TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yehezkiel 13

13:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(13:1)

13:1 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004>

13:2 <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems <03820> Mblm <05030> yaybnl <0559> trmaw <05012> Myabnh <03478> larvy <05030> yaybn <0413> la <05012> abnh <0120> Mda <01121> Nb(13:2)

13:2 uie <5207> anyrwpou <444> profhteuson <4395> epi <1909> touv <3588> profhtav <4396> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> profhteuseiv <4395> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> akousate <191> logon <3056> kuriou <2962>

13:3 <07200> war <01115> ytlblw <07307> Mxwr <0310> rxa <01980> Myklh <0834> rsa <05036> Mylbnh <05030> Myaybnh <05921> le <01945> ywh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(13:3)

13:3 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ouai <3759> toiv <3588> profhteuousin <4395> apo <575> kardiav <2588> autwn <846> kai <2532> to <3588> kayolou <2527> mh <3165> blepousin <991>

13:4 <01961> wyh <03478> larvy <05030> Kyaybn <02723> twbrxb <07776> Mylesk(13:4)

13:4 oi <3588> profhtai <4396> sou <4771> israhl <2474> wv <3739> alwpekev <258> en <1722> taiv <3588> erhmoiv <2048>

13:5 <03068> hwhy <03117> Mwyb <04421> hmxlmb <05975> dmel <03478> larvy <01004> tyb <05921> le <01447> rdg <01443> wrdgtw <06556> twurpb <05927> Mtyle <03808> al(13:5)

13:5 ouk <3364> esthsan <2476> en <1722> sterewmati <4733> kai <2532> sunhgagon <4863> poimnia <4168> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> israhl <2474> ouk <3364> anesthsan <450> oi <3588> legontev <3004> en <1722> hmera <2250> kuriou <2962>

13:6 <01697> rbd <06965> Myql <03176> wlxyw <07971> Mxls <03808> al <03068> hwhyw <03068> hwhy <05002> Man <0559> Myrmah <03577> bzk <07081> Moqw <07723> aws <02372> wzx(13:6)

13:6 blepontev <991> qeudh <5571> manteuomenoi <3132> mataia <3152> oi <3588> legontev <3004> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> kuriov <2962> ouk <3364> apestalken <649> autouv <846> kai <2532> hrxanto <757> tou <3588> anasthsai <450> logon <3056>

13:7 o <01696> ytrbd <03808> al <0589> ynaw <03068> hwhy <05002> Man <0559> Myrmaw <01696> Mtrma <03577> bzk <04738> Moqmw <02372> Mtyzx <07723> aws <04236> hzxm <03808> awlh(13:7)

13:7 ouc <3364> orasin <3706> qeudh <5571> ewrakate <3708> kai <2532> manteiav mataiav <3152> eirhkate

13:8 <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0413> Mkyla <02005> ynnh <03651> Nkl <03577> bzk <02372> Mtyzxw <07723> aws <01696> Mkrbd <03282> Ney <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(13:8)

13:8 dia <1223> touto <3778> eipon tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> any <473> wn <3739> oi <3588> logoi <3056> umwn <4771> qeudeiv <5571> kai <2532> ai <3588> manteiai umwn <4771> mataiai <3152> dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> ef <1909> umav <4771> legei <3004> kuriov <2962>

13:9 <03068> hwhy <0136> ynda <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <0935> waby <03808> al <03478> larvy <0127> tmda <0413> law <03789> wbtky <03808> al <03478> larvy <01004> tyb <03791> btkbw <01961> wyhy <03808> al <05971> yme <05475> dwob <03577> bzk <07080> Mymoqhw <07723> aws <02374> Myzxh <05030> Myaybnh <0413> la <03027> ydy <01961> htyhw(13:9)

13:9 kai <2532> ektenw <1614> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> epi <1909> touv <3588> profhtav <4396> touv <3588> orwntav <3708> qeudh <5571> kai <2532> touv <3588> apofyeggomenouv <669> mataia <3152> en <1722> paideia <3809> tou <3588> laou <2992> mou <1473> ouk <3364> esontai <1510> oude <3761> en <1722> grafh <1124> oikou <3624> israhl <2474> ou <3364> grafhsontai <1125> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> israhl <2474> ouk <3364> eiseleusontai <1525> kai <2532> gnwsontai <1097> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962>

13:10 <08602> lpt <0853> wta <02902> Myxj <02009> Mnhw <02434> Uyx <01129> hnb <01931> awhw <07965> Mwls <0369> Nyaw <07965> Mwls <0559> rmal <05971> yme <0853> ta <02937> wejh <03282> Neybw <03282> Ney(13:10)

13:10 any <473> wn <3739> ton <3588> laon <2992> mou <1473> eplanhsan <4105> legontev <3004> eirhnh <1515> eirhnh <1515> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> eirhnh <1515> kai <2532> outov <3778> oikodomei <3618> toicon <5109> kai <2532> autoi <846> aleifousin <218> auton <846> ei <1487> peseitai <4098>

13:11 <01234> eqbt <05591> twreo <07307> xwrw <05307> hnlpt <0417> sybgla <068> ynba <0859> hntaw <07857> Pjws <01653> Msg <01961> hyh <05307> lpyw <08602> lpt <02902> yxj <0413> la <0559> rma(13:11)

13:11 eipon prov <4314> touv <3588> aleifontav <218> peseitai <4098> kai <2532> estai <1510> uetov <5205> katakluzwn <2626> kai <2532> dwsw <1325> liyouv <3037> petrobolouv eiv <1519> touv <3588> endesmouv autwn <846> kai <2532> pesountai <4098> kai <2532> pneuma <4151> exairon <1808> kai <2532> raghsetai

13:12 o <02902> Mtxj <0834> rsa <02915> xyjh <0346> hya <0413> Mkyla <0559> rmay <03808> awlh <07023> ryqh <05307> lpn <02009> hnhw(13:12)

13:12 kai <2532> idou <2400> peptwken <4098> o <3588> toicov <5109> kai <2532> ouk <3364> erousin prov <4314> umav <4771> pou <4225> estin <1510> h <3588> aloifh umwn <4771> hn <3739> hleiqate <218>

13:13 <03617> hlkl <02534> hmxb <0417> sybgla <068> ynbaw <01961> hyhy <0639> ypab <07857> Pjs <01653> Msgw <02534> ytmxb <05591> twreo <07307> xwr <01234> yteqbw <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(13:13)

13:13 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> rhxw pnohn <4157> exairousan <1808> meta <3326> yumou <2372> kai <2532> uetov <5205> katakluzwn <2626> en <1722> orgh <3709> mou <1473> estai <1510> kai <2532> touv <3588> liyouv <3037> touv <3588> petrobolouv en <1722> yumw <2372> epaxw eiv <1519> sunteleian <4930>

13:14 <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <08432> hkwtb <03615> Mtylkw <05307> hlpnw <03247> wdoy <01540> hlgnw <0776> Urah <0413> la <05060> whyteghw <08602> lpt <02902> Mtxj <0834> rsa <07023> ryqh <0853> ta <02040> ytorhw(13:14)

13:14 kai <2532> kataskaqw <2679> ton <3588> toicon <5109> on <3739> hleiqate <218> kai <2532> peseitai <4098> kai <2532> yhsw <5087> auton <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> apokalufyhsetai <601> ta <3588> yemelia autou <846> kai <2532> peseitai <4098> kai <2532> suntelesyhsesye <4931> met <3326> elegcwn <1650> kai <2532> epignwsesye <1921> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962>

13:15 <0853> wta <02902> Myxjh <0369> Nyaw <07023> ryqh <0369> Nya <0> Mkl <0559> rmaw <08602> lpt <0853> wta <02902> Myxjbw <07023> ryqb <02534> ytmx <0853> ta <03615> ytylkw(13:15)

13:15 kai <2532> suntelesw <4931> ton <3588> yumon <2372> mou <1473> epi <1909> ton <3588> toicon <5109> kai <2532> epi <1909> touv <3588> aleifontav <218> auton <846> kai <2532> peseitai <4098> kai <2532> eipa prov <4314> umav <4771> ouk <3364> estin <1510> o <3588> toicov <5109> oude <3761> oi <3588> aleifontev <218> auton <846>

13:16 P <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <07965> Mls <0369> Nyaw <07965> Mls <02377> Nwzx <0> hl <02374> Myzxhw <03389> Mlswry <0413> la <05012> Myabnh <03478> larvy <05030> yaybn(13:16)

13:16 profhtai <4396> tou <3588> israhl <2474> oi <3588> profhteuontev <4395> epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> oi <3588> orwntev <3708> auth <846> eirhnhn <1515> kai <2532> eirhnh <1515> ouk <3364> estin <1510> legei <3004> kuriov <2962>

13:17 <05921> Nhyle <05012> abnhw <03820> Nhblm <05012> twabntmh <05971> Kme <01323> twnb <0413> la <06440> Kynp <07760> Myv <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw(13:17)

13:17 kai <2532> su <4771> uie <5207> anyrwpou <444> sthrison <4741> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> epi <1909> tav <3588> yugaterav <2364> tou <3588> laou <2992> sou <4771> tav <3588> profhteuousav <4395> apo <575> kardiav <2588> autwn <846> kai <2532> profhteuson <4395> ep <1909> autav <846>

13:18 <02421> hnyyxt <02421> hnkl <05315> twspnw <05971> ymel <06679> hnddwut <05315> twspnh <05315> twspn <06679> ddwul <06967> hmwq <03605> lk <07218> sar <05921> le <04555> twxpomh <06213> twvew <03027> ydy <0679> ylyua <03605> lk <05921> le <03704> twtok <08609> twrptml <01945> ywh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0559> trmaw(13:18)

13:18 kai <2532> ereiv tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ouai <3759> taiv <3588> surraptousaiv proskefalaia <4344> epi <1909> panta <3956> agkwna ceirov <5495> kai <2532> poiousaiv <4160> epibolaia epi <1909> pasan <3956> kefalhn <2776> pashv <3956> hlikiav <2244> tou <3588> diastrefein <1294> qucav <5590> ai <3588> qucai <5590> diestrafhsan <1294> tou <3588> laou <2992> mou <1473> kai <2532> qucav <5590> periepoiounto

13:19 o <03577> bzk <08085> yems <05971> ymel <03576> Mkbzkb <02421> hnyyxt <03808> al <0834> rsa <05315> twspn <02421> twyxlw <04191> hntwmt <03808> al <0834> rsa <05315> twspn <04191> tymhl <03899> Mxl <06595> ytwtpbw <08184> Myrev <08168> ylesb <05971> yme <0413> la <0853> yta <02490> hnllxtw(13:19)

13:19 kai <2532> ebebhloun <953> me <1473> prov <4314> ton <3588> laon <2992> mou <1473> eneken drakov kriywn <2915> kai <2532> eneken klasmatwn <2801> artou <740> tou <3588> apokteinai <615> qucav <5590> av <3739> ouk <3364> edei <2068> apoyanein <599> kai <2532> tou <3588> peripoihsasyai qucav <5590> av <3739> ouk <3364> edei <2068> zhsai <2198> en <1722> tw <3588> apofyeggesyai <669> umav <4771> law <2992> eisakouonti <1522> mataia <3152> apofyegmata

13:20 <06524> txrpl <05315> Myspn <0853> ta <06679> twddum <0859> Mta <0834> rsa <05315> twspnh <0853> ta <07971> ytxlsw <02220> Mkytewrz <05921> lem <0853> Mta <07167> yterqw <06524> twxrpl <05315> twspnh <0853> ta <08033> Ms <06679> twddum <0859> hnta <0834> rsa <03704> hnkytwtok <0413> la <02005> ynnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(13:20)

13:20 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> epi <1909> ta <3588> proskefalaia <4344> umwn <4771> ef <1909> a <3739> umeiv <4771> sustrefete ekei <1563> qucav <5590> kai <2532> diarrhxw auta <846> apo <575> twn <3588> bracionwn <1023> umwn <4771> kai <2532> exapostelw <1821> tav <3588> qucav <5590> av <3739> umeiv <4771> ekstrefete <1612> tav <3588> qucav <5590> autwn <846> eiv <1519> diaskorpismon

13:21 <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Ntedyw <04686> hdwuml <03027> Nkdyb <05750> dwe <01961> wyhy <03808> alw <03027> Nkdym <05971> yme <0853> ta <05337> ytluhw <04555> Mkytxpom <0853> ta <07167> yterqw(13:21)

13:21 kai <2532> diarrhxw ta <3588> epibolaia umwn <4771> kai <2532> rusomai ton <3588> laon <2992> mou <1473> ek <1537> ceirov <5495> umwn <4771> kai <2532> ouketi <3765> esontai <1510> en <1722> cersin <5495> umwn <4771> eiv <1519> sustrofhn <4963> kai <2532> epignwsesye <1921> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962>

13:22 <02421> wtyxhl <07563> erh <01870> wkrdm <07725> bws <01115> ytlbl <07451> esr <03027> ydy <02388> qzxlw <03510> wytbakh <03808> al <0589> ynaw <08267> rqs <06662> qydu <03820> bl <03512> twakh <03282> Ney(13:22)

13:22 any <473> wn <3739> diestrefete <1294> kardian <2588> dikaiou <1342> adikwv <94> kai <2532> egw <1473> ou <3364> diestrefon <1294> auton <846> kai <2532> tou <3588> katiscusai <2729> ceirav <5495> anomou <459> to <3588> kayolou <2527> mh <3165> apostreqai <654> apo <575> thv <3588> odou <3598> autou <846> thv <3588> ponhrav <4190> kai <2532> zhsai <2198> auton <846>

13:23 <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Ntedyw <03027> Nkdym <05971> yme <0853> ta <05337> ytluhw <05750> dwe <07080> hnmoqt <03808> al <07081> Moqw <02372> hnyzxt <03808> al <07723> aws <03651> Nkl(13:23)

13:23 dia <1223> touto <3778> qeudh <5571> ou <3364> mh <3165> idhte <3708> kai <2532> manteiav ou <3364> mh <3165> manteushsye <3132> eti <2089> kai <2532> rusomai ton <3588> laon <2992> mou <1473> ek <1537> ceirov <5495> umwn <4771> kai <2532> gnwsesye <1097> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA