TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Keluaran 7:14--8:15

7:14 <05971> Meh <07971> xlsl <03985> Nam <06547> herp <03820> bl <03515> dbk <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:14)

7:14 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn bebarhtai <916> h <3588> kardia <2588> faraw <5328> tou <3588> mh <3165> exaposteilai <1821> ton <3588> laon <2992>

7:15 <03027> Kdyb <03947> xqt <05175> sxnl <02015> Kphn <0834> rsa <04294> hjmhw <02975> rayh <08193> tpv <05921> le <07125> wtarql <05324> tbunw <04325> hmymh <03318> auy <02009> hnh <01242> rqbb <06547> herp <0413> la <01980> Kl(7:15)

7:15 badison prov <4314> faraw <5328> to <3588> prwi <4404> idou <2400> autov <846> ekporeuetai <1607> epi <1909> to <3588> udwr <5204> kai <2532> sthsh <2476> sunantwn autw <846> epi <1909> to <3588> ceilov <5491> tou <3588> potamou <4215> kai <2532> thn <3588> rabdon thn <3588> strafeisan <4762> eiv <1519> ofin <3789> lhmqh <2983> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771>

7:16 <03541> hk <05704> de <08085> tems <03808> al <02009> hnhw <04057> rbdmb <05647> yndbeyw <05971> yme <0853> ta <07971> xls <0559> rmal <0413> Kyla <07971> ynxls <05680> Myrbeh <0430> yhla <03068> hwhy <0413> wyla <0559> trmaw(7:16)

7:16 kai <2532> ereiv prov <4314> auton <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> ebraiwn <1445> apestalken <649> me <1473> prov <4314> se <4771> legwn <3004> exaposteilon <1821> ton <3588> laon <2992> mou <1473> ina <2443> moi <1473> latreush <3000> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> idou <2400> ouk <3364> eishkousav <1522> ewv <2193> toutou <3778>

7:17 <01818> Mdl <02015> wkphnw <02975> rayb <0834> rsa <04325> Mymh <05921> le <03027> ydyb <0834> rsa <04294> hjmb <05221> hkm <0595> ykna <02009> hnh <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> edt <02063> tazb <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(7:17)

7:17 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> en <1722> toutw <3778> gnwsh <1097> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> tuptw <5180> th <3588> rabdw th <3588> en <1722> th <3588> ceiri <5495> mou <1473> epi <1909> to <3588> udwr <5204> to <3588> en <1722> tw <3588> potamw <4215> kai <2532> metabalei <3328> eiv <1519> aima <129>

7:18 o <02975> rayh <04480> Nm <04325> Mym <08354> twtsl <04713> Myrum <03811> walnw <02975> rayh <0887> sabw <04191> twmt <02975> rayb <0834> rsa <01710> hgdhw(7:18)

7:18 kai <2532> oi <3588> icyuev <2486> oi <3588> en <1722> tw <3588> potamw <4215> teleuthsousin <5053> kai <2532> epozesei o <3588> potamov <4215> kai <2532> ou <3364> dunhsontai <1410> oi <3588> aiguptioi <124> piein <4095> udwr <5204> apo <575> tou <3588> potamou <4215>

7:19 <068> Mynbabw <06086> Myuebw <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkb <01818> Md <01961> hyhw <01818> Md <01961> wyhyw <04325> Mhymym <04723> hwqm <03605> lk <05921> lew <098> Mhymga <05921> lew <02975> Mhyray <05921> le <05104> Mtrhn <05921> le <04714> Myrum <04325> ymym <05921> le <03027> Kdy <05186> hjnw <04294> Kjm <03947> xq <0175> Nrha <0413> la <0559> rma <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:19)

7:19 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn eipon aarwn <2> tw <3588> adelfw <80> sou <4771> labe <2983> thn <3588> rabdon sou <4771> kai <2532> ekteinon <1614> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> epi <1909> ta <3588> udata <5204> aiguptou <125> kai <2532> epi <1909> touv <3588> potamouv <4215> autwn <846> kai <2532> epi <1909> tav <3588> diwrugav autwn <846> kai <2532> epi <1909> ta <3588> elh <2247> autwn <846> kai <2532> epi <1909> pan <3956> sunesthkov udwr <5204> autwn <846> kai <2532> estai <1510> aima <129> kai <2532> egeneto <1096> aima <129> en <1722> pash <3956> gh <1065> aiguptou <125> en <1722> te <5037> toiv <3588> xuloiv <3586> kai <2532> en <1722> toiv <3588> liyoiv <3037>

7:20 <01818> Mdl <02975> rayb <0834> rsa <04325> Mymh <03605> lk <02015> wkphyw <05650> wydbe <05869> ynyelw <06547> herp <05869> ynyel <02975> rayb <0834> rsa <04325> Mymh <0853> ta <05221> Kyw <04294> hjmb <07311> Mryw <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <0175> Nrhaw <04872> hsm <03651> Nk <06213> wveyw(7:20)

7:20 kai <2532> epoihsan <4160> outwv <3778> mwushv kai <2532> aarwn <2> kayaper <2509> eneteilato <1781> autoiv <846> kuriov <2962> kai <2532> eparav th <3588> rabdw autou <846> epataxen <3960> to <3588> udwr <5204> to <3588> en <1722> tw <3588> potamw <4215> enantion <1726> faraw <5328> kai <2532> enantion <1726> twn <3588> yerapontwn <2324> autou <846> kai <2532> metebalen <3328> pan <3956> to <3588> udwr <5204> to <3588> en <1722> tw <3588> potamw <4215> eiv <1519> aima <129>

7:21 <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkb <01818> Mdh <01961> yhyw <02975> rayh <04480> Nm <04325> Mym <08354> twtsl <04713> Myrum <03201> wlky <03808> alw <02975> rayh <0887> sabyw <04191> htm <02975> rayb <0834> rsa <01710> hgdhw(7:21)

7:21 kai <2532> oi <3588> icyuev <2486> oi <3588> en <1722> tw <3588> potamw <4215> eteleuthsan <5053> kai <2532> epwzesen o <3588> potamov <4215> kai <2532> ouk <3364> hdunanto <1410> oi <3588> aiguptioi <124> piein <4095> udwr <5204> ek <1537> tou <3588> potamou <4215> kai <2532> hn <1510> to <3588> aima <129> en <1722> pash <3956> gh <1065> aiguptou <125>

7:22 <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsak <0413> Mhla <08085> ems <03808> alw <06547> herp <03820> bl <02388> qzxyw <03909> Mhyjlb <04714> Myrum <02748> ymjrx <03651> Nk <06213> wveyw(7:22)

7:22 epoihsan <4160> de <1161> wsautwv <5615> kai <2532> oi <3588> epaoidoi twn <3588> aiguptiwn <124> taiv <3588> farmakeiaiv autwn <846> kai <2532> esklhrunyh <4645> h <3588> kardia <2588> faraw <5328> kai <2532> ouk <3364> eishkousen <1522> autwn <846> kayaper <2509> eipen kuriov <2962>

7:23 <02063> tazl <01571> Mg <03820> wbl <07896> ts <03808> alw <01004> wtyb <0413> la <0935> abyw <06547> herp <06437> Npyw(7:23)

7:23 epistrafeiv <1994> de <1161> faraw <5328> eishlyen <1525> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> ouk <3364> epesthsen ton <3588> noun <3563> autou <846> oude <3761> epi <1909> toutw <3778>

7:24 <02975> rayh <04325> ymymm <08354> ttsl <03201> wlky <03808> al <03588> yk <08354> twtsl <04325> Mym <02975> rayh <05439> tbybo <04713> Myrum <03605> lk <02658> wrpxyw(7:24)

7:24 wruxan de <1161> pantev <3956> oi <3588> aiguptioi <124> kuklw tou <3588> potamou <4215> wste <5620> piein <4095> udwr <5204> kai <2532> ouk <3364> hdunanto <1410> piein <4095> udwr <5204> apo <575> tou <3588> potamou <4215>

7:25 P <02975> rayh <0853> ta <03068> hwhy <05221> twkh <0310> yrxa <03117> Mymy <07651> tebs <04390> almyw(7:25)

7:25 kai <2532> aneplhrwyhsan <378> epta <2033> hmerai <2250> meta <3326> to <3588> pataxai <3960> kurion <2962> ton <3588> potamon <4215>

8:1 <05647> yndbeyw <05971> yme <0853> ta <07971> xls <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <0559> trmaw <06547> herp <0413> la <0935> ab <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw<7:26> (8:1)

8:1 (7:26) eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn eiselye <1525> prov <4314> faraw <5328> kai <2532> ereiv prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> exaposteilon <1821> ton <3588> laon <2992> mou <1473> ina <2443> moi <1473> latreuswsin <3000>

8:2 <06854> Myedrpub <01366> Klwbg <03605> lk <0853> ta <05062> Pgn <0595> ykna <02009> hnh <07971> xlsl <0859> hta <03986> Nam <0518> Maw<7:27> (8:2)

8:2 (7:27) ei <1487> de <1161> mh <3165> boulei <1014> su <4771> exaposteilai <1821> idou <2400> egw <1473> tuptw <5180> panta <3956> ta <3588> oria <3725> sou <4771> toiv <3588> batracoiv <944>

8:3 <04863> Kytwrasmbw <08574> Kyrwntbw <05971> Kmebw <05650> Kydbe <01004> tybbw <04296> Ktjm <05921> lew <04904> Kbksm <02315> rdxbw <01004> Ktybb <0935> wabw <05927> wlew <06854> Myedrpu <02975> rayh <08317> Ursw<7:28> (8:3)

8:3 (7:28) kai <2532> exereuxetai o <3588> potamov <4215> batracouv <944> kai <2532> anabantev <305> eiseleusontai <1525> eiv <1519> touv <3588> oikouv <3624> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> tamieia twn <3588> koitwnwn <2846> sou <4771> kai <2532> epi <1909> twn <3588> klinwn <2825> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> touv <3588> oikouv <3624> twn <3588> yerapontwn <2324> sou <4771> kai <2532> tou <3588> laou <2992> sou <4771> kai <2532> en <1722> toiv <3588> furamasin <5445> sou <4771> kai <2532> en <1722> toiv <3588> klibanoiv <2823> sou <4771>

8:4 <06854> Myedrpuh <05927> wley <05650> Kydbe <03605> lkbw <05971> Kmebw <0> hkbw<7:29> (8:4)

8:4 (7:29) kai <2532> epi <1909> se <4771> kai <2532> epi <1909> touv <3588> yerapontav <2324> sou <4771> kai <2532> epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771> anabhsontai <305> oi <3588> batracoi <944>

8:5 <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <06854> Myedrpuh <0853> ta <05927> lehw <098> Mymgah <05921> lew <02975> Myrayh <05921> le <05104> trhnh <05921> le <04294> Kjmb <03027> Kdy <0853> ta <05186> hjn <0175> Nrha <0413> la <0559> rma <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw<8:1> (8:5)

8:5 (8:1) eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> mwushn eipon aarwn <2> tw <3588> adelfw <80> sou <4771> ekteinon <1614> th <3588> ceiri <5495> thn <3588> rabdon sou <4771> epi <1909> touv <3588> potamouv <4215> kai <2532> epi <1909> tav <3588> diwrugav kai <2532> epi <1909> ta <3588> elh <2247> kai <2532> anagage <321> touv <3588> batracouv <944>

8:6 <04714> Myrum <0776> Ura <0853> ta <03680> oktw <06854> edrpuh <05927> letw <04714> Myrum <04325> ymym <05921> le <03027> wdy <0853> ta <0175> Nrha <05186> jyw<8:2> (8:6)

8:6 (8:2) kai <2532> exeteinen <1614> aarwn <2> thn <3588> ceira <5495> epi <1909> ta <3588> udata <5204> aiguptou <125> kai <2532> anhgagen <321> touv <3588> batracouv <944> kai <2532> anebibasyh <307> o <3588> batracov <944> kai <2532> ekaluqen <2572> thn <3588> ghn <1065> aiguptou <125>

8:7 <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <06854> Myedrpuh <0853> ta <05927> wleyw <03909> Mhyjlb <02748> Mymjrxh <03651> Nk <06213> wveyw<8:3> (8:7)

8:7 (8:3) epoihsan <4160> de <1161> wsautwv <5615> kai <2532> oi <3588> epaoidoi twn <3588> aiguptiwn <124> taiv <3588> farmakeiaiv autwn <846> kai <2532> anhgagon <321> touv <3588> batracouv <944> epi <1909> ghn <1065> aiguptou <125>

8:8 <03068> hwhyl <02076> wxbzyw <05971> Meh <0853> ta <07971> hxlsaw <05971> ymemw <04480> ynmm <06854> Myedrpuh <05493> royw <03068> hwhy <0413> la <06279> wryteh <0559> rmayw <0175> Nrhalw <04872> hsml <06547> herp <07121> arqyw<8:4> (8:8)

8:8 (8:4) kai <2532> ekalesen <2564> faraw <5328> mwushn kai <2532> aarwn <2> kai <2532> eipen euxasye <2172> peri <4012> emou <1473> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> perieletw <4014> touv <3588> batracouv <944> ap <575> emou <1473> kai <2532> apo <575> tou <3588> emou <1473> laou <2992> kai <2532> exapostelw <1821> ton <3588> laon <2992> kai <2532> yuswsin <2380> kuriw <2962>

8:9 <07604> hnrast <02975> rayb <07535> qr <01004> Kytbmw <04480> Kmm <06854> Myedrpuh <03772> tyrkhl <05971> Kmelw <05650> Kydbelw <0> Kl <06279> rytea <04970> ytml <05921> yle <06286> rapth <06547> herpl <04872> hsm <0559> rmayw<8:5> (8:9)

8:9 (8:5) eipen de <1161> mwushv prov <4314> faraw <5328> taxai <5021> prov <4314> me <1473> pote <4218> euxwmai <2172> peri <4012> sou <4771> kai <2532> peri <4012> twn <3588> yerapontwn <2324> sou <4771> kai <2532> peri <4012> tou <3588> laou <2992> sou <4771> afanisai touv <3588> batracouv <944> apo <575> sou <4771> kai <2532> apo <575> tou <3588> laou <2992> sou <4771> kai <2532> ek <1537> twn <3588> oikiwn <3614> umwn <4771> plhn <4133> en <1722> tw <3588> potamw <4215> upoleifyhsontai <5275>

8:10 <0430> wnyhla <03068> hwhyk <0369> Nya <03588> yk <03045> edt <04616> Neml <01697> Krbdk <0559> rmayw <04279> rxml <0559> rmayw<8:6> (8:10)

8:10 (8:6) o <3588> de <1161> eipen eiv <1519> aurion <839> eipen oun <3767> wv <3739> eirhkav ina <2443> eidhv oti <3754> ouk <3364> estin <1510> allov <243> plhn <4133> kuriou <2962>

8:11 <07604> hnrast <02975> rayb <07535> qr <05971> Kmemw <05650> Kydbemw <01004> Kytbmw <04480> Kmm <06854> Myedrpuh <05493> wrow<8:7> (8:11)

8:11 (8:7) kai <2532> periaireyhsontai <4014> oi <3588> batracoi <944> apo <575> sou <4771> kai <2532> ek <1537> twn <3588> oikiwn <3614> umwn <4771> kai <2532> ek <1537> twn <3588> epaulewn <1886> kai <2532> apo <575> twn <3588> yerapontwn <2324> sou <4771> kai <2532> apo <575> tou <3588> laou <2992> sou <4771> plhn <4133> en <1722> tw <3588> potamw <4215> upoleifyhsontai <5275>

8:12 <06547> herpl <07760> Mv <0834> rsa <06854> Myedrpuh <01697> rbd <05921> le <03068> hwhy <0413> la <04872> hsm <06817> qeuyw <06547> herp <05973> Mem <0175> Nrhaw <04872> hsm <03318> auyw<8:8> (8:12)

8:12 (8:8) exhlyen <1831> de <1161> mwushv kai <2532> aarwn <2> apo <575> faraw <5328> kai <2532> ebohsen <994> mwushv prov <4314> kurion <2962> peri <4012> tou <3588> orismou twn <3588> batracwn <944> wv <3739> etaxato <5021> faraw <5328>

8:13 <07704> tdvh <04480> Nmw <02691> truxh <04480> Nm <01004> Mytbh <04480> Nm <06854> Myedrpuh <04191> wtmyw <04872> hsm <01697> rbdk <03068> hwhy <06213> veyw<8:9> (8:13)

8:13 (8:9) epoihsen <4160> de <1161> kuriov <2962> kayaper <2509> eipen mwushv kai <2532> eteleuthsan <5053> oi <3588> batracoi <944> ek <1537> twn <3588> oikiwn <3614> kai <2532> ek <1537> twn <3588> epaulewn <1886> kai <2532> ek <1537> twn <3588> agrwn <68>

8:14 <0776> Urah <0887> sabtw <02563> Mrmx <02563> Mrmx <0853> Mta <06651> wrbuyw<8:10> (8:14)

8:14 (8:10) kai <2532> sunhgagon <4863> autouv <846> yimwniav yimwniav kai <2532> wzesen <3605> h <3588> gh <1065>

8:15 o <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsak <0413> Mhla <08085> ems <03808> alw <03820> wbl <0853> ta <03513> dbkhw <07309> hxwrh <01961> htyh <03588> yk <06547> herp <07200> aryw<8:11> (8:15)

8:15 (8:11) idwn <3708> de <1161> faraw <5328> oti <3754> gegonen <1096> anaquxiv <403> ebarunyh <925> h <3588> kardia <2588> autou <846> kai <2532> ouk <3364> eishkousen <1522> autwn <846> kayaper <2509> elalhsen <2980> kuriov <2962>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA