TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Hosea 6

6:1 <02280> wnsbxyw <05221> Ky <07495> wnapryw <02963> Prj <01931> awh <03588> yk <03068> hwhy <0413> la <07725> hbwsnw <01980> wkl(6:1)

6:1 poreuywmen <4198> kai <2532> epistreqwmen <1994> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> hmwn <1473> oti <3754> autov <846> hrpaken <726> kai <2532> iasetai <2390> hmav <1473> pataxei <3960> kai <2532> motwsei hmav <1473>

6:2 <06440> wynpl <02421> hyxnw <06965> wnmqy <07992> ysylsh <03117> Mwyb <03117> Mymym <02421> wnyxy(6:2)

6:2 ugiasei hmav <1473> meta <3326> duo <1417> hmerav <2250> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> anasthsomeya <450> kai <2532> zhsomeya <2198> enwpion <1799> autou <846>

6:3 <0776> Ura <03138> hrwy <04456> swqlmk <0> wnl <01653> Msgk <0935> awbyw <04161> wauwm <03559> Nwkn <07837> rxsk <03068> hwhy <0853> ta <03045> tedl <07291> hpdrn <03045> hednw(6:3)

6:3 kai <2532> gnwsomeya <1097> diwxomen <1377> tou <3588> gnwnai <1097> ton <3588> kurion <2962> wv <3739> oryron <3722> etoimon <2092> eurhsomen <2147> auton <846> kai <2532> hxei <1854> wv <3739> uetov <5205> hmin <1473> proimov <4406> kai <2532> oqimov <3797> th <3588> gh <1065>

6:4 <01980> Klh <07925> Myksm <02919> ljkw <01242> rqb <06051> Nnek <02617> Mkdoxw <03063> hdwhy <0> Kl <06213> hvea <04100> hm <0669> Myrpa <0> Kl <06213> hvea <04100> hm(6:4)

6:4 ti <5100> soi <4771> poihsw <4160> efraim <2187> ti <5100> soi <4771> poihsw <4160> iouda <2448> to <3588> de <1161> eleov <1656> umwn <4771> wv <3739> nefelh <3507> prwinh <4407> kai <2532> wv <3739> drosov oryrinh <3720> poreuomenh <4198>

6:5 <03318> auy <0216> rwa <04941> Kyjpsmw <06310> yp <0561> yrmab <02026> Mytgrh <05030> Myaybnb <02672> ytbux <03651> Nk <05921> le(6:5)

6:5 dia <1223> touto <3778> apeyerisa touv <3588> profhtav <4396> umwn <4771> apekteina <615> autouv <846> en <1722> rhmasin <4487> stomatov <4750> mou <1473> kai <2532> to <3588> krima <2917> mou <1473> wv <3739> fwv <5457> exeleusetai <1831>

6:6 <05930> twlem <0430> Myhla <01847> tedw <02077> xbz <03808> alw <02654> ytupx <02617> dox <03588> yk(6:6)

6:6 dioti <1360> eleov <1656> yelw <2309> kai <2532> ou <3364> yusian <2378> kai <2532> epignwsin <1922> yeou <2316> h <2228> olokautwmata <3646>

6:7 <0> yb <0898> wdgb <08033> Ms <01285> tyrb <05674> wrbe <0121> Mdak <01992> hmhw(6:7)

6:7 autoi <846> de <1161> eisin <1510> wv <3739> anyrwpov <444> parabainwn <3845> diayhkhn <1242> ekei <1563> katefronhsen <2706> mou <1473>

6:8 <01818> Mdm <06121> hbqe <0205> Nwa <06466> ylep <07151> tyrq <01568> delg(6:8)

6:8 galaad poliv <4172> ergazomenh <2038> mataia <3152> tarassousa <5015> udwr <5204>

6:9 <06213> wve <02154> hmz <03588> yk <07927> hmks <07523> wxury <01870> Krd <03548> Mynhk <02267> rbx <01416> Mydwdg <0376> sya <02442> ykxkw(6:9)

6:9 kai <2532> h <3588> iscuv <2479> sou <4771> androv <435> peiratou ekruqan <2928> iereiv <2409> odon <3598> kuriou <2962> efoneusan <5407> sikima oti <3754> anomian <458> epoihsan <4160>

6:10 <03478> larvy <02930> amjn <0669> Myrpal <02184> twnz <08033> Ms <08186> *hyrwres {hyryres} <07200> ytyar <03478> larvy <01004> tybb(6:10)

6:10 en <1722> tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> eidon <3708> frikwdh ekei <1563> porneian <4202> tou <3588> efraim <2187> emianyh <3392> israhl <2474> kai <2532> iouda <2448>

6:11 P <05971> yme <07622> twbs <07725> ybwsb <0> Kl <07105> ryuq <07896> ts <03063> hdwhy <01571> Mg(6:11)

6:11 arcou <757> trugan <5166> seautw <4572> en <1722> tw <3588> epistrefein <1994> me <1473> thn <3588> aicmalwsian <161> tou <3588> laou <2992> mou <1473>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA