TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yosua 5

5:1 o <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <07307> xwr <05750> dwe <0> Mb <01961> hyh <03808> alw <03824> Mbbl <04549> omyw <05674> *Mrbe {wnrbe} <05704> de <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <03383> Ndryh <04325> ym <0853> ta <03068> hwhy <03001> sybwh <0834> rsa <0853> ta <03220> Myh <05921> le <0834> rsa <03669> ynenkh <04428> yklm <03605> lkw <03220> hmy <03383> Ndryh <05676> rbeb <0834> rsa <0567> yrmah <04428> yklm <03605> lk <08085> emsk <01961> yhyw(5:1)

5:1 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hkousan <191> oi <3588> basileiv <935> twn <3588> amorraiwn oi <3739> hsan <1510> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> foinikhv <5403> oi <3588> para <3844> thn <3588> yalassan <2281> oti <3754> apexhranen kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ton <3588> iordanhn <2446> potamon <4215> ek <1537> twn <3588> emprosyen <1715> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> en <1722> tw <3588> diabainein <1224> autouv <846> kai <2532> etakhsan <5080> autwn <846> ai <3588> dianoiai <1271> kai <2532> kateplaghsan kai <2532> ouk <3364> hn <1510> en <1722> autoiv <846> fronhsiv <5428> oudemia <3762> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>

5:2 <08145> tyns <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <04135> lm <07725> bwsw <06697> Myru <02719> twbrx <0> Kl <06213> hve <03091> eswhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <01931> ayhh <06256> teb(5:2)

5:2 upo <5259> de <1161> touton <3778> ton <3588> kairon <2540> eipen kuriov <2962> tw <3588> ihsoi <2424> poihson <4160> seautw <4572> macairav <3162> petrinav ek <1537> petrav <4073> akrotomou kai <2532> kayisav <2523> periteme <4059> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474>

5:3 <06190> twlreh <01389> tebg <0413> la <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <04135> lmyw <06697> Myru <02719> twbrx <03091> eswhy <0> wl <06213> veyw(5:3)

5:3 kai <2532> epoihsen <4160> ihsouv <2424> macairav <3162> petrinav akrotomouv kai <2532> perietemen <4059> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> epi <1909> tou <3588> kaloumenou <2564> topou <5117> bounov <1015> twn <3588> akrobustiwn <203>

5:4 <04714> Myrumm <03318> Mtaub <01870> Krdb <04057> rbdmb <04191> wtm <04421> hmxlmh <0582> ysna <03605> lk <02145> Myrkzh <04714> Myrumm <03318> auyh <05971> Meh <03605> lk <03091> eswhy <04135> lm <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hzw(5:4)

5:4 on <3739> de <1161> tropon <5158> periekayaren ihsouv <2424> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> osoi <3745> pote <4218> egenonto <1096> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> osoi <3745> pote <4218> aperitmhtoi <564> hsan <1510> twn <3588> exelhluyotwn <1831> ex <1537> aiguptou <125>

5:5 <04135> wlm <03808> al <04714> Myrumm <03318> Mtaub <01870> Krdb <04057> rbdmb <03209> Mydlyh <05971> Meh <03605> lkw <03318> Myauyh <05971> Meh <03605> lk <01961> wyh <04135> Mylm <03588> yk(5:5)

5:5 pantav <3956> toutouv <3778> perietemen <4059> ihsouv <2424>

5:6 <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <0> wnl <05414> ttl <01> Mtwbal <03068> hwhy <07650> ebsn <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <07200> Mtwarh <01115> ytlbl <0> Mhl <03068> hwhy <07650> ebsn <0834> rsa <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> wems <03808> al <0834> rsa <04714> Myrumm <03318> Myauyh <04421> hmxlmh <0376> ysna <01471> ywgh <03605> lk <08552> Mt <05704> de <04057> rbdmb <03478> larvy <01121> ynb <01980> wklh <08141> hns <0705> Myebra <03588> yk(5:6)

5:6 tessarakonta <5062> gar <1063> kai <2532> duo <1417> eth <2094> anestraptai <390> israhl <2474> en <1722> th <3588> erhmw <2048> th <3588> madbaritidi dio aperitmhtoi <564> hsan <1510> oi <3588> pleistoi <4183> autwn <846> twn <3588> macimwn twn <3588> exelhluyotwn <1831> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> oi <3588> apeiyhsantev <544> twn <3588> entolwn <1785> tou <3588> yeou <2316> oiv <3739> kai <2532> diwrisen mh <3165> idein <3708> autouv <846> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> wmosen kuriov <2962> toiv <3588> patrasin <3962> autwn <846> dounai <1325> hmin <1473> ghn <1065> reousan gala <1051> kai <2532> meli <3192>

5:7 <01870> Krdb <0853> Mtwa <04135> wlm <03808> al <03588> yk <01961> wyh <06189> Mylre <03588> yk <03091> eswhy <04135> lm <0853> Mta <08478> Mtxt <06965> Myqh <01121> Mhynb <0853> taw(5:7)

5:7 anti <473> de <1161> toutwn <3778> antikatesthsen <478> touv <3588> uiouv <5207> autwn <846> ouv <3739> ihsouv <2424> perietemen <4059> dia <1223> to <3588> autouv <846> gegenhsyai <1096> kata <2596> thn <3588> odon <3598> aperitmhtouv <564>

5:8 P <02421> Mtwyx <05704> de <04264> hnxmb <08478> Mtxt <03427> wbsyw <04135> lwmhl <01471> ywgh <03605> lk <08552> wmt <0834> rsak <01961> yhyw(5:8)

5:8 peritmhyentev <4059> de <1161> hsucian <2271> eicon <2192> autoyi kayhmenoi <2521> en <1722> th <3588> parembolh ewv <2193> ugiasyhsan

5:9 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <01537> lglg <01931> awhh <04725> Mwqmh <08034> Ms <07121> arqyw <05921> Mkylem <04714> Myrum <02781> tprx <0853> ta <01556> ytwlg <03117> Mwyh <03091> eswhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(5:9)

5:9 kai <2532> eipen kuriov <2962> tw <3588> ihsoi <2424> uiw <5207> nauh en <1722> th <3588> shmeron <4594> hmera <2250> afeilon ton <3588> oneidismon <3680> aiguptou <125> af <575> umwn <4771> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> galgala

5:10 <03405> wxyry <06160> twbreb <06153> breb <02320> sdxl <03117> Mwy <06240> rve <0702> hebrab <06453> xoph <0853> ta <06213> wveyw <01537> lglgb <03478> larvy <01121> ynb <02583> wnxyw(5:10)

5:10 kai <2532> epoihsan <4160> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> to <3588> pasca <3957> th <3588> tessareskaidekath hmera <2250> tou <3588> mhnov <3303> apo <575> esperav <2073> epi <1909> dusmwn <1424> iericw <2410> en <1722> tw <3588> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> en <1722> tw <3588> pediw

5:11 <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mueb <07033> ywlqw <04682> twum <06453> xoph <04283> trxmm <0776> Urah <05669> rwbem <0398> wlkayw(5:11)

5:11 kai <2532> efagosan <2068> apo <575> tou <3588> sitou <4621> thv <3588> ghv <1065> azuma <106> kai <2532> nea <3501> en <1722> tauth <3778> th <3588> hmera <2250>

5:12 o <01931> ayhh <08141> hnsb <03667> Nenk <0776> Ura <08393> tawbtm <0398> wlkayw <04478> Nm <03478> larvy <01121> ynbl <05750> dwe <01961> hyh <03808> alw <0776> Urah <05669> rwbem <0398> Mlkab <04283> trxmm <04478> Nmh <07673> tbsyw(5:12)

5:12 exelipen <1587> to <3588> manna <3131> meta <3326> to <3588> bebrwkenai <977> autouv <846> ek <1537> tou <3588> sitou <4621> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ouketi <3765> uphrcen <5225> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> manna <3131> ekarpisanto de <1161> thn <3588> cwran <5561> twn <3588> foinikwn <5403> en <1722> tw <3588> eniautw <1763> ekeinw <1565>

5:13 <06862> wnyrul <0518> Ma <0859> hta <0> wnlh <0> wl <0559> rmayw <0413> wyla <03091> eswhy <01980> Klyw <03027> wdyb <08025> hpwls <02719> wbrxw <05048> wdgnl <05975> dme <0376> sya <02009> hnhw <07200> aryw <05869> wynye <05375> avyw <03405> wxyryb <03091> eswhy <01961> twyhb <01961> yhyw(5:13)

5:13 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hn <1510> ihsouv <2424> en <1722> iericw <2410> kai <2532> anableqav <308> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> eiden <3708> anyrwpon <444> esthkota <2476> enantion <1726> autou <846> kai <2532> h <3588> romfaia espasmenh <4685> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> proselywn <4334> ihsouv <2424> eipen autw <846> hmeterov <2251> ei <1510> h <2228> twn <3588> upenantiwn

5:14 <05650> wdbe <0413> la <01696> rbdm <0136> ynda <04100> hm <0> wl <0559> rmayw <07812> wxtsyw <0776> hura <06440> wynp <0413> la <03091> eswhy <05307> lpyw <0935> ytab <06258> hte <03068> hwhy <06635> abu <08269> rv <0589> yna <03588> yk <03808> al <0559> rmayw(5:14)

5:14 o <3588> de <1161> eipen autw <846> egw <1473> arcistrathgov dunamewv <1411> kuriou <2962> nuni <3570> paragegona <3854> kai <2532> ihsouv <2424> epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> eipen autw <846> despota <1203> ti <5100> prostasseiv <4367> tw <3588> sw <4674> oiketh <3610>

5:15 <03651> Nk <03091> eswhy <06213> veyw <01931> awh <06944> sdq <05921> wyle <05975> dme <0859> hta <0834> rsa <04725> Mwqmh <03588> yk <07272> Klgr <05921> lem <05275> Klen <05394> ls <03091> eswhy <0413> la <03068> hwhy <06635> abu <08269> rv <0559> rmayw(5:15)

5:15 kai <2532> legei <3004> o <3588> arcistrathgov kuriou <2962> prov <4314> ihsoun <2424> lusai <3089> to <3588> upodhma <5266> ek <1537> twn <3588> podwn <4228> sou <4771> o <3588> gar <1063> topov <5117> ef <1909> w <3739> su <4771> esthkav <2476> agiov <40> estin <1510>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA