oi <3588> katastayentev <2525> ep <1909> autouv <846> upo <5259> twn <3588> epistatwn <1988> tou <3588> faraw <5328> legontev <3004> dia <1223> ti <5100> ou <3364> sunetelesate <4931> tav <3588> suntaxeiv umwn <4771> thv <3588> plinyeiav kayaper <2509> ecyev <5504> kai <2532> trithn <5154> hmeran <2250> kai <2532> to <3588> thv <3588> shmeron <4594>

5:15 <05650> Kydbel <03541> hk <06213> hvet <04100> hml <0559> rmal <06547> herp <0413> la <06817> wqeuyw <03478> larvy <01121> ynb <07860> yrjs <0935> wabyw(5:15)

5:15 eiselyontev <1525> de <1161> oi <3588> grammateiv <1122> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> katebohsan prov <4314> faraw <5328> legontev <3004> ina <2443> ti <5100> outwv <3778> poieiv <4160> toiv <3588> soiv <4771> oiketaiv <3610>

5:16 <05971> Kme <02398> tajxw <05221> Mykm <05650> Kydbe <02009> hnhw <06213> wve <0> wnl <0559> Myrma <03843> Mynblw <05650> Kydbel <05414> Ntn <0369> Nya <08401> Nbt(5:16)

5:16 acuron <892> ou <3364> didotai <1325> toiv <3588> oiketaiv <3610> sou <4771> kai <2532> thn <3588> plinyon hmin <1473> legousin <3004> poiein <4160> kai <2532> idou <2400> oi <3588> paidev <3816> sou <4771> memastigwntai <3146> adikhseiv <91> oun <3767> ton <3588> laon <2992> sou <4771>

5:17 <03068> hwhyl <02076> hxbzn <01980> hkln <0559> Myrma <0859> Mta <03651> Nk <05921> le <07503> Myprn <0859> Mta <07503> Myprn <0559> rmayw(5:17)

5:17 kai <2532> eipen autoiv <846> scolazete <4980> scolastai este <1510> dia <1223> touto <3778> legete <3004> poreuywmen <4198> yuswmen <2380> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473>

5:18 <05414> wntt <03843> Mynbl <08506> Nktw <0> Mkl <05414> Ntny <03808> al <08401> Nbtw <05647> wdbe <01980> wkl <06258> htew(5:18)

5:18 nun <3568> oun <3767> poreuyentev <4198> ergazesye <2038> to <3588> gar <1063> acuron <892> ou <3364> doyhsetai <1325> umin <4771> kai <2532> thn <3588> suntaxin thv <3588> plinyeiav apodwsete <591>

5:19 <03117> wmwyb <03117> Mwy <01697> rbd <03843> Mkynblm <01639> wergt <03808> al <0559> rmal <07451> erb <0853> Mta <03478> larvy <01121> ynb <07860> yrjs <07200> waryw(5:19)

5:19 ewrwn <3708> de <1161> oi <3588> grammateiv <1122> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> eautouv <1438> en <1722> kakoiv <2556> legontev <3004> ouk <3364> apoleiqete <620> thv <3588> plinyeiav to <3588> kayhkon <2520> th <3588> hmera <2250>

5:20 <06547> herp <0853> tam <03318> Mtaub <07125> Mtarql <05324> Mybun <0175> Nrha <0853> taw <04872> hsm <0853> ta <06293> wegpyw(5:20)

5:20 sunhnthsan <4876> de <1161> mwush kai <2532> aarwn <2> ercomenoiv <2064> eiv <1519> sunanthsin <4877> autoiv <846> ekporeuomenwn <1607> autwn <846> apo <575> faraw <5328>

5:21 <02026> wngrhl <03027> Mdyb <02719> brx <05414> ttl <05650> wydbe <05869> ynyebw <06547> herp <05869> ynyeb <07381> wnxyr <0853> ta <0887> Mtsabh <0834> rsa <08199> jpsyw <05921> Mkyle <03068> hwhy <07200> ary <0413> Mhla <0559> wrmayw(5:21)

5:21 kai <2532> eipan autoiv <846> idoi <3708> o <3588> yeov <2316> umav <4771> kai <2532> krinai <2919> oti <3754> ebdeluxate <948> thn <3588> osmhn <3744> hmwn <1473> enantion <1726> faraw <5328> kai <2532> enantion <1726> twn <3588> yerapontwn <2324> autou <846> dounai <1325> romfaian eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> apokteinai <615> hmav <1473>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA