TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yohanes 15

1 Kesatuan antara Kristus dan anggota-Nya ditunjukkan dalam perumpamaan tentang pokok anggur.

18 Kebencian dunia.

26 Peran Roh Kudus.


TSK Full Life Study Bible

15:1 · benar(TB/TL) <228> [true.]

· pokok anggur(TB)/Pokok(TL) <288> [vine.]

· pengusahanya(TB)/Pembelanya(TL) <1092> [husbandman.]

15:1

Judul : Pokok anggur yang benar

Perikop : Yoh 15:1-8


Akulah

Yoh 6:35; [Lihat FULL. Yoh 6:35]

pokok anggur

Mazm 80:9-12; Yes 5:1-7 [Semua]


Catatan Frasa: AKULAH POKOK ANGGUR YANG BENAR.


15:2 · ranting ..... berbuah ....... berbuah .... ia .... berbuah(TB)/carang ....... berbuah .............. berbuah(TL) <2814 5342> [branch.]

· dan(TB/TL) <2532> [and.]

· berbuah ....... berbuah .... ia .... berbuah(TB)/berbuah .............. berbuah(TL) <5342> [may.]

15:2

tidak berbuah,

Yoh 15:6; Mat 3:10; [Lihat FULL. Mat 3:10] [Semua]

yang berbuah,

Mazm 92:15; Mat 3:8; 7:20; Gal 5:22; Ef 5:9; Fili 1:11 [Semua]


Catatan Frasa: SETIAP RANTING.


15:3

15:3

Kukatakan kepadamu.

Yoh 13:10; 17:17; Ef 5:26 [Semua]15:4 · Tinggallah .................... ia ... tinggal ........... kamu ... tinggal(TB)/tetap ....................... tetap .............. tetap(TL) <3306> [Abide.]

· dan Aku(TB)/Aku(TL) <2504> [I.]

· Sama seperti(TB)/seperti(TL) <2531> [As.]

15:4

dalam kamu.

Yoh 6:56; [Lihat FULL. Yoh 6:56]


Catatan Frasa: TINGGALLAH DI DALAM AKU.


15:5 · pokok anggur(TB)/Pokok(TL) <288> [vine.]

· dia(TB)/ialah(TL) <3778> [same.]

· di luar(TB)/tiada(TL) <5565> [without. or, severed from.]

· kamu ... dapat(TB)/dapat(TL) <1410> [can.]

15:5

berbuah banyak,

Yoh 15:1615:6 · ia dibuang ............. dicampakkan(TB)/terbuanglah ................. dibuangkannya(TL) <906> [he.]

15:6

lalu dibakar.

Yoh 15:2; Yeh 15:4; Mat 3:10; [Lihat FULL. Mat 3:10] [Semua]


Catatan Frasa: DIBUANG KE LUAR SEPERTI RANTING.


15:7 · firman-Ku(TB) <3450> [my.]

· mintalah(TB)/pintalah ......... dikaruniakan(TL) <154> [ye shall.]

15:7

dalam Aku

Yoh 15:4; Yoh 6:56; [Lihat FULL. Yoh 6:56] [Semua]

akan menerimanya.

Mat 7:7; [Lihat FULL. Mat 7:7]


Catatan Frasa: MINTALAH APA SAJA YANG KAMU KEHENDAKI.


15:8 · dipermuliakan(TB/TL) <1392> [is.]

· dan(TB)/serta(TL) <2532> [so.]

15:8

Bapa-Ku dipermuliakan,

Mat 9:8; [Lihat FULL. Mat 9:8]

adalah murid-murid-Ku.

Yoh 8:3115:9 · Bapa(TB/TL) <3962> [the Father.]

· tinggallah(TB)/tetaplah(TL) <3306> [continue.]

15:9

Judul : Perintah supaya saling mengasihi

Perikop : Yoh 15:9-17


mengasihi Aku,

Yoh 17:23,24,26 [Semua]


Catatan Frasa: TINGGAL DI DALAM KASIH-KU.


15:10 · kamu menuruti ........... menuruti(TB)/hukum-Ku ............. menurut(TL) <5083> [ye keep.]

· seperti(TB/TL) <2531> [even.]

15:10

menuruti perintah-Ku,

Yoh 14:15; [Lihat FULL. Yoh 14:15]15:11 · sukacita-Ku(TB)/tetaplah(TL) <1699> [my.]

· sukacitamu(TB)/sempurnalah(TL) <5216> [your.]

15:11

menjadi penuh.

Yoh 3:29; [Lihat FULL. Yoh 3:29]15:12

15:12

mengasihi kamu.

Yoh 15:17; Yoh 13:34; [Lihat FULL. Yoh 13:34] [Semua]15:13

15:13

untuk sahabat-sahabatnya.

Kej 44:33; Yoh 10:11; Rom 5:7,8 [Semua]15:14 · sahabat-Ku(TB) <3450> [my.]

· jikalau(TB/TL) <1437> [if.]

15:14

adalah sahabat-Ku,

Ayub 16:20; Ams 18:24; Luk 12:4 [Semua]

yang Kuperintahkan

Mat 12:5015:15 · Aku ... menyebut(TB)/memanggil(TL) <3004> [I call.]

· sahabat(TB/TL) <5384> [friends.]

· segala sesuatu(TB)/segala(TL) <3956> [all.]

15:15

kepada kamu

Yoh 8:2615:16 · Bukannya .... memilih ...... memilih(TB)/Bukannya ..... memilih ....... memilih(TL) <1586 3756> [have not.]

· Aku telah menetapkan(TB)/menetapkan(TL) <5087> [ordained.]

· menghasilkan(TB)/buahmu(TL) <5342> [bring.]

· buahmu(TB/TL) <5216> [that your.]

· supaya ........... supaya(TB)/supaya ............ supaya(TL) <2443 3739> [that whatsoever.]

15:16

menetapkan kamu,

Yoh 15:19; Yoh 13:18 [Semua]

menghasilkan buah

Yoh 15:5

dalam nama-Ku,

Mat 7:7; [Lihat FULL. Mat 7:7]


Catatan Frasa: PERGI DAN MENGHASILKAN BUAH.


15:17

15:17

yang lain.

Yoh 15:1215:18

15:18

Judul : Dunia membenci Yesus dan murid-murid-Nya

Perikop : Yoh 15:18-27


membenci kamu,

Yes 66:5; Yoh 7:7; 1Yoh 3:13 [Semua]15:19 · dari dunia ... dunia .......... dari dunia ....... dari dunia .... dunia(TB)/daripada dunia .... dunia ........... daripada dunia ......... daripada dunia .... dunia(TL) <1537 2889 2258> [were of the world.]

· karena(TB)/sebab(TL) <3754> [because.]

15:19

memilih kamu

Yoh 15:16

membenci kamu.

Yoh 17:1415:20 · firman-Ku(TB)/perkataan .............................. perkataan-Ku ... perkataan(TL) <3056> [word.]

· Jikalau ........... jikalau mereka telah menuruti ... mereka ... menurut perkataan-Ku(TB)/Jikalau ............. jikalau .... menurut perkataan-Ku(TL) <1487 5083> [if they have kept.]

15:20

pada tuannya.

Yoh 13:16; [Lihat FULL. Yoh 13:16]

menganiaya kamu;

2Tim 3:12


Catatan Frasa: MEREKA JUGA AKAN MENGANIAYA KAMU.


15:21 · semuanya(TB)/segala(TL) <3956> [all.]

· sebab(TB/TL) <3754> [because.]

15:21

karena nama-Ku,

Yes 66:5; Mat 5:10,11; 10:22; Luk 6:22; Kis 5:41; 1Pet 4:14; Wahy 2:3 [Semua]

mengutus Aku.

Yoh 16:315:22 · mereka .... berdosa .... mereka ... mempunyai(TB)/ada(TL) <2192> [they.]

· dalih(TB/TL) <4392> [cloke. or, excuse.]

15:22

kepada mereka,

Yeh 2:5; 3:7 [Semua]

dosa mereka!

Yoh 9:41; Rom 1:20; 2:1 [Semua]15:23


15:24 · <1508> [If.]

· Tetapi(TB)/tetapi(TL) <1161> [but.]

· mereka membenci(TB)/membenci(TL) <3404> [hated.]

15:24

pernah dilakukan

Yoh 5:36

tidak berdosa.

Yoh 9:4115:25 · firman(TB)/perkataan(TL) <3056> [the.]

· Mereka membenci(TB)/membenci(TL) <3404> [They.]

· tanpa alasan(TB)/Taurat-Nya(TL) <1432> [without.]

· [All in Gr.]

15:25

kitab Taurat

Yoh 10:34; [Lihat FULL. Yoh 10:34]

tanpa alasan.

Mazm 35:19; 69:5; 109:3 [Semua]15:26 · Jikalau(TB)/apabila(TL) <3752> [when.]

· yang .......... yang(TL) <3739> [which.]

· ialah(TL) <1565> [he.]

15:26

Jikalau Penghibur

Yoh 14:16

dari Bapa

Yoh 14:26; 16:7 [Semua]

Roh Kebenaran

Yoh 14:17; [Lihat FULL. Yoh 14:17]

tentang Aku.

1Yoh 5:715:27 · Dan kamu(TB/TL) <5210 2532> [ye also.]

· <2075> [have.]

15:27

harus bersaksi,

Luk 24:48; [Lihat FULL. Luk 24:48]; Yoh 21:24; 1Yoh 1:2; 4:14 [Semua]

dari semula

Luk 1:2; [Lihat FULL. Luk 1:2]
TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA