TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yehezkiel 46

46:1 <06605> xtpy <02320> sdxh <03117> Mwybw <06605> xtpy <07676> tbsh <03117> Mwybw <04639> hvemh <03117> ymy <08337> tss <05462> rwgo <01961> hyhy <06921> Mydq <06437> hnph <06442> tymynph <02691> ruxh <08179> res <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(46:1)

46:1 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> yeov <2316> pulh <4439> h <3588> en <1722> th <3588> aulh <833> th <3588> eswtera <2082> h <3588> blepousa <991> prov <4314> anatolav <395> estai <1510> kekleismenh <2808> ex <1803> hmerav <2250> tav <3588> energouv en <1722> de <1161> th <3588> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> anoicyhsetai <455> kai <2532> en <1722> th <3588> hmera <2250> thv <3588> noumhniav anoicyhsetai <455>

46:2 <06153> breh <05704> de <05462> rgoy <03808> al <08179> reshw <03318> auyw <08179> resh <04670> Ntpm <05921> le <07812> hwxtshw <08002> wymls <0853> taw <05930> wtlwe <0853> ta <03548> Mynhkh <06213> wvew <08179> resh <04201> tzwzm <05921> le <05975> dmew <02351> Uwxm <08179> resh <0197> Mlwa <01870> Krd <05387> ayvnh <0935> abw(46:2)

46:2 kai <2532> eiseleusetai <1525> o <3588> afhgoumenov kata <2596> thn <3588> odon <3598> tou <3588> ailam thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> exwyen <1855> kai <2532> sthsetai <2476> epi <1909> ta <3588> proyura thv <3588> pulhv <4439> kai <2532> poihsousin <4160> oi <3588> iereiv <2409> ta <3588> olokautwmata <3646> autou <846> kai <2532> ta <3588> tou <3588> swthriou <4992> autou <846> kai <2532> proskunhsei <4352> epi <1909> tou <3588> proyurou thv <3588> pulhv <4439> kai <2532> exeleusetai <1831> kai <2532> h <3588> pulh <4439> ou <3364> mh <3165> kleisyh <2808> ewv <2193> esperav <2073>

46:3 <03068> hwhy <06440> ynpl <02320> Mysdxbw <07676> twtbsb <01931> awhh <08179> resh <06607> xtp <0776> Urah <05971> Me <07812> wwxtshw(46:3)

46:3 kai <2532> proskunhsei <4352> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> kata <2596> ta <3588> proyura thv <3588> pulhv <4439> ekeinhv <1565> en <1722> toiv <3588> sabbatoiv <4521> kai <2532> en <1722> taiv <3588> noumhniaiv enantion <1726> kuriou <2962>

46:4 <08549> Mymt <0352> lyaw <08549> Mmymt <03532> Myvbk <08337> hss <07676> tbsh <03117> Mwyb <03068> hwhyl <05387> ayvnh <07126> brqy <0834> rsa <05930> hlehw(46:4)

46:4 kai <2532> ta <3588> olokautwmata <3646> prosoisei <4374> o <3588> afhgoumenov tw <3588> kuriw <2962> en <1722> th <3588> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> ex <1803> amnouv <286> amwmouv <299> kai <2532> krion amwmon <299>

46:5 <0374> hpyal <01969> Nyh <08081> Nmsw <03027> wdy <04991> ttm <04503> hxnm <03532> Myvbklw <0352> lyal <0374> hpya <04503> hxnmw(46:5)

46:5 kai <2532> manaa pemma tw <3588> kriw kai <2532> toiv <3588> amnoiv <286> yusian <2378> doma <1390> ceirov <5495> autou <846> kai <2532> elaiou <1637> to <3588> in tw <3588> pemmati

46:6 <01961> wyhy <08549> Mmymt <0352> lyaw <03532> Mvbk <08337> tssw <08549> Mmymt <01241> rqb <01121> Nb <06499> rp <02320> sdxh <03117> Mwybw(46:6)

46:6 kai <2532> en <1722> th <3588> hmera <2250> thv <3588> noumhniav moscon <3448> amwmon <299> kai <2532> ex <1803> amnouv <286> kai <2532> kriov amwmov <299> estai <1510>

46:7 <0374> hpyal <01969> Nyh <08081> Nmsw <03027> wdy <05381> gyvt <0834> rsak <03532> Myvbklw <04503> hxnm <06213> hvey <0352> lyal <0374> hpyaw <06499> rpl <0374> hpyaw(46:7)

46:7 kai <2532> pemma tw <3588> kriw kai <2532> pemma tw <3588> moscw <3448> estai <1510> manaa kai <2532> toiv <3588> amnoiv <286> kaywv <2531> ean <1437> ekpoih h <3588> ceir <5495> autou <846> kai <2532> elaiou <1637> to <3588> in tw <3588> pemmati

46:8 <03318> auy <01870> wkrdbw <0935> awby <08179> resh <0197> Mlwa <01870> Krd <05387> ayvnh <0935> awbbw(46:8)

46:8 kai <2532> en <1722> tw <3588> eisporeuesyai <1531> ton <3588> afhgoumenon kata <2596> thn <3588> odon <3598> tou <3588> ailam thv <3588> pulhv <4439> eiseleusetai <1525> kai <2532> kata <2596> thn <3588> odon <3598> thv <3588> pulhv <4439> exeleusetai <1831>

46:9 <03318> *auy {wauy} <05226> wxkn <03588> yk <0> wb <0935> ab <0834> rsa <08179> resh <01870> Krd <07725> bwsy <03808> al <06828> hnwpu <08179> res <01870> Krd <03318> auy <05045> bgn <08179> res <01870> Krd <0935> abhw <05045> bgn <08179> res <01870> Krd <03318> auy <07812> twxtshl <06828> Nwpu <08179> res <01870> Krd <0935> abh <04150> Mydewmb <03068> hwhy <06440> ynpl <0776> Urah <05971> Me <0935> awbbw(46:9)

46:9 kai <2532> otan <3752> eisporeuhtai <1531> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> enantion <1726> kuriou <2962> en <1722> taiv <3588> eortaiv <1859> o <3588> eisporeuomenov <1531> kata <2596> thn <3588> odon <3598> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> prov <4314> borran proskunein <4352> exeleusetai <1831> kata <2596> thn <3588> odon <3598> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> prov <4314> noton <3558> kai <2532> o <3588> eisporeuomenov <1531> kata <2596> thn <3588> odon <3598> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> prov <4314> noton <3558> exeleusetai <1831> kata <2596> thn <3588> odon <3598> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> prov <4314> borran ouk <3364> anastreqei <390> kata <2596> thn <3588> pulhn <4439> hn <3739> eiselhluyen <1525> all <235> h <2228> kat <2596> euyu <2117> authv <846> exeleusetai <1831>

46:10 <03318> wauy <03318> Mtaubw <0935> awby <0935> Mawbb <08432> Mkwtb <05387> ayvnhw(46:10)

46:10 kai <2532> o <3588> afhgoumenov en <1722> mesw <3319> autwn <846> en <1722> tw <3588> eisporeuesyai <1531> autouv <846> eiseleusetai <1525> met <3326> autwn <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> ekporeuesyai <1607> autouv <846> exeleusetai <1831>

46:11 o <0374> hpyal <01969> Nyh <08081> Nmsw <03027> wdy <04991> ttm <03532> Myvbklw <0352> lyal <0374> hpyaw <06499> rpl <0374> hpya <04503> hxnmh <01961> hyht <04150> Mydewmbw <02282> Mygxbw(46:11)

46:11 kai <2532> en <1722> taiv <3588> eortaiv <1859> kai <2532> en <1722> taiv <3588> panhguresin <3831> estai <1510> to <3588> manaa pemma tw <3588> moscw <3448> kai <2532> pemma tw <3588> kriw kai <2532> toiv <3588> amnoiv <286> kaywv <2531> an <302> ekpoih h <3588> ceir <5495> autou <846> kai <2532> elaiou <1637> to <3588> in tw <3588> pemmati

46:12 <03318> wtau <0310> yrxa <08179> resh <0853> ta <05462> rgow <03318> auyw <07676> tbsh <03117> Mwyb <06213> hvey <0834> rsak <08002> wymls <0853> taw <05930> wtle <0853> ta <06213> hvew <06921> Mydq <06437> hnph <08179> resh <0853> ta <0> wl <06605> xtpw <03068> hwhyl <05071> hbdn <08002> Mymls <0176> wa <05930> hlwe <05071> hbdn <05387> ayvnh <06213> hvey <03588> ykw(46:12)

46:12 ean <1437> de <1161> poihsh <4160> o <3588> afhgoumenov omologian <3671> olokautwma <3646> swthriou <4992> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> anoixei <455> eautw <1438> thn <3588> pulhn <4439> thn <3588> blepousan <991> kat <2596> anatolav <395> kai <2532> poihsei <4160> to <3588> olokautwma <3646> autou <846> kai <2532> ta <3588> tou <3588> swthriou <4992> autou <846> on <3739> tropon <5158> poiei <4160> en <1722> th <3588> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> kai <2532> exeleusetai <1831> kai <2532> kleisei <2808> tav <3588> yurav <2374> meta <3326> to <3588> exelyein <1831> auton <846>

46:13 <0853> wta <06213> hvet <01242> rqbb <01242> rqbb <03068> hwhyl <03117> Mwyl <05930> hlwe <06213> hvet <08549> Mymt <08141> wtns <01121> Nb <03532> vbkw(46:13)

46:13 kai <2532> amnon <286> eniausion amwmon <299> poihsei <4160> eiv <1519> olokautwma <3646> kay <2596> hmeran <2250> tw <3588> kuriw <2962> prwi <4404> poihsei <4160> auton <846>

46:14 <08548> dymt <05769> Mlwe <02708> twqx <03068> hwhyl <04503> hxnm <05560> tloh <0853> ta <07450> orl <01969> Nyhh <07992> tysyls <08081> Nmsw <0374> hpyah <08345> tyss <01242> rqbb <01242> rqbb <05921> wyle <06213> hvet <04503> hxnmw(46:14)

46:14 kai <2532> manaa poihsei <4160> ep <1909> autw <846> to <3588> prwi <4404> ekton <1622> tou <3588> metrou <3358> kai <2532> elaiou <1637> to <3588> triton <5154> tou <3588> in tou <3588> anameixai thn <3588> semidalin <4585> manaa tw <3588> kuriw <2962> prostagma dia <1223> pantov <3956>

46:15 P <08548> dymt <05930> tlwe <01242> rqbb <01242> rqbb <08081> Nmsh <0853> taw <04503> hxnmh <0853> taw <03532> vbkh <0853> ta <06213> *wvey {wvew} (46:15)

46:15 poihsete <4160> ton <3588> amnon <286> kai <2532> to <3588> manaa kai <2532> to <3588> elaion <1637> poihsete <4160> to <3588> prwi <4404> olokautwma <3646> dia <1223> pantov <3956>

46:16 <05159> hlxnb <01931> ayh <0272> Mtzxa <01961> hyht <01121> wynbl <01931> ayh <05159> wtlxn <01121> wynbm <0376> syal <04979> hntm <05387> ayvnh <05414> Nty <03588> yk <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(46:16)

46:16 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> yeov <2316> ean <1437> dw <1325> o <3588> afhgoumenov doma <1390> eni <1519> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> ek <1537> thv <3588> klhronomiav <2817> autou <846> touto <3778> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> estai <1510> katascesiv <2697> en <1722> klhronomia <2817>

46:17 <01961> hyht <01992> Mhl <01121> wynb <05159> wtlxn <0389> Ka <05387> ayvnl <07725> tbsw <01865> rwrdh <08141> tns <05704> de <0> wl <01961> htyhw <05650> wydbem <0259> dxal <05159> wtlxnm <04979> hntm <05414> Nty <03588> ykw(46:17)

46:17 ean <1437> de <1161> dw <1325> doma <1390> eni <1519> twn <3588> paidwn <3816> autou <846> kai <2532> estai <1510> autw <846> ewv <2193> tou <3588> etouv <2094> thv <3588> afesewv <859> kai <2532> apodwsei <591> tw <3588> afhgoumenw plhn <4133> thv <3588> klhronomiav <2817> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> autoiv <846> estai <1510>

46:18 <0272> wtzxam <0376> sya <05971> yme <06327> wupy <03808> al <0834> rsa <04616> Neml <01121> wynb <0853> ta <05157> lxny <0272> wtzxam <0272> Mtzxam <03238> Mtnwhl <05971> Meh <05159> tlxnm <05387> ayvnh <03947> xqy <03808> alw(46:18)

46:18 kai <2532> ou <3364> mh <3165> labh <2983> o <3588> afhgoumenov ek <1537> thv <3588> klhronomiav <2817> tou <3588> laou <2992> katadunasteusai <2616> autouv <846> ek <1537> thv <3588> katascesewv <2697> autou <846> kataklhronomhsei toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> opwv <3704> mh <3165> diaskorpizhtai <1287> o <3588> laov <2992> mou <1473> ekastov <1538> ek <1537> thv <3588> katascesewv <2697> autou <846>

46:19 o <03220> hmy <03411> *Mytkryb {Mtkryb} <04725> Mwqm <08033> Ms <02009> hnhw <06828> hnwpu <06437> twnph <03548> Mynhkh <0413> la <06944> sdqh <03957> twkslh <0413> la <08179> resh <03802> Ptk <05921> le <0834> rsa <03996> awbmb <0935> ynaybyw(46:19)

46:19 kai <2532> eishgagen <1521> me <1473> eiv <1519> thn <3588> eisodon <1529> thv <3588> kata <2596> nwtou thv <3588> pulhv <4439> eiv <1519> thn <3588> exedran twn <3588> agiwn <40> twn <3588> ierewn <2409> thn <3588> blepousan <991> prov <4314> borran kai <2532> idou <2400> topov <5117> ekei <1563> kecwrismenov <5563>

46:20 <05971> Meh <0853> ta <06942> sdql <02435> hnwuyxh <02691> ruxh <0413> la <03318> ayuwh <01115> ytlbl <04503> hxnmh <0853> ta <0644> wpay <0834> rsa <02403> tajxh <0853> taw <0817> Msah <0853> ta <03548> Mynhkh <08033> Ms <01310> wlsby <0834> rsa <04725> Mwqmh <02088> hz <0413> yla <0559> rmayw(46:20)

46:20 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> outov <3778> o <3588> topov <5117> estin <1510> ou <3739> eqhsousin ekei <1563> oi <3588> iereiv <2409> ta <3588> uper <5228> agnoiav <52> kai <2532> ta <3588> uper <5228> amartiav <266> kai <2532> ekei <1563> peqousi to <3588> manaa to <3588> parapan tou <3588> mh <3165> ekferein <1627> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> exwteran <1857> tou <3588> agiazein <37> ton <3588> laon <2992>

46:21 <02691> ruxh <04740> euqmb <02691> rux <02691> ruxh <04740> euqmb <02691> rux <02009> hnhw <02691> ruxh <04740> yewuqm <0702> tebra <0413> la <05674> ynrybeyw <02435> hnuyxh <02691> ruxh <0413> la <03318> ynayuwyw(46:21)

46:21 kai <2532> exhgagen <1806> me <1473> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> exwteran <1857> kai <2532> perihgagen <4013> me <1473> epi <1909> ta <3588> tessara <5064> merh <3313> thv <3588> aulhv <833> kai <2532> idou <2400> aulh <833> kata <2596> to <3588> klitov thv <3588> aulhv <833> aulh <833> kata <2596> to <3588> klitov thv <3588> aulhv <833>

46:22 <07106> tweuqhm <0702> Mtebral <0259> txa <04060> hdm <07341> bxr <07970> Myslsw <0753> Kra <0705> Myebra <07000> twrjq <02691> twrux <02691> ruxh <04740> tweuqm <0702> tebrab(46:22)

46:22 epi <1909> ta <3588> tessara <5064> klith thv <3588> aulhv <833> aulh <833> mikra <3398> mhkov <3372> phcwn <4083> tessarakonta <5062> kai <2532> eurov phcwn <4083> triakonta <5144> metron <3358> en <1519> taiv <3588> tessarsin <5064>

46:23 <05439> bybo <02918> twryjh <08478> txtm <06213> ywve <04018> twlsbmw <0702> Mtebral <05439> bybo <0> Mhb <05439> bybo <02905> rwjw(46:23)

46:23 kai <2532> exedrai kuklw en <1722> autaiv <846> kuklw taiv <3588> tessarsin <5064> kai <2532> mageireia gegonota <1096> upokatw <5270> twn <3588> exedrwn kuklw

46:24 <05971> Meh <02077> xbz <0853> ta <01004> tybh <08334> ytrsm <08033> Ms <01310> wlsby <0834> rsa <01310> Mylsbmh <01004> tyb <0428> hla <0413> yla <0559> rmayw(46:24)

46:24 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> outoi <3778> oi <3588> oikoi <3624> twn <3588> mageireiwn ou <3739> eqhsousin ekei <1563> oi <3588> leitourgountev <3008> tw <3588> oikw <3624> ta <3588> yumata tou <3588> laou <2992>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA