TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 25:26-35

25:26 <0310> Mhyrxa <08354> htsy <08347> Kss <04428> Klmw <0127> hmdah <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <0776> Urah <04467> twklmmh <03605> lk <0853> taw <0251> wyxa <0413> la <0376> sya <07350> Myqxrhw <07138> Mybrqh <06828> Nwpuh <04428> yklm <03605> lk <0853> taw(25:26)

25:26 (32:26) kai <2532> pantav <3956> basileiv <935> apo <575> aphliwtou touv <3588> porrw kai <2532> touv <3588> egguv <1451> ekaston <1538> prov <4314> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> basileiav <932> tav <3588> epi <1909> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065>

25:27 <0996> Mkynyb <07971> xls <0595> ykna <0834> rsa <02719> brxh <06440> ynpm <06965> wmwqt <03808> alw <05307> wlpnw <07006> wyqw <07937> wrksw <08354> wts <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hko <0413> Mhyla <0559> trmaw(25:27)

25:27 (32:27) kai <2532> ereiv autoiv <846> outwv <3778> eipen kuriov <2962> pantokratwr <3841> piete <4095> kai <2532> meyusyhte <3184> kai <2532> exemesate kai <2532> peseisye <4098> kai <2532> ou <3364> mh <3165> anasthte <450> apo <575> proswpou <4383> thv <3588> macairav <3162> hv <3739> egw <1473> apostellw <649> ana <303> meson <3319> umwn <4771>

25:28 <08354> wtst <08354> wts <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw <08354> twtsl <03027> Kdym <03563> owkh <03947> txql <03985> wnamy <03588> yk <01961> hyhw(25:28)

25:28 (32:28) kai <2532> estai <1510> otan <3752> mh <3165> boulwntai <1014> dexasyai <1209> to <3588> pothrion <4221> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> sou <4771> wste <5620> piein <4095> kai <2532> ereiv outwv <3778> eipen kuriov <2962> piontev <4095> piesye <4095>

25:29 <06635> twabu <03068> hwhy <05002> Man <0776> Urah <03427> ybsy <03605> lk <05921> le <07121> arq <0589> yna <02719> brx <03588> yk <05352> wqnt <03808> al <05352> wqnt <05352> hqnh <0859> Mtaw <07489> erhl <02490> lxm <0595> ykna <05921> hyle <08034> yms <07121> arqn <0834> rsa <05892> ryeb <02009> hnh <03588> yk(25:29)

25:29 (32:29) oti <3754> en <1722> polei <4172> en <1722> h <3739> wnomasyh <3687> to <3588> onoma <3686> mou <1473> ep <1909> authn <846> egw <1473> arcomai <757> kakwsai <2559> kai <2532> umeiv <4771> kayarsei ou <3364> mh <3165> kayarisyhte <2511> oti <3754> macairan <3162> egw <1473> kalw <2564> epi <1909> touv <3588> kayhmenouv <2521> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

25:30 <0776> Urah <03427> ybsy <03605> lk <0413> la <06030> hney <01869> Mykrdk <01959> ddyh <05116> whwn <05921> le <07580> gasy <07580> gas <06963> wlwq <05414> Nty <06944> wsdq <04583> Nwemmw <07580> gasy <04791> Mwrmm <03068> hwhy <0413> Mhyla <0559> trmaw <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <0413> Mhyla <05012> abnt <0859> htaw(25:30)

25:30 (32:30) kai <2532> su <4771> profhteuseiv <4395> ep <1909> autouv <846> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> kai <2532> ereiv kuriov <2962> af <575> uqhlou <5308> crhmatiei <5537> apo <575> tou <3588> agiou <40> autou <846> dwsei <1325> fwnhn <5456> autou <846> logon <3056> crhmatiei <5537> epi <1909> tou <3588> topou <5117> autou <846> kai <2532> aidad wsper <3746> trugwntev <5167> apokriyhsontai kai <2532> epi <1909> touv <3588> kayhmenouv <2521> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

25:31 o <03068> hwhy <05002> Man <02719> brxl <05414> Mntn <07563> Myesrh <01320> rvb <03605> lkl <01931> awh <08199> jpsn <01471> Mywgb <03068> hwhyl <07379> byr <03588> yk <0776> Urah <07097> huq <05704> de <07588> Nwas <0935> ab(25:31)

25:31 (32:31) hkei <1854> oleyrov <3639> epi <1909> merov <3313> thv <3588> ghv <1065> oti <3754> krisiv <2920> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> krinetai <2919> autov <846> prov <4314> pasan <3956> sarka <4561> oi <3588> de <1161> asebeiv <765> edoyhsan <1325> eiv <1519> macairan <3162> legei <3004> kuriov <2962>

25:32 <0776> Ura <03411> ytkrym <05782> rwey <01419> lwdg <05591> reow <01471> ywg <0413> la <01471> ywgm <03318> tauy <07451> her <02009> hnh <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(25:32)

25:32 (32:32) outwv <3778> eipen kuriov <2962> idou <2400> kaka <2556> ercetai <2064> apo <575> eynouv <1484> epi <1909> eynov <1484> kai <2532> lailaq <2978> megalh <3173> ekporeuetai <1607> ap <575> escatou <2078> thv <3588> ghv <1065>

25:33 <01961> wyhy <0127> hmdah <06440> ynp <05921> le <01828> Nmdl <06912> wrbqy <03808> alw <0622> wpoay <03808> alw <05594> wdpoy <03808> al <0776> Urah <07097> huq <05704> dew <0776> Urah <07097> huqm <01931> awhh <03117> Mwyb <03068> hwhy <02491> yllx <01961> wyhw(25:33)

25:33 (32:33) kai <2532> esontai <1510> traumatiai upo <5259> kuriou <2962> en <1722> hmera <2250> kuriou <2962> ek <1537> merouv <3313> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ewv <2193> eiv <1519> merov <3313> thv <3588> ghv <1065> ou <3364> mh <3165> katorugwsin eiv <1519> kopria epi <1909> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065> esontai <1510>

25:34 <02532> hdmx <03627> ylkk <05307> Mtlpnw <08600> Mkytwuwptw <02873> xwbjl <03117> Mkymy <04390> walm <03588> yk <06629> Nauh <0117> yryda <06428> wslpthw <02199> wqezw <07462> Myerh <03213> wlylyh(25:34)

25:34 (32:34) alalaxate <214> poimenev <4166> kai <2532> kekraxate <2896> kai <2532> koptesye <2875> oi <3588> krioi twn <3588> probatwn <4263> oti <3754> eplhrwyhsan <4137> ai <3588> hmerai <2250> umwn <4771> eiv <1519> sfaghn <4967> kai <2532> peseisye <4098> wsper <3746> oi <3588> krioi oi <3588> eklektoi <1588>

25:35 <06629> Nauh <0117> yrydam <06413> hjylpw <07462> Myerh <04480> Nm <04498> ownm <06> dbaw(25:35)

25:35 (32:35) kai <2532> apoleitai fugh <5437> apo <575> twn <3588> poimenwn <4166> kai <2532> swthria <4991> apo <575> twn <3588> kriwn twn <3588> probatwn <4263>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA