TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 28:15-28

28:15 <01800> ld <05971> Me <05921> le <07563> esr <04910> lsm <08264> qqws <01677> bdw <05098> Mhn <0738> yra(28:15)

28:15 (35:15) lewn <3023> peinwn <3983> kai <2532> lukov <3074> diqwn <1372> ov <3739> turannei ptwcov <4434> wn <1510> eynouv <1484> penicrou <3998>

28:16 P <03117> Mymy <0748> Kyray <01215> eub <08130> *anv {yanv} <04642> twqsem <07227> brw <08394> twnwbt <02638> rox <05057> dygn(28:16)

28:16 (35:16) basileuv <935> endehv <1729> prosodwn megav <3173> sukofanthv o <3588> de <1161> miswn <3404> adikian <93> makron <3117> cronon <5550> zhsetai <2198>

28:17 <0> wb <08551> wkmty <0408> la <05127> owny <0953> rwb <05704> de <05315> spn <01818> Mdb <06231> qse <0120> Mda(28:17)

28:17 (35:17) andra <435> ton <3588> en <1722> aitia <156> fonou <5408> o <3588> egguwmenov fugav <5437> estai <1510> kai <2532> ouk <3364> en <1722> asfaleia <803> (35:17a) paideue <3811> uion <5207> kai <2532> agaphsei <25> se <4771> kai <2532> dwsei <1325> kosmon <2889> th <3588> sh <4674> quch <5590> ou <3364> mh <3165> upakoushv <5219> eynei <1484> paranomw

28:18 <0259> txab <05307> lwpy <01870> Mykrd <06140> sqenw <03467> eswy <08549> Mymt <01980> Klwh(28:18)

28:18 (35:18) o <3588> poreuomenov <4198> dikaiwv <1342> bebohyhtai <997> o <3588> de <1161> skoliaiv <4646> odoiv <3598> poreuomenov <4198> emplakhsetai <1707>

28:19 <07389> syr <07646> ebvy <07386> Myqr <07291> Pdrmw <03899> Mxl <07646> ebvy <0127> wtmda <05647> dbe(28:19)

28:19 (35:19) o <3588> ergazomenov <2038> thn <3588> eautou <1438> ghn <1065> plhsyhsetai artwn <740> o <3588> de <1161> diwkwn <1377> scolhn <4981> plhsyhsetai peniav

28:20 <05352> hqny <03808> al <06238> rysehl <0213> Uaw <01293> twkrb <07227> br <0530> twnwma <0376> sya(28:20)

28:20 (35:20) anhr <435> axiopistov polla <4183> euloghyhsetai <2127> o <3588> de <1161> kakov <2556> ouk <3364> atimwrhtov estai <1510>

28:21 <01397> rbg <06586> espy <03899> Mxl <06595> tp <05921> lew <02896> bwj <03808> al <06440> Mynp <05234> rkh(28:21)

28:21 (35:21) ov <3739> ouk <3364> aiscunetai <153> proswpa <4383> dikaiwn <1342> ouk <3364> agayov <18> o <3588> toioutov <5108> qwmou artou <740> apodwsetai <591> andra <435>

28:22 <0935> wnaby <02639> rox <03588> yk <03045> edy <03808> alw <05869> Nye <07451> er <0376> sya <01952> Nwhl <0926> lhbn(28:22)

28:22 (35:22) speudei <4692> ploutein <4147> anhr <435> baskanov kai <2532> ouk <3364> oiden oti <3754> elehmwn <1655> krathsei <2902> autou <846>

28:23 <03956> Nwsl <02505> qylxmm <04672> aumy <02580> Nx <0310> yrxa <0120> Mda <03198> xykwm(28:23)

28:23 (35:23) o <3588> elegcwn <1651> anyrwpou <444> odouv <3598> caritav <5485> exei <2192> mallon <3123> tou <3588> glwssocaritountov

28:24 <07843> tyxsm <0376> syal <01931> awh <02270> rbx <06588> esp <0369> Nya <0559> rmaw <0517> wmaw <01> wyba <01497> lzwg(28:24)

28:24 (35:24) ov <3739> apoballetai <577> patera <3962> h <2228> mhtera <3384> kai <2532> dokei <1380> mh <3165> amartanein <264> outov <3778> koinwnov <2844> estin <1510> androv <435> asebouv <765>

28:25 <01878> Nsdy <03068> hwhy <05921> le <0982> xjwbw <04066> Nwdm <01624> hrgy <05315> spn <07342> bxr(28:25)

28:25 (35:25) aplhstov anhr <435> krinei <2919> eikh <1500> ov <3739> de <1161> pepoiyen <3982> epi <1909> kurion <2962> en <1722> epimeleia <1958> estai <1510>

28:26 <04422> jlmy <01931> awh <02451> hmkxb <01980> Klwhw <03684> lyok <01931> awh <03820> wblb <0982> xjwb(28:26)

28:26 (35:26) ov <3739> pepoiyen <3982> yraseia kardia <2588> o <3588> toioutov <5108> afrwn <878> ov <3739> de <1161> poreuetai <4198> sofia <4678> swyhsetai <4982>

28:27 <03994> twram <07227> br <05869> wynye <05956> Mylemw <04270> rwoxm <0369> Nya <07326> srl <05414> Ntwn(28:27)

28:27 (35:27) ov <3739> didwsin <1325> ptwcoiv <4434> ouk <3364> endehyhsetai ov <3739> de <1161> apostrefei <654> ton <3588> ofyalmon <3788> autou <846> en <1722> pollh <4183> aporia <640> estai <1510>

28:28 <06662> Myqydu <07235> wbry <06> Mdbabw <0120> Mda <05641> rtoy <07563> Myesr <06965> Mwqb(28:28)

28:28 (35:28) en <1722> topoiv <5117> asebwn <765> stenousi dikaioi <1342> en <1722> de <1161> th <3588> ekeinwn <1565> apwleia <684> plhyunyhsontai <4129> dikaioi <1342>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA