TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Bilangan 8

8:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(8:1)

8:1 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

8:2 <05216> twrnh <07651> tebs <0215> wryay <04501> hrwnmh <06440> ynp <04136> lwm <0413> la <05216> trnh <0853> ta <05927> Ktlehb <0413> wyla <0559> trmaw <0175> Nrha <0413> la <01696> rbd(8:2)

8:2 lalhson <2980> tw <3588> aarwn <2> kai <2532> ereiv prov <4314> auton <846> otan <3752> epitiyhv <2007> touv <3588> lucnouv <3088> ek <1537> merouv <3313> kata <2596> proswpon <4383> thv <3588> lucniav <3087> fwtiousin <5461> oi <3588> epta <2033> lucnoi <3088>

8:3 <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <05216> hytrn <05927> hleh <04501> hrwnmh <06440> ynp <04136> lwm <0413> la <0175> Nrha <03651> Nk <06213> veyw(8:3)

8:3 kai <2532> epoihsen <4160> outwv <3778> aarwn <2> ek <1537> tou <3588> enov <1519> merouv <3313> kata <2596> proswpon <4383> thv <3588> lucniav <3087> exhqen touv <3588> lucnouv <3088> authv <846> kaya <2505> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

8:4 P <04501> hrnmh <0853> ta <06213> hve <03651> Nk <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <07200> harh <0834> rsa <04758> harmk <01931> awh <04749> hsqm <06525> hxrp <05704> de <03409> hkry <05704> de <02091> bhz <04749> hsqm <04501> hrnmh <04639> hvem <02088> hzw(8:4)

8:4 kai <2532> auth <3778> h <3588> kataskeuh thv <3588> lucniav <3087> sterea <4731> crush o <3588> kaulov authv <846> kai <2532> ta <3588> krina <2918> authv <846> sterea <4731> olh <3650> kata <2596> to <3588> eidov <1491> o <3739> edeixen <1166> kuriov <2962> tw <3588> mwush outwv <3778> epoihsen <4160> thn <3588> lucnian <3087>

8:5 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(8:5)

8:5 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

8:6 <0853> Mta <02891> trhjw <03478> larvy <01121> ynb <08432> Kwtm <03881> Mywlh <0853> ta <03947> xq(8:6)

8:6 labe <2983> touv <3588> leuitav <3019> ek <1537> mesou <3319> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> afagnieiv autouv <846>

8:7 <02891> wrhjhw <0899> Mhydgb <03526> wobkw <01320> Mrvb <03605> lk <05921> le <08593> ret <05674> wrybehw <02403> tajx <04325> ym <05921> Mhyle <05137> hzh <02891> Mrhjl <0> Mhl <06213> hvet <03541> hkw(8:7)

8:7 kai <2532> outwv <3778> poihseiv <4160> autoiv <846> ton <3588> agnismon <49> autwn <846> perirraneiv autouv <846> udwr <5204> agnismou <49> kai <2532> epeleusetai xuron epi <1909> pan <3956> to <3588> swma <4983> autwn <846> kai <2532> plunousin <4150> ta <3588> imatia <2440> autwn <846> kai <2532> kayaroi <2513> esontai <1510>

8:8 <02403> tajxl <03947> xqt <01241> rqb <01121> Nb <08145> yns <06499> rpw <08081> Nmsb <01101> hlwlb <05560> tlo <04503> wtxnmw <01241> rqb <01121> Nb <06499> rp <03947> wxqlw(8:8)

8:8 kai <2532> lhmqontai <2983> moscon <3448> ena <1519> ek <1537> bown <1016> kai <2532> toutou <3778> yusian <2378> semidalewv <4585> anapepoihmenhn en <1722> elaiw <1637> kai <2532> moscon <3448> eniausion ek <1537> bown <1016> lhmqh <2983> peri <4012> amartiav <266>

8:9 <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <03605> lk <0853> ta <06950> tlhqhw <04150> dewm <0168> lha <06440> ynpl <03881> Mywlh <0853> ta <07126> tbrqhw(8:9)

8:9 kai <2532> prosaxeiv <4317> touv <3588> leuitav <3019> enanti <1725> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> sunaxeiv <4863> pasan <3956> sunagwghn <4864> uiwn <5207> israhl <2474>

8:10 <03881> Mywlh <05921> le <03027> Mhydy <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <05564> wkmow <03069> hwhy <06440> ynpl <03881> Mywlh <0853> ta <07126> tbrqhw(8:10)

8:10 kai <2532> prosaxeiv <4317> touv <3588> leuitav <3019> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> epiyhsousin <2007> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> tav <3588> ceirav <5495> autwn <846> epi <1909> touv <3588> leuitav <3019>

8:11 <03068> hwhy <05656> tdbe <0853> ta <05647> dbel <01961> wyhw <03478> larvy <01121> ynb <0853> tam <03068> hwhy <06440> ynpl <08573> hpwnt <03881> Mywlh <0853> ta <0175> Nrha <05130> Pynhw(8:11)

8:11 kai <2532> aforiei aarwn <2> touv <3588> leuitav <3019> apodoma enanti <1725> kuriou <2962> para <3844> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> esontai <1510> wste <5620> ergazesyai <2038> ta <3588> erga <2041> kuriou <2962>

8:12 <03881> Mywlh <05921> le <03722> rpkl <03068> hwhyl <05930> hle <0259> dxah <0853> taw <02403> tajx <0259> dxah <0853> ta <06213> hvew <06499> Myrph <07218> sar <05921> le <03027> Mhydy <0853> ta <05564> wkmoy <03881> Mywlhw(8:12)

8:12 oi <3588> de <1161> leuitai <3019> epiyhsousin <2007> tav <3588> ceirav <5495> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> twn <3588> moscwn <3448> kai <2532> poihsei <4160> ton <3588> ena <1519> peri <4012> amartiav <266> kai <2532> ton <3588> ena <1519> eiv <1519> olokautwma <3646> kuriw <2962> exilasasyai peri <4012> autwn <846>

8:13 <03068> hwhyl <08573> hpwnt <0853> Mta <05130> tpnhw <01121> wynb <06440> ynplw <0175> Nrha <06440> ynpl <03881> Mywlh <0853> ta <05975> tdmehw(8:13)

8:13 kai <2532> sthseiv <2476> touv <3588> leuitav <3019> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> enanti <1725> aarwn <2> kai <2532> enanti <1725> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> kai <2532> apodwseiv <591> autouv <846> apodoma enanti <1725> kuriou <2962>

8:14 <03881> Mywlh <0> yl <01961> wyhw <03478> larvy <01121> ynb <08432> Kwtm <03881> Mywlh <0853> ta <0914> tldbhw(8:14)

8:14 kai <2532> diasteleiv touv <3588> leuitav <3019> ek <1537> mesou <3319> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> esontai <1510> emoi <1473>

8:15 <08573> hpwnt <0853> Mta <05130> tpnhw <0853> Mta <02891> trhjw <04150> dewm <0168> lha <0853> ta <05647> dbel <03881> Mywlh <0935> waby <03651> Nk <0310> yrxaw(8:15)

8:15 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> eiseleusontai <1525> oi <3588> leuitai <3019> ergazesyai <2038> ta <3588> erga <2041> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> kayarieiv <2511> autouv <846> kai <2532> apodwseiv <591> autouv <846> enanti <1725> kuriou <2962>

8:16 <0> yl <0853> Mta <03947> ytxql <03478> larvy <01121> ynbm <03605> lk <01060> rwkb <07358> Mxr <03605> lk <06363> trjp <08478> txt <03478> larvy <01121> ynb <08432> Kwtm <0> yl <01992> hmh <05414> Myntn <05414> Myntn <03588> yk(8:16)

8:16 oti <3754> apodoma apodedomenoi <591> outoi <3778> moi <1473> eisin <1510> ek <1537> mesou <3319> uiwn <5207> israhl <2474> anti <473> twn <3588> dianoigontwn <1272> pasan <3956> mhtran <3388> prwtotokwn <4416> pantwn <3956> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> eilhfa <2983> autouv <846> emoi <1473>

8:17 <0> yl <0853> Mta <06942> ytsdqh <04714> Myrum <0776> Urab <01060> rwkb <03605> lk <05221> ytkh <03117> Mwyb <0929> hmhbbw <0120> Mdab <03478> larvy <01121> ynbb <01060> rwkb <03605> lk <0> yl <03588> yk(8:17)

8:17 oti <3754> emoi <1473> pan <3956> prwtotokon <4416> en <1722> uioiv <5207> israhl <2474> apo <575> anyrwpou <444> ewv <2193> kthnouv <2934> h <3739> hmera <2250> epataxa <3960> pan <3956> prwtotokon <4416> en <1722> gh <1065> aiguptw <125> hgiasa <37> autouv <846> emoi <1473>

8:18 <03478> larvy <01121> ynbb <01060> rwkb <03605> lk <08478> txt <03881> Mywlh <0853> ta <03947> xqaw(8:18)

8:18 kai <2532> elabon <2983> touv <3588> leuitav <3019> anti <473> pantov <3956> prwtotokou <4416> en <1722> uioiv <5207> israhl <2474>

8:19 <06944> sdqh <0413> la <03478> larvy <01121> ynb <05066> tsgb <05063> Pgn <03478> larvy <01121> ynbb <01961> hyhy <03808> alw <03478> larvy <01121> ynb <05921> le <03722> rpklw <04150> dewm <0168> lhab <03478> larvy <01121> ynb <05656> tdbe <0853> ta <05647> dbel <03478> larvy <01121> ynb <08432> Kwtm <01121> wynblw <0175> Nrhal <05414> Myntn <03881> Mywlh <0853> ta <05414> hntaw(8:19)

8:19 kai <2532> apedwka <591> touv <3588> leuitav <3019> apodoma dedomenouv <1325> aarwn <2> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> ek <1537> mesou <3319> uiwn <5207> israhl <2474> ergazesyai <2038> ta <3588> erga <2041> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> en <1722> th <3588> skhnh <4633> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> exilaskesyai peri <4012> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> proseggizwn <4331> prov <4314> ta <3588> agia <40>

8:20 <03478> larvy <01121> ynb <0> Mhl <06213> wve <03651> Nk <03881> Mywll <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk <03881> Mywll <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <03605> lkw <0175> Nrhaw <04872> hsm <06213> veyw(8:20)

8:20 kai <2532> epoihsen <4160> mwushv kai <2532> aarwn <2> kai <2532> pasa <3956> sunagwgh <4864> uiwn <5207> israhl <2474> toiv <3588> leuitaiv <3019> kaya <2505> eneteilato <1781> kuriov <2962> tw <3588> mwush peri <4012> twn <3588> leuitwn <3019> outwv <3778> epoihsan <4160> autoiv <846> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474>

8:21 <02891> Mrhjl <0175> Nrha <05921> Mhyle <03722> rpkyw <03068> hwhy <06440> ynpl <08573> hpwnt <0853> Mta <0175> Nrha <05130> Pnyw <0899> Mhydgb <03526> wobkyw <03881> Mywlh <02398> wajxtyw(8:21)

8:21 kai <2532> hgnisanto <48> oi <3588> leuitai <3019> kai <2532> eplunanto <4150> ta <3588> imatia <2440> kai <2532> apedwken <591> autouv <846> aarwn <2> apodoma enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> exilasato peri <4012> autwn <846> aarwn <2> afagnisasyai autouv <846>

8:22 o <0> Mhl <06213> wve <03651> Nk <03881> Mywlh <05921> le <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <01121> wynb <06440> ynplw <0175> Nrha <06440> ynpl <04150> dewm <0168> lhab <05656> Mtdbe <0853> ta <05647> dbel <03881> Mywlh <0935> wab <03651> Nk <0310> yrxaw(8:22)

8:22 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> eishlyon <1525> oi <3588> leuitai <3019> leitourgein <3008> thn <3588> leitourgian <3009> autwn <846> en <1722> th <3588> skhnh <4633> tou <3588> marturiou <3142> enanti <1725> aarwn <2> kai <2532> enanti <1725> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> kaywv <2531> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush peri <4012> twn <3588> leuitwn <3019> outwv <3778> epoihsan <4160> autoiv <846>

8:23 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(8:23)

8:23 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

8:24 <04150> dewm <0168> lha <05656> tdbeb <06635> abu <06633> abul <0935> awby <04605> hlemw <08141> hns <06242> Myrvew <02568> smx <01121> Nbm <03881> Mywll <0834> rsa <02063> taz(8:24)

8:24 touto <3778> estin <1510> to <3588> peri <4012> twn <3588> leuitwn <3019> apo <575> pentekaieikosaetouv kai <2532> epanw <1883> eiseleusontai <1525> energein <1754> en <1722> th <3588> skhnh <4633> tou <3588> marturiou <3142>

8:25 <05750> dwe <05647> dbey <03808> alw <05656> hdbeh <06635> abum <07725> bwsy <08141> hns <02572> Mysmx <01121> Nbmw(8:25)

8:25 kai <2532> apo <575> penthkontaetouv aposthsetai apo <575> thv <3588> leitourgiav <3009> kai <2532> ouk <3364> ergatai <2038> eti <2089>

8:26 P <04931> Mtrmsmb <03881> Mywll <06213> hvet <03602> hkk <05647> dbey <03808> al <05656> hdbew <04931> trmsm <08104> rmsl <04150> dewm <0168> lhab <0251> wyxa <0854> ta <08334> trsw(8:26)

8:26 kai <2532> leitourghsei <3008> o <3588> adelfov <80> autou <846> en <1722> th <3588> skhnh <4633> tou <3588> marturiou <3142> fulassein <5442> fulakav <5438> erga <2041> de <1161> ouk <3364> ergatai <2038> outwv <3778> poihseiv <4160> toiv <3588> leuitaiv <3019> en <1722> taiv <3588> fulakaiv <5438> autwn <846>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA