TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Amsal 18

18:1 <01566> elgty <08454> hyswt <03605> lkb <06504> drpn <01245> sqby <08378> hwatl(18:1)

18:1 profaseiv <4392> zhtei <2212> anhr <435> boulomenov <1014> cwrizesyai <5563> apo <575> filwn <5384> en <1722> panti <3956> de <1161> kairw <2540> eponeidistov estai <1510>

18:2 <03820> wbl <01540> twlgthb <0518> Ma <03588> yk <08394> hnwbtb <03684> lyok <02654> Upxy <03808> al(18:2)

18:2 ou <3364> creian <5532> ecei <2192> sofiav <4678> endehv <1729> frenwn <5424> mallon <3123> gar <1063> agetai <71> afrosunh <877>

18:3 <02781> hprx <07036> Nwlq <05973> Mew <0937> zwb <01571> Mg <0935> ab <07563> esr <0935> awbb(18:3)

18:3 otan <3752> elyh <2064> asebhv <765> eiv <1519> bayov <899> kakwn <2556> katafronei <2706> epercetai de <1161> autw <846> atimia <819> kai <2532> oneidov <3681>

18:4 <02451> hmkx <04726> rwqm <05042> ebn <05158> lxn <0376> sya <06310> yp <01697> yrbd <06013> Myqme <04325> Mym(18:4)

18:4 udwr <5204> bayu <901> logov <3056> en <1722> kardia <2588> androv <435> potamov <4215> de <1161> anaphduei kai <2532> phgh <4077> zwhv <2222>

18:5 <04941> jpsmb <06662> qydu <05186> twjhl <02896> bwj <03808> al <07563> esr <06440> ynp <05375> tav(18:5)

18:5 yaumasai <2296> proswpon <4383> asebouv <765> ou <3364> kalon <2570> oude <3761> osion <3741> ekklinein <1578> to <3588> dikaion <1342> en <1722> krisei <2920>

18:6 <07121> arqy <04112> twmlhml <06310> wypw <07379> byrb <0935> waby <03684> lyok <08193> ytpv(18:6)

18:6 ceilh <5491> afronov <878> agousin <71> auton <846> eiv <1519> kaka <2556> to <3588> de <1161> stoma <4750> autou <846> to <3588> yrasu yanaton <2288> epikaleitai

18:7 <05315> wspn <04170> sqwm <08193> wytpvw <0> wl <04288> htxm <03684> lyok <06310> yp(18:7)

18:7 stoma <4750> afronov <878> suntribh autw <846> ta <3588> de <1161> ceilh <5491> autou <846> pagiv <3803> th <3588> quch <5590> autou <846>

18:8 <0990> Njb <02315> yrdx <03381> wdry <01992> Mhw <03859> Mymhltmk <05372> Ngrn <01697> yrbd(18:8)

18:8 oknhrouv <3636> kataballei <2598> fobov <5401> qucai <5590> de <1161> androgunwn peinasousin <3983>

18:9 <07843> tyxsm <01167> lebl <01931> awh <0251> xa <04399> wtkalmb <07503> hprtm <01571> Mg(18:9)

18:9 o <3588> mh <3165> iwmenov <2390> eauton <1438> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846> adelfov <80> estin <1510> tou <3588> lumainomenou eauton <1438>

18:10 <07682> bgvnw <06662> qydu <07323> Uwry <0> wb <03069> hwhy <08034> Ms <05797> ze <04026> ldgm(18:10)

18:10 ek <1537> megalwsunhv <3172> iscuov <2479> onoma <3686> kuriou <2962> autw <846> de <1161> prosdramontev <4370> dikaioi <1342> uqountai <5312>

18:11 <04906> wtykvmb <07682> hbgvn <02346> hmwxkw <05797> wze <07151> tyrq <06223> ryse <01952> Nwh(18:11)

18:11 uparxiv <5223> plousiou <4145> androv <435> poliv <4172> ocura h <3588> de <1161> doxa <1391> authv <846> mega <3173> episkiazei <1982>

18:12 <06038> hwne <03519> dwbk <06440> ynplw <0376> sya <03820> bl <01361> hbgy <07667> rbs <06440> ynpl(18:12)

18:12 pro <4253> suntribhv uqoutai <5312> kardia <2588> androv <435> kai <2532> pro <4253> doxhv <1391> tapeinoutai <5013>

18:13 <03639> hmlkw <0> wl <01931> ayh <0200> tlwa <08085> emsy <02962> Mrjb <01697> rbd <07725> bysm(18:13)

18:13 ov <3739> apokrinetai logon <3056> prin <4250> akousai <191> afrosunh <877> autw <846> estin <1510> kai <2532> oneidov <3681>

18:14 <05375> hnavy <04310> ym <05218> hakn <07307> xwrw <04245> whlxm <03557> lklky <0376> sya <07307> xwr(18:14)

18:14 yumon <2372> androv <435> praunei yerapwn <2324> fronimov <5429> oligoqucon <3642> de <1161> andra <435> tiv <5100> upoisei <5297>

18:15 <01847> ted <01245> sqbt <02450> Mymkx <0241> Nzaw <01847> ted <07069> hnqy <0995> Nwbn <03820> bl(18:15)

18:15 kardia <2588> fronimou <5429> ktatai <2932> aisyhsin <144> wta <3775> de <1161> sofwn <4680> zhtei <2212> ennoian <1771>

18:16 <05148> wnxny <01419> Myldg <06440> ynplw <0> wl <07337> byxry <0120> Mda <04976> Ntm(18:16)

18:16 doma <1390> anyrwpou <444> emplatunei auton <846> kai <2532> para <3844> dunastaiv <1413> kayizanei auton <846>

18:17 <02713> wrqxw <0935> wher <0935> *abw {aby} <07379> wbyrb <07223> Nwsarh <06662> qydu(18:17)

18:17 dikaiov <1342> eautou <1438> kathgorov en <1722> prwtologia wv <3739> d <1161> an <302> epibalh <1911> o <3588> antidikov <476> elegcetai <1651>

18:18 <06504> dyrpy <06099> Mymwue <0996> Nybw <01486> lrwgh <07673> tybsy <04079> Mynydm(18:18)

18:18 antilogiav <485> pauei <3973> klhrov <2819> en <1722> de <1161> dunastaiv <1413> orizei <3724>

18:19 <0759> Nwmra <01280> xyrbk <04066> *Mynydmw {Mynwdmw} <05797> ze <07151> tyrqm <06586> espn <0251> xa(18:19)

18:19 adelfov <80> upo <5259> adelfou <80> bohyoumenov <997> wv <3739> poliv <4172> ocura kai <2532> uqhlh <5308> iscuei <2480> de <1161> wsper <3746> teyemeliwmenon <2311> basileion <933>

18:20 <07646> ebvy <08193> wytpv <08393> tawbt <0990> wnjb <07646> ebvt <0376> sya <06310> yp <06529> yrpm(18:20)

18:20 apo <575> karpwn <2590> stomatov <4750> anhr <435> pimplhsin koilian <2836> autou <846> apo <575> de <1161> karpwn <2590> ceilewn <5491> autou <846> emplhsyhsetai

18:21 <06529> hyrp <0398> lkay <0157> hybhaw <03956> Nwsl <03027> dyb <02416> Myyxw <04194> twm(18:21)

18:21 yanatov <2288> kai <2532> zwh <2222> en <1722> ceiri <5495> glwsshv <1100> oi <3588> de <1161> kratountev <2902> authv <846> edontai <2068> touv <3588> karpouv <2590> authv <846>

18:22 <03068> hwhym <07522> Nwur <06329> qpyw <02896> bwj <04672> aum <0802> hsa <04672> aum(18:22)

18:22 ov <3739> euren <2147> gunaika <1135> agayhn <18> euren <2147> caritav <5485> elaben <2983> de <1161> para <3844> yeou <2316> ilarothta <2432> (18:22a) ov <3739> ekballei <1544> gunaika <1135> agayhn <18> ekballei <1544> ta <3588> agaya <18> o <3588> de <1161> katecwn <2722> moicalida <3428> afrwn <878> kai <2532> asebhv <765>

18:23 <05794> twze <06030> hney <06223> rysew <07326> sr <01696> rbdy <08469> Mynwnxt(18:23)

18:23

18:24 <0251> xam <01695> qbd <0157> bha <03426> syw <07489> eerthl <07453> Myer <0376> sya(18:24)

18:24TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA