TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Samuel 27

27:1 <03027> wdym <04422> ytjlmnw <03478> larvy <01366> lwbg <03605> lkb <05750> dwe <01245> ynsqbl <07586> lwas <04480> ynmm <02976> sawnw <06430> Mytslp <0776> Ura <0413> la <04422> jlma <04422> jlmh <03588> yk <02896> bwj <0> yl <0369> Nya <07586> lwas <03027> dyb <0259> dxa <03117> Mwy <05595> hpoa <06258> hte <03820> wbl <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(27:1)

27:1 kai <2532> eipen dauid en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> legwn <3004> nun <3568> prosteyhsomai <4369> en <1722> hmera <2250> mia <1519> eiv <1519> ceirav <5495> saoul <4549> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> moi <1473> agayon <18> ean <1437> mh <3165> swyw <4982> eiv <1519> ghn <1065> allofulwn <246> kai <2532> anh <447> saoul <4549> tou <3588> zhtein <2212> me <1473> eiv <1519> pan <3956> orion <3725> israhl <2474> kai <2532> swyhsomai <4982> ek <1537> ceirov <5495> autou <846>

27:2 <01661> tg <04428> Klm <04582> Kwem <01121> Nb <0397> syka <0413> la <05973> wme <0834> rsa <0376> sya <03967> twam <08337> ssw <01931> awh <05674> rbeyw <01732> dwd <06965> Mqyw(27:2)

27:2 kai <2532> anesth <450> dauid kai <2532> oi <3588> tetrakosioi <5071> andrev <435> met <3326> autou <846> kai <2532> eporeuyh <4198> prov <4314> agcouv uion <5207> ammac basilea <935> gey

27:3 <03762> tylmrkh <05037> lbn <0802> tsa <026> lygybaw <03159> tylaerzyh <0293> Menyxa <0802> wysn <08147> ytsw <01732> dwd <01004> wtybw <0376> sya <0376> wysnaw <01931> awh <01661> tgb <0397> syka <05973> Me <01732> dwd <03427> bsyw(27:3)

27:3 kai <2532> ekayisen <2523> dauid meta <3326> agcouv en <1722> gey autov <846> kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> ekastov <1538> kai <2532> o <3588> oikov <3624> autou <846> kai <2532> dauid kai <2532> amfoterai ai <3588> gunaikev <1135> autou <846> acinaam h <3588> iezrahlitiv kai <2532> abigaia h <3588> gunh <1135> nabal tou <3588> karmhliou

27:4 o <01245> wsqbl <05750> dwe <03254> *Poy {Powy} <03808> alw <01661> tg <01732> dwd <01272> xrb <03588> yk <07586> lwasl <05046> dgyw(27:4)

27:4 kai <2532> anhggelh <312> tw <3588> saoul <4549> oti <3754> pefeugen <5343> dauid eiv <1519> gey kai <2532> ou <3364> proseyeto <4369> eti <2089> zhtein <2212> auton <846>

27:5 <05973> Kme <04467> hklmmh <05892> ryeb <05650> Kdbe <03427> bsy <04100> hmlw <08033> Ms <03427> hbsaw <07704> hdvh <05892> yre <0259> txab <04725> Mwqm <0> yl <05414> wnty <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <04994> an <0518> Ma <0397> syka <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(27:5)

27:5 kai <2532> eipen dauid prov <4314> agcouv ei <1487> dh <1161> eurhken <2147> o <3588> doulov <1401> sou <4771> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> dotwsan <1325> dh <1161> moi <1473> topon <5117> en <1722> mia <1519> twn <3588> polewn <4172> twn <3588> kat <2596> agron <68> kai <2532> kayhsomai ekei <1563> kai <2532> ina <2443> ti <5100> kayhtai <2521> o <3588> doulov <1401> sou <4771> en <1722> polei <4172> basileuomenh <936> meta <3326> sou <4771>

27:6 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03063> hdwhy <04428> yklml <06860> glqu <01961> htyh <03651> Nkl <06860> glqu <0853> ta <01931> awhh <03117> Mwyb <0397> syka <0> wl <05414> Ntyw(27:6)

27:6 kai <2532> edwken <1325> autw <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> thn <3588> sekelak dia <1223> touto <3778> egenhyh <1096> sekelak tw <3588> basilei <935> thv <3588> ioudaiav <2449> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

27:7 <02320> Mysdx <0702> hebraw <03117> Mymy <06430> Mytslp <07704> hdvb <01732> dwd <03427> bsy <0834> rsa <03117> Mymyh <04557> rpom <01961> yhyw(27:7)

27:7 kai <2532> egenhyh <1096> o <3588> ariymov <706> twn <3588> hmerwn <2250> wn <3739> ekayisen <2523> dauid en <1722> agrw <68> twn <3588> allofulwn <246> tessarav <5064> mhnav <3303>

27:8 <04714> Myrum <0776> Ura <05704> dew <07793> hrws <0935> Kawb <05769> Mlwem <0834> rsa <0776> Urah <03427> twbsy <02007> hnh <03588> yk <06003> yqlmehw <01511> *yrzghw {yzrghw} <01651> yrwsgh <0413> la <06584> wjspyw <0582> wysnaw <01732> dwd <05927> leyw(27:8)

27:8 kai <2532> anebainen <305> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> kai <2532> epetiyento <2007> epi <1909> panta <3956> ton <3588> gesiri kai <2532> epi <1909> ton <3588> amalhkithn kai <2532> idou <2400> h <3588> gh <1065> katwkeito apo <575> anhkontwn h <3588> apo <575> gelamqour teteicismenwn kai <2532> ewv <2193> ghv <1065> aiguptou <125>

27:9 <0397> syka <0413> la <0935> abyw <07725> bsyw <0899> Mydgbw <01581> Mylmgw <02543> Myrmxw <01241> rqbw <06629> Nau <03947> xqlw <0802> hsaw <0376> sya <02421> hyxy <03808> alw <0776> Urah <0853> ta <01732> dwd <05221> hkhw(27:9)

27:9 kai <2532> etupte <5180> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ouk <3364> ezwogonei <2225> andra <435> kai <2532> gunaika <1135> kai <2532> elambanen <2983> poimnia <4168> kai <2532> boukolia kai <2532> onouv <3688> kai <2532> kamhlouv <2574> kai <2532> imatismon <2441> kai <2532> anestreqan <390> kai <2532> hrconto <757> prov <4314> agcouv

27:10 <07017> ynyqh <05045> bgn <0413> law <03397> ylamxryh <05045> bgn <05921> lew <03063> hdwhy <05045> bgn <05921> le <01732> dwd <0559> rmayw <03117> Mwyh <06584> Mtjsp <0408> la <0397> syka <0559> rmayw(27:10)

27:10 kai <2532> eipen agcouv prov <4314> dauid epi <1909> tina <5100> epeyesye <2007> shmeron <4594> kai <2532> eipen dauid prov <4314> agcouv kata <2596> noton <3558> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> kata <2596> noton <3558> iesmega kai <2532> kata <2596> noton <3558> tou <3588> kenezi

27:11 <06430> Mytslp <07704> hdvb <03427> bsy <0834> rsa <03117> Mymyh <03605> lk <04941> wjpsm <03541> hkw <01732> dwd <06213> hve <03541> hk <0559> rmal <05921> wnyle <05046> wdgy <06435> Np <0559> rmal <01661> tg <0935> aybhl <01732> dwd <02421> hyxy <03808> al <0802> hsaw <0376> syaw(27:11)

27:11 kai <2532> andra <435> kai <2532> gunaika <1135> ouk <3364> ezwogonhsen <2225> tou <3588> eisagagein <1521> eiv <1519> gey legwn <3004> mh <3165> anaggeilwsin <312> eiv <1519> gey kay <2596> hmwn <1473> legontev <3004> tade <3592> dauid poiei <4160> kai <2532> tode <3592> to <3588> dikaiwma <1345> autou <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> av <3739> ekayhto <2521> dauid en <1722> agrw <68> twn <3588> allofulwn <246>

27:12 P <05769> Mlwe <05650> dbel <0> yl <01961> hyhw <03478> larvyb <05971> wmeb <0887> syabh <0887> sabh <0559> rmal <01732> dwdb <0397> syka <0539> Nmayw(27:12)

27:12 kai <2532> episteuyh <4100> dauid en <1722> tw <3588> agcouv sfodra <4970> legwn <3004> hscuntai <153> aiscunomenov <153> en <1722> tw <3588> law <2992> autou <846> en <1722> israhl <2474> kai <2532> estai <1510> moi <1473> doulov <1401> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA