TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 65:8-16

65:8 <03605> lkh <07843> tyxsh <01115> ytlbl <05650> ydbe <04616> Neml <06213> hvea <03651> Nk <0> wb <01293> hkrb <03588> yk <07843> whtyxst <0408> la <0559> rmaw <0811> lwksab <08492> swryth <04672> aumy <0834> rsak <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(65:8)

65:8 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> on <3739> tropon <5158> eureyhsetai <2147> o <3588> rwx en <1722> tw <3588> botrui <1009> kai <2532> erousin mh <3165> lumhnh auton <846> oti <3754> eulogia <2129> kuriou <2962> estin <1510> en <1722> autw <846> outwv <3778> poihsw <4160> eneken tou <3588> douleuontov <1398> moi <1473> toutou <3778> eneken ou <3364> mh <3165> apolesw pantav <3956>

65:9 <08033> hms <07931> wnksy <05650> ydbew <0972> yryxb <03423> hwsryw <02022> yrh <03423> srwy <03063> hdwhymw <02233> erz <03290> bqeym <03318> ytauwhw(65:9)

65:9 kai <2532> exaxw <1806> to <3588> ex <1537> iakwb <2384> sperma <4690> kai <2532> to <3588> ex <1537> iouda <2448> kai <2532> klhronomhsei <2816> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> kai <2532> klhronomhsousin <2816> oi <3588> eklektoi <1588> mou <1473> kai <2532> oi <3588> douloi <1401> mou <1473> kai <2532> katoikhsousin ekei <1563>

65:10 <01875> ynwsrd <0834> rsa <05971> ymel <01241> rqb <07258> Ubrl <05911> rwke <06010> qmew <06629> Nau <05116> hwnl <08289> Nwrsh <01961> hyhw(65:10)

65:10 kai <2532> esontai <1510> en <1722> tw <3588> drumw epauleiv <1886> poimniwn <4168> kai <2532> faragx <5327> acwr eiv <1519> anapausin <372> boukoliwn tw <3588> law <2992> mou <1473> oi <3739> ezhthsan <2212> me <1473>

65:11 <04469> Komm <04507> ynml <04390> Myalmmhw <07979> Nxls <01409> dgl <06186> Mykreh <06944> ysdq <02022> rh <0853> ta <07911> Myxksh <03068> hwhy <05800> ybze <0859> Mtaw(65:11)

65:11 umeiv <4771> de <1161> oi <3588> egkatalipontev <1459> me <1473> kai <2532> epilanyanomenoi to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> kai <2532> etoimazontev <2090> tw <3588> daimoni <1142> trapezan <5132> kai <2532> plhrountev <4137> th <3588> tuch kerasma

65:12 P <0977> Mtrxb <02654> ytupx <03808> al <0834> rsabw <05869> ynyeb <07451> erh <06213> wvetw <08085> Mtems <03808> alw <01696> ytrbd <06030> Mtyne <03808> alw <07121> ytarq <03282> Ney <03766> werkt <02874> xbjl <03605> Mklkw <02719> brxl <0853> Mkta <04487> ytynmw(65:12)

65:12 egw <1473> paradwsw <3860> umav <4771> eiv <1519> macairan <3162> pantev <3956> en <1722> sfagh <4967> peseisye <4098> oti <3754> ekalesa <2564> umav <4771> kai <2532> ouc <3364> uphkousate <5219> elalhsa <2980> kai <2532> parhkousate kai <2532> epoihsate <4160> to <3588> ponhron <4190> enantion <1726> emou <1473> kai <2532> a <3739> ouk <3364> eboulomhn <1014> exelexasye

65:13 <0954> wsbt <0859> Mtaw <08055> wxmvy <05650> ydbe <02009> hnh <06770> wamut <0859> Mtaw <08354> wtsy <05650> ydbe <02009> hnh <07456> wbert <0859> Mtaw <0398> wlkay <05650> ydbe <02009> hnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(65:13)

65:13 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> fagontai <2068> umeiv <4771> de <1161> peinasete <3983> idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> piontai <4095> umeiv <4771> de <1161> diqhsete <1372> idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> eufranyhsontai <2165> umeiv <4771> de <1161> aiscunyhsesye <153>

65:14 <03213> wlylyt <07307> xwr <07667> rbsmw <03820> bl <03511> bakm <06817> wqeut <0859> Mtaw <03820> bl <02898> bwjm <07442> wnry <05650> ydbe <02009> hnh(65:14)

65:14 idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> agalliasontai en <1722> eufrosunh <2167> umeiv <4771> de <1161> kekraxesye <2896> dia <1223> ton <3588> ponon <4192> thv <3588> kardiav <2588> umwn <4771> kai <2532> apo <575> suntribhv pneumatov <4151> ololuxete <3649>

65:15 <0312> rxa <08034> Ms <07121> arqy <05650> wydbelw <03069> hwhy <0136> ynda <04191> Ktymhw <0972> yryxbl <07621> hewbsl <08034> Mkms <03240> Mtxnhw(65:15)

65:15 kataleiqete <2641> gar <1063> to <3588> onoma <3686> umwn <4771> eiv <1519> plhsmonhn <4140> toiv <3588> eklektoiv <1588> mou <1473> umav <4771> de <1161> anelei <337> kuriov <2962> toiv <3588> de <1161> douleuousin <1398> autw <846> klhyhsetai <2564> onoma <3686> kainon <2537>

65:16 <05869> ynyem <05641> wrton <03588> ykw <07223> twnsarh <06869> twruh <07911> wxksn <03588> yk <0543> Nma <0430> yhlab <07650> ebsy <0776> Urab <07650> ebsnhw <0543> Nma <0430> yhlab <01288> Krbty <0776> Urab <01288> Krbtmh <0834> rsa(65:16)

65:16 o <3739> euloghyhsetai <2127> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> euloghsousin <2127> gar <1063> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> alhyinon <228> kai <2532> oi <3588> omnuontev epi <1909> thv <3588> ghv <1065> omountai ton <3588> yeon <2316> ton <3588> alhyinon <228> epilhsontai gar <1063> thn <3588> yliqin <2347> autwn <846> thn <3588> prwthn <4413> kai <2532> ouk <3364> anabhsetai <305> autwn <846> epi <1909> thn <3588> kardian <2588>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA