TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ulangan 18

18:1 <0398> Nwlkay <05159> wtlxnw <03068> hwhy <0801> ysa <03478> larvy <05973> Me <05159> hlxnw <02506> qlx <03878> ywl <07626> jbs <03605> lk <03881> Mywlh <03548> Mynhkl <01961> hyhy <03808> al(18:1)

18:1 ouk <3364> estai <1510> toiv <3588> iereusin <2409> toiv <3588> leuitaiv <3019> olh <3650> fulh <5443> leui <3017> meriv <3310> oude <3761> klhrov <2819> meta <3326> israhl <2474> karpwmata kuriou <2962> o <3588> klhrov <2819> autwn <846> fagontai <2068> auta <846>

18:2 o <0> wl <01696> rbd <0834> rsak <05159> wtlxn <01931> awh <03068> hwhy <0251> wyxa <07130> brqb <0> wl <01961> hyhy <03808> al <05159> hlxnw(18:2)

18:2 klhrov <2819> de <1161> ouk <3364> estai <1510> autoiv <846> en <1722> toiv <3588> adelfoiv <80> autwn <846> kuriov <2962> autov <846> klhrov <2819> autou <846> kayoti <2530> eipen autw <846>

18:3 <06896> hbqhw <03895> Myyxlhw <02220> erzh <03548> Nhkl <05414> Ntnw <07716> hv <0518> Ma <07794> rws <0518> Ma <02077> xbzh <02076> yxbz <0853> tam <05971> Meh <0853> tam <03548> Mynhkh <04941> jpsm <01961> hyhy <02088> hzw(18:3)

18:3 kai <2532> auth <3778> h <3588> krisiv <2920> twn <3588> ierewn <2409> ta <3588> para <3844> tou <3588> laou <2992> para <3844> twn <3588> yuontwn <2380> ta <3588> yumata ean <1437> te <5037> moscon <3448> ean <1437> te <5037> probaton <4263> kai <2532> dwsei <1325> tw <3588> ierei <2409> ton <3588> braciona <1023> kai <2532> ta <3588> siagonia kai <2532> to <3588> enustron

18:4 <0> wl <05414> Ntt <06629> Knau <01488> zg <07225> tysarw <03323> Krhuyw <08492> Ksryt <01715> Kngd <07225> tysar(18:4)

18:4 kai <2532> tav <3588> aparcav tou <3588> sitou <4621> sou <4771> kai <2532> tou <3588> oinou <3631> sou <4771> kai <2532> tou <3588> elaiou <1637> sou <4771> kai <2532> thn <3588> aparchn twn <3588> kourwn twn <3588> probatwn <4263> sou <4771> dwseiv <1325> autw <846>

18:5 o <03117> Mymyh <03605> lk <01121> wynbw <01931> awh <03068> hwhy <08034> Msb <08334> trsl <05975> dmel <07626> Kyjbs <03605> lkm <0430> Kyhla <03068> hwhy <0977> rxb <0> wb <03588> yk(18:5)

18:5 oti <3754> auton <846> exelexato kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> fulwn <5443> sou <4771> parestanai <3936> enanti <1725> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> leitourgein <3008> kai <2532> eulogein <2127> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> autou <846> autov <846> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474>

18:6 <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <05315> wspn <0185> twa <03605> lkb <0935> abw <08033> Ms <01481> rg <01931> awh <0834> rsa <03478> larvy <03605> lkm <08179> Kyres <0259> dxam <03881> ywlh <0935> aby <03588> ykw(18:6)

18:6 ean <1437> de <1161> paragenhtai <3854> o <3588> leuithv <3019> ek <1537> miav <1519> twn <3588> polewn <4172> umwn <4771> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> ou <3364> autov <846> paroikei kayoti <2530> epiyumei <1937> h <3588> quch <5590> autou <846> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> an <302> eklexhtai kuriov <2962>

18:7 <03068> hwhy <06440> ynpl <08033> Ms <05975> Mydmeh <03881> Mywlh <0251> wyxa <03605> lkk <0430> wyhla <03068> hwhy <08034> Msb <08334> trsw(18:7)

18:7 kai <2532> leitourghsei <3008> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> autou <846> wsper <3746> pantev <3956> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> oi <3588> leuitai <3019> oi <3588> paresthkotev <3936> ekei <1563> enanti <1725> kuriou <2962>

18:8 o <01> twbah <05921> le <04465> wyrkmm <0905> dbl <0398> wlkay <02506> qlxk <02506> qlx(18:8)

18:8 merida <3310> memerismenhn <3307> fagetai <2068> plhn <4133> thv <3588> prasewv thv <3588> kata <2596> patrian <3965>

18:9 <01992> Mhh <01471> Mywgh <08441> tbewtk <06213> twvel <03925> dmlt <03808> al <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> ab <0859> hta <03588> yk(18:9)

18:9 ean <1437> de <1161> eiselyhv <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> ou <3364> mayhsh <3129> poiein <4160> kata <2596> ta <3588> bdelugmata <946> twn <3588> eynwn <1484> ekeinwn <1565>

18:10 <03784> Pskmw <05172> sxnmw <06049> Nnwem <07080> Mymoq <07081> Moq <0784> sab <01323> wtbw <01121> wnb <05674> rybem <0> Kb <04672> aumy <03808> al(18:10)

18:10 ouc <3364> eureyhsetai <2147> en <1722> soi <4771> perikayairwn ton <3588> uion <5207> autou <846> h <2228> thn <3588> yugatera <2364> autou <846> en <1722> puri <4442> manteuomenov <3132> manteian klhdonizomenov kai <2532> oiwnizomenov farmakov <5333>

18:11 <04191> Mytmh <0413> la <01875> srdw <03049> ynedyw <0178> bwa <07592> lasw <02267> rbx <02266> rbxw(18:11)

18:11 epaeidwn epaoidhn eggastrimuyov kai <2532> teratoskopov eperwtwn touv <3588> nekrouv <3498>

18:12 <06440> Kynpm <0853> Mtwa <03423> syrwm <0430> Kyhla <03068> hwhy <0428> hlah <08441> tbewth <01558> llgbw <0428> hla <06213> hve <03605> lk <03068> hwhy <08441> tbewt <03588> yk(18:12)

18:12 estin <1510> gar <1063> bdelugma <946> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> pav <3956> poiwn <4160> tauta <3778> eneken gar <1063> twn <3588> bdelugmatwn <946> toutwn <3778> kuriov <2962> exoleyreusei autouv <846> apo <575> sou <4771>

18:13 o <0430> Kyhla <03068> hwhy <05973> Me <01961> hyht <08549> Mymt(18:13)

18:13 teleiov <5046> esh <1510> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771>

18:14 <0430> Kyhla <03068> hwhy <0> Kl <05414> Ntn <03651> Nk <03808> al <0859> htaw <08085> wemsy <07080> Mymoq <0413> law <06049> Mynnem <0413> la <0853> Mtwa <03423> srwy <0859> hta <0834> rsa <0428> hlah <01471> Mywgh <03588> yk(18:14)

18:14 ta <3588> gar <1063> eynh <1484> tauta <3778> ouv <3739> su <4771> kataklhronomeiv autouv <846> outoi <3778> klhdonwn kai <2532> manteiwn akousontai <191> soi <4771> de <1161> ouc <3364> outwv <3778> edwken <1325> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

18:15 <08085> Nwemst <0413> wyla <0430> Kyhla <03068> hwhy <0> Kl <06965> Myqy <03644> ynmk <0251> Kyxam <07130> Kbrqm <05030> aybn(18:15)

18:15 profhthn <4396> ek <1537> twn <3588> adelfwn <80> sou <4771> wv <3739> eme <1473> anasthsei <450> soi <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> autou <846> akousesye <191>

18:16 <04191> twma <03808> alw <05750> dwe <07200> hara <03808> al <02063> tazh <01419> hldgh <0784> sah <0853> taw <0430> yhla <03068> hwhy <06963> lwq <0853> ta <08085> emsl <03254> Poa <03808> al <0559> rmal <06951> lhqh <03117> Mwyb <02722> brxb <0430> Kyhla <03068> hwhy <05973> Mem <07592> tlas <0834> rsa <03605> lkk(18:16)

18:16 kata <2596> panta <3956> osa <3745> hthsw <154> para <3844> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> en <1722> cwrhb th <3588> hmera <2250> thv <3588> ekklhsiav <1577> legontev <3004> ou <3364> prosyhsomen <4369> akousai <191> thn <3588> fwnhn <5456> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> kai <2532> to <3588> pur <4442> to <3588> mega <3173> touto <3778> ouk <3364> oqomeya <3708> eti <2089> oude <3761> mh <3165> apoyanwmen <599>

18:17 <01696> wrbd <0834> rsa <03190> wbyjyh <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw(18:17)

18:17 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> orywv <3717> panta <3956> osa <3745> elalhsan <2980>

18:18 <06680> wnwua <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0413> Mhyla <01696> rbdw <06310> wypb <01697> yrbd <05414> yttnw <03644> Kwmk <0251> Mhyxa <07130> brqm <01992> Mhl <06965> Myqa <05030> aybn(18:18)

18:18 profhthn <4396> anasthsw <450> autoiv <846> ek <1537> twn <3588> adelfwn <80> autwn <846> wsper <3746> se <4771> kai <2532> dwsw <1325> to <3588> rhma <4487> mou <1473> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autou <846> kai <2532> lalhsei <2980> autoiv <846> kayoti <2530> an <302> enteilwmai <1781> autw <846>

18:19 <05973> wmem <01875> srda <0595> ykna <08034> ymsb <01696> rbdy <0834> rsa <01697> yrbd <0413> la <08085> emsy <03808> al <0834> rsa <0376> syah <01961> hyhw(18:19)

18:19 kai <2532> o <3588> anyrwpov <444> ov <3739> ean <1437> mh <3165> akoush <191> osa <3745> ean <1437> lalhsh <2980> o <3588> profhthv <4396> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> egw <1473> ekdikhsw <1556> ex <1537> autou <846>

18:20 <01931> awhh <05030> aybnh <04191> tmw <0312> Myrxa <0430> Myhla <08034> Msb <01696> rbdy <0834> rsaw <01696> rbdl <06680> wytywu <03808> al <0834> rsa <0853> ta <08034> ymsb <01697> rbd <01696> rbdl <02102> dyzy <0834> rsa <05030> aybnh <0389> Ka(18:20)

18:20 plhn <4133> o <3588> profhthv <4396> ov <3739> an <302> asebhsh <764> lalhsai <2980> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> rhma <4487> o <3739> ou <3364> prosetaxa <4367> lalhsai <2980> kai <2532> ov <3739> an <302> lalhsh <2980> ep <1909> onomati <3686> yewn <2316> eterwn <2087> apoyaneitai <599> o <3588> profhthv <4396> ekeinov <1565>

18:21 <03068> hwhy <01696> wrbd <03808> al <0834> rsa <01697> rbdh <0853> ta <03045> edn <0349> hkya <03824> Kbblb <0559> rmat <03588> ykw(18:21)

18:21 ean <1437> de <1161> eiphv en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4771> pwv <4459> gnwsomeya <1097> to <3588> rhma <4487> o <3739> ouk <3364> elalhsen <2980> kuriov <2962>

18:22 o <04480> wnmm <01481> rwgt <03808> al <05030> aybnh <01696> wrbd <02087> Nwdzb <03068> hwhy <01696> wrbd <03808> al <0834> rsa <01697> rbdh <01931> awh <0935> awby <03808> alw <01697> rbdh <01961> hyhy <03808> alw <03068> hwhy <08034> Msb <05030> aybnh <01696> rbdy <0834> rsa(18:22)

18:22 osa <3745> ean <1437> lalhsh <2980> o <3588> profhthv <4396> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> kai <2532> mh <3165> genhtai <1096> to <3588> rhma <4487> kai <2532> mh <3165> sumbh <4819> touto <3778> to <3588> rhma <4487> o <3739> ouk <3364> elalhsen <2980> kuriov <2962> en <1722> asebeia <763> elalhsen <2980> o <3588> profhthv <4396> ekeinov <1565> ouk <3364> afexesye <568> autou <846>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA