TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Tesalonika 2:10-12

Konteks
2:10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa x  karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran 1  yang dapat menyelamatkan y  mereka. 2:11 Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan z  kesesatan a  atas mereka 2 , yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, b  2:12 supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan 3 . c 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:10]  1 Full Life : MENGASIHI KEBENARAN.

Nas : 2Tes 2:10

Sejak permulaan penciptaan, persoalan inti dalam hubungan manusia dengan Allah adalah pengabaian Firman dan kebenaran Allah atau kasih kita terhadapnya. Masalah ini juga merupakan pokok persoalan pada akhir zaman ini. Keselamatan akan dialami hanya oleh mereka yang oleh iman kepada Kristus dengan gigih dan sungguh-sungguh "mengasihi kebenaran", yang percaya dengan keyakinan teguh apa yang dikatakan Allah dan menolak semua jenis penyataan atau ajaran baru yang bertentangan dengan kebenaran itu

(lihat cat. --> Mat 24:5,

lihat cat. --> Mat 24:11;

[atau ref. Mat 24:5; Mat 24:11]

lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

[2:11]  2 Full Life : MENDATANGKAN KESESATAN ATAS MEREKA.

Nas : 2Tes 2:11

Setelah sang penahan disingkirkan

(lihat art. ZAMAN ANTIKRISTUS)

dan manusia durhaka dinyatakan, tidak akan ada lagi kesempatan untuk selamat bagi suatu kelompok tertentu:

 1. 1) Kelompok ini terdiri atas semua orang yang berada di dalam atau di luar gereja, yang setelah dengan memadai mendengarkan Firman Allah, maka dengan sukarela dan sadar mereka menolak untuk mengasihi kebenaran dan sebaliknya memilih untuk suka kejahatan dunia ini

  (lihat cat. --> 2Tes 2:10;

  lihat cat. --> 2Tes 2:12).

  [atau ref. 2Tes 2:10,12]

 2. 2) Allah akan mendatangkan kesesatan yang kuat atas orang-orang itu sehingga mereka tidak pernah lagi berkesempatan untuk mempercayai kebenaran yang sudah mereka tolak itu (ayat 2Tes 2:12). Mereka terkutuk untuk selamanya mempercayakan "dusta itu" (yaitu ajaran manusia durhaka).
 3. 3) Maksud Allah dalam mengirim "kesesatan" ialah supaya mereka akan "dihukum" (ayat 2Tes 2:12). Karena itu, bagi mereka yang pernah mendengar dan mengerti Firman Allah, namun tidak mengasihi kebenarannya, malahan telah memilih kesenangan dosa, "tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman" (Ibr 10:26-27;

  lihat art. KEMURTADAN PRIBADI).

 4. 4) Keselamatan sepanjang masa kesengsaraan besar itu akan ditawarkan hanya kepada mereka yang belum pernah mempunyai kesempatan yang memadai untuk menerima pengetahuan akan kebenaran atau memahami Injil (bd. Wahy 7:14; 11:3; 14:6-7). Mereka yang memberitakan Injil pada masa itu mungkin termasuk 144.000 orang dari suku Israel

  (lihat cat. --> Wahy 7:4), kedua saksi

  (lihat cat. --> Wahy 11:3) dan para malaikat

  (lihat cat. --> Wahy 14:6).

  [atau ref. Wahy 7:4; Wahy 11:3; Wahy 14:6]

[2:12]  3 Full Life : YANG SUKA KEJAHATAN.

Nas : 2Tes 2:12

Suka kejahatan sambil menolak untuk mengasihi kebenaran (ayat 2Tes 2:10) akan menjadi faktor penentu dalam penghakiman Allah pada akhir zaman.

 1. 1) Mereka yang ditetapkan untuk mengalami murka Allah adalah orang yang tidak mengasihi kebenaran dan karena itu terlibat dalam, dan menghibur diri dengan kejahatan dan percabulan

  (lihat cat. --> 2Tim 3:1).

  [atau ref. 2Tim 3:1]

  Mereka akan diserahkan kepada keadilan ilahi, penipuan setan dan kuasa kegelapan

  (lihat cat. --> Luk 23:35;

  lihat cat. --> Rom 1:32;

  lihat cat. --> 1Tim 4:1).

  [atau ref. Luk 23:35; Rom 1:32; 1Tim 4:1]

 2. 2) Mereka yang mengalami hukuman selama "hari Tuhan"

  (lihat cat. --> 2Tes 2:2)

  [atau ref. 2Tes 2:2]

  bukan saja orang yang tidak percaya, tetapi juga mereka yang murtad dari iman sejati. Mereka memilih untuk menikmati dosa daripada Allah dan menolak untuk menentang percabulan pada akhir zaman

  (lihat cat. --> 2Tes 2:3;

  lihat cat. --> 2Tes 2:7;

  lihat cat. --> 2Tim 4:3-4;

  lihat cat. --> 2Tim 4:4).

  [atau ref. 2Tes 2:3,7; 2Tim 4:3-4]TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA