TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Rut 3:1-18

3:1 <0> Kl <03190> bjyy <0834> rsa <04494> xwnm <0> Kl <01245> sqba <03808> alh <01323> ytb <02545> htwmx <05281> ymen <0> hl <0559> rmatw(3:1)

3:1 eipen de <1161> auth <846> nwemin h <3588> penyera <3994> authv <846> yugater <2364> ou <3364> mh <3165> zhthsw <2212> soi <4771> anapausin <372> ina <2443> eu <2095> genhtai <1096> soi <4771>

3:2 <03915> hlylh <08184> Myrevh <01637> Nrg <0853> ta <02219> hrz <01931> awh <02009> hnh <05291> wytwren <0854> ta <01961> tyyh <0834> rsa <04130> wntedm <01162> zeb <03808> alh <06258> htew(3:2)

3:2 kai <2532> nun <3568> ouci <3364> boov gnwrimov hmwn <1473> ou <3739> hv <1510> meta <3326> twn <3588> korasiwn <2877> autou <846> idou <2400> autov <846> likma <3039> ton <3588> alwna <257> twn <3588> kriywn <2915> tauth <3778> th <3588> nukti <3571>

3:3 <08354> twtslw <0398> lkal <03615> wtlk <05704> de <0376> syal <03045> yedwt <0408> la <01637> Nrgh <03381> *tdryw {ytdryw} <05921> Kyle <08071> *Kytlmv {Ktlmv} <07760> tmvw <05480> tkow <07364> tuxrw(3:3)

3:3 su <4771> de <1161> loush <3068> kai <2532> aleiqh <218> kai <2532> periyhseiv <4060> ton <3588> imatismon <2441> sou <4771> epi <1909> seauth <4572> kai <2532> anabhsh <305> epi <1909> ton <3588> alw <257> mh <3165> gnwrisyhv <1107> tw <3588> andri <435> ewv <2193> ou <3739> suntelesai <4931> auton <846> piein <4095> kai <2532> fagein <2068>

3:4 <06213> Nyvet <0834> rsa <0853> ta <0> Kl <05046> dygy <01931> awhw <07901> *tbksw {ytbksw} <04772> wytlgrm <01540> tylgw <0935> tabw <08033> Ms <07901> bksy <0834> rsa <04725> Mwqmh <0853> ta <03045> tedyw <07901> wbksb <01961> yhyw(3:4)

3:4 kai <2532> estai <1510> en <1722> tw <3588> koimhyhnai <2837> auton <846> kai <2532> gnwsh <1097> ton <3588> topon <5117> opou <3699> koimatai <2837> ekei <1563> kai <2532> eleush <2064> kai <2532> apokaluqeiv <601> ta <3588> prov <4314> podwn <4228> autou <846> kai <2532> koimhyhsh <2837> kai <2532> autov <846> apaggelei soi <4771> a <3739> poihseiv <4160>

3:5 <06213> hvea*yla {zz} <0559> yrmat <0834> rsa <03605> lk <0413> hyla <0559> rmatw(3:5)

3:5 eipen de <1161> rouy prov <4314> authn <846> panta <3956> osa <3745> ean <1437> eiphv poihsw <4160>

3:6 <02545> htwmx <06680> htwu <0834> rsa <03605> lkk <06213> vetw <01637> Nrgh <03381> drtw(3:6)

3:6 kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> ton <3588> alw <257> kai <2532> epoihsen <4160> kata <2596> panta <3956> osa <3745> eneteilato auth <846> h <3588> penyera <3994> authv <846>

3:7 <07901> bkstw <04772> wytlgrm <01540> lgtw <03909> jlb <0935> abtw <06194> hmreh <07097> huqb <07901> bksl <0935> abyw <03820> wbl <03190> bjyyw <08354> tsyw <01162> zeb <0398> lkayw(3:7)

3:7 kai <2532> efagen <2068> boov kai <2532> hgayunyh h <3588> kardia <2588> autou <846> kai <2532> hlyen <2064> koimhyhnai <2837> en <1722> meridi <3310> thv <3588> stoibhv h <3588> de <1161> hlyen <2064> krufh <2931> kai <2532> apekaluqen <601> ta <3588> prov <4314> podwn <4228> autou <846>

3:8 <04772> wytlgrm <07901> tbks <0802> hsa <02009> hnhw <03943> tplyw <0376> syah <02729> drxyw <03915> hlylh <02677> yuxb <01961> yhyw(3:8)

3:8 egeneto <1096> de <1161> en <1722> tw <3588> mesonuktiw <3317> kai <2532> exesth <1839> o <3588> anhr <435> kai <2532> etaracyh <5015> kai <2532> idou <2400> gunh <1135> koimatai <2837> prov <4314> podwn <4228> autou <846>

3:9 <0859> hta <01350> lag <03588> yk <0519> Ktma <05921> le <03671> Kpnk <06566> tvrpw <0519> Ktma <07327> twr <0595> ykna <0559> rmatw <0859> ta <04310> ym <0559> rmayw(3:9)

3:9 eipen de <1161> tiv <5100> ei <1510> su <4771> h <3588> de <1161> eipen egw <1473> eimi <1510> rouy h <3588> doulh <1399> sou <4771> kai <2532> peribaleiv <4016> to <3588> pterugion <4419> sou <4771> epi <1909> thn <3588> doulhn <1399> sou <4771> oti <3754> agcisteuv ei <1510> su <4771>

3:10 <06223> ryse <0518> Maw <01800> ld <0518> Ma <0970> Myrwxbh <0310> yrxa <01980> tkl <01115> ytlbl <07223> Nwsarh <04480> Nm <0314> Nwrxah <02617> Kdox <03190> tbjyh <01323> ytb <03069> hwhyl <0859> ta <01288> hkwrb <0559> rmayw(3:10)

3:10 kai <2532> eipen boov euloghmenh <2127> su <4771> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> yugater <2364> oti <3754> hgayunav to <3588> eleov <1656> sou <4771> to <3588> escaton <2078> uper <5228> to <3588> prwton <4413> to <3588> mh <3165> poreuyhnai <4198> se <4771> opisw <3694> neaniwn <3494> eitoi ptwcov <4434> eitoi plousiov <4145>

3:11 <0859> ta <02428> lyx <0802> tsa <03588> yk <05971> yme <08179> res <03605> lk <03045> edwy <03588> yk <0> Kl <06213> hvea <0559> yrmat <0834> rsa <03605> lk <03372> yaryt <0408> la <01323> ytb <06258> htew(3:11)

3:11 kai <2532> nun <3568> yugater <2364> mh <3165> fobou <5399> panta <3956> osa <3745> ean <1437> eiphv poihsw <4160> soi <4771> oiden gar <1063> pasa <3956> fulh <5443> laou <2992> mou <1473> oti <3754> gunh <1135> dunamewv <1411> ei <1510> su <4771>

3:12 <04480> ynmm <07138> bwrq <01350> lag <03426> sy <01571> Mgw <0595> ykna <01350> lag <0518> *zz {Ma} <03588> yk <0551> Mnma <03588> yk <06258> htew(3:12)

3:12 kai <2532> oti <3754> alhywv <230> agcisteuv egw <1473> eimi <1510> kai <2532> ge <1065> estin <1510> agcisteuv eggiwn <1451> uper <5228> eme <1473>

3:13 <01242> rqbh <05704> de <07901> ybks <03068> hwhy <02416> yx <0595> ykna <01350> Kytlagw <01350> Klagl <02654> Upxy <03808> al <0518> Maw <01350> lagy <02896> bwj <01350> Klagy <0518> Ma <01242> rqbb <01961> hyhw <03915> hlylh <03885> ynyl(3:13)

3:13 aulisyhti thn <3588> nukta <3571> kai <2532> estai <1510> to <3588> prwi <4404> ean <1437> agcisteush se <4771> agayon <18> agcisteuetw ean <1437> de <1161> mh <3165> boulhtai <1014> agcisteusai se <4771> agcisteusw se <4771> egw <1473> zh <2198> kuriov <2962> koimhyhti <2837> ewv <2193> prwi <4404>

3:14 <01637> Nrgh <0802> hsah <0935> hab <03588> yk <03045> edwy <0408> la <0559> rmayw <07453> wher <0853> ta <0376> sya <05234> ryky <02958> *Mrjb {Mwrjb} <06965> Mqtw <01242> rqbh <05704> de <04772> *wytwlgrm {wtlgrm} <07901> bkstw(3:14)

3:14 kai <2532> ekoimhyh <2837> prov <4314> podwn <4228> autou <846> ewv <2193> prwi <4404> h <3588> de <1161> anesth <450> pro <4253> tou <3588> epignwnai <1921> andra <435> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> kai <2532> eipen boov mh <3165> gnwsyhtw <1097> oti <3754> hlyen <2064> gunh <1135> eiv <1519> ton <3588> alwna <257>

3:15 <05892> ryeh <0935> abyw <05921> hyle <07896> tsyw <08184> Myrev <08337> ss <04058> dmyw <0> hb <0270> zxatw <0> hb <0270> yzxaw <05921> Kyle <0834> rsa <04304> txpjmh <03051> ybh <0559> rmayw(3:15)

3:15 kai <2532> eipen auth <846> fere <5342> to <3588> perizwma to <3588> epanw <1883> sou <4771> kai <2532> ekrathsen <2902> auto <846> kai <2532> emetrhsen <3354> ex <1803> kriywn <2915> kai <2532> epeyhken <2007> ep <1909> authn <846> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> thn <3588> polin <4172>

3:16 <0376> syah <0> hl <06213> hve <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0> hl <05046> dgtw <01323> ytb <0859> ta <04310> ym <0559> rmatw <02545> htwmx <0413> la <0935> awbtw(3:16)

3:16 kai <2532> rouy eishlyen <1525> prov <4314> thn <3588> penyeran <3994> authv <846> h <3588> de <1161> eipen tiv <5100> ei <1510> yugater <2364> kai <2532> eipen auth <846> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> auth <846> o <3588> anhr <435>

3:17 <02545> Ktwmx <0408> la <07387> Mqyr <0935> yawbt <0413> la*yla {zz} <0559> rma <03588> yk <0> yl <05414> Ntn <0428> hlah <08184> Myrevh <08337> ss <0559> rmatw(3:17)

3:17 kai <2532> eipen auth <846> ta <3588> ex <1803> twn <3588> kriywn <2915> tauta <3778> edwken <1325> moi <1473> oti <3754> eipen prov <4314> me <1473> mh <3165> eiselyhv <1525> kenh <2756> prov <4314> thn <3588> penyeran <3994> sou <4771>

3:18 <03117> Mwyh <01697> rbdh <03615> hlk <0518> Ma <03588> yk <0376> syah <08252> jqsy <03808> al <03588> yk <01697> rbd <05307> lpy <0349> Kya <03045> Nyedt <0834> rsa <05704> de <01323> ytb <03427> ybs <0559> rmatw(3:18)

3:18 h <3588> de <1161> eipen kayou <2521> yugater <2364> ewv <2193> tou <3588> epignwnai <1921> se <4771> pwv <4459> ou <3364> peseitai <4098> rhma <4487> ou <3364> gar <1063> mh <3165> hsucash <2270> o <3588> anhr <435> ewv <2193> an <302> telesh <5055> to <3588> rhma <4487> shmeron <4594>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA