TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Kejadian 9

9:1 <0776> Urah <0853> ta <04390> walmw <07235> wbrw <06509> wrp <0> Mhl <0559> rmayw <01121> wynb <0853> taw <05146> xn <0853> ta <0430> Myhla <01288> Krbyw(9:1)

9:1 kai <2532> huloghsen <2127> o <3588> yeov <2316> ton <3588> nwe <3575> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> kai <2532> eipen autoiv <846> auxanesye <837> kai <2532> plhyunesye <4129> kai <2532> plhrwsate <4137> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> katakurieusate <2634> authv <846>

9:2 <05414> wntn <03027> Mkdyb <03220> Myh <01709> ygd <03605> lkbw <0127> hmdah <07430> vmrt <0834> rsa <03605> lkb <08064> Mymsh <05775> Pwe <03605> lk <05921> lew <0776> Urah <02416> tyx <03605> lk <05921> le <01961> hyhy <02844> Mktxw <04172> Mkarwmw(9:2)

9:2 kai <2532> o <3588> tromov <5156> umwn <4771> kai <2532> o <3588> fobov <5401> estai <1510> epi <1909> pasin <3956> toiv <3588> yhrioiv <2342> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> epi <1909> panta <3956> ta <3588> ornea <3732> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> epi <1909> panta <3956> ta <3588> kinoumena <2795> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> icyuav <2486> thv <3588> yalasshv <2281> upo <5259> ceirav <5495> umin <4771> dedwka <1325>

9:3 <03605> lk <0853> ta <0> Mkl <05414> yttn <06212> bve <03418> qryk <0402> hlkal <01961> hyhy <0> Mkl <02416> yx <01931> awh <0834> rsa <07431> vmr <03605> lk(9:3)

9:3 kai <2532> pan <3956> erpeton <2062> o <3739> estin <1510> zwn <2198> umin <4771> estai <1510> eiv <1519> brwsin <1035> wv <3739> lacana <3001> cortou <5528> dedwka <1325> umin <4771> ta <3588> panta <3956>

9:4 <0398> wlkat <03808> al <01818> wmd <05315> wspnb <01320> rvb <0389> Ka(9:4)

9:4 plhn <4133> kreav <2907> en <1722> aimati <129> quchv <5590> ou <3364> fagesye <2068>

9:5 <0120> Mdah <05315> spn <0853> ta <01875> srda <0251> wyxa <0376> sya <03027> dym <0120> Mdah <03027> dymw <01875> wnsrda <02416> hyx <03605> lk <03027> dym <01875> srda <05315> Mkytspnl <01818> Mkmd <0853> ta <0389> Kaw(9:5)

9:5 kai <2532> gar <1063> to <3588> umeteron <5212> aima <129> twn <3588> qucwn <5590> umwn <4771> ekzhthsw <1567> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> twn <3588> yhriwn <2342> ekzhthsw <1567> auto <846> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> anyrwpou <444> adelfou <80> ekzhthsw <1567> thn <3588> quchn <5590> tou <3588> anyrwpou <444>

9:6 <0120> Mdah <0853> ta <06213> hve <0430> Myhla <06754> Mlub <03588> yk <08210> Kpsy <01818> wmd <0120> Mdab <0120> Mdah <01818> Md <08210> Kps(9:6)

9:6 o <3588> ekcewn <1632> aima <129> anyrwpou <444> anti <473> tou <3588> aimatov <129> autou <846> ekcuyhsetai <1632> oti <3754> en <1722> eikoni <1504> yeou <2316> epoihsa <4160> ton <3588> anyrwpon <444>

9:7 o <0> hb <07235> wbrw <0776> Urab <08317> wurs <07235> wbrw <06509> wrp <0859> Mtaw(9:7)

9:7 umeiv <4771> de <1161> auxanesye <837> kai <2532> plhyunesye <4129> kai <2532> plhrwsate <4137> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> plhyunesye <4129> ep <1909> authv <846>

9:8 <0559> rmal <0854> wta <01121> wynb <0413> law <05146> xn <0413> la <0430> Myhla <0559> rmayw(9:8)

9:8 kai <2532> eipen o <3588> yeov <2316> tw <3588> nwe <3575> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> met <3326> autou <846> legwn <3004>

9:9 <0310> Mkyrxa <02233> Mkerz <0854> taw <0854> Mkta <01285> ytyrb <0853> ta <06965> Myqm <02005> ynnh <0589> ynaw(9:9)

9:9 egw <1473> idou <2400> anisthmi <450> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> umin <4771> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> umwn <4771> mey <3326> umav <4771>

9:10 <0776> Urah <02416> tyx <03605> lkl <08392> hbth <03318> yauy <03605> lkm <0854> Mkta <0776> Urah <02416> tyx <03605> lkbw <0929> hmhbb <05775> Pweb <0854> Mkta <0834> rsa <02416> hyxh <05315> spn <03605> lk <0854> taw(9:10)

9:10 kai <2532> pash <3956> quch <5590> th <3588> zwsh <2198> mey <3326> umwn <4771> apo <575> ornewn <3732> kai <2532> apo <575> kthnwn <2934> kai <2532> pasi <3956> toiv <3588> yhrioiv <2342> thv <3588> ghv <1065> osa <3745> mey <3326> umwn <4771> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> exelyontwn <1831> ek <1537> thv <3588> kibwtou <2787>

9:11 <0776> Urah <07843> txsl <03999> lwbm <05750> dwe <01961> hyhy <03808> alw <03999> lwbmh <04325> ymm <05750> dwe <01320> rvb <03605> lk <03772> trky <03808> alw <0854> Mkta <01285> ytyrb <0853> ta <06965> ytmqhw(9:11)

9:11 kai <2532> sthsw <2476> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> prov <4314> umav <4771> kai <2532> ouk <3364> apoyaneitai <599> pasa <3956> sarx <4561> eti <2089> apo <575> tou <3588> udatov <5204> tou <3588> kataklusmou <2627> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> eti <2089> kataklusmov <2627> udatov <5204> tou <3588> katafyeirai pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

9:12 <05769> Mlwe <01755> trdl <0854> Mkta <0834> rsa <02416> hyx <05315> spn <03605> lk <0996> Nybw <0996> Mkynybw <0996> ynyb <05414> Ntn <0589> yna <0834> rsa <01285> tyrbh <0226> twa <02063> taz <0430> Myhla <0559> rmayw(9:12)

9:12 kai <2532> eipen kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> prov <4314> nwe <3575> touto <3778> to <3588> shmeion <4592> thv <3588> diayhkhv <1242> o <3739> egw <1473> didwmi <1325> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> umwn <4771> kai <2532> ana <303> meson <3319> pashv <3956> quchv <5590> zwshv <2198> h <3739> estin <1510> mey <3326> umwn <4771> eiv <1519> geneav <1074> aiwniouv <166>

9:13 <0776> Urah <0996> Nybw <0996> ynyb <01285> tyrb <0226> twal <01961> htyhw <06051> Nneb <05414> yttn <07198> ytsq <0853> ta(9:13)

9:13 to <3588> toxon <5115> mou <1473> tiyhmi <5087> en <1722> th <3588> nefelh <3507> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> shmeion <4592> diayhkhv <1242> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> thv <3588> ghv <1065>

9:14 <06051> Nneb <07198> tsqh <07200> htarnw <0776> Urah <05921> le <06051> Nne <06049> ynneb <01961> hyhw(9:14)

9:14 kai <2532> estai <1510> en <1722> tw <3588> sunnefein me <1473> nefelav <3507> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> ofyhsetai <3708> to <3588> toxon <5115> mou <1473> en <1722> th <3588> nefelh <3507>

9:15 <01320> rvb <03605> lk <07843> txsl <03999> lwbml <04325> Mymh <05750> dwe <01961> hyhy <03808> alw <01320> rvb <03605> lkb <02416> hyx <05315> spn <03605> lk <0996> Nybw <0996> Mkynybw <0996> ynyb <0834> rsa <01285> ytyrb <0853> ta <02142> ytrkzw(9:15)

9:15 kai <2532> mnhsyhsomai <3403> thv <3588> diayhkhv <1242> mou <1473> h <3739> estin <1510> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> umwn <4771> kai <2532> ana <303> meson <3319> pashv <3956> quchv <5590> zwshv <2198> en <1722> pash <3956> sarki <4561> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> eti <2089> to <3588> udwr <5204> eiv <1519> kataklusmon <2627> wste <5620> exaleiqai <1813> pasan <3956> sarka <4561>

9:16 <0776> Urah <05921> le <0834> rsa <01320> rvb <03605> lkb <02416> hyx <05315> spn <03605> lk <0996> Nybw <0430> Myhla <0996> Nyb <05769> Mlwe <01285> tyrb <02142> rkzl <07200> hytyarw <06051> Nneb <07198> tsqh <01961> htyhw(9:16)

9:16 kai <2532> estai <1510> to <3588> toxon <5115> mou <1473> en <1722> th <3588> nefelh <3507> kai <2532> oqomai <3708> tou <3588> mnhsyhnai <3403> diayhkhn <1242> aiwnion <166> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> pashv <3956> quchv <5590> zwshv <2198> en <1722> pash <3956> sarki <4561> h <3739> estin <1510> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

9:17 P <0776> Urah <05921> le <0834> rsa <01320> rvb <03605> lk <0996> Nybw <0996> ynyb <06965> ytmqh <0834> rsa <01285> tyrbh <0226> twa <02063> taz <05146> xn <0413> la <0430> Myhla <0559> rmayw(9:17)

9:17 kai <2532> eipen o <3588> yeov <2316> tw <3588> nwe <3575> touto <3778> to <3588> shmeion <4592> thv <3588> diayhkhv <1242> hv <3739> dieyemhn ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> pashv <3956> sarkov <4561> h <3739> estin <1510> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

9:18 <03667> Nenk <01> yba <01931> awh <02526> Mxw <03315> tpyw <02526> Mxw <08035> Ms <08392> hbth <04480> Nm <03318> Myauyh <05146> xn <01121> ynb <01961> wyhyw(9:18)

9:18 hsan <1510> de <1161> oi <3588> uioi <5207> nwe <3575> oi <3588> exelyontev <1831> ek <1537> thv <3588> kibwtou <2787> shm <4590> cam iafey cam hn <1510> pathr <3962> canaan <5477>

9:19 <0776> Urah <03605> lk <05310> hupn <0428> hlamw <05146> xn <01121> ynb <0428> hla <07969> hsls(9:19)

9:19 treiv <5140> outoi <3778> eisin <1510> oi <3588> uioi <5207> nwe <3575> apo <575> toutwn <3778> diesparhsan <1289> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

9:20 <03754> Mrk <05193> ejyw <0127> hmdah <0582> sya <05146> xn <02490> lxyw(9:20)

9:20 kai <2532> hrxato <757> nwe <3575> anyrwpov <444> gewrgov <1092> ghv <1065> kai <2532> efuteusen <5452> ampelwna <290>

9:21 <0168> *hlha <08432> Kwtb <01540> lgtyw <07937> rksyw <03196> Nyyh <04480> Nm <08354> tsyw(9:21)

9:21 kai <2532> epien <4095> ek <1537> tou <3588> oinou <3631> kai <2532> emeyusyh <3184> kai <2532> egumnwyh en <1722> tw <3588> oikw <3624> autou <846>

9:22 <02351> Uwxb <0251> wyxa <08147> ynsl <05046> dgyw <01> wyba <06172> twre <0853> ta <03667> Nenk <01> yba <02526> Mx <07200> aryw(9:22)

9:22 kai <2532> eiden <3708> cam o <3588> pathr <3962> canaan <5477> thn <3588> gumnwsin tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> exelywn <1831> anhggeilen <312> toiv <3588> dusin <1417> adelfoiv <80> autou <846> exw <1854>

9:23 <07200> war <03808> al <01> Mhyba <06172> twrew <0322> tynrxa <06440> Mhynpw <01> Mhyba <06172> twre <0853> ta <03680> wokyw <0322> tynrxa <01980> wklyw <08147> Mhyns <07926> Mks <05921> le <07760> wmyvyw <08071> hlmvh <0853> ta <03315> tpyw <08035> Ms <03947> xqyw(9:23)

9:23 kai <2532> labontev <2983> shm <4590> kai <2532> iafey to <3588> imation <2440> epeyento <2007> epi <1909> ta <3588> duo <1417> nwta autwn <846> kai <2532> eporeuyhsan <4198> opisyofanwv kai <2532> sunekaluqan <4780> thn <3588> gumnwsin tou <3588> patrov <3962> autwn <846> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> autwn <846> opisyofanev kai <2532> thn <3588> gumnwsin tou <3588> patrov <3962> autwn <846> ouk <3364> eidon <3708>

9:24 <06996> Njqh <01121> wnb <0> wl <06213> hve <0834> rsa <0853> ta <03045> edyw <03196> wnyym <05146> xn <03364> Uqyyw(9:24)

9:24 exenhqen <1594> de <1161> nwe <3575> apo <575> tou <3588> oinou <3631> kai <2532> egnw <1097> osa <3745> epoihsen <4160> autw <846> o <3588> uiov <5207> autou <846> o <3588> newterov <3501>

9:25 <0251> wyxal <01961> hyhy <05650> Mydbe <05650> dbe <03667> Nenk <0779> rwra <0559> rmayw(9:25)

9:25 kai <2532> eipen epikataratov <1944> canaan <5477> paiv <3816> oikethv <3610> estai <1510> toiv <3588> adelfoiv <80> autou <846>

9:26 <0> wml <05650> dbe <03667> Nenk <01961> yhyw <08035> Ms <0430> yhla <03068> hwhy <01288> Kwrb <0559> rmayw(9:26)

9:26 kai <2532> eipen euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> shm <4590> kai <2532> estai <1510> canaan <5477> paiv <3816> autou <846>

9:27 <0> wml <05650> dbe <03667> Nenk <01961> yhyw <08035> Ms <0168> ylhab <07931> Nksyw <03315> tpyl <0430> Myhla <06601> tpy(9:27)

9:27 platunai <4115> o <3588> yeov <2316> tw <3588> iafey kai <2532> katoikhsatw en <1722> toiv <3588> oikoiv <3624> tou <3588> shm <4590> kai <2532> genhyhtw <1096> canaan <5477> paiv <3816> autwn <846>

9:28 <08141> hns <02572> Mysmxw <08141> hns <03967> twam <07969> sls <03999> lwbmh <0310> rxa <05146> xn <02421> yxyw(9:28)

9:28 ezhsen <2198> de <1161> nwe <3575> meta <3326> ton <3588> kataklusmon <2627> triakosia <5145> penthkonta <4004> eth <2094>

9:29 P <04191> tmyw <08141> hns <02572> Mysmxw <08141> hns <03967> twam <08672> est <05146> xn <03117> ymy <03605> lk <01961> wyhyw(9:29)

9:29 kai <2532> egenonto <1096> pasai <3956> ai <3588> hmerai <2250> nwe <3575> ennakosia penthkonta <4004> eth <2094> kai <2532> apeyanen <599>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA