TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 7:1-13

7:1 <0341> wybya <03605> lkm <05439> bybom <0> wl <05117> xynh <03068> hwhyw <01004> wtybb <04428> Klmh <03427> bsy <03588> yk <01961> yhyw(7:1)

7:1 kai <2532> egeneto <1096> ote <3753> ekayisen <2523> o <3588> basileuv <935> en <1722> tw <3588> oikw <3624> autou <846> kai <2532> kuriov <2962> kateklhronomhsen auton <846> kuklw apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846> twn <3588> kuklw

7:2 <03407> heyryh <08432> Kwtb <03427> bsy <0430> Myhlah <0727> Nwraw <0730> Myzra <01004> tybb <03427> bswy <0595> ykna <04994> an <07200> har <05030> aybnh <05416> Ntn <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(7:2)

7:2 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> nayan <3481> ton <3588> profhthn <4396> idou <2400> dh <1161> egw <1473> katoikw en <1722> oikw <3624> kedrinw kai <2532> h <3588> kibwtov <2787> tou <3588> yeou <2316> kayhtai <2521> en <1722> mesw <3319> thv <3588> skhnhv <4633>

7:3 o <05973> Kme <03068> hwhy <03588> yk <06213> hve <01980> Kl <03824> Kbblb <0834> rsa <03605> lk <04428> Klmh <0413> la <05416> Ntn <0559> rmayw(7:3)

7:3 kai <2532> eipen nayan <3481> prov <4314> ton <3588> basilea <935> panta <3956> osa <3745> an <302> en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4771> badize kai <2532> poiei <4160> oti <3754> kuriov <2962> meta <3326> sou <4771>

7:4 <0559> rmal <05416> Ntn <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw <01931> awhh <03915> hlylb <01961> yhyw(7:4)

7:4 kai <2532> egeneto <1096> th <3588> nukti <3571> ekeinh <1565> kai <2532> egeneto <1096> rhma <4487> kuriou <2962> prov <4314> nayan <3481> legwn <3004>

7:5 <03427> ytbsl <01004> tyb <0> yl <01129> hnbt <0859> htah <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <01732> dwd <0413> la <05650> ydbe <0413> la <0559> trmaw <01980> Kl(7:5)

7:5 poreuou <4198> kai <2532> eipon prov <4314> ton <3588> doulon <1401> mou <1473> dauid tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ou <3364> su <4771> oikodomhseiv <3618> moi <1473> oikon <3624> tou <3588> katoikhsai me <1473>

7:6 <04908> Nksmbw <0168> lhab <01980> Klhtm <01961> hyhaw <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> dew <04714> Myrumm <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <05927> ytleh <03117> Mwyml <01004> tybb <03427> ytbsy <03808> al <03588> yk(7:6)

7:6 oti <3754> ou <3364> katwkhka en <1722> oikw <3624> af <575> hv <3739> hmerav <2250> anhgagon <321> ex <1537> aiguptou <125> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> kai <2532> hmhn <1510> emperipatwn <1704> en <1722> katalumati <2646> kai <2532> en <1722> skhnh <4633>

7:7 <0730> Myzra <01004> tyb <0> yl <01129> Mtynb <03808> al <04100> hml <0559> rmal <03478> larvy <0853> ta <05971> yme <0853> ta <07462> twerl <06680> ytywu <0834> rsa <03478> larvy <07626> yjbs <0259> dxa <0854> ta <01696> ytrbd <01697> rbdh <03478> larvy <01121> ynb <03605> lkb <01980> ytklhth <0834> rsa <03605> lkb(7:7)

7:7 en <1722> pasin <3956> oiv <3739> dihlyon <1330> en <1722> panti <3956> israhl <2474> ei <1487> lalwn <2980> elalhsa <2980> prov <4314> mian <1519> fulhn <5443> tou <3588> israhl <2474> w <3739> eneteilamhn poimainein <4165> ton <3588> laon <2992> mou <1473> israhl <2474> legwn <3004> ti <5100> oti <3754> ouk <3364> wkodomhkate <3618> moi <1473> oikon <3624> kedrinon

7:8 <03478> larvy <05921> le <05971> yme <05921> le <05057> dygn <01961> twyhl <06629> Nauh <0310> rxam <05116> hwnh <04480> Nm <03947> Kytxql <0589> yna <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <01732> dwdl <05650> ydbel <0559> rmat <03541> hk <06258> htew(7:8)

7:8 kai <2532> nun <3568> tade <3592> ereiv tw <3588> doulw <1401> mou <1473> dauid tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> elabon <2983> se <4771> ek <1537> thv <3588> mandrav twn <3588> probatwn <4263> tou <3588> einai <1510> se <4771> eiv <1519> hgoumenon <2233> epi <1909> ton <3588> laon <2992> mou <1473> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

7:9 <0776> Urab <0834> rsa <01419> Myldgh <08034> Msk <01419> lwdg <08034> Ms <0> Kl <06213> ytvew <06440> Kynpm <0341> Kybya <03605> lk <0853> ta <03772> htrkaw <01980> tklh <0834> rsa <03605> lkb <05973> Kme <01961> hyhaw(7:9)

7:9 kai <2532> hmhn <1510> meta <3326> sou <4771> en <1722> pasin <3956> oiv <3739> eporeuou <4198> kai <2532> exwleyreusa pantav <3956> touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4771> apo <575> proswpou <4383> sou <4771> kai <2532> epoihsa <4160> se <4771> onomaston kata <2596> to <3588> onoma <3686> twn <3588> megalwn <3173> twn <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

7:10 <07223> hnwsarb <0834> rsak <06031> wtwnel <05766> hlwe <01121> ynb <03254> wpyoy <03808> alw <05750> dwe <07264> zgry <03808> alw <08478> wytxt <07931> Nksw <05193> wytejnw <03478> larvyl <05971> ymel <04725> Mwqm <07760> ytmvw(7:10)

7:10 kai <2532> yhsomai <5087> topon <5117> tw <3588> law <2992> mou <1473> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> katafuteusw auton <846> kai <2532> kataskhnwsei <2681> kay <2596> eauton <1438> kai <2532> ou <3364> merimnhsei <3309> ouketi <3765> kai <2532> ou <3364> prosyhsei <4369> uiov <5207> adikiav <93> tou <3588> tapeinwsai <5013> auton <846> kaywv <2531> ap <575> archv <746>

7:11 <03068> hwhy <0> Kl <06213> hvey <01004> tyb <03588> yk <03068> hwhy <0> Kl <05046> dyghw <0341> Kybya <03605> lkm <0> Kl <05117> ytxynhw <03478> larvy <05971> yme <05921> le <08199> Myjps <06680> ytywu <0834> rsa <03117> Mwyh <04480> Nmlw(7:11)

7:11 apo <575> twn <3588> hmerwn <2250> wn <3739> etaxa <5021> kritav <2923> epi <1909> ton <3588> laon <2992> mou <1473> israhl <2474> kai <2532> anapausw <373> se <4771> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> sou <4771> kai <2532> apaggelei soi <4771> kuriov <2962> oti <3754> oikon <3624> oikodomhseiv <3618> autw <846>

7:12 <04467> wtklmm <0853> ta <03559> ytnykhw <04578> Kyemm <03318> auy <0834> rsa <0310> Kyrxa <02233> Kerz <0853> ta <06965> ytmyqhw <01> Kytba <0854> ta <07901> tbksw <03117> Kymy <04390> walmy <03588> yk(7:12)

7:12 kai <2532> estai <1510> ean <1437> plhrwywsin <4137> ai <3588> hmerai <2250> sou <4771> kai <2532> koimhyhsh <2837> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> sou <4771> kai <2532> anasthsw <450> to <3588> sperma <4690> sou <4771> meta <3326> se <4771> ov <3739> estai <1510> ek <1537> thv <3588> koiliav <2836> sou <4771> kai <2532> etoimasw <2090> thn <3588> basileian <932> autou <846>

7:13 <05769> Mlwe <05704> de <04467> wtklmm <03678> aok <0853> ta <03559> ytnnkw <08034> ymsl <01004> tyb <01129> hnby <01931> awh(7:13)

7:13 autov <846> oikodomhsei <3618> moi <1473> oikon <3624> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> kai <2532> anorywsw ton <3588> yronon <2362> autou <846> ewv <2193> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA