TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Habakuk 3:3-16

3:3 <0776> Urah <04390> halm <08416> wtlhtw <01935> wdwh <08064> Myms <03680> hok <05542> hlo <06290> Nrap <02022> rhm <06918> swdqw <0935> awby <08487> Nmytm <0433> hwla(3:3)

3:3 o <3588> yeov <2316> ek <1537> yaiman hxei <1854> kai <2532> o <3588> agiov <40> ex <1537> orouv <3735> kataskiou daseov diaqalma ekaluqen <2572> ouranouv <3772> h <3588> areth <703> autou <846> kai <2532> ainesewv <133> autou <846> plhrhv <4134> h <3588> gh <1065>

3:4 <05797> *hze <02253> Nwybx <08033> Msw <0> wl <03027> wdym <07161> Mynrq <01961> hyht <0216> rwak <05051> hgnw(3:4)

3:4 kai <2532> feggov <5338> autou <846> wv <3739> fwv <5457> estai <1510> kerata <2768> en <1722> cersin <5495> autou <846> kai <2532> eyeto <5087> agaphsin krataian <2900> iscuov <2479> autou <846>

3:5 <07272> wylgrl <07565> Psr <03318> auyw <01698> rbd <01980> Kly <06440> wynpl(3:5)

3:5 pro <4253> proswpou <4383> autou <846> poreusetai <4198> logov <3056> kai <2532> exeleusetai <1831> en <1722> pediloiv oi <3588> podev <4228> autou <846>

3:6 <0> wl <05769> Mlwe <01979> twkylh <05769> Mlwe <01389> twebg <07817> wxs <05703> de <02042> yrrh <06327> wuuptyw <01471> Mywg <05425> rtyw <07200> har <0776> Ura <04058> ddmyw <05975> dme(3:6)

3:6 esth <2476> kai <2532> esaleuyh <4531> h <3588> gh <1065> epebleqen <1914> kai <2532> dietakh eynh <1484> dieyrubh ta <3588> orh <3735> bia <970> etakhsan <5080> bounoi <1015> aiwnioi <166>

3:7 o <04080> Nydm <0776> Ura <03407> tweyry <07264> Nwzgry <03572> Nswk <0168> ylha <07200> ytyar <0205> Nwa <08478> txt(3:7)

3:7 poreiav <4197> aiwniav <166> autou <846> anti <473> kopwn <2873> eidon <3708> skhnwmata <4638> aiyiopwn <128> ptohyhsontai <4422> kai <2532> ai <3588> skhnai <4633> ghv <1065> madiam

3:8 <03444> hewsy <04818> Kytbkrm <05483> Kyowo <05921> le <07392> bkrt <03588> yk <05678> Ktrbe <03220> Myb <0518> Ma <0639> Kpa <05104> Myrhnb <0518> Ma <03068> hwhy <02734> hrx <05104> Myrhnbh(3:8)

3:8 mh <3165> en <1722> potamoiv <4215> wrgisyhv <3710> kurie <2962> h <2228> en <1722> potamoiv <4215> o <3588> yumov <2372> sou <4771> h <2228> en <1722> yalassh <2281> to <3588> ormhma <3731> sou <4771> oti <3754> epibhsh <1910> epi <1909> touv <3588> ippouv <2462> sou <4771> kai <2532> h <3588> ippasia sou <4771> swthria <4991>

3:9 <0776> Ura <01234> eqbt <05104> twrhn <05542> hlo <0562> rma <04294> twjm <07621> twebs <07198> Ktsq <05783> rwet <06181> hyre(3:9)

3:9 enteinwn enteneiv to <3588> toxon <5115> sou <4771> epi <1909> ta <3588> skhptra legei <3004> kuriov <2962> diaqalma potamwn <4215> raghsetai <4486> gh <1065>

3:10 <05375> avn <03027> whydy <07315> Mwr <06963> wlwq <08415> Mwht <05414> Ntn <05674> rbe <04325> Mym <02230> Mrz <02022> Myrh <02342> wlyxy <07200> Kwar(3:10)

3:10 oqontai <3708> se <4771> kai <2532> wdinhsousin <5605> laoi <2992> skorpizwn <4650> udata <5204> poreiav <4197> autou <846> edwken <1325> h <3588> abussov <12> fwnhn <5456> authv <846> uqov <5311> fantasiav <5325> authv <846>

3:11 <02595> Ktynx <01300> qrb <05051> hgnl <01980> wklhy <02671> Kyux <0216> rwal <02073> hlbz <05975> dme <03394> xry <08121> sms(3:11)

3:11 ephryh o <3588> hliov <2246> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> esth <2476> en <1722> th <3588> taxei <5010> authv <846> eiv <1519> fwv <5457> bolidev <1002> sou <4771> poreusontai <4198> eiv <1519> feggov <5338> astraphv <796> oplwn <3696> sou <4771>

3:12 <01471> Mywg <01758> swdt <0639> Pab <0776> Ura <06805> deut <02195> Mezb(3:12)

3:12 en <1722> apeilh <547> oligwseiv ghn <1065> kai <2532> en <1722> yumw <2372> kataxeiv <2609> eynh <1484>

3:13 P <05542> hlo <06677> rawu <05704> de <03247> dwoy <06168> twre <07563> esr <01004> tybm <07218> sar <04272> tuxm <04899> Kxysm <0853> ta <03468> esyl <05971> Kme <03468> esyl <03318> tauy(3:13)

3:13 exhlyev <1831> eiv <1519> swthrian <4991> laou <2992> sou <4771> tou <3588> swsai <4982> touv <3588> cristouv <5547> sou <4771> ebalev <906> eiv <1519> kefalav <2776> anomwn <459> yanaton <2288> exhgeirav desmouv ewv <2193> trachlou <5137> diaqalma

3:14 <04565> rtomb <06041> yne <0398> lkal <03644> wmk <05951> Mtuyle <06327> ynuyphl <05590> wreoy <06518> *wyzrp {wzrp} <07218> sar <04294> wyjmb <05344> tbqn(3:14)

3:14 diekoqav en <1722> ekstasei <1611> kefalav <2776> dunastwn <1413> seisyhsontai <4579> en <1722> auth <846> dianoixousin <1272> calinouv <5469> autwn <846> wv <3739> esywn <2068> ptwcov <4434> layra <2977>

3:15 <07227> Mybr <04325> Mym <02563> rmx <05483> Kyowo <03220> Myb <01869> tkrd(3:15)

3:15 kai <2532> epebibasav <1913> eiv <1519> yalassan <2281> touv <3588> ippouv <2462> sou <4771> tarassontav <5015> udwr <5204> polu <4183>

3:16 <01464> wndwgy <05971> Mel <05927> twlel <06869> hru <03117> Mwyl <05117> xwna <0834> rsa <07264> zgra <08478> ytxtw <06106> ymueb <07538> bqr <0935> awby <08193> ytpv <06750> wllu <06963> lwql <0990> ynjb <07264> zgrtw <08085> ytems(3:16)

3:16 efulaxamhn <5442> kai <2532> eptohyh <4422> h <3588> koilia <2836> mou <1473> apo <575> fwnhv <5456> proseuchv <4335> ceilewn <5491> mou <1473> kai <2532> eishlyen <1525> tromov <5156> eiv <1519> ta <3588> osta <3747> mou <1473> kai <2532> upokatwyen mou <1473> etaracyh <5015> h <3588> exiv <1838> mou <1473> anapausomai <373> en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> tou <3588> anabhnai <305> eiv <1519> laon <2992> paroikiav <3940> mou <1473>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.20 detik
dipersembahkan oleh YLSA