TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Hosea 5

5:1 <08396> rwbt <05921> le <06566> hvwrp <07568> tsrw <04709> hpuml <01961> Mtyyh <06341> xp <03588> yk <04941> jpsmh <0> Mkl <03588> yk <0238> wnyzah <04428> Klmh <01004> tybw <03478> larvy <01004> tyb <07181> wbysqhw <03548> Mynhkh <02063> taz <08085> wems(5:1)

5:1 akousate <191> tauta <3778> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> prosecete <4337> oikov <3624> israhl <2474> kai <2532> o <3588> oikov <3624> tou <3588> basilewv <935> enwtizesye <1801> dioti <1360> prov <4314> umav <4771> estin <1510> to <3588> krima <2917> oti <3754> pagiv <3803> egenhyhte <1096> th <3588> skopia kai <2532> wv <3739> diktuon <1350> ektetamenon <1614> epi <1909> to <3588> itaburion

5:2 <03605> Mlkl <04148> rowm <0589> ynaw <06009> wqymeh <07846> Myjv <07819> hjxsw(5:2)

5:2 o <3739> oi <3588> agreuontev <64> thn <3588> yhran <2339> katephxan egw <1473> de <1161> paideuthv <3810> umwn <4771>

5:3 <03478> larvy <02930> amjn <0669> Myrpa <02181> tynzh <06258> hte <03588> yk <04480> ynmm <03582> dxkn <03808> al <03478> larvyw <0669> Myrpa <03045> ytedy <0589> yna(5:3)

5:3 egw <1473> egnwn <1097> ton <3588> efraim <2187> kai <2532> israhl <2474> ouk <3364> apestin <548> ap <575> emou <1473> dioti <1360> nun <3568> exeporneusen <1608> efraim <2187> emianyh <3392> israhl <2474>

5:4 <03045> wedy <03808> al <03068> hwhy <0853> taw <07130> Mbrqb <02183> Mynwnz <07307> xwr <03588> yk <0430> Mhyhla <0413> la <07725> bwsl <04611> Mhyllem <05414> wnty <03808> al(5:4)

5:4 ouk <3364> edwkan <1325> ta <3588> diaboulia autwn <846> tou <3588> epistreqai <1994> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> autwn <846> oti <3754> pneuma <4151> porneiav <4202> en <1722> autoiv <846> estin <1510> ton <3588> de <1161> kurion <2962> ouk <3364> epegnwsan <1921>

5:5 <05973> Mme <03063> hdwhy <01571> Mg <03782> lsk <05771> Mnweb <03782> wlsky <0669> Myrpaw <03478> larvyw <06440> wynpb <03478> larvy <01347> Nwag <06030> hnew(5:5)

5:5 kai <2532> tapeinwyhsetai <5013> h <3588> ubriv <5196> tou <3588> israhl <2474> eiv <1519> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> israhl <2474> kai <2532> efraim <2187> asyenhsousin <770> en <1722> taiv <3588> adikiaiv <93> autwn <846> kai <2532> asyenhsei <770> kai <2532> ioudav <2455> met <3326> autwn <846>

5:6 <01992> Mhm <02502> Ulx <04672> waumy <03808> alw <03068> hwhy <0853> ta <01245> sqbl <01980> wkly <01241> Mrqbbw <06629> Mnaub(5:6)

5:6 meta <3326> probatwn <4263> kai <2532> moscwn <3448> poreusontai <4198> tou <3588> ekzhthsai <1567> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> ou <3364> mh <3165> eurwsin <2147> auton <846> oti <3754> exeklinen <1578> ap <575> autwn <846>

5:7 o <02506> Mhyqlx <0854> ta <02320> sdx <0398> Mlkay <06258> hte <03205> wdly <02114> Myrz <01121> Mynb <03588> yk <0898> wdgb <03068> hwhyb(5:7)

5:7 oti <3754> ton <3588> kurion <2962> egkatelipon <1459> oti <3754> tekna <5043> allotria <245> egennhyhsan <1080> autoiv <846> nun <3568> katafagetai <2719> autouv <846> h <3588> erusibh kai <2532> touv <3588> klhrouv <2819> autwn <846>

5:8 <01144> Nymynb <0310> Kyrxa <01007> Nwa <0> tyb <07321> weyrh <07414> hmrb <02689> hruux <01390> hebgb <07782> rpws <08628> weqt(5:8)

5:8 salpisate <4537> salpiggi <4536> epi <1909> touv <3588> bounouv <1015> hchsate <2278> epi <1909> twn <3588> uqhlwn <5308> khruxate <2784> en <1722> tw <3588> oikw <3624> wn <5607> exesth <1839> beniamin <958>

5:9 <0539> hnman <03045> ytedwh <03478> larvy <07626> yjbsb <08433> hxkwt <03117> Mwyb <01961> hyht <08047> hmsl <0669> Myrpa(5:9)

5:9 efraim <2187> eiv <1519> afanismon <854> egeneto <1096> en <1722> hmeraiv <2250> elegcou <1650> en <1722> taiv <3588> fulaiv <5443> tou <3588> israhl <2474> edeixa <1166> pista <4103>

5:10 <05678> ytrbe <04325> Mymk <08210> Kwpsa <05921> Mhyle <01366> lwbg <05253> ygyomk <03063> hdwhy <08269> yrv <01961> wyh(5:10)

5:10 egenonto <1096> oi <3588> arcontev <758> iouda <2448> wv <3739> metatiyentev <3346> oria <3725> ep <1909> autouv <846> ekcew <1632> wv <3739> udwr <5204> to <3588> ormhma <3731> mou <1473>

5:11 <06673> wu <0310> yrxa <01980> Klh <02974> lyawh <03588> yk <04941> jpsm <07533> Uwur <0669> Myrpa <06217> qwse(5:11)

5:11 katedunasteusen <2616> efraim <2187> ton <3588> antidikon <476> autou <846> katepathsen <2662> krima <2917> oti <3754> hrxato <757> poreuesyai <4198> opisw <3694> twn <3588> mataiwn <3152>

5:12 <03063> hdwhy <01004> tybl <07538> bqrkw <0669> Myrpal <06211> sek <0589> ynaw(5:12)

5:12 kai <2532> egw <1473> wv <3739> tarach <5016> tw <3588> efraim <2187> kai <2532> wv <3739> kentron <2759> tw <3588> oikw <3624> iouda <2448>

5:13 <04205> rwzm <04480> Mkm <01455> hhgy <03808> alw <0> Mkl <07495> aprl <03201> lkwy <03808> al <01931> awhw <03377> bry <04428> Klm <0413> la <07971> xlsyw <0804> rwsa <0413> la <0669> Myrpa <01980> Klyw <04205> wrzm <0853> ta <03063> hdwhyw <02483> wylx <0853> ta <0669> Myrpa <07200> aryw(5:13)

5:13 kai <2532> eiden <3708> efraim <2187> thn <3588> noson <3554> autou <846> kai <2532> ioudav <2455> thn <3588> odunhn <3601> autou <846> kai <2532> eporeuyh <4198> efraim <2187> prov <4314> assuriouv kai <2532> apesteilen <649> presbeiv prov <4314> basilea <935> iarim kai <2532> autov <846> ouk <3364> hdunasyh <1410> iasasyai <2390> umav <4771> kai <2532> ou <3364> mh <3165> diapaush ex <1537> umwn <4771> odunh <3601>

5:14 <05337> lyum <0369> Nyaw <05375> ava <01980> Klaw <02963> Prja <0589> yna <0589> yna <03063> hdwhy <01004> tybl <03715> rypkkw <0669> Myrpal <07826> lxsk <0595> ykna <03588> yk(5:14)

5:14 dioti <1360> egw <1473> eimi <1510> wv <3739> panyhr tw <3588> efraim <2187> kai <2532> wv <3739> lewn <3023> tw <3588> oikw <3624> iouda <2448> kai <2532> egw <1473> arpwmai <726> kai <2532> poreusomai <4198> kai <2532> lhmqomai <2983> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> exairoumenov <1807>

5:15 <07836> ynnrxsy <01992> Mhl <06862> rub <06440> ynp <01245> wsqbw <0816> wmsay <0834> rsa <05704> de <04725> ymwqm <0413> la <07725> hbwsa <01980> Kla(5:15)

5:15 poreusomai <4198> kai <2532> epistreqw <1994> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> mou <1473> ewv <2193> ou <3739> afanisywsin kai <2532> epizhthsousin <1934> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> en <1722> yliqei <2347> autwn <846> oryriousi <3719> prov <4314> me <1473> legontev <3004>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA