TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Mazmur 41

41:1 <03068> hwhy <04422> whjlmy <07451> her <03117> Mwyb <01800> ld <0413> la <07919> lykvm <0835> yrsa( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(41:1)

41:1 (40:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (40:2) makariov <3107> o <3588> suniwn <4920> epi <1909> ptwcon <4434> kai <2532> penhta <3993> en <1722> hmera <2250> ponhra <4190> rusetai auton <846> o <3588> kuriov <2962>

41:2 <0341> wybya <05315> spnb <05414> whntt <0408> law <0776> Urab <0833> *rsaw {rsay} <02421> whyxyw <08104> whrmsy <03068> hwhy<41:3> (41:2)

41:2 (40:3) kuriov <2962> diafulaxai <1314> auton <846> kai <2532> zhsai <2198> auton <846> kai <2532> makarisai <3106> auton <846> en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> mh <3165> paradwh <3860> auton <846> eiv <1519> ceirav <5495> ecyrou <2190> autou <846>

41:3 <02483> wylxb <02015> tkph <04904> wbksm <03605> lk <01741> ywd <06210> vre <05921> le <05582> wndeoy <03068> hwhy<41:4> (41:3)

41:3 (40:4) kuriov <2962> bohyhsai <997> autw <846> epi <1909> klinhv <2825> odunhv <3601> autou <846> olhn <3650> thn <3588> koithn <2845> autou <846> estreqav <4762> en <1722> th <3588> arrwstia autou <846>

41:4 <0> Kl <02398> ytajx <03588> yk <05315> yspn <07495> hapr <02603> ynnx <03068> hwhy <0559> ytrma <0589> yna<41:5> (41:4)

41:4 (40:5) egw <1473> eipa kurie <2962> elehson <1653> me <1473> iasai <2390> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> oti <3754> hmarton <264> soi <4771>

41:5 <08034> wms <06> dbaw <04191> twmy <04970> ytm <0> yl <07451> er <0559> wrmay <0341> ybywa<41:6> (41:5)

41:5 (40:6) oi <3588> ecyroi <2190> mou <1473> eipan kaka <2556> moi <1473> pote <4218> apoyaneitai <599> kai <2532> apoleitai to <3588> onoma <3686> autou <846>

41:6 <01696> rbdy <02351> Uwxl <03318> auy <0> wl <0205> Nwa <06908> Ubqy <03820> wbl <01696> rbdy <07723> aws <07200> twarl <0935> ab <0518> Maw<41:7> (41:6)

41:6 (40:7) kai <2532> ei <1487> eiseporeueto <1531> tou <3588> idein <3708> mathn <3155> elalei <2980> h <3588> kardia <2588> autou <846> sunhgagen <4863> anomian <458> eautw <1438> exeporeueto <1607> exw <1854> kai <2532> elalei <2980>

41:7 <0> yl <07451> her <02803> wbsxy <05921> yle <08130> yanv <03605> lk <03907> wsxlty <05921> yle <03162> dxy<41:8> (41:7)

41:7 (40:8) epi <1909> to <3588> auto <846> kat <2596> emou <1473> eqiyurizon pantev <3956> oi <3588> ecyroi <2190> mou <1473> kat <2596> emou <1473> elogizonto <3049> kaka <2556> moi <1473>

41:8 <06965> Mwql <03254> Pyowy <03808> al <07901> bks <0834> rsaw <0> wb <03332> qwuy <01100> leylb <01697> rbd<41:9> (41:8)

41:8 (40:9) logon <3056> paranomon kateyento <2698> kat <2596> emou <1473> mh <3165> o <3588> koimwmenov <2837> ouci <3364> prosyhsei <4369> tou <3588> anasthnai <450>

41:9 <06119> bqe <05921> yle <01431> lydgh <03899> ymxl <0398> lkwa <0> wb <0982> ytxjb <0834> rsa <07965> ymwls <0376> sya <01571> Mg<41:10> (41:9)

41:9 (40:10) kai <2532> gar <1063> o <3588> anyrwpov <444> thv <3588> eirhnhv <1515> mou <1473> ef <1909> on <3739> hlpisa <1679> o <3588> esyiwn <2068> artouv <740> mou <1473> emegalunen <3170> ep <1909> eme <1473> pternismon

41:10 <01992> Mhl <07999> hmlsaw <06965> ynmyqhw <02603> ynnx <03069> hwhy <0859> htaw<41:11> (41:10)

41:10 (40:11) su <4771> de <1161> kurie <2962> elehson <1653> me <1473> kai <2532> anasthson <450> me <1473> kai <2532> antapodwsw <467> autoiv <846>

41:11 <05921> yle <0341> ybya <07321> eyry <03808> al <03588> yk <0> yb <02654> tupx <03588> yk <03045> ytedy <02063> tazb<41:12> (41:11)

41:11 (40:12) en <1722> toutw <3778> egnwn <1097> oti <3754> teyelhkav <2309> me <1473> oti <3754> ou <3364> mh <3165> epicarh o <3588> ecyrov <2190> mou <1473> ep <1909> eme <1473>

41:12 <05769> Mlwel <06440> Kynpl <05324> ynbyutw <0> yb <08551> tkmt <08537> ymtb <0589> ynaw<41:13> (41:12)

41:12 (40:13) emou <1473> de <1161> dia <1223> thn <3588> akakian antelabou kai <2532> ebebaiwsav <950> me <1473> enwpion <1799> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

41:13 <0543> Nmaw <0543> Nma <05769> Mlweh <05704> dew <05769> Mlwehm <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <01288> Kwrb<41:14> (41:13)

41:13 (40:14) euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> apo <575> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> genoito <1096> genoito <1096>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA