TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Tawarikh 22

22:1 o <03478> larvyl <05930> hlel <04196> xbzm <02088> hzw <0430> Myhlah <03068> hwhy <01004> tyb <01931> awh <02088> hz <01732> dywd <0559> rmayw(22:1)

22:1 kai <2532> eipen dauid outov <3778> estin <1510> o <3588> oikov <3624> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> touto <3778> to <3588> yusiasthrion <2379> eiv <1519> olokautwsin tw <3588> israhl <2474>

22:2 <0430> Myhlah <01004> tyb <01129> twnbl <01496> tyzg <068> ynba <02672> bwuxl <02672> Mybux <05975> dmeyw <03478> larvy <0776> Urab <0834> rsa <01616> Myrgh <0853> ta <03664> ownkl <01732> dywd <0559> rmayw(22:2)

22:2 kai <2532> eipen dauid sunagagein <4863> pantav <3956> touv <3588> proshlutouv <4339> en <1722> gh <1065> israhl <2474> kai <2532> katesthsen <2525> latomouv latomhsai <2998> liyouv <3037> xustouv tou <3588> oikodomhsai <3618> oikon <3624> tw <3588> yew <2316>

22:3 <04948> lqsm <0369> Nya <07230> brl <05178> tsxnw <01732> dywd <03559> Nykh <04226> twrbxmlw <08179> Myresh <01817> twtldl <04548> Myrmoml <07230> brl <01270> lzrbw(22:3)

22:3 kai <2532> sidhron <4604> polun <4183> eiv <1519> touv <3588> hlouv <2247> twn <3588> yurwmatwn kai <2532> twn <3588> pulwn <4439> kai <2532> touv <3588> strofeiv htoimasen <2090> dauid kai <2532> calkon <5475> eiv <1519> plhyov <4128> ouk <3364> hn <1510> staymov

22:4 P <01732> dywdl <07230> brl <0730> Myzra <06086> yue <06876> Myruhw <06722> Myndyuh <0935> waybh <03588> yk <04557> rpom <0369> Nyal <0730> Myzra <06086> yuew(22:4)

22:4 kai <2532> xula <3586> kedrina ouk <3364> hn <1510> ariymov <706> oti <3754> eferosan <5342> oi <3588> sidwnioi <4606> kai <2532> oi <3588> turioi <5183> xula <3586> kedrina eiv <1519> plhyov <4128> tw <3588> dauid

22:5 <04194> wtwm <06440> ynpl <07230> brl <01732> dywd <03559> Nkyw <0> wl <04994> an <03559> hnyka <0776> twurah <03605> lkl <08597> traptlw <08034> Msl <04605> hleml <01431> lydghl <03068> hwhyl <01129> twnbl <01004> tybhw <07390> Krw <05288> ren <01121> ynb <08010> hmls <01732> dywd <0559> rmayw(22:5)

22:5 kai <2532> eipen dauid salwmwn o <3588> uiov <5207> mou <1473> paidarion <3808> apalon <527> kai <2532> o <3588> oikov <3624> tou <3588> oikodomhsai <3618> tw <3588> kuriw <2962> eiv <1519> megalwsunhn <3172> anw <507> eiv <1519> onoma <3686> kai <2532> eiv <1519> doxan <1391> eiv <1519> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> etoimasw <2090> autw <846> kai <2532> htoimasen <2090> dauid eiv <1519> plhyov <4128> emprosyen <1715> thv <3588> teleuthv <5054> autou <846>

22:6 o <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyl <01004> tyb <01129> twnbl <06680> whwuyw <01121> wnb <08010> hmlsl <07121> arqyw(22:6)

22:6 kai <2532> ekalesen <2564> salwmwn ton <3588> uion <5207> autou <846> kai <2532> eneteilato <1781> autw <846> tou <3588> oikodomhsai <3618> ton <3588> oikon <3624> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> israhl <2474>

22:7 <0430> yhla <03068> hwhy <08034> Msl <01004> tyb <01129> twnbl <03824> ybbl <05973> Me <01961> hyh <0589> yna <01121> *ynb {wnb} <08010> hmlsl <01732> dywd <0559> rmayw(22:7)

22:7 kai <2532> eipen dauid salwmwn teknon <5043> emoi <1473> egeneto <1096> epi <1909> quch <5590> tou <3588> oikodomhsai <3618> oikon <3624> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> yeou <2316>

22:8 <06440> ynpl <0776> hura <08210> tkps <07227> Mybr <01818> Mymd <03588> yk <08034> ymsl <01004> tyb <01129> hnbt <03808> al <06213> tyve <01419> twldg <04421> twmxlmw <08210> tkps <07230> brl <01818> Md <0559> rmal <03068> hwhy <01697> rbd <05921> yle <01961> yhyw(22:8)

22:8 kai <2532> egeneto <1096> ep <1909> emoi <1473> logov <3056> kuriou <2962> legwn <3004> aima <129> eiv <1519> plhyov <4128> execeav <1632> kai <2532> polemouv <4171> megalouv <3173> epoihsav <4160> ouk <3364> oikodomhseiv <3618> oikon <3624> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> oti <3754> aimata <129> polla <4183> execeav <1632> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> enantion <1726> mou <1473>

22:9 <03117> wymyb <03478> larvy <05921> le <05414> Nta <08253> jqsw <07965> Mwlsw <08034> wms <01961> hyhy <08010> hmls <03588> yk <05439> bybom <0341> wybywa <03605> lkm <0> wl <05117> ytwxnhw <04496> hxwnm <0376> sya <01961> hyhy <01931> awh <0> Kl <03205> dlwn <01121> Nb <02009> hnh(22:9)

22:9 idou <2400> uiov <5207> tiktetai <5088> soi <4771> outov <3778> estai <1510> anhr <435> anapausewv <372> kai <2532> anapausw <373> auton <846> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> kukloyen <2943> oti <3754> salwmwn onoma <3686> autw <846> kai <2532> eirhnhn <1515> kai <2532> hsucian <2271> dwsw <1325> epi <1909> israhl <2474> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autou <846>

22:10 <05769> Mlwe <05704> de <03478> larvy <05921> le <04438> wtwklm <03678> aok <03559> ytwnykhw <01> bal <0> wl <0589> ynaw <01121> Nbl <0> yl <01961> hyhy <01931> awhw <08034> ymsl <01004> tyb <01129> hnby <01931> awh(22:10)

22:10 outov <3778> oikodomhsei <3618> oikon <3624> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> kai <2532> outov <3778> estai <1510> moi <1473> eiv <1519> uion <5207> kagw autw <846> eiv <1519> patera <3962> kai <2532> anorywsw yronon <2362> basileiav <932> autou <846> en <1722> israhl <2474> ewv <2193> aiwnov <165>

22:11 <05921> Kyle <01696> rbd <0834> rsak <0430> Kyhla <03068> hwhy <01004> tyb <01129> tynbw <06743> txluhw <05973> Kme <03068> hwhy <01961> yhy <01121> ynb <06258> hte(22:11)

22:11 kai <2532> nun <3568> uie <5207> mou <1473> estai <1510> meta <3326> sou <4771> kuriov <2962> kai <2532> euodwsei <2137> kai <2532> oikodomhseiv <3618> oikon <3624> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> sou <4771> wv <3739> elalhsen <2980> peri <4012> sou <4771>

22:12 <0430> Kyhla <03068> hwhy <08451> trwt <0853> ta <08104> rwmslw <03478> larvy <05921> le <06680> Kwuyw <0998> hnybw <07922> lkv <03068> hwhy <0> Kl <05414> Nty <0389> Ka(22:12)

22:12 all <235> h <2228> dwh <1325> soi <4771> sofian <4678> kai <2532> sunesin <4907> kuriov <2962> kai <2532> katiscusai <2729> se <4771> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> tou <3588> fulassesyai <5442> kai <2532> tou <3588> poiein <4160> ton <3588> nomon <3551> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771>

22:13 <02865> txt <0408> law <03372> aryt <0408> la <0553> Umaw <02388> qzx <03478> larvy <05921> le <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <04941> Myjpsmh <0853> taw <02706> Myqxh <0853> ta <06213> twvel <08104> rwmst <0518> Ma <06743> xylut <0227> za(22:13)

22:13 tote <5119> euodwsei <2137> ean <1437> fulaxhv <5442> tou <3588> poiein <4160> ta <3588> prostagmata kai <2532> ta <3588> krimata <2917> a <3739> eneteilato <1781> kuriov <2962> tw <3588> mwush epi <1909> israhl <2474> andrizou <407> kai <2532> iscue <2480> mh <3165> fobou <5399> mhde <3366> ptohyhv <4422>

22:14 <03254> Pyowt <05921> Mhylew <03559> ytwnykh <068> Mynbaw <06086> Myuew <01961> hyh <07230> brl <03588> yk <04948> lqsm <0369> Nya <01270> lzrblw <05178> tsxnlw <03603> Myrkk <0505> Mypla <0505> Pla <03701> Pokw <0505> Pla <03967> ham <03603> Myrkk <02091> bhz <03068> hwhy <01004> tybl <03559> ytwnykh <06040> yyneb <02009> hnhw(22:14)

22:14 kai <2532> idou <2400> egw <1473> kata <2596> thn <3588> ptwceian <4432> mou <1473> htoimasa <2090> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> crusiou <5553> talantwn <5007> ekaton <1540> ciliadav <5505> kai <2532> arguriou <694> talantwn <5007> ciliav <5507> ciliadav <5505> kai <2532> calkon <5475> kai <2532> sidhron <4604> ou <3739> ouk <3364> estin <1510> staymov oti <3754> eiv <1519> plhyov <4128> estin <1510> kai <2532> xula <3586> kai <2532> liyouv <3037> htoimasa <2090> kai <2532> prov <4314> tauta <3778> prosyev <4369>

22:15 <04399> hkalm <03605> lkb <02450> Mkx <03605> lkw <06086> Uew <068> Nba <02796> ysrxw <02672> Mybux <04399> hkalm <06213> yve <07230> brl <05973> Kmew(22:15)

22:15 kai <2532> meta <3326> sou <4771> eiv <1519> plhyov <4128> poiountwn <4160> erga <2041> tecnitai <5079> kai <2532> oikodomoi liywn <3037> kai <2532> tektonev <5045> xulwn <3586> kai <2532> pav <3956> sofov <4680> en <1722> panti <3956> ergw <2041>

22:16 <05973> Kme <03068> hwhy <01961> yhyw <06213> hvew <06965> Mwq <04557> rpom <0369> Nya <01270> lzrblw <05178> tsxnlw <03701> Pokl <02091> bhzl(22:16)

22:16 en <1722> crusiw <5553> en <1722> arguriw <694> en <1722> calkw kai <2532> en <1722> sidhrw <4604> ouk <3364> estin <1510> ariymov <706> anasthyi <450> kai <2532> poiei <4160> kai <2532> kuriov <2962> meta <3326> sou <4771>

22:17 <01121> wnb <08010> hmlsl <05826> rzel <03478> larvy <08269> yrv <03605> lkl <01732> dywd <06680> wuyw(22:17)

22:17 kai <2532> eneteilato <1781> dauid toiv <3588> pasin <3956> arcousin <758> israhl <2474> antilabesyai tw <3588> salwmwn uiw <5207> autou <846>

22:18 <05971> wme <06440> ynplw <03068> hwhy <06440> ynpl <0776> Urah <03533> hsbknw <0776> Urah <03427> ybsy <0853> ta <03027> ydyb <05414> Ntn <03588> yk <05439> bybom <0> Mkl <05117> xynhw <05973> Mkme <0430> Mkyhla <03068> hwhy <03808> alh(22:18)

22:18 ouci <3364> kuriov <2962> mey <3326> umwn <4771> kai <2532> anepausen <373> umav <4771> kukloyen <2943> oti <3754> edwken <1325> en <1722> cersin <5495> touv <3588> katoikountav thn <3588> ghn <1065> kai <2532> upetagh <5293> h <3588> gh <1065> enantion <1726> kuriou <2962> kai <2532> enantion <1726> laou <2992> autou <846>

22:19 P <03068> hwhy <08034> Msl <01129> hnbnh <01004> tybl <0430> Myhlah <06944> sdq <03627> ylkw <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <0853> ta <0935> aybhl <0430> Myhlah <03068> hwhy <04720> sdqm <0853> ta <01129> wnbw <06965> wmwqw <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <01875> swrdl <05315> Mkspnw <03824> Mkbbl <05414> wnt <06258> hte(22:19)

22:19 nun <3568> dote <1325> kardiav <2588> umwn <4771> kai <2532> qucav <5590> umwn <4771> tou <3588> zhthsai <2212> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> umwn <4771> kai <2532> egeryhte <1453> kai <2532> oikodomhsate <3618> agiasma kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> umwn <4771> tou <3588> eisenegkai <1533> thn <3588> kibwton <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> kai <2532> skeuh <4632> ta <3588> agia <40> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> oikon <3624> ton <3588> oikodomoumenon <3618> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA