TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Yohanes 16

1 Kristus menghibur murid-murid-Nya dengan menjanjikan Roh Kudus, dan kenaikan-Nya;

23 meyakinkan doa mereka yang dinaikkan atas nama-Nya akan diterima.

33 Damai di dalam Kristus, dan di tengah penganiayaan di dunia.


TSK Full Life Study Bible

16:1

16:1

Judul : Bertekun

Perikop : Yoh 16:1-4


Semuanya ini

Yoh 15:18-27 [Semua]

jangan kecewa

Mat 11:616:2 · ia berbuat(TB)/berbuat(TL) <4160> [shall.]

· saatnya(TB)/waktunya(TL) <5610> [the time.]

16:2

akan dikucilkan,

Yoh 9:22; 12:42 [Semua]

bagi Allah.

Yes 66:5; Kis 26:9,10; Wahy 6:9 [Semua]


Catatan Frasa: KAMU AKAN DIKUCILKAN.


16:3 · karena(TB)/sebab(TL) <3754> [because.]

16:3

maupun Aku.

Yoh 15:21; 17:25; 1Yoh 3:1 [Semua]16:4 · supaya apabila apabila ..... bahwa ............. karena(TB)/supaya apabila ........ bahwa ................ karena(TL) <2443 3752 3754> [that when.]

· bahwa ............. karena(TB)/bahwa ................ karena(TL) <3754> [because.]

16:4

Judul : Pekerjaan Penghibur

Perikop : Yoh 16:4-15


kamu ingat,

Yoh 13:19; 14:29 [Semua]

dengan kamu,

Yoh 15:2716:5 · Aku pergi ................... Engkau pergi(TB)/pergi .................... pergi(TL) <5217> [I.]

· Ke mana(TB)/manakah(TL) <4226> [Whither.]

16:5

mengutus Aku,

Yoh 16:10,17,28; Yoh 7:33 [Semua]

Engkau pergi?

Yoh 13:36; 14:5 [Semua]16:6

16:6

hatimu berdukacita.

Yoh 16:2216:7 · mengatakan .......... Aku(TB)/Aku ... mengatakan .......... Aku(TL) <1473 3004> [I tell.]

· lebih berguna(TB)/berfaedahlah(TL) <4851> [It.]

· Penghibur(TB)/Penolong(TL) <3875> [the Comforter.]

· tetapi(TB/TL) <1161> [but.]

16:7

pergi, Penghibur

Yoh 14:16,26; 15:26 [Semua]

Dia kepadamu.

Yoh 7:39; 14:26 [Semua]


Catatan Frasa: JIKALAU AKU PERGI, AKU AKAN MENGUTUS DIA.


16:8 · Ia akan menerangkan(TB)/Ialah(TL) <1565 1651> [he will.]

· Ia akan menginsafkan(TB)/menerangkan(TL) <1651> [reprove. or, convince.]

16:8

Catatan Frasa: MENGINSAFKAN DUNIA.


16:9

16:9

akan dosa,

Yoh 15:2216:10 · kebenaran(TB)/keadilan(TL) <1343> [righteousness.]

· karena(TB)/sebab(TL) <3754> [because.]

16:10

akan kebenaran,

Kis 3:14; 7:52; Rom 1:17; 3:21,22; 1Pet 3:18 [Semua]

kepada Bapa

Yoh 16:5; [Lihat FULL. Yoh 16:5]16:11 · penghakiman(TB)/hukuman(TL) <2920> [judgment.]

· penguasa(TB)/penghulu(TL) <758> [the.]

16:11

dunia ini

Yoh 12:31; [Lihat FULL. Yoh 12:31]16:12 · Masih(TB)/lagi(TL) <2089> [yet.]

· belum(TB)/tiada(TL) <3756> [ye.]

16:12

dapat menanggungnya.

Mr 4:33; 1Kor 3:2 [Semua]16:13 · Roh(TB/TL) <4151> [Spirit.]

· Ia akan memimpin(TB)/membawa(TL) <3594> [will guide.]

· sebab(TB)/karena(TL) <1063> [for.]

· Ia akan memberitakan(TB)/dikabarkan-Nya(TL) <312> [he will shew.]

16:13

Roh Kebenaran,

Yoh 14:17; [Lihat FULL. Yoh 14:17]

seluruh kebenaran;

Mazm 25:5; Yoh 14:26 [Semua]


Catatan Frasa: IA AKAN MEMIMPIN KAMU KE DALAM SELURUH KEBENARAN.


16:14 · Ia akan memuliakan(TB)/memuliakan(TL) <1392> [glorify.]

· sebab(TB)/karena(TL) <3754> [for.]

16:14

Catatan Frasa: APA YANG DITERIMA-NYA DARI PADA-KU.


16:15

16:15

Aku punya;

Yoh 17:1016:16 · sesaat saja .......... sesaat saja(TB)/seketika ........... seketika(TL) <3397> [A.]

· sesaat saja .......... sesaat saja(TB)/seketika ........... seketika(TL) <3397> [a little while.]

· <3754> [because.]

16:16

Judul : Dukacita yang mendahului kesukacitaan

Perikop : Yoh 16:16-33


sesaat saja

Yoh 7:33; [Lihat FULL. Yoh 7:33]

melihat Aku.

Yoh 16:22; Yoh 14:18-24 [Semua]16:17 · <2036> [said.]

16:17

melihat Aku?

Yoh 16:16

kepada Bapa?

Yoh 16:516:18 · tidak(TB)/Tiada(TL) <3756> [we.]


16:19 · Yesus(TB/TL) <2424> [Jesus.]

· sesaat saja ......... sesaat saja(TB)/seketika ........... seketika(TL) <3397> [A little.]


16:20 · bahwa(TL) <3754> [That.]

· tetapi dunia ... dunia ..... tetapi(TB)/tetapi ............ tetapi(TL) <1161 235 2889> [but the.]

· dukacitamu(TB/TL) <5216> [your.]

16:20

dan meratap,

Mr 16:10; Luk 23:27 [Semua]

menjadi sukacita.

Yoh 20:2016:21 · Seorang perempuan(TB)/perempuan(TL) <1135> [woman.]

· karena(TB)/sebab(TL) <1223> [for.]

16:21

perempuan berdukacita

Yes 13:8; 21:3; 26:17; Mi 4:9; 1Tes 5:3 [Semua]16:22 · kamu sekarang sekarang(TB)/kamu .... sekarang(TL) <5210 3568> [ye now.]

· tetapi(TB/TL) <1161> [But.]

· Demikian juga ............ dan .... kelak dan ........ kegembiraanmu daripadamu ... padamu(TB)/lalu .... kelak dan ......... daripadamu(TL) <2532 5216> [and your.]

16:22

diliputi dukacita,

Yoh 16:6

kamu lagi

Yoh 16:16

merampas kegembiraanmu

Yoh 16:20; Yer 31:12 [Semua]16:23 · kamu ... akan menanyakan ........... kamu minta(TB)/bertanya .......... meminta(TL) <2065 154> [ask.]

· <3745> [Whatsoever.]

16:23

hari itu

Yoh 16:26; Yoh 14:20 [Semua]

dalam nama-Ku.

Mat 7:7; [Lihat FULL. Mat 7:7]16:24 · dalam(TB)/dengan(TL) <1722> [in.]

· kamu ... meminta ..... Mintalah(TB)/meminta ....... Pintalah(TL) <154> [ask.]

· supaya(TB/TL) <2443> [that.]

16:24

akan menerima,

Mat 7:7; [Lihat FULL. Mat 7:7]

supaya penuhlah

Yoh 3:29; [Lihat FULL. Yoh 3:29]16:25 · kiasan ........... kiasan(TB)/perumpamaan ............... berterus(TL) <3942> [proverbs. or, parables.]

· tetapi(TB)/melainkan(TL) <235> [but.]

16:25

dengan kiasan.

Yoh 16:29; Mazm 78:2; Yeh 20:49; Mat 13:34; Mr 4:33,34; Yoh 10:6 [Semua]

tiba saatnya

Yoh 16:216:26 · Pada ....... dalam(TB)/Pada(TL) <1722> [At.]

· itu ............ bahwa(TB)/Pada .............. bahwa(TL) <1565 3754> [that.]

16:26

dalam nama-Ku.

Yoh 16:23,24 [Semua]16:27 · Bapa ................ Allah(TB)/Bapa ..................... Allah(TL) <3962> [the Father.]

· karena ........ bahwa(TB)/sebab ........... bahwa(TL) <3754> [because.]

· dan percaya ..... percaya(TB)/dan(TL) <2532 4100> [and have.]

16:27

mengasihi Aku

Yoh 14:21,23 [Semua]

dari Allah.

Yoh 16:30; Yoh 13:3; [Lihat FULL. Yoh 13:3] [Semua]


Catatan Frasa: BAPA SENDIRI MENGASIHI KAMU.


16:28 · Aku datang(TB)/datang(TL) <1831> [came.]

· Aku meninggalkan(TB)/meninggalkan(TL) <863> [I leave.]

16:28

kepada Bapa.

Yoh 16:5,10,17; Yoh 13:3 [Semua]16:29 · kiasan(TB)/perumpamaan(TL) <3942> [proverb. or, parable.]

16:29

memakai kiasan.

Yoh 16:25; [Lihat FULL. Yoh 16:25]16:30 · kami tahu ... Engkau mengetahui(TB)/tahu .... mengetahui(TL) <1492> [are.]

· Karena(TB) <1722> [by.]

16:30

kami percaya,

1Raj 17:24

dari Allah.

Yoh 16:27; Yoh 13:3; [Lihat FULL. Yoh 13:3] [Semua]16:31 · Percayakah kamu(TB)/Percayakah(TL) <4100> [Do.]


16:32 · saatnya(TB)/waktunya(TL) <5610> [the hour.]

· bahwa(TB) <2443> [that.]

· masing-masing(TB/TL) <1538> [every.]

· sendiri(TB/TL) <2398> [own. or, own home. yet.]

16:32

saatnya datang,

Yoh 16:2,25 [Semua]

kamu diceraiberaikan

Mat 26:31

seorang diri.

Mat 26:56

menyertai Aku.

Yoh 8:16,29 [Semua]16:33 · Aku Aku Dalam(TB)/di ... Aku .... Di(TL) <1722 1698> [in me.]

· dalam ... Dalam dunia ... dunia ......... dunia ...... dunia(TB)/di ...... Di(TL) <1722 2889> [In the.]

· tetapi(TB/TL) <235> [but.]

· Kukatakan .................. Aku(TB)/Kukatakan .................... Aku(TL) <2980 1473> [I.]

16:33

damai sejahtera

Yoh 14:27; [Lihat FULL. Yoh 14:27]

menderita penganiayaan,

Yoh 15:18-21 [Semua]

telah mengalahkan

Rom 8:37; 1Yoh 4:4; 5:4; Wahy 2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7 [Semua]
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA