TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 50:33-46

50:33 <07971> Mxls <03985> wnam <0> Mb <02388> wqyzxh <07617> Mhybs <03605> lkw <03162> wdxy <03063> hdwhy <01121> ynbw <03478> larvy <01121> ynb <06231> Myqwse <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(50:33)

50:33 (27:33) tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> katadedunasteuntai <2616> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> iouda <2448> ama <260> pantev <3956> oi <3588> aicmalwteusantev <162> autouv <846> katedunasteusan <2616> autouv <846> oti <3754> ouk <3364> hyelhsan <2309> exaposteilai <1821> autouv <846>

50:34 <0894> lbb <03427> ybsyl <07264> zygrhw <0776> Urah <0853> ta <07280> eygrh <04616> Neml <07379> Mbyr <0853> ta <07378> byry <07378> byr <08034> wms <06635> twabu <03068> hwhy <02389> qzx <01350> Mlag(50:34)

50:34 (27:34) kai <2532> o <3588> lutroumenov <3084> autouv <846> iscurov <2478> kuriov <2962> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846> krisin <2920> krinei <2919> prov <4314> touv <3588> antidikouv <476> autou <846> opwv <3704> exarh <1808> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> paroxunei <3947> toiv <3588> katoikousi babulwna <897>

50:35 <02450> hymkx <0413> law <08269> hyrv <0413> law <0894> lbb <03427> ybsy <0413> law <03068> hwhy <05002> Man <03778> Mydvk <05921> le <02719> brx(50:35)

50:35 (27:35) macairan <3162> epi <1909> touv <3588> caldaiouv <5466> kai <2532> epi <1909> touv <3588> katoikountav babulwna <897> kai <2532> epi <1909> touv <3588> megistanav authv <846> kai <2532> epi <1909> touv <3588> sunetouv <4908> authv <846>

50:36 <02865> wtxw <01368> hyrwbg <0413> la <02719> brx <02973> wlanw <0907> Mydbh <0413> la <02719> brx(50:36)

50:36 (27:36) macairan <3162> epi <1909> touv <3588> machtav authv <846> kai <2532> paraluyhsontai <3886>

50:37 <0962> wzzbw <0214> hytruwa <0413> la <02719> brx <0802> Mysnl <01961> wyhw <08432> hkwtb <0834> rsa <06154> breh <03605> lk <0413> law <07393> wbkr <0413> law <05483> wyowo <0413> la <02719> brx(50:37)

50:37 (27:37) macairan <3162> epi <1909> touv <3588> ippouv <2462> autwn <846> kai <2532> epi <1909> ta <3588> armata <716> autwn <846> macairan <3162> epi <1909> touv <3588> machtav autwn <846> kai <2532> epi <1909> ton <3588> summikton ton <3588> en <1722> mesw <3319> authv <846> kai <2532> esontai <1510> wsei <5616> gunaikev <1135> macairan <3162> epi <1909> touv <3588> yhsaurouv <2344> authv <846> kai <2532> diaskorpisyhsontai <1287>

50:38 <01984> wllhty <0367> Mymyabw <01931> ayh <06456> Mylop <0776> Ura <03588> yk <03001> wsbyw <04325> hymym <0413> la <02721> brx(50:38)

50:38 (27:38) epi <1909> tw <3588> udati <5204> authv <846> epepoiyei <3982> kai <2532> kataiscunyhsontai <2617> oti <3754> gh <1065> twn <3588> gluptwn estin <1510> kai <2532> en <1722> taiv <3588> nhsoiv <3520> ou <3739> katekaucwnto <2620>

50:39 <01755> rwdw <01755> rwd <05704> de <07931> Nwkst <03808> alw <05331> xunl <05750> dwe <03427> bst <03808> alw <03284> hney <01323> twnb <0> hb <03427> wbsyw <0338> Myya <0854> ta <06728> Myyu <03427> wbsy <03651> Nkl(50:39)

50:39 (27:39) dia <1223> touto <3778> katoikhsousin indalmata en <1722> taiv <3588> nhsoiv <3520> kai <2532> katoikhsousin en <1722> auth <846> yugaterev <2364> seirhnwn ou <3364> mh <3165> katoikhyh ouketi <3765> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

50:40 <0120> Mda <01121> Nb <0> hb <01481> rwgy <03808> alw <0376> sya <08033> Ms <03427> bsy <03808> al <03068> hwhy <05002> Man <07934> hynks <0853> taw <06017> hrme <0853> taw <05467> Mdo <0853> ta <0430> Myhla <04114> tkphmk(50:40)

50:40 (27:40) kaywv <2531> katestreqen <2690> o <3588> yeov <2316> sodoma <4670> kai <2532> gomorra kai <2532> tav <3588> omorousav autaiv <846> eipen kuriov <2962> ou <3364> mh <3165> katoikhsh ekei <1563> anyrwpov <444> kai <2532> ou <3364> mh <3165> paroikhsh ekei <1563> uiov <5207> anyrwpou <444>

50:41 <0776> Ura <03411> ytkrym <05782> wrey <07227> Mybr <04428> Myklmw <01419> lwdg <01471> ywgw <06828> Nwpum <0935> ab <05971> Me <02009> hnh(50:41)

50:41 (27:41) idou <2400> laov <2992> ercetai <2064> apo <575> borra kai <2532> eynov <1484> mega <3173> kai <2532> basileiv <935> polloi <4183> exegeryhsontai <1825> ap <575> escatou <2078> thv <3588> ghv <1065>

50:42 <0894> lbb <01323> tb <05921> Kyle <04421> hmxlml <0376> syak <06186> Kwre <07392> wbkry <05483> Myowo <05921> lew <01993> hmhy <03220> Myk <06963> Mlwq <07355> wmxry <03808> alw <01992> hmh <0394> yrzka <02388> wqyzxy <03591> Ndykw <07198> tsq(50:42)

50:42 (27:42) toxon <5115> kai <2532> egceiridion econtev <2192> itamov estin <1510> kai <2532> ou <3364> mh <3165> elehsh <1653> fwnh <5456> autwn <846> wv <3739> yalassa <2281> hchsei <2278> ef <1909> ippoiv <2462> ippasontai pareskeuasmenoi <3903> wsper <3746> pur <4442> eiv <1519> polemon <4171> prov <4314> se <4771> yugater <2364> babulwnov <897>

50:43 <03205> hdlwyk <02427> lyx <02388> whtqyzxh <06869> hru <03027> wydy <07503> wprw <08088> Mems <0853> ta <0894> lbb <04428> Klm <08085> ems(50:43)

50:43 (27:43) hkousen <191> basileuv <935> babulwnov <897> thn <3588> akohn <189> autwn <846> kai <2532> pareluyhsan <3886> ai <3588> ceirev <5495> autou <846> yliqiv <2347> katekrathsen autou <846> wdinev <5604> wv <3739> tiktoushv <5088>

50:44 <06440> ynpl <05975> dmey <0834> rsa <07462> her <02088> hz <04310> ymw <03259> yndewy <04310> ymw <03644> ynwmk <04310> ym <03588> yk <06485> dqpa <0413> hyla <0970> rwxb <04310> ymw <05921> hylem <07323> *Muyra {Muwra} <07280> hegra <03588> yk <0386> Ntya <05116> hwn <0413> la <03383> Ndryh <01347> Nwagm <05927> hley <0738> hyrak <02009> hnh(50:44)

50:44 (27:44) idou <2400> wsper <3746> lewn <3023> anabhsetai <305> apo <575> tou <3588> iordanou <2446> eiv <1519> topon <5117> aiyam oti <3754> tacewv <5030> ekdiwxw <1559> autouv <846> ap <575> authv <846> kai <2532> panta <3956> neaniskon <3495> ep <1909> authn <846> episthsw oti <3754> tiv <5100> wsper <3746> egw <1473> kai <2532> tiv <5100> antisthsetai moi <1473> kai <2532> tiv <5100> outov <3778> poimhn <4166> ov <3739> sthsetai <2476> kata <2596> proswpon <4383> mou <1473>

50:45 <05116> hwn <05921> Mhyle <08074> Mysy <03808> al <0518> Ma <06629> Nauh <06810> yryeu <05498> Mwbxoy <03808> al <0518> Ma <03778> Mydvk <0776> Ura <0413> la <02803> bsx <0834> rsa <04284> wytwbsxmw <0894> lbb <0413> la <03289> Uey <0834> rsa <03068> hwhy <06098> tue <08085> wems <03651> Nkl(50:45)

50:45 (27:45) dia <1223> touto <3778> akousate <191> thn <3588> boulhn <1012> kuriou <2962> hn <3739> bebouleutai <1011> epi <1909> babulwna <897> kai <2532> logismouv <3053> autou <846> ouv <3739> elogisato <3049> epi <1909> touv <3588> katoikountav caldaiouv <5466> ean <1437> mh <3165> diafyarh <1311> ta <3588> arnia <721> twn <3588> probatwn <4263> autwn <846> ean <1437> mh <3165> afanisyh nomh <3542> ap <575> autwn <846>

50:46 o <08085> emsn <01471> Mywgb <02201> hqezw <0776> Urah <07493> hsern <0894> lbb <08610> hvptn <06963> lwqm(50:46)

50:46 (27:46) oti <3754> apo <575> fwnhv <5456> alwsewv <259> babulwnov <897> seisyhsetai <4579> h <3588> gh <1065> kai <2532> kraugh <2906> en <1722> eynesin <1484> akousyhsetai <191>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA