TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 41:37-57

41:37 <05650> wydbe <03605> lk <05869> ynyebw <06547> herp <05869> ynyeb <01697> rbdh <03190> bjyyw(41:37)

41:37 hresen <700> de <1161> ta <3588> rhmata <4487> enantion <1726> faraw <5328> kai <2532> enantion <1726> pantwn <3956> twn <3588> paidwn <3816> autou <846>

41:38 <0> wb <0430> Myhla <07307> xwr <0834> rsa <0376> sya <02088> hzk <04672> aumnh <05650> wydbe <0413> la <06547> herp <0559> rmayw(41:38)

41:38 kai <2532> eipen faraw <5328> pasin <3956> toiv <3588> paisin <3816> autou <846> mh <3165> eurhsomen <2147> anyrwpon <444> toiouton <5108> ov <3739> ecei <2192> pneuma <4151> yeou <2316> en <1722> autw <846>

41:39 <03644> Kwmk <02450> Mkxw <0995> Nwbn <0369> Nya <02063> taz <03605> lk <0853> ta <0853> Ktwa <0430> Myhla <03045> eydwh <0310> yrxa <03130> Powy <0413> la <06547> herp <0559> rmayw(41:39)

41:39 eipen de <1161> faraw <5328> tw <3588> iwshf <2501> epeidh <1894> edeixen <1166> o <3588> yeov <2316> soi <4771> panta <3956> tauta <3778> ouk <3364> estin <1510> anyrwpov <444> fronimwterov <5429> kai <2532> sunetwterov <4908> sou <4771>

41:40 <04480> Kmm <01431> ldga <03678> aokh <07535> qr <05971> yme <03605> lk <05401> qsy <06310> Kyp <05921> lew <01004> ytyb <05921> le <01961> hyht <0859> hta(41:40)

41:40 su <4771> esh <1510> epi <1909> tw <3588> oikw <3624> mou <1473> kai <2532> epi <1909> tw <3588> stomati <4750> sou <4771> upakousetai <5219> pav <3956> o <3588> laov <2992> mou <1473> plhn <4133> ton <3588> yronon <2362> uperexw sou <4771> egw <1473>

41:41 <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lk <05921> le <0853> Kta <05414> yttn <07200> har <03130> Powy <0413> la <06547> herp <0559> rmayw(41:41)

41:41 eipen de <1161> faraw <5328> tw <3588> iwshf <2501> idou <2400> kayisthmi <2525> se <4771> shmeron <4594> epi <1909> pashv <3956> ghv <1065> aiguptou <125>

41:42 <06677> wrawu <05921> le <02091> bhzh <07242> dbr <07760> Mvyw <08336> ss <0899> ydgb <0853> wta <03847> sblyw <03130> Powy <03027> dy <05921> le <0853> hta <05414> Ntyw <03027> wdy <05921> lem <02885> wtebj <0853> ta <06547> herp <05493> royw(41:42)

41:42 kai <2532> perielomenov <4014> faraw <5328> ton <3588> daktulion <1146> apo <575> thv <3588> ceirov <5495> autou <846> perieyhken <4060> auton <846> epi <1909> thn <3588> ceira <5495> iwshf <2501> kai <2532> enedusen <1746> auton <846> stolhn <4749> bussinhn <1039> kai <2532> perieyhken <4060> kloion crusoun <5552> peri <4012> ton <3588> trachlon <5137> autou <846>

41:43 <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lk <05921> le <0853> wta <05414> Nwtnw <086> Krba <06440> wynpl <07121> warqyw <0> wl <0834> rsa <04932> hnsmh <04818> tbkrmb <0853> wta <07392> bkryw(41:43)

41:43 kai <2532> anebibasen <307> auton <846> epi <1909> to <3588> arma <716> to <3588> deuteron <1208> twn <3588> autou <846> kai <2532> ekhruxen <2784> emprosyen <1715> autou <846> khrux <2783> kai <2532> katesthsen <2525> auton <846> ef <1909> olhv <3650> ghv <1065> aiguptou <125>

41:44 <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkb <07272> wlgr <0853> taw <03027> wdy <0853> ta <0376> sya <07311> Myry <03808> al <01107> Kydelbw <06547> herp <0589> yna <03130> Powy <0413> la <06547> herp <0559> rmayw(41:44)

41:44 eipen de <1161> faraw <5328> tw <3588> iwshf <2501> egw <1473> faraw <5328> aneu <427> sou <4771> ouk <3364> exarei <1808> ouyeiv <3762> thn <3588> ceira <5495> autou <846> epi <1909> pash <3956> gh <1065> aiguptou <125>

41:45 <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <03130> Powy <03318> auyw <0802> hsal <0204> Na <03548> Nhk <06319> erp <0> yjwp <01323> tb <0621> tnoa <0853> ta <0> wl <05414> Ntyw <06847> xnep <0> tnpu <03130> Powy <08034> Ms <06547> herp <07121> arqyw(41:45)

41:45 kai <2532> ekalesen <2564> faraw <5328> to <3588> onoma <3686> iwshf <2501> qonyomfanhc kai <2532> edwken <1325> autw <846> thn <3588> asenney yugatera <2364> petefrh ierewv <2409> hliou <2246> polewv <4172> autw <846> gunaika <1135>

41:46 <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkb <05674> rbeyw <06547> herp <06440> ynplm <03130> Powy <03318> auyw <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <06440> ynpl <05975> wdmeb <08141> hns <07970> Mysls <01121> Nb <03130> Powyw(41:46)

41:46 iwshf <2501> de <1161> hn <1510> etwn <2094> triakonta <5144> ote <3753> esth <2476> enantion <1726> faraw <5328> basilewv <935> aiguptou <125> exhlyen <1831> de <1161> iwshf <2501> ek <1537> proswpou <4383> faraw <5328> kai <2532> dihlyen <1330> pasan <3956> ghn <1065> aiguptou <125>

41:47 <07062> Myumql <07647> ebvh <08141> yns <07651> ebsb <0776> Urah <06213> vetw(41:47)

41:47 kai <2532> epoihsen <4160> h <3588> gh <1065> en <1722> toiv <3588> epta <2033> etesin <2094> thv <3588> euyhniav dragmata

41:48 <08432> hkwtb <05414> Ntn <05439> hytbybo <0834> rsa <05892> ryeh <07704> hdv <0400> lka <05892> Myreb <0400> lka <05414> Ntyw <04714> Myrum <0776> Urab <01961> wyh <0834> rsa <08141> Myns <07651> ebs <0400> lka <03605> lk <0853> ta <06908> Ubqyw(41:48)

41:48 kai <2532> sunhgagen <4863> panta <3956> ta <3588> brwmata <1033> twn <3588> epta <2033> etwn <2094> en <1722> oiv <3739> hn <1510> h <3588> euyhnia en <1722> gh <1065> aiguptou <125> kai <2532> eyhken <5087> ta <3588> brwmata <1033> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> brwmata <1033> twn <3588> pediwn thv <3588> polewv <4172> twn <3588> kuklw authv <846> eyhken <5087> en <1722> auth <846>

41:49 <04557> rpom <0369> Nya <03588> yk <05608> rpol <02308> ldx <03588> yk <05704> de <03966> dam <07235> hbrh <03220> Myh <02344> lwxk <01250> rb <03130> Powy <06651> rbuyw(41:49)

41:49 kai <2532> sunhgagen <4863> iwshf <2501> siton <4621> wsei <5616> thn <3588> ammon <285> thv <3588> yalasshv <2281> polun <4183> sfodra <4970> ewv <2193> ouk <3364> hdunanto <1410> ariymhsai <705> ou <3364> gar <1063> hn <1510> ariymov <706>

41:50 <0204> Nwa <03548> Nhk <06319> erp <0> yjwp <01323> tb <0621> tnoa <0> wl <03205> hdly <0834> rsa <07458> berh <08141> tns <0935> awbt <02962> Mrjb <01121> Mynb <08147> yns <03205> dly <03130> Powylw(41:50)

41:50 tw <3588> de <1161> iwshf <2501> egenonto <1096> uioi <5207> duo <1417> pro <4253> tou <3588> elyein <2064> ta <3588> epta <2033> eth <2094> tou <3588> limou <3042> ouv <3739> eteken <5088> autw <846> asenney yugathr <2364> petefrh ierewv <2409> hliou <2246> polewv <4172>

41:51 <01> yba <01004> tyb <03605> lk <0853> taw <05999> ylme <03605> lk <0853> ta <0430> Myhla <05382> ynsn <03588> yk <04519> hsnm <01060> rwkbh <08034> Ms <0853> ta <03130> Powy <07121> arqyw(41:51)

41:51 ekalesen <2564> de <1161> iwshf <2501> to <3588> onoma <3686> tou <3588> prwtotokou <4416> manassh oti <3754> epilayesyai me <1473> epoihsen <4160> o <3588> yeov <2316> pantwn <3956> twn <3588> ponwn <4192> mou <1473> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> tou <3588> patrov <3962> mou <1473>

41:52 <06040> yyne <0776> Urab <0430> Myhla <06509> ynrph <03588> yk <0669> Myrpa <07121> arq <08145> ynsh <08034> Ms <0853> taw(41:52)

41:52 to <3588> de <1161> onoma <3686> tou <3588> deuterou <1208> ekalesen <2564> efraim <2187> oti <3754> huxhsen <837> me <1473> o <3588> yeov <2316> en <1722> gh <1065> tapeinwsewv <5014> mou <1473>

41:53 <04714> Myrum <0776> Urab <01961> hyh <0834> rsa <07647> ebvh <08141> yns <07651> ebs <03615> hnylktw(41:53)

41:53 parhlyon <3928> de <1161> ta <3588> epta <2033> eth <2094> thv <3588> euyhniav a <3739> egenonto <1096> en <1722> gh <1065> aiguptw <125>

41:54 <03899> Mxl <01961> hyh <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lkbw <0776> twurah <03605> lkb <07458> ber <01961> yhyw <03130> Powy <0559> rma <0834> rsak <0935> awbl <07458> berh <08141> yns <07651> ebs <02490> hnylxtw(41:54)

41:54 kai <2532> hrxanto <757> ta <3588> epta <2033> eth <2094> tou <3588> limou <3042> ercesyai <2064> kaya <2505> eipen iwshf <2501> kai <2532> egeneto <1096> limov <3042> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> en <1722> de <1161> pash <3956> gh <1065> aiguptou <125> hsan <1510> artoi <740>

41:55 <06213> wvet <0> Mkl <0559> rmay <0834> rsa <03130> Powy <0413> la <01980> wkl <04713> Myrum <03605> lkl <06547> herp <0559> rmayw <03899> Mxll <06547> herp <0413> la <05971> Meh <06817> qeuyw <04714> Myrum <0776> Ura <03605> lk <07456> bertw(41:55)

41:55 kai <2532> epeinasen <3983> pasa <3956> h <3588> gh <1065> aiguptou <125> ekekraxen <2896> de <1161> o <3588> laov <2992> prov <4314> faraw <5328> peri <4012> artwn <740> eipen de <1161> faraw <5328> pasi <3956> toiv <3588> aiguptioiv <124> poreuesye <4198> prov <4314> iwshf <2501> kai <2532> o <3739> ean <1437> eiph umin <4771> poihsate <4160>

41:56 <04714> Myrum <0776> Urab <07458> berh <02388> qzxyw <04713> Myruml <07666> rbsyw <0> Mhb <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <03130> Powy <06605> xtpyw <0776> Urah <06440> ynp <03605> lk <05921> le <01961> hyh <07458> berhw(41:56)

41:56 kai <2532> o <3588> limov <3042> hn <1510> epi <1909> proswpou <4383> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> anewxen <455> de <1161> iwshf <2501> pantav <3956> touv <3588> sitobolwnav kai <2532> epwlei <4453> pasi <3956> toiv <3588> aiguptioiv <124>

41:57 <0776> Urah <03605> lkb <07458> berh <02388> qzx <03588> yk <03130> Powy <0413> la <07666> rbsl <04714> hmyrum <0935> wab <0776> Urah <03605> lkw(41:57)

41:57 kai <2532> pasai <3956> ai <3588> cwrai <5561> hlyon <2064> eiv <1519> aigupton <125> agorazein <59> prov <4314> iwshf <2501> epekrathsen gar <1063> o <3588> limov <3042> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA