TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Keluaran 8

8:1 <05647> yndbeyw <05971> yme <0853> ta <07971> xls <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <0559> trmaw <06547> herp <0413> la <0935> ab <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw<7:26> (8:1)

8:1 (7:26) eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn eiselye <1525> prov <4314> faraw <5328> kai <2532> ereiv prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> exaposteilon <1821> ton <3588> laon <2992> mou <1473> ina <2443> moi <1473> latreuswsin <3000>

8:2 <06854> Myedrpub <01366> Klwbg <03605> lk <0853> ta <05062> Pgn <0595> ykna <02009> hnh <07971> xlsl <0859> hta <03986> Nam <0518> Maw<7:27> (8:2)

8:2 (7:27) ei <1487> de <1161> mh <3165> boulei <1014> su <4771> exaposteilai <1821> idou <2400> egw <1473> tuptw <5180> panta <3956> ta <3588> oria <3725> sou <4771> toiv <3588> batracoiv <944>

8:3 <04863> Kytwrasmbw <08574> Kyrwntbw <05971> Kmebw <05650> Kydbe <01004> tybbw <04296> Ktjm <05921> lew <04904> Kbksm <02315> rdxbw <01004> Ktybb <0935> wabw <05927> wlew <06854> Myedrpu <02975> rayh <08317> Ursw<7:28> (8:3)

8:3 (7:28) kai <2532> exereuxetai o <3588> potamov <4215> batracouv <944> kai <2532> anabantev <305> eiseleusontai <1525> eiv <1519> touv <3588> oikouv <3624> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> tamieia twn <3588> koitwnwn <2846> sou <4771> kai <2532> epi <1909> twn <3588> klinwn <2825> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> touv <3588> oikouv <3624> twn <3588> yerapontwn <2324> sou <4771> kai <2532> tou <3588> laou <2992> sou <4771> kai <2532> en <1722> toiv <3588> furamasin <5445> sou <4771> kai <2532> en <1722> toiv <3588> klibanoiv <2823> sou <4771>

8:4 <06854> Myedrpuh <05927> wley <05650> Kydbe <03605> lkbw <05971> Kmebw <0> hkbw<7:29> (8:4)

8:4 (7:29) kai <2532> epi <1909> se <4771> kai <2532> epi <1909> touv <3588> yerapontav <2324> sou <4771> kai <2532> epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771> anabhsontai <305> oi <3588> batracoi <944>

8:5 <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <06854> Myedrpuh <0853> ta <05927> lehw <098> Mymgah <05921> lew <02975> Myrayh <05921> le <05104> trhnh <05921> le <04294> Kjmb <03027> Kdy <0853> ta <05186> hjn <0175> Nrha <0413> la <0559> rma <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw<8:1> (8:5)

8:5 (8:1) eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn eipon aarwn <2> tw <3588> adelfw <80> sou <4771> ekteinon <1614> th <3588> ceiri <5495> thn <3588> rabdon sou <4771> epi <1909> touv <3588> potamouv <4215> kai <2532> epi <1909> tav <3588> diwrugav kai <2532> epi <1909> ta <3588> elh <2247> kai <2532> anagage <321> touv <3588> batracouv <944>

8:6 <04714> Myrum <0776> Ura <0853> ta <03680> oktw <06854> edrpuh <05927> letw <04714> Myrum <04325> ymym <05921> le <03027> wdy <0853> ta <0175> Nrha <05186> jyw<8:2> (8:6)

8:6 (8:2) kai <2532> exeteinen <1614> aarwn <2> thn <3588> ceira <5495> epi <1909> ta <3588> udata <5204> aiguptou <125> kai <2532> anhgagen <321> touv <3588> batracouv <944> kai <2532> anebibasyh <307> o <3588> batracov <944> kai <2532> ekaluqen <2572> thn <3588> ghn <1065> aiguptou <125>

8:7 <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <06854> Myedrpuh <0853> ta <05927> wleyw <03909> Mhyjlb <02748> Mymjrxh <03651> Nk <06213> wveyw<8:3> (8:7)

8:7 (8:3) epoihsan <4160> de <1161> wsautwv <5615> kai <2532> oi <3588> epaoidoi twn <3588> aiguptiwn <124> taiv <3588> farmakeiaiv autwn <846> kai <2532> anhgagon <321> touv <3588> batracouv <944> epi <1909> ghn <1065> aiguptou <125>

8:8 <03068> hwhyl <02076> wxbzyw <05971> Meh <0853> ta <07971> hxlsaw <05971> ymemw <04480> ynmm <06854> Myedrpuh <05493> royw <03068> hwhy <0413> la <06279> wryteh <0559> rmayw <0175> Nrhalw <04872> hsml <06547> herp <07121> arqyw<8:4> (8:8)

8:8 (8:4) kai <2532> ekalesen <2564> faraw <5328> mwushn kai <2532> aarwn <2> kai <2532> eipen euxasye <2172> peri <4012> emou <1473> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> perieletw <4014> touv <3588> batracouv <944> ap <575> emou <1473> kai <2532> apo <575> tou <3588> emou <1473> laou <2992> kai <2532> exapostelw <1821> ton <3588> laon <2992> kai <2532> yuswsin <2380> kuriw <2962>

8:9 <07604> hnrast <02975> rayb <07535> qr <01004> Kytbmw <04480> Kmm <06854> Myedrpuh <03772> tyrkhl <05971> Kmelw <05650> Kydbelw <0> Kl <06279> rytea <04970> ytml <05921> yle <06286> rapth <06547> herpl <04872> hsm <0559> rmayw<8:5> (8:9)

8:9 (8:5) eipen de <1161> mwushv prov <4314> faraw <5328> taxai <5021> prov <4314> me <1473> pote <4218> euxwmai <2172> peri <4012> sou <4771> kai <2532> peri <4012> twn <3588> yerapontwn <2324> sou <4771> kai <2532> peri <4012> tou <3588> laou <2992> sou <4771> afanisai touv <3588> batracouv <944> apo <575> sou <4771> kai <2532> apo <575> tou <3588> laou <2992> sou <4771> kai <2532> ek <1537> twn <3588> oikiwn <3614> umwn <4771> plhn <4133> en <1722> tw <3588> potamw <4215> upoleifyhsontai <5275>

8:10 <0430> wnyhla <03068> hwhyk <0369> Nya <03588> yk <03045> edt <04616> Neml <01697> Krbdk <0559> rmayw <04279> rxml <0559> rmayw<8:6> (8:10)

8:10 (8:6) o <3588> de <1161> eipen eiv <1519> aurion <839> eipen oun <3767> wv <3739> eirhkav ina <2443> eidhv oti <3754> ouk <3364> estin <1510> allov <243> plhn <4133> kuriou <2962>

8:11 <07604> hnrast <02975> rayb <07535> qr <05971> Kmemw <05650> Kydbemw <01004> Kytbmw <04480> Kmm <06854> Myedrpuh <05493> wrow<8:7> (8:11)

8:11 (8:7) kai <2532> periaireyhsontai <4014> oi <3588> batracoi <944> apo <575> sou <4771> kai <2532> ek <1537> twn <3588> oikiwn <3614> umwn <4771> kai <2532> ek <1537> twn <3588> epaulewn <1886> kai <2532> apo <575> twn <3588> yerapontwn <2324> sou <4771> kai <2532> apo <575> tou <3588> laou <2992> sou <4771> plhn <4133> en <1722> tw <3588> potamw <4215> upoleifyhsontai <5275>

8:12 <06547> herpl <07760> Mv <0834> rsa <06854> Myedrpuh <01697> rbd <05921> le <03068> hwhy <0413> la <04872> hsm <06817> qeuyw <06547> herp <05973> Mem <0175> Nrhaw <04872> hsm <03318> auyw<8:8> (8:12)

8:12 (8:8) exhlyen <1831> de <1161> mwushv kai <2532> aarwn <2> apo <575> faraw <5328> kai <2532> ebohsen <994> mwushv prov <4314> kurion <2962> peri <4012> tou <3588> orismou twn <3588> batracwn <944> wv <3739> etaxato <5021> faraw <5328>

8:13 <07704> tdvh <04480> Nmw <02691> truxh <04480> Nm <01004> Mytbh <04480> Nm <06854> Myedrpuh <04191> wtmyw <04872> hsm <01697> rbdk <03068> hwhy <06213> veyw<8:9> (8:13)

8:13 (8:9) epoihsen <4160> de <1161> kuriov <2962> kayaper <2509> eipen mwushv kai <2532> eteleuthsan <5053> oi <3588> batracoi <944> ek <1537> twn <3588> oikiwn <3614> kai <2532> ek <1537> twn <3588> epaulewn <1886> kai <2532> ek <1537> twn <3588> agrwn <68>

8:14 <0776> Urah <0887> sabtw <02563> Mrmx <02563> Mrmx <0853> Mta <06651> wrbuyw<8:10> (8:14)

8:14 (8:10) kai <2532> sunhgagon <4863> autouv <846> yimwniav yimwniav kai <2532> wzesen <3605> h <3588> gh <1065>

8:15 o <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsak <0413> Mhla <08085> ems <03808> alw <03820> wbl <0853> ta <03513> dbkhw <07309> hxwrh <01961> htyh <03588> yk <06547> herp <07200> aryw<8:11> (8:15)

8:15 (8:11) idwn <3708> de <1161> faraw <5328> oti <3754> gegonen <1096> anaquxiv <403> ebarunyh <925> h <3588> kardia <2588> autou <846> kai <2532> ouk <3364> eishkousen <1522> autwn <846> kayaper <2509> elalhsen <2980> kuriov <2962>

8:16 <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkb <03654> Mnkl <01961> hyhw <0776> Urah <06083> rpe <0853> ta <05221> Khw <04294> Kjm <0853> ta <05186> hjn <0175> Nrha <0413> la <0559> rma <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw<8:12> (8:16)

8:16 (8:12) eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn eipon aarwn <2> ekteinon <1614> th <3588> ceiri <5495> thn <3588> rabdon sou <4771> kai <2532> pataxon <3960> to <3588> cwma thv <3588> ghv <1065> kai <2532> esontai <1510> sknifev en <1722> te <5037> toiv <3588> anyrwpoiv <444> kai <2532> en <1722> toiv <3588> tetraposin <5074> kai <2532> en <1722> pash <3956> gh <1065> aiguptou <125>

8:17 <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkb <03654> Mynk <01961> hyh <0776> Urah <06083> rpe <03605> lk <0929> hmhbbw <0120> Mdab <03654> Mnkh <01961> yhtw <0776> Urah <06083> rpe <0853> ta <05221> Kyw <04294> whjmb <03027> wdy <0853> ta <0175> Nrha <05186> jyw <03651> Nk <06213> wveyw<8:13> (8:17)

8:17 (8:13) exeteinen <1614> oun <3767> aarwn <2> th <3588> ceiri <5495> thn <3588> rabdon kai <2532> epataxen <3960> to <3588> cwma thv <3588> ghv <1065> kai <2532> egenonto <1096> oi <3588> sknifev en <1722> te <5037> toiv <3588> anyrwpoiv <444> kai <2532> en <1722> toiv <3588> tetraposin <5074> kai <2532> en <1722> panti <3956> cwmati thv <3588> ghv <1065> egenonto <1096> oi <3588> sknifev en <1722> pash <3956> gh <1065> aiguptou <125>

8:18 <0929> hmhbbw <0120> Mdab <03654> Mnkh <01961> yhtw <03201> wlky <03808> alw <03654> Mynkh <0853> ta <03318> ayuwhl <03909> Mhyjlb <02748> Mymjrxh <03651> Nk <06213> wveyw<8:14> (8:18)

8:18 (8:14) epoihsan <4160> de <1161> wsautwv <5615> kai <2532> oi <3588> epaoidoi taiv <3588> farmakeiaiv autwn <846> exagagein <1806> ton <3588> sknifa kai <2532> ouk <3364> hdunanto <1410> kai <2532> egenonto <1096> oi <3588> sknifev en <1722> toiv <3588> anyrwpoiv <444> kai <2532> en <1722> toiv <3588> tetraposin <5074>

8:19 o <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsak <0413> Mhla <08085> ems <03808> alw <06547> herp <03820> bl <02388> qzxyw <01931> awh <0430> Myhla <0676> ebua <06547> herp <0413> la <02748> Mymjrxh <0559> wrmayw<8:15> (8:19)

8:19 (8:15) eipan oun <3767> oi <3588> epaoidoi tw <3588> faraw <5328> daktulov <1147> yeou <2316> estin <1510> touto <3778> kai <2532> esklhrunyh <4645> h <3588> kardia <2588> faraw <5328> kai <2532> ouk <3364> eishkousen <1522> autwn <846> kayaper <2509> elalhsen <2980> kuriov <2962>

8:20 <05647> yndbeyw <05971> yme <07971> xls <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <0559> trmaw <04325> hmymh <03318> auwy <02009> hnh <06547> herp <06440> ynpl <03320> buythw <01242> rqbb <07925> Mksh <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw<8:16> (8:20)

8:20 (8:16) eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn oryrison <3719> to <3588> prwi <4404> kai <2532> sthyi <2476> enantion <1726> faraw <5328> kai <2532> idou <2400> autov <846> exeleusetai <1831> epi <1909> to <3588> udwr <5204> kai <2532> ereiv prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> exaposteilon <1821> ton <3588> laon <2992> mou <1473> ina <2443> moi <1473> latreuswsin <3000> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

8:21 <05921> hyle <01992> Mh <0834> rsa <0127> hmdah <01571> Mgw <06157> breh <0853> ta <04713> Myrum <01004> ytb <04390> walmw <06157> breh <0853> ta <01004> Kytbbw <05971> Kmebw <05650> Kydbebw <0> Kb <07971> xylsm <02005> ynnh <05971> yme <0853> ta <07971> xlsm <0369> Knya <0518> Ma <03588> yk<8:17> (8:21)

8:21 (8:17) ean <1437> de <1161> mh <3165> boulh <1014> exaposteilai <1821> ton <3588> laon <2992> mou <1473> idou <2400> egw <1473> epapostellw epi <1909> se <4771> kai <2532> epi <1909> touv <3588> yerapontav <2324> sou <4771> kai <2532> epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771> kai <2532> epi <1909> touv <3588> oikouv <3624> umwn <4771> kunomuian kai <2532> plhsyhsontai ai <3588> oikiai <3614> twn <3588> aiguptiwn <124> thv <3588> kunomuihv kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> ef <1909> hv <3739> eisin <1510> ep <1909> authv <846>

8:22 <0776> Urah <07130> brqb <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> edt <04616> Neml <06157> bre <08033> Ms <01961> twyh <01115> ytlbl <05921> hyle <05975> dme <05971> yme <0834> rsa <01657> Nsg <0776> Ura <0853> ta <01931> awhh <03117> Mwyb <06395> ytylphw<8:18> (8:22)

8:22 (8:18) kai <2532> paradoxasw en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> thn <3588> ghn <1065> gesem ef <1909> hv <3739> o <3588> laov <2992> mou <1473> epestin ep <1909> authv <846> ef <1909> hv <3739> ouk <3364> estai <1510> ekei <1563> h <3588> kunomuia ina <2443> eidhv oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> kuriov <2962> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

8:23 <02088> hzh <0226> tah <01961> hyhy <04279> rxml <05971> Kme <0996> Nybw <05971> yme <0996> Nyb <06304> tdp <07760> ytmvw<8:19> (8:23)

8:23 (8:19) kai <2532> dwsw <1325> diastolhn <1293> ana <303> meson <3319> tou <3588> emou <1473> laou <2992> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> sou <4771> laou <2992> en <1722> de <1161> th <3588> aurion <839> estai <1510> to <3588> shmeion <4592> touto <3778> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

8:24 <06157> breh <06440> ynpm <0776> Urah <07843> txst <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkbw <05650> wydbe <01004> tybw <06547> herp <01004> htyb <03515> dbk <06157> bre <0935> abyw <03651> Nk <03068> hwhy <06213> veyw<8:20> (8:24)

8:24 (8:20) epoihsen <4160> de <1161> kuriov <2962> outwv <3778> kai <2532> paregeneto <3854> h <3588> kunomuia plhyov <4128> eiv <1519> touv <3588> oikouv <3624> faraw <5328> kai <2532> eiv <1519> touv <3588> oikouv <3624> twn <3588> yerapontwn <2324> autou <846> kai <2532> eiv <1519> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> aiguptou <125> kai <2532> exwleyreuyh h <3588> gh <1065> apo <575> thv <3588> kunomuihv

8:25 <0776> Urab <0430> Mkyhlal <02076> wxbz <01980> wkl <0559> rmayw <0175> Nrhalw <04872> hsm <0413> la <06547> herp <07121> arqyw<8:21> (8:25)

8:25 (8:21) ekalesen <2564> de <1161> faraw <5328> mwushn kai <2532> aarwn <2> legwn <3004> elyontev <2064> yusate <2380> tw <3588> yew <2316> umwn <4771> en <1722> th <3588> gh <1065>

8:26 <05619> wnlqoy <03808> alw <05869> Mhynyel <04713> Myrum <08441> tbewt <0853> ta <02076> xbzn <02005> Nh <0430> wnyhla <03068> hwhyl <02076> xbzn <04713> Myrum <08441> tbewt <03588> yk <03651> Nk <06213> twvel <03559> Nwkn <03808> al <04872> hsm <0559> rmayw<8:22> (8:26)

8:26 (8:22) kai <2532> eipen mwushv ou <3364> dunaton <1415> genesyai <1096> outwv <3778> ta <3588> gar <1063> bdelugmata <946> twn <3588> aiguptiwn <124> yusomen <2380> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473> ean <1437> gar <1063> yuswmen <2380> ta <3588> bdelugmata <946> twn <3588> aiguptiwn <124> enantion <1726> autwn <846> liyobolhyhsomeya <3036>

8:27 <0413> wnyla <0559> rmay <0834> rsak <0430> wnyhla <03068> hwhyl <02076> wnxbzw <04057> rbdmb <01980> Kln <03117> Mymy <07969> tsls <01870> Krd<8:23> (8:27)

8:27 (8:23) odon <3598> triwn <5140> hmerwn <2250> poreusomeya <4198> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> kai <2532> yusomen <2380> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473> kayaper <2509> eipen hmin <1473>

8:28 <01157> ydeb <06279> wryteh <01980> tkll <07368> wqyxrt <03808> al <07368> qxrh <07535> qr <04057> rbdmb <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <02076> Mtxbzw <0853> Mkta <07971> xlsa <0595> ykna <06547> herp <0559> rmayw<8:24> (8:28)

8:28 (8:24) kai <2532> eipen faraw <5328> egw <1473> apostellw <649> umav <4771> kai <2532> yusate <2380> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> umwn <4771> en <1722> th <3588> erhmw <2048> all <235> ou <3364> makran <3112> apoteneite poreuyhnai <4198> euxasye <2172> oun <3767> peri <4012> emou <1473> prov <4314> kurion <2962>

8:29 <03068> hwhyl <02076> xbzl <05971> Meh <0853> ta <07971> xls <01115> ytlbl <02048> lth <06547> herp <03254> Poy <0408> la <07535> qr <04279> rxm <05971> wmemw <05650> wydbem <06547> herpm <06157> breh <05493> row <03068> hwhy <0413> la <06279> ytrtehw <05973> Kmem <03318> auwy <0595> ykna <02009> hnh <04872> hsm <0559> rmayw<8:25> (8:29)

8:29 (8:25) eipen de <1161> mwushv ode <3592> egw <1473> exeleusomai <1831> apo <575> sou <4771> kai <2532> euxomai <2172> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> apeleusetai <565> h <3588> kunomuia apo <575> sou <4771> kai <2532> apo <575> twn <3588> yerapontwn <2324> sou <4771> kai <2532> tou <3588> laou <2992> sou <4771> aurion <839> mh <3165> prosyhv <4369> eti <2089> faraw <5328> exapathsai <1818> tou <3588> mh <3165> exaposteilai <1821> ton <3588> laon <2992> yusai <2380> kuriw <2962>

8:30 <03068> hwhy <0413> la <06279> rteyw <06547> herp <05973> Mem <04872> hsm <03318> auyw<8:26> (8:30)

8:30 (8:26) exhlyen <1831> de <1161> mwushv apo <575> faraw <5328> kai <2532> huxato <2172> prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

8:31 <0259> dxa <07604> rasn <03808> al <05971> wmemw <05650> wydbem <06547> herpm <06157> breh <05493> royw <04872> hsm <01697> rbdk <03068> hwhy <06213> veyw<8:27> (8:31)

8:31 (8:27) epoihsen <4160> de <1161> kuriov <2962> kayaper <2509> eipen mwushv kai <2532> perieilen <4014> thn <3588> kunomuian apo <575> faraw <5328> kai <2532> twn <3588> yerapontwn <2324> autou <846> kai <2532> tou <3588> laou <2992> autou <846> kai <2532> ou <3364> kateleifyh <2641> oudemia <3762>

8:32 P <05971> Meh <0853> ta <07971> xls <03808> alw <02063> tazh <06471> Mepb <01571> Mg <03820> wbl <0853> ta <06547> herp <03513> dbkyw<8:28> (8:32)

8:32 (8:28) kai <2532> ebarunen <925> faraw <5328> thn <3588> kardian <2588> autou <846> kai <2532> epi <1909> tou <3588> kairou <2540> toutou <3778> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> exaposteilai <1821> ton <3588> laon <2992>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA