TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Ester 1

1:1 <04082> hnydm <03967> hamw <06242> Myrvew <07651> ebs <03568> swk <05704> dew <01912> wdhm <04427> Klmh <0325> swrwsxa <01931> awh <0325> swrwsxa <03117> ymyb <01961> yhyw(1:1)

1:1 (1:1s) kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> artaxerxou outov <3778> o <3588> artaxerxhv apo <575> thv <3588> indikhv ekaton <1540> eikosi <1501> epta <2033> cwrwn <5561> ekrathsen <2902>

1:2 <01002> hrybh <07800> Nswsb <0834> rsa <04438> wtwklm <03678> aok <05921> le <0325> swrwsxa <04428> Klmh <07675> tbsk <01992> Mhh <03117> Mymyb(1:2)

1:2 en <1722> autaiv <846> taiv <3588> hmeraiv <2250> ote <3753> eyronisyh o <3588> basileuv <935> artaxerxhv en <1722> sousoiv th <3588> polei <4172>

1:3 <06440> wynpl <04082> twnydmh <08269> yrvw <06579> Mymtrph <04074> ydmw <06539> orp <02426> lyx <05650> wydbew <08269> wyrv <03605> lkl <04960> htsm <06213> hve <04427> wklml <07969> swls <08141> tnsb(1:3)

1:3 en <1722> tw <3588> tritw <5154> etei <2094> basileuontov <936> autou <846> dochn <1403> epoihsen <4160> toiv <3588> filoiv <5384> kai <2532> toiv <3588> loipoiv eynesin <1484> kai <2532> toiv <3588> perswn kai <2532> mhdwn endoxoiv <1741> kai <2532> toiv <3588> arcousin <758> twn <3588> satrapwn

1:4 <03117> Mwy <03967> tamw <08084> Mynwms <07227> Mybr <03117> Mymy <01420> wtlwdg <08597> trapt <03366> rqy <0853> taw <04438> wtwklm <03519> dwbk <06239> rse <0853> ta <07200> wtarhb(1:4)

1:4 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> meta <3326> to <3588> deixai <1166> autoiv <846> ton <3588> plouton <4149> thv <3588> basileiav <932> autou <846> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> thv <3588> eufrosunhv <2167> tou <3588> ploutou <4149> autou <846> epi <1909> hmerav <2250> ekaton <1540> ogdohkonta <3589>

1:5 <04428> Klmh <01055> Ntyb <01594> tng <02691> ruxb <03117> Mymy <07651> tebs <04960> htsm <06996> Njq <05704> dew <01419> lwdgml <01002> hrybh <07800> Nswsb <04672> Myaumnh <05971> Meh <03605> lkl <04428> Klmh <06213> hve <0428> hlah <03117> Mymyh <04390> tawlmbw(1:5)

1:5 ote <3753> de <1161> aneplhrwyhsan <378> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> gamou <1062> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> poton <4224> toiv <3588> eynesin <1484> toiv <3588> eureyeisin <2147> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> epi <1909> hmerav <2250> ex <1803> en <1722> aulh <833> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935>

1:6 <05508> trxow <01858> rdw <08336> ssw <0923> jhb <07531> tpur <05921> le <03701> Pokw <02091> bhz <04296> twjm <08336> ss <05982> ydwmew <03701> Pok <01550> ylylg <05921> le <0713> Nmgraw <0948> Uwb <02256> ylbxb <0270> zwxa <08504> tlktw <03768> oprk <02353> rwx(1:6)

1:6 kekosmhmenh <2885> bussinoiv <1039> kai <2532> karpasinoiv tetamenoiv epi <1909> scoinioiv <4979> bussinoiv <1039> kai <2532> porfuroiv epi <1909> kuboiv crusoiv kai <2532> arguroiv epi <1909> stuloiv <4769> parinoiv kai <2532> liyinoiv <3035> klinai <2825> crusai kai <2532> argurai epi <1909> liyostrwtou <3038> smaragditou liyou <3037> kai <2532> pinninou kai <2532> parinou liyou <3037> kai <2532> strwmnai diafaneiv <1307> poikilwv <4164> dihnyismenai kuklw roda pepasmena

1:7 <04428> Klmh <03027> dyk <07227> br <04438> twklm <03196> Nyyw <08138> Mynws <03627> Mylkm <03627> Mylkw <02091> bhz <03627> ylkb <08248> twqshw(1:7)

1:7 pothria <4221> crusa kai <2532> argura kai <2532> anyrakinon kulikion prokeimenon <4295> apo <575> talantwn <5007> trismuriwn oinov <3631> poluv <4183> kai <2532> hduv on <3739> autov <846> o <3588> basileuv <935> epinen <4095>

1:8 <0376> syaw <0376> sya <07522> Nwurk <06213> twvel <01004> wtyb <07227> br <03605> lk <05921> le <04428> Klmh <03245> doy <03651> Nk <03588> yk <0597> ona <0369> Nya <01881> tdk <08360> hytshw(1:8)

1:8 o <3588> de <1161> potov <4224> outov <3778> ou <3364> kata <2596> prokeimenon <4295> nomon <3551> egeneto <1096> outwv <3778> de <1161> hyelhsen <2309> o <3588> basileuv <935> kai <2532> epetaxen <2004> toiv <3588> oikonomoiv <3623> poihsai <4160> to <3588> yelhma <2307> autou <846> kai <2532> twn <3588> anyrwpwn <444>

1:9 o <0325> swrwsxa <04428> Klml <0834> rsa <04438> twklmh <01004> tyb <0802> Mysn <04960> htsm <06213> htve <04436> hklmh <02060> ytsw <01571> Mg(1:9)

1:9 kai <2532> astin h <3588> basilissa <938> epoihse <4160> poton <4224> taiv <3588> gunaixin <1135> en <1722> toiv <3588> basileioiv <933> opou <3699> o <3588> basileuv <935> artaxerxhv

1:10 <0325> swrwsxa <04428> Klmh <06440> ynp <0854> ta <08334> Mytrsmh <05631> Myoyroh <07651> tebs <03752> okrkw <02242> rtz <05> atgbaw <0903> atgb <02726> anwbrx <0968> atzb <04104> Nmwhml <0559> rma <03196> Nyyb <04428> Klmh <03820> bl <02896> bwjk <07637> yeybsh <03117> Mwyb(1:10)

1:10 en <1722> de <1161> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> hdewv <2234> genomenov <1096> o <3588> basileuv <935> eipen tw <3588> aman kai <2532> bazan kai <2532> yarra kai <2532> bwrazh kai <2532> zayolya kai <2532> abataza kai <2532> yaraba toiv <3588> epta <2033> eunoucoiv <2135> toiv <3588> diakonoiv <1249> tou <3588> basilewv <935> artaxerxou

1:11 <01931> ayh <04758> harm <02896> tbwj <03588> yk <03308> hypy <0853> ta <08269> Myrvhw <05971> Mymeh <07200> twarhl <04438> twklm <03804> rtkb <04428> Klmh <06440> ynpl <04436> hklmh <02060> ytsw <0853> ta <0935> aybhl(1:11)

1:11 eisagagein <1521> thn <3588> basilissan <938> prov <4314> auton <846> basileuein <936> authn <846> kai <2532> periyeinai <4060> auth <846> to <3588> diadhma <1238> kai <2532> deixai <1166> authn <846> pasin <3956> toiv <3588> arcousin <758> kai <2532> toiv <3588> eynesin <1484> to <3588> kallov authv <846> oti <3754> kalh <2570> hn <1510>

1:12 <0> wb <01197> hreb <02534> wtmxw <03966> dam <04428> Klmh <07107> Puqyw <05631> Myoyroh <03027> dyb <0834> rsa <04428> Klmh <01697> rbdb <0935> awbl <02060> ytsw <04436> hklmh <03985> Namtw(1:12)

1:12 kai <2532> ouk <3364> eishkousen <1522> autou <846> astin h <3588> basilissa <938> elyein <2064> meta <3326> twn <3588> eunoucwn <2135> kai <2532> eluphyh <3076> o <3588> basileuv <935> kai <2532> wrgisyh <3710>

1:13 <01779> Nydw <01881> td <03045> yedy <03605> lk <06440> ynpl <04428> Klmh <01697> rbd <03651> Nk <03588> yk <06256> Myteh <03045> yedy <02450> Mymkxl <04428> Klmh <0559> rmayw(1:13)

1:13 kai <2532> eipen toiv <3588> filoiv <5384> autou <846> kata <2596> tauta <3778> elalhsen <2980> astin poihsate <4160> oun <3767> peri <4012> toutou <3778> nomon <3551> kai <2532> krisin <2920>

1:14 <04438> twklmb <07223> hnsar <03427> Mybsyh <04428> Klmh <06440> ynp <07200> yar <04074> ydmw <06539> orp <08269> yrv <07651> tebs <04462> Nkwmm <04826> anorm <04825> orm <08659> sysrt <0133> atmda <08369> rts <03771> ansrk <0413> wyla <07138> brqhw(1:14)

1:14 kai <2532> proshlyen <4334> autw <846> arkesaiov kai <2532> sarsayaiov kai <2532> malhsear oi <3588> arcontev <758> perswn kai <2532> mhdwn oi <3588> egguv <1451> tou <3588> basilewv <935> oi <3588> prwtoi <4413> parakayhmenoi tw <3588> basilei <935>

1:15 o <05631> Myoyroh <03027> dyb <0325> swrwsxa <04428> Klmh <03982> rmam <0853> ta <06213> htve <03808> al <0834> rsa <05921> le <02060> ytsw <04436> hklmb <06213> twvel <04100> hm <01881> tdk(1:15)

1:15 kai <2532> aphggeilan autw <846> kata <2596> touv <3588> nomouv <3551> wv <3739> dei <1210> poihsai <4160> astin th <3588> basilissh <938> oti <3754> ouk <3364> epoihsen <4160> ta <3588> upo <5259> tou <3588> basilewv <935> prostacyenta <4367> dia <1223> twn <3588> eunoucwn <2135>

1:16 <0325> swrwsxa <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lkb <0834> rsa <05971> Mymeh <03605> lk <05921> lew <08269> Myrvh <03605> lk <05921> le <03588> yk <04436> hklmh <02060> ytsw <05753> htwe <0905> wdbl <04428> Klmh <05921> le <03808> al <08269> Myrvhw <04428> Klmh <06440> ynpl <04462> *Nkwmm {Nkmwm} <0559> rmayw(1:16)

1:16 kai <2532> eipen o <3588> moucaiov prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> ou <3364> ton <3588> basilea <935> monon <3440> hdikhsen <91> astin h <3588> basilissa <938> alla <235> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> touv <3588> hgoumenouv <2233> tou <3588> basilewv <935>

1:17 <0935> hab <03808> alw <06440> wynpl <04436> hklmh <02060> ytsw <0853> ta <0935> aybhl <0559> rma <0325> swrwsxa <04428> Klmh <0559> Mrmab <05869> Nhynyeb <01167> Nhyleb <0959> twzbhl <0802> Mysnh <03605> lk <05921> le <04436> hklmh <01697> rbd <03318> auy <03588> yk(1:17)

1:17 kai <2532> gar <1063> dihghsato <1334> autoiv <846> ta <3588> rhmata <4487> thv <3588> basilisshv <938> kai <2532> wv <3739> anteipen tw <3588> basilei <935> wv <3739> oun <3767> anteipen tw <3588> basilei <935> artaxerxh

1:18 <07110> Puqw <0963> Nwyzb <01767> ydkw <04428> Klmh <08269> yrv <03605> lkl <04436> hklmh <01697> rbd <0853> ta <08085> wems <0834> rsa <04074> ydmw <06539> orp <08282> twrv <0559> hnrmat <02088> hzh <03117> Mwyhw(1:18)

1:18 outwv <3778> shmeron <4594> ai <3588> turannidev ai <3588> loipai twn <3588> arcontwn <758> perswn kai <2532> mhdwn akousasai <191> ta <3588> tw <3588> basilei <935> lecyenta <3004> up <5259> authv <846> tolmhsousin <5111> omoiwv <3664> atimasai <818> touv <3588> andrav <435> autwn <846>

1:19 <04480> hnmm <02896> hbwjh <07468> htwerl <04428> Klmh <05414> Nty <04438> htwklmw <0325> swrwsxa <04428> Klmh <06440> ynpl <02060> ytsw <0935> awbt <03808> al <0834> rsa <05674> rwbey <03808> alw <04074> ydmw <06539> orp <01881> ytdb <03789> btkyw <06440> wynplm <04438> twklm <01697> rbd <03318> auy <02895> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Ma(1:19)

1:19 ei <1487> oun <3767> dokei <1380> tw <3588> basilei <935> prostaxatw <4367> basilikon <937> kai <2532> grafhtw <1125> kata <2596> touv <3588> nomouv <3551> mhdwn kai <2532> perswn kai <2532> mh <3165> allwv <243> crhsasyw <5531> mhde <3366> eiselyatw <1525> eti <2089> h <3588> basilissa <938> prov <4314> auton <846> kai <2532> thn <3588> basileian <932> authv <846> dotw <1325> o <3588> basileuv <935> gunaiki <1135> kreittoni <2908> authv <846>

1:20 <06996> Njq <05704> dew <01419> lwdgml <01167> Nhylebl <03366> rqy <05414> wnty <0802> Mysnh <03605> lkw <01931> ayh <07227> hbr <03588> yk <04438> wtwklm <03605> lkb <06213> hvey <0834> rsa <04428> Klmh <06599> Mgtp <08085> emsnw(1:20)

1:20 kai <2532> akousyhtw <191> o <3588> nomov <3551> o <3588> upo <5259> tou <3588> basilewv <935> on <3739> ean <1437> poih <4160> en <1722> th <3588> basileia <932> autou <846> kai <2532> outwv <3778> pasai <3956> ai <3588> gunaikev <1135> periyhsousin <4060> timhn <5092> toiv <3588> andrasin <435> eautwn <1438> apo <575> ptwcou <4434> ewv <2193> plousiou <4145>

1:21 <04462> Nkwmm <01697> rbdk <04428> Klmh <06213> veyw <08269> Myrvhw <04428> Klmh <05869> ynyeb <01697> rbdh <03190> bjyyw(1:21)

1:21 kai <2532> hresen <700> o <3588> logov <3056> tw <3588> basilei <935> kai <2532> toiv <3588> arcousi <758> kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> kaya <2505> elalhsen <2980> o <3588> moucaiov

1:22 P <05971> wme <03956> Nwslk <01696> rbdmw <01004> wtybb <08323> rrv <0376> sya <03605> lk <01961> twyhl <03956> wnwslk <05971> Mew <05971> Me <0413> law <03791> hbtkk <04082> hnydmw <04082> hnydm <0413> la <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lk <0413> la <05612> Myrpo <07971> xlsyw(1:22)

1:22 kai <2532> apesteilen <649> eiv <1519> pasan <3956> thn <3588> basileian <932> kata <2596> cwran <5561> kata <2596> thn <3588> lexin autwn <846> wste <5620> einai <1510> fobon <5401> autoiv <846> en <1722> taiv <3588> oikiaiv <3614> autwn <846>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA