TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yesaya 56

56:1 <01540> twlghl <06666> ytqduw <0935> awbl <03444> ytewsy <07138> hbwrq <03588> yk <06666> hqdu <06213> wvew <04941> jpsm <08104> wrms <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(56:1)

56:1 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> fulassesye <5442> krisin <2920> poihsate <4160> dikaiosunhn <1343> hggisen <1448> gar <1063> to <3588> swthrion <4992> mou <1473> paraginesyai <3854> kai <2532> to <3588> eleov <1656> mou <1473> apokalufyhnai <601>

56:2 o <07451> er <03605> lk <06213> twvem <03027> wdy <08104> rmsw <02490> wllxm <07676> tbs <08104> rms <0> hb <02388> qyzxy <0120> Mda <01121> Nbw <02063> taz <06213> hvey <0376> swna <0835> yrsa(56:2)

56:2 makariov <3107> anhr <435> o <3588> poiwn <4160> tauta <3778> kai <2532> anyrwpov <444> o <3588> antecomenov autwn <846> kai <2532> fulasswn <5442> ta <3588> sabbata <4521> mh <3165> bebhloun <953> kai <2532> diathrwn <1301> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> mh <3165> poiein <4160> adikhma <92>

56:3 o <03002> sby <06086> Ue <0589> yna <02005> Nh <05631> oyroh <0559> rmay <0408> law <05971> wme <05921> lem <03068> hwhy <0914> ynlydby <0914> ldbh <0559> rmal <03068> hwhy <0413> la <03867> hwlnh <05236> rknh <01121> Nb <0559> rmay <0408> law(56:3)

56:3 mh <3165> legetw <3004> o <3588> allogenhv <241> o <3588> proskeimenov prov <4314> kurion <2962> aforiei me <1473> ara <685> kuriov <2962> apo <575> tou <3588> laou <2992> autou <846> kai <2532> mh <3165> legetw <3004> o <3588> eunoucov <2135> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> xulon <3586> xhron <3584>

56:4 <01285> ytyrbb <02388> Myqyzxmw <02654> ytupx <0834> rsab <0977> wrxbw <07676> ytwtbs <0853> ta <08104> wrmsy <0834> rsa <05631> Myoyrol <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(56:4)

56:4 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> toiv <3588> eunoucoiv <2135> osoi <3745> an <302> fulaxwntai <5442> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> kai <2532> eklexwntai a <3739> egw <1473> yelw <2309> kai <2532> antecwntai thv <3588> diayhkhv <1242> mou <1473>

56:5 o <03772> trky <03808> al <0834> rsa <0> wl <05414> Nta <05769> Mlwe <08034> Ms <01323> twnbmw <01121> Mynbm <02896> bwj <08034> Msw <03027> dy <02346> ytmwxbw <01004> ytybb <0> Mhl <05414> yttnw(56:5)

56:5 dwsw <1325> autoiv <846> en <1722> tw <3588> oikw <3624> mou <1473> kai <2532> en <1722> tw <3588> teicei <5038> mou <1473> topon <5117> onomaston kreittw <2908> uiwn <5207> kai <2532> yugaterwn <2364> onoma <3686> aiwnion <166> dwsw <1325> autoiv <846> kai <2532> ouk <3364> ekleiqei <1587>

56:6 <01285> ytyrbb <02388> Myqyzxmw <02490> wllxm <07676> tbs <08104> rms <03605> lk <05650> Mydbel <0> wl <01961> twyhl <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <0157> hbhalw <08334> wtrsl <03068> hwhy <05921> le <03867> Mywlnh <05236> rknh <01121> ynbw(56:6)

56:6 kai <2532> toiv <3588> allogenesi <241> toiv <3588> proskeimenoiv kuriw <2962> douleuein <1398> autw <846> kai <2532> agapan <25> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> tou <3588> einai <1510> autw <846> eiv <1519> doulouv <1401> kai <2532> doulav <1399> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> fulassomenouv <5442> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> mh <3165> bebhloun <953> kai <2532> antecomenouv thv <3588> diayhkhv <1242> mou <1473>

56:7 <05971> Mymeh <03605> lkl <07121> arqy <08605> hlpt <01004> tyb <01004> ytyb <03588> yk <04196> yxbzm <05921> le <07522> Nwurl <02077> Mhyxbzw <05930> Mhytlwe <08605> ytlpt <01004> tybb <08055> Mytxmvw <06944> ysdq <02022> rh <0413> la <0935> Mytwaybhw(56:7)

56:7 eisaxw <1521> autouv <846> eiv <1519> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> kai <2532> eufranw <2165> autouv <846> en <1722> tw <3588> oikw <3624> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473> ta <3588> olokautwmata <3646> autwn <846> kai <2532> ai <3588> yusiai <2378> autwn <846> esontai <1510> dektai <1184> epi <1909> tou <3588> yusiasthriou <2379> mou <1473> o <3588> gar <1063> oikov <3624> mou <1473> oikov <3624> proseuchv <4335> klhyhsetai <2564> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484>

56:8 <06908> wyubqnl <05921> wyle <06908> Ubqa <05750> dwe <03478> larvy <01760> yxdn <06908> Ubqm <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man(56:8)

56:8 eipen kuriov <2962> o <3588> sunagwn <4863> touv <3588> diesparmenouv <1289> israhl <2474> oti <3754> sunaxw <4863> ep <1909> auton <846> sunagwghn <4864>

56:9 o <03293> reyb <02416> wtyx <03605> lk <0398> lkal <0857> wyta <07704> ydv <02416> wtyx <03605> lk(56:9)

56:9 panta <3956> ta <3588> yhria <2342> ta <3588> agria <66> deute <1205> fagete <2068> panta <3956> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> drumou

56:10 <05123> Mwnl <0157> ybha <07901> Mybks <01957> Myzh <05024> xbnl <03201> wlkwy <03808> al <0483> Mymla <03611> Myblk <03605> Mlk <03045> wedy <03808> al <03605> Mlk <05787> Myrwe <06822> *wypu {wpu} (56:10)

56:10 idete <3708> oti <3754> pantev <3956> ektetuflwntai ouk <3364> egnwsan <1097> fronhsai <5426> pantev <3956> kunev <2965> eneoi <3501> ou <3364> dunhsontai <1410> ulaktein enupniazomenoi koithn <2845> filountev <5368> nustaxai <3573>

56:11 <07097> whuqm <01215> weubl <0376> sya <06437> wnp <01870> Mkrdl <03605> Mlk <0995> Nybh <03045> wedy <03808> al <07462> Myer <01992> hmhw <07646> hebv <03045> wedy <03808> al <05315> spn <05794> yze <03611> Myblkhw(56:11)

56:11 kai <2532> oi <3588> kunev <2965> anaideiv th <3588> quch <5590> ouk <3364> eidotev plhsmonhn <4140> kai <2532> eisin <1510> ponhroi <4190> ouk <3364> eidotev sunesin <4907> pantev <3956> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846> exhkolouyhsan <1811> ekastov <1538> kata <2596> to <3588> eautou <1438>

56:12 <03966> dam <03499> rty <01419> lwdg <04279> rxm <03117> Mwy <02088> hzk <01961> hyhw <07941> rks <05433> habonw <03196> Nyy <03947> hxqa <0857> wyta(56:12)

56:12TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA