TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hagai 1:1-14

1:1 <0559> rmal <01419> lwdgh <03548> Nhkh <03087> qduwhy <01121> Nb <03091> eswhy <0413> law <03063> hdwhy <06346> txp <07597> laytlas <01121> Nb <02216> lbbrz <0413> la <05030> aybnh <02292> ygx <03027> dyb <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <02320> sdxl <0259> dxa <03117> Mwyb <08345> yssh <02320> sdxb <04428> Klmh <01867> swyrdl <08147> Myts <08141> tnsb(1:1)

1:1 en <1722> tw <3588> deuterw <1208> etei <2094> epi <1909> dareiou tou <3588> basilewv <935> en <1722> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> ektw <1622> mia <1519> tou <3588> mhnov <3303> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> en <1722> ceiri <5495> aggaiou tou <3588> profhtou <4396> legwn <3004> eipon dh <1161> prov <4314> zorobabel <2216> ton <3588> tou <3588> salayihl <4528> ek <1537> fulhv <5443> iouda <2448> kai <2532> prov <4314> ihsoun <2424> ton <3588> tou <3588> iwsedek ton <3588> ierea <2409> ton <3588> megan <3173> legwn <3004>

1:2 P <01129> twnbhl <03068> hwhy <01004> tyb <06256> te <0935> ab <06256> te <03808> al <0559> wrma <02088> hzh <05971> Meh <0559> rmal <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:2)

1:2 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> legwn <3004> o <3588> laov <2992> outov <3778> legousin <3004> ouc <3364> hkei <1854> o <3588> kairov <2540> tou <3588> oikodomhsai <3618> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962>

1:3 <0559> rmal <05030> aybnh <02292> ygx <03027> dyb <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(1:3)

1:3 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> en <1722> ceiri <5495> aggaiou tou <3588> profhtou <4396> legwn <3004>

1:4 <02720> brx <02088> hzh <01004> tybhw <05603> Mynwpo <01004> Mkytbb <03427> tbsl <0859> Mta <0> Mkl <06256> teh(1:4)

1:4 ei <1487> kairov <2540> umin <4771> men <3303> estin <1510> tou <3588> oikein <3611> en <1722> oikoiv <3624> umwn <4771> koilostaymoiv o <3588> de <1161> oikov <3624> outov <3778> exhrhmwtai

1:5 <01870> Mkykrd <05921> le <03824> Mkbbl <07760> wmyv <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <06258> htew(1:5)

1:5 kai <2532> nun <3568> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> taxate <5021> dh <1161> tav <3588> kardiav <2588> umwn <4771> eiv <1519> tav <3588> odouv <3598> umwn <4771>

1:6 P <05344> bwqn <06872> rwru <0413> la <07936> rktvm <07936> rktvmhw <0> wl <02527> Mxl <0369> Nyaw <03847> swbl <07937> hrksl <0369> Nyaw <08354> wts <07654> hebvl <0369> Nyaw <0398> lwka <04592> jem <0935> abhw <07235> hbrh <02232> Mterz(1:6)

1:6 espeirate <4687> polla <4183> kai <2532> eishnegkate <1533> oliga <3641> efagete <2068> kai <2532> ouk <3364> eiv <1519> plhsmonhn <4140> epiete <4095> kai <2532> ouk <3364> eiv <1519> meyhn <3178> periebalesye <4016> kai <2532> ouk <3364> eyermanyhte <2328> en <1722> autoiv <846> kai <2532> o <3588> touv <3588> misyouv <3408> sunagwn <4863> sunhgagen <4863> eiv <1519> desmon tetruphmenon

1:7 <01870> Mkykrd <05921> le <03824> Mkbbl <07760> wmyv <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:7)

1:7 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> yesye <5087> tav <3588> kardiav <2588> umwn <4771> eiv <1519> tav <3588> odouv <3598> umwn <4771>

1:8 <03068> hwhy <0559> rma <03513> *hdbkaw {dbkaw} <0> wb <07521> huraw <01004> tybh <01129> wnbw <06086> Ue <0935> Mtabhw <02022> rhh <05927> wle(1:8)

1:8 anabhte <305> epi <1909> to <3588> orov <3735> kai <2532> koqate <2875> xula <3586> kai <2532> oikodomhsate <3618> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> eudokhsw <2106> en <1722> autw <846> kai <2532> endoxasyhsomai eipen kuriov <2962>

1:9 <01004> wtybl <0376> sya <07323> Myur <0859> Mtaw <02720> brx <01931> awh <0834> rsa <01004> ytyb <03282> Ney <06635> twabu <03069> hwhy <05002> Man <04100> hm <03282> Ney <0> wb <05301> ytxpnw <01004> tybh <0935> Mtabhw <04592> jeml <02009> hnhw <07235> hbrh <0413> la <06437> hnp(1:9)

1:9 epebleqate <1914> eiv <1519> polla <4183> kai <2532> egeneto <1096> oliga <3641> kai <2532> eishnecyh <1533> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> exefushsa auta <846> dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> any <473> wn <3739> o <3588> oikov <3624> mou <1473> estin <1510> erhmov <2048> umeiv <4771> de <1161> diwkete <1377> ekastov <1538> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

1:10 <02981> hlwby <03607> halk <0776> Urahw <02919> ljm <08064> Myms <03607> walk <05921> Mkyle <03651> Nk <05921> le(1:10)

1:10 dia <1223> touto <3778> anexei o <3588> ouranov <3772> apo <575> drosou kai <2532> h <3588> gh <1065> uposteleitai <5288> ta <3588> ekforia authv <846>

1:11 o <03709> Mypk <03018> eygy <03605> lk <05921> lew <0929> hmhbh <05921> lew <0120> Mdah <05921> lew <0127> hmdah <03318> ayuwt <0834> rsa <05921> lew <03323> rhuyh <05921> lew <08492> swryth <05921> lew <01715> Ngdh <05921> lew <02022> Myrhh <05921> lew <0776> Urah <05921> le <02721> brx <07121> arqaw(1:11)

1:11 kai <2532> epaxw romfaian epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> epi <1909> ta <3588> orh <3735> kai <2532> epi <1909> ton <3588> siton <4621> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oinon <3631> kai <2532> epi <1909> to <3588> elaion <1637> kai <2532> osa <3745> ekferei <1627> h <3588> gh <1065> kai <2532> epi <1909> touv <3588> anyrwpouv <444> kai <2532> epi <1909> ta <3588> kthnh <2934> kai <2532> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> ponouv <4192> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846>

1:12 <03068> hwhy <06440> ynpm <05971> Meh <03372> waryyw <0430> Mhyhla <03068> hwhy <07971> wxls <0834> rsak <05030> aybnh <02292> ygx <01697> yrbd <05921> lew <0430> Mhyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <05971> Meh <07611> tyras <03605> lkw <01419> lwdgh <03548> Nhkh <03087> qduwhy <01121> Nb <03091> eswhyw <07597> laytls <01121> Nb <02216> lbbrz <08085> emsyw(1:12)

1:12 kai <2532> hkousen <191> zorobabel <2216> o <3588> tou <3588> salayihl <4528> ek <1537> fulhv <5443> iouda <2448> kai <2532> ihsouv <2424> o <3588> tou <3588> iwsedek o <3588> iereuv <2409> o <3588> megav <3173> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> kataloipoi <2645> tou <3588> laou <2992> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> twn <3588> logwn <3056> aggaiou tou <3588> profhtou <4396> kayoti <2530> exapesteilen <1821> auton <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autwn <846> prov <4314> autouv <846> kai <2532> efobhyh <5399> o <3588> laov <2992> apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962>

1:13 <03068> hwhy <05002> Man <0854> Mkta <0589> yna <0559> rmal <05971> Mel <03068> hwhy <04400> twkalmb <03068> hwhy <04397> Kalm <02292> ygx <0559> rmayw(1:13)

1:13 kai <2532> eipen aggaiov o <3588> aggelov <32> kuriou <2962> tw <3588> law <2992> egw <1473> eimi <1510> mey <3326> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962>

1:14 P <0430> Mhyhla <06635> twabu <03068> hwhy <01004> tybb <04399> hkalm <06213> wveyw <0935> wabyw <05971> Meh <07611> tyras <03605> lk <07307> xwr <0853> taw <01419> lwdgh <03548> Nhkh <03087> qduwhy <01121> Nb <03091> eswhy <07307> xwr <0853> taw <03063> hdwhy <06346> txp <07597> laytls <01121> Nb <02216> lbbrz <07307> xwr <0853> ta <03068> hwhy <05782> reyw(1:14)

1:14 kai <2532> exhgeiren kuriov <2962> to <3588> pneuma <4151> zorobabel <2216> tou <3588> salayihl <4528> ek <1537> fulhv <5443> iouda <2448> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> ihsou <2424> tou <3588> iwsedek tou <3588> ierewv <2409> tou <3588> megalou <3173> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> twn <3588> kataloipwn <2645> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> kai <2532> eishlyon <1525> kai <2532> epoioun <4160> erga <2041> en <1722> tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> pantokratorov <3841> yeou <2316> autwn <846>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA