TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Tawarikh 1

1:1 <04605> hleml <01431> whldgyw <05973> wme <0430> wyhla <03068> hwhyw <04438> wtwklm <05921> le <01732> dywd <01121> Nb <08010> hmls <02388> qzxtyw(1:1)

1:1 kai <2532> eniscusen <1765> salwmwn uiov <5207> dauid epi <1909> thn <3588> basileian <932> autou <846> kai <2532> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> emegalunen <3170> auton <846> eiv <1519> uqov <5311>

1:2 <01> twbah <07218> ysar <03478> larvy <03605> lkl <05387> ayvn <03605> lklw <08199> Myjpslw <03967> twamhw <0505> Myplah <08269> yrvl <03478> larvy <03605> lkl <08010> hmls <0559> rmayw(1:2)

1:2 kai <2532> eipen salwmwn prov <4314> panta <3956> israhl <2474> toiv <3588> ciliarcoiv <5506> kai <2532> toiv <3588> ekatontarcoiv kai <2532> toiv <3588> kritaiv <2923> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> arcousin <758> enantion <1726> israhl <2474> toiv <3588> arcousi <758> twn <3588> patriwn <3965>

1:3 <04057> rbdmb <03068> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <06213> hve <0834> rsa <0430> Myhlah <04150> dewm <0168> lha <01961> hyh <08033> Ms <03588> yk <01391> Nwebgb <0834> rsa <01116> hmbl <05973> wme <06951> lhqh <03605> lkw <08010> hmls <01980> wklyw(1:3)

1:3 kai <2532> eporeuyh <4198> salwmwn kai <2532> pasa <3956> h <3588> ekklhsia <1577> met <3326> autou <846> eiv <1519> thn <3588> uqhlhn <5308> thn <3588> en <1722> gabawn ou <3739> ekei <1563> hn <1510> h <3588> skhnh <4633> tou <3588> marturiou <3142> tou <3588> yeou <2316> hn <3739> epoihsen <4160> mwushv paiv <3816> kuriou <2962> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

1:4 <03389> Mlswryb <0168> lha <0> wl <05186> hjn <03588> yk <01732> dywd <0> wl <03559> Nykhb <07157> Myrey <0> tyrqm <01732> dywd <05927> hleh <0430> Myhlah <0727> Nwra <061> lba(1:4)

1:4 alla <235> kibwton <2787> tou <3588> yeou <2316> anhnegken <399> dauid ek <1537> polewv <4172> kariayiarim oti <3754> htoimasen <2090> auth <846> skhnhn <4633> eiv <1519> ierousalhm <2419>

1:5 <06951> lhqhw <08010> hmls <01875> whsrdyw <03068> hwhy <04908> Nksm <06440> ynpl <07760> Mv <02354> rwx <01121> Nb <0221> yrwa <01121> Nb <01212> lalub <06213> hve <0834> rsa <05178> tsxnh <04196> xbzmw(1:5)

1:5 kai <2532> to <3588> yusiasthrion <2379> to <3588> calkoun o <3739> epoihsen <4160> beselehl uiov <5207> ouriou <3774> uiou <5207> wr ekei <1563> hn <1510> enanti <1725> thv <3588> skhnhv <4633> kuriou <2962> kai <2532> exezhthsen <1567> auto <846> salwmwn kai <2532> h <3588> ekklhsia <1577>

1:6 <0505> Pla <05930> twle <05921> wyle <05927> leyw <04150> dewm <0168> lhal <0834> rsa <03068> hwhy <06440> ynpl <05178> tsxnh <04196> xbzm <05921> le <08033> Ms <08010> hmls <05927> leyw(1:6)

1:6 kai <2532> anhnegken <399> ekei <1563> salwmwn epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> to <3588> calkoun enwpion <1799> kuriou <2962> to <3588> en <1722> th <3588> skhnh <4633> kai <2532> anhnegken <399> ep <1909> auto <846> olokautwsin cilian <5507>

1:7 <0> Kl <05414> Nta <04100> hm <07592> las <0> wl <0559> rmayw <08010> hmlsl <0430> Myhla <07200> harn <01931> awhh <03915> hlylb(1:7)

1:7 en <1722> th <3588> nukti <3571> ekeinh <1565> wfyh <3708> o <3588> yeov <2316> tw <3588> salwmwn kai <2532> eipen autw <846> aithsai <154> ti <5100> soi <4771> dw <1325>

1:8 <08478> wytxt <04427> yntklmhw <01419> lwdg <02617> dox <01> yba <01732> dywd <05973> Me <06213> tyve <0859> hta <0430> Myhlal <08010> hmls <0559> rmayw(1:8)

1:8 kai <2532> eipen salwmwn prov <4314> ton <3588> yeon <2316> su <4771> epoihsav <4160> meta <3326> dauid tou <3588> patrov <3962> mou <1473> eleov <1656> mega <3173> kai <2532> ebasileusav <936> me <1473> ant <473> autou <846>

1:9 <0776> Urah <06083> rpek <07227> br <05971> Me <05921> le <04427> yntklmh <0859> hta <03588> yk <01> yba <01732> dywd <05973> Me <01697> Krbd <0539> Nmay <0430> Myhla <03069> hwhy <06258> hte(1:9)

1:9 kai <2532> nun <3568> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> pistwyhtw <4104> to <3588> onoma <3686> sou <4771> epi <1909> dauid patera <3962> mou <1473> oti <3754> su <4771> ebasileusav <936> me <1473> epi <1909> laon <2992> polun <4183> wv <3739> o <3588> couv thv <3588> ghv <1065>

1:10 o <01419> lwdgh <02088> hzh <05971> Kme <0853> ta <08199> jpsy <04310> ym <03588> yk <0935> hawbaw <02088> hzh <05971> Meh <06440> ynpl <03318> hauaw <0> yl <05414> Nt <04093> edmw <02451> hmkx <06258> hte(1:10)

1:10 nun <3568> sofian <4678> kai <2532> sunesin <4907> dov <1325> moi <1473> kai <2532> exeleusomai <1831> enwpion <1799> tou <3588> laou <2992> toutou <3778> kai <2532> eiseleusomai <1525> oti <3754> tiv <5100> krinei <2919> ton <3588> laon <2992> sou <4771> ton <3588> megan <3173> touton <3778>

1:11 <05921> wyle <04427> Kytklmh <0834> rsa <05971> yme <0853> ta <08199> jwpst <0834> rsa <04093> edmw <02451> hmkx <0> Kl <07592> lastw <07592> tlas <03808> al <07227> Mybr <03117> Mymy <01571> Mgw <08130> Kyanv <05315> spn <0853> taw <03519> dwbkw <05233> Myokn <06239> rse <07592> tlas <03808> alw <03824> Kbbl <05973> Me <02063> taz <01961> htyh <0834> rsa <03282> Ney <08010> hmlsl <0430> Myhla <0559> rmayw(1:11)

1:11 kai <2532> eipen o <3588> yeov <2316> prov <4314> salwmwn any <473> wn <3739> egeneto <1096> touto <3778> en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> hthsw <154> plouton <4149> crhmatwn <5536> oude <3761> doxan <1391> oude <3761> thn <3588> quchn <5590> twn <3588> upenantiwn kai <2532> hmerav <2250> pollav <4183> ouk <3364> hthsw <154> kai <2532> hthsav <154> seautw <4572> sofian <4678> kai <2532> sunesin <4907> opwv <3704> krinhv <2919> ton <3588> laon <2992> mou <1473> ef <1909> on <3739> ebasileusa <936> se <4771> ep <1909> auton <846>

1:12 <03651> Nk <01961> hyhy <03808> al <0310> Kyrxaw <06440> Kynpl <0834> rsa <04428> Myklml <03651> Nk <01961> hyh <03808> al <0834> rsa <0> Kl <05414> Nta <03519> dwbkw <05233> Myoknw <06239> rsew <0> Kl <05414> Nwtn <04093> edmhw <02451> hmkxh(1:12)

1:12 thn <3588> sofian <4678> kai <2532> thn <3588> sunesin <4907> didwmi <1325> soi <4771> kai <2532> plouton <4149> kai <2532> crhmata <5536> kai <2532> doxan <1391> dwsw <1325> soi <4771> wv <3739> ouk <3364> egenhyh <1096> omoiov <3664> soi <4771> en <1722> toiv <3588> basileusi <935> toiv <3588> emprosye <1715> sou <4771> kai <2532> meta <3326> se <4771> ouk <3364> estai <1510> outwv <3778>

1:13 P <03478> larvy <05921> le <04427> Klmyw <04150> dewm <0168> lha <06440> ynplm <03389> Mlswry <01391> Nwebgb <0834> rsa <01116> hmbl <08010> hmls <0935> abyw(1:13)

1:13 kai <2532> hlyen <2064> salwmwn ek <1537> bama thv <3588> en <1722> gabawn eiv <1519> ierousalhm <2419> apo <575> proswpou <4383> skhnhv <4633> marturiou <3142> kai <2532> ebasileusen <936> epi <1909> israhl <2474>

1:14 <03389> Mlswryb <04428> Klmh <05973> Mew <07393> bkrh <05892> yreb <03240> Mxynyw <06571> Mysrp <0505> Pla <06240> rve <08147> Mynsw <07393> bkr <03967> twam <0702> ebraw <0505> Pla <0> wl <01961> yhyw <06571> Mysrpw <07393> bkr <08010> hmls <0622> Poayw(1:14)

1:14 kai <2532> sunhgagen <4863> salwmwn armata <716> kai <2532> ippeiv <2460> kai <2532> egenonto <1096> autw <846> cilia <5507> kai <2532> tetrakosia <5071> armata <716> kai <2532> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ippewn <2460> kai <2532> katelipen <2641> auta <846> en <1722> polesin <4172> twn <3588> armatwn <716> kai <2532> o <3588> laov <2992> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> en <1722> ierousalhm <2419>

1:15 <07230> brl <08219> hlpsb <0834> rsa <08256> Mymqsk <05414> Ntn <0730> Myzrah <0853> taw <068> Mynbak <03389> Mlswryb <02091> bhzh <0853> taw <03701> Pokh <0853> ta <04428> Klmh <05414> Ntyw(1:15)

1:15 kai <2532> eyhken <5087> o <3588> basileuv <935> to <3588> crusion <5553> kai <2532> to <3588> argurion <694> en <1722> ierousalhm <2419> wv <3739> liyouv <3037> kai <2532> tav <3588> kedrouv en <1722> th <3588> ioudaia <2449> wv <3739> sukaminouv <4807> tav <3588> en <1722> th <3588> pedinh eiv <1519> plhyov <4128>

1:16 <04242> ryxmb <03947> wxqy <04723> awqm <04428> Klmh <05503> yrxo <04723> awqmw <04714> Myrumm <08010> hmlsl <0834> rsa <05483> Myowoh <04161> auwmw(1:16)

1:16 kai <2532> h <3588> exodov <1841> twn <3588> ippwn <2462> twn <3588> salwmwn ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> h <3588> timh <5092> twn <3588> emporwn <1713> tou <3588> basilewv <935> emporeuesyai <1710> hgorazon <59>

1:17 <03318> wayuwy <03027> Mdyb <0758> Mra <04428> yklmw <02850> Mytxh <04428> yklm <03605> lkl <03651> Nkw <03967> hamw <02572> Mysmxb <05483> owow <03701> Pok <03967> twam <08337> ssb <04818> hbkrm <04714> Myrumm <03318> wayuwyw <05927> wleyw(1:17)

1:17 kai <2532> anebainon <305> kai <2532> exhgon <1806> ex <1537> aiguptou <125> arma <716> en <1519> exakosiwn <1812> arguriou <694> kai <2532> ippon <2462> ekaton <1540> kai <2532> penthkonta <4004> kai <2532> outwv <3778> pasin <3956> toiv <3588> basileusin <935> twn <3588> cettaiwn kai <2532> basileusin <935> suriav <4947> en <1722> cersin <5495> autwn <846> eferon <5342>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA