TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 20:1-15

20:1 <02449> Mkxy <03808> al <0> wb <07686> hgs <03605> lkw <07941> rks <01993> hmh <03196> Nyyh <03887> Ul(20:1)

20:1 akolaston oinov <3631> kai <2532> ubristikon meyh <3178> pav <3956> de <1161> o <3588> summeignumenov auth <846> ouk <3364> estai <1510> sofov <4680>

20:2 <05315> wspn <02398> ajwx <05674> wrbetm <04428> Klm <0367> tmya <03715> rypkk <05099> Mhn(20:2)

20:2 ou <3364> diaferei <1308> apeilh <547> basilewv <935> yumou <2372> leontov <3023> o <3588> de <1161> paroxunwn <3947> auton <846> amartanei <264> eiv <1519> thn <3588> eautou <1438> quchn <5590>

20:3 <01566> elgty <0191> lywa <03605> lkw <07379> byrm <07674> tbs <0376> syal <03519> dwbk(20:3)

20:3 doxa <1391> andri <435> apostrefesyai <654> loidoriav <3059> pav <3956> de <1161> afrwn <878> toioutoiv <5108> sumpleketai

20:4 <0369> Nyaw <07105> ryuqb <07592> *lasw {lasy} <02790> srxy <03808> al <06102> lue <02779> Prxm(20:4)

20:4 oneidizomenov <3679> oknhrov <3636> ouk <3364> aiscunetai <153> wsautwv <5615> kai <2532> o <3588> danizomenov <1155> siton <4621> en <1722> amhtw

20:5 <01802> hnldy <08394> hnwbt <0376> syaw <0376> sya <03820> blb <06098> hue <06013> Myqme <04325> Mym(20:5)

20:5 udwr <5204> bayu <901> boulh <1012> en <1722> kardia <2588> androv <435> anhr <435> de <1161> fronimov <5429> exantlhsei authn <846>

20:6 <04672> aumy <04310> ym <0529> Mynwma <0376> syaw <02617> wdox <0376> sya <07121> arqy <0120> Mda <07230> br(20:6)

20:6 mega <3173> anyrwpov <444> kai <2532> timion <5093> anhr <435> elehmwn <1655> andra <435> de <1161> piston <4103> ergon <2041> eurein <2147>

20:7 <0310> wyrxa <01121> wynb <0835> yrsa <06662> qydu <08537> wmtb <01980> Klhtm(20:7)

20:7 ov <3739> anastrefetai <390> amwmov <299> en <1722> dikaiosunh <1343> makariouv <3107> touv <3588> paidav <3816> autou <846> kataleiqei <2641>

20:8 <07451> er <03605> lk <05869> wynyeb <02219> hrzm <01779> Nyd <03678> aok <05921> le <03427> bswy <04428> Klm(20:8)

20:8 otan <3752> basileuv <935> dikaiov <1342> kayish <2523> epi <1909> yronou <2362> ouk <3364> enantioutai en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846> pan <3956> ponhron <4190>

20:9 <02403> ytajxm <02891> ytrhj <03820> ybl <02135> ytykz <0559> rmay <04310> ym(20:9)

20:9 tiv <5100> kauchsetai <2744> agnhn <53> ecein <2192> thn <3588> kardian <2588> h <2228> tiv <5100> parrhsiasetai kayarov <2513> einai <1510> apo <575> amartiwn <266>

20:10 <08147> Mhyns <01571> Mg <03068> hwhy <08441> tbewt <0374> hpyaw <0374> hpya <068> Nbaw <068> Nba(20:10)

20:10 staymion mega <3173> kai <2532> mikron <3398> kai <2532> metra <3358> dissa akayarta <169> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> amfotera

20:11 <06467> wlep <03477> rsy <0518> Maw <02134> Kz <0518> Ma <05288> ren <05234> rknty <04611> wyllemb <01571> Mg(20:11)

20:11 kai <2532> o <3588> poiwn <4160> auta <846> en <1722> toiv <3588> epithdeumasin autou <846> sumpodisyhsetai neaniskov <3495> meta <3326> osiou <3741> kai <2532> euyeia <2117> h <3588> odov <3598> autou <846>

20:12 <08147> Mhyns <01571> Mg <06213> hve <03068> hwhy <07200> har <05869> Nyew <08085> tems <0241> Nza(20:12)

20:12 ouv <3775> akouei <191> kai <2532> ofyalmov <3788> ora <3708> kuriou <2962> erga <2041> kai <2532> amfotera

20:13 <03899> Mxl <07646> ebv <05869> Kynye <06491> xqp <03423> srwt <06435> Np <08142> hns <0157> bhat <0408> la(20:13)

20:13 mh <3165> agapa <25> katalalein <2635> ina <2443> mh <3165> exaryhv <1808> dianoixon <1272> touv <3588> ofyalmouv <3788> sou <4771> kai <2532> emplhsyhti artwn <740>

20:14 <01984> llhty <0227> za <0> wl <0235> lzaw <07069> hnwqh <0559> rmay <07451> er <07451> er(20:14)

20:14

20:15 <01847> ted <08193> ytpv <03366> rqy <03627> ylkw <06443> Mynynp <07230> brw <02091> bhz <03426> sy(20:15)

20:15TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA