TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Ayub 18

18:1 <0559> rmayw <07747> yxsh <01085> ddlb <06030> Neyw(18:1)

18:1 upolabwn <5274> de <1161> baldad o <3588> saucithv legei <3004>

18:2 <01696> rbdn <0310> rxaw <0995> wnybt <04405> Nylml <07078> yunq <07760> Nwmyvt <0575> hna <05704> de(18:2)

18:2 mecri <3360> tinov <5100> ou <3364> paush <3973> episcev ina <2443> kai <2532> autoi <846> lalhswmen <2980>

18:3 <05869> Mkynyeb <02933> wnymjn <0929> hmhbk <02803> wnbsxn <04069> ewdm(18:3)

18:3 dia <1223> ti <5100> wsper <3746> tetrapoda sesiwphkamen <4623> enantion <1726> sou <4771>

18:4 <04725> wmqmm <06697> rwu <06275> qteyw <0776> Ura <05800> bzet <04616> Knemlh <0639> wpab <05315> wspn <02963> Prj(18:4)

18:4 kecrhtai <5530> soi <4771> orgh <3709> ti <5100> gar <1063> ean <1437> su <4771> apoyanhv <599> aoikhtov h <3588> up <5259> ouranon <3772> h <2228> katastrafhsetai <2690> orh <3735> ek <1537> yemeliwn

18:5 <0784> wsa <07632> bybs <05050> hgy <03808> alw <01846> Kedy <07563> Myesr <0216> rwa <01571> Mg(18:5)

18:5 kai <2532> fwv <5457> asebwn <765> sbesyhsetai <4570> kai <2532> ouk <3364> apobhsetai <576> autwn <846> h <3588> flox <5395>

18:6 <01846> Kedy <05921> wyle <05216> wrnw <0168> wlhab <02821> Ksx <0216> rwa(18:6)

18:6 to <3588> fwv <5457> autou <846> skotov <4655> en <1722> diaith o <3588> de <1161> lucnov <3088> ep <1909> autw <846> sbesyhsetai <4570>

18:7 <06098> wtue <07993> whkylstw <0202> wnwa <06806> ydeu <03334> wruy(18:7)

18:7 yhreusaisan <2340> elacistoi ta <3588> uparconta <5225> autou <846> sfalai de <1161> autou <846> h <3588> boulh <1012>

18:8 <01980> Klhty <07639> hkbv <05921> lew <07272> wylgrb <07568> tsrb <07971> xls <03588> yk(18:8)

18:8 embeblhtai <1685> de <1161> o <3588> pouv <4228> autou <846> en <1722> pagidi <3803> en <1722> diktuw <1350> elicyeih <1667>

18:9 <06782> Mymu <05921> wyle <02388> qzxy <06341> xp <06119> bqeb <0270> zxay(18:9)

18:9 elyoisan <2064> de <1161> ep <1909> auton <846> pagidev <3803> katiscusei <2729> ep <1909> auton <846> diqwntav <1372>

18:10 <05410> bytn <05921> yle <04434> wtdklmw <02256> wlbx <0776> Urab <02934> Nwmj(18:10)

18:10 kekruptai <2928> en <1722> th <3588> gh <1065> scoinion <4979> autou <846> kai <2532> h <3588> sullhmqiv autou <846> epi <1909> tribwn <5147>

18:11 <07272> wylgrl <06327> whuyphw <01091> twhlb <01204> whteb <05439> bybo(18:11)

18:11 kuklw olesaisan auton <846> odunai <3601> polloi <4183> de <1161> peri <4012> podav <4228> autou <846> elyoisan <2064> en <1722> limw <3042> stenw <4728>

18:12 <06763> welul <03559> Nwkn <0343> dyaw <0202> wna <07457> ber <01961> yhy(18:12)

18:12 ptwma <4430> de <1161> autw <846> htoimastai <2090> exaision

18:13 <04194> twm <01060> rwkb <0905> wydb <0398> lkay <05785> wrwe <0905> ydb <0398> lkay(18:13)

18:13 brwyeihsan <977> autou <846> klwnev podwn <4228> katedetai <2719> de <1161> ta <3588> wraia <5611> autou <846> yanatov <2288>

18:14 <01091> twhlb <04428> Klml <06805> whdeutw <04009> wxjbm <0168> wlham <05423> qtny(18:14)

18:14 ekrageih de <1161> ek <1537> diaithv autou <846> iasiv <2392> scoih <2192> de <1161> auton <846> anagkh aitia <156> basilikh <937>

18:15 <01614> tyrpg <05116> whwn <05921> le <02219> hrzy <0> wl <01097> ylbm <0168> wlhab <07931> Nwkst(18:15)

18:15 kataskhnwsei <2681> en <1722> th <3588> skhnh <4633> autou <846> en <1722> nukti <3571> autou <846> katasparhsontai ta <3588> eupreph autou <846> yeiw <2303>

18:16 <07105> wryuq <05243> lmy <04605> lemmw <03001> wsby <08328> wysrs <08478> txtm(18:16)

18:16 upokatwyen ai <3588> rizai autou <846> xhranyhsontai <3583> kai <2532> epanwyen epipeseitai <1968> yerismov <2326> autou <846>

18:17 <02351> Uwx <06440> ynp <05921> le <0> wl <08034> Ms <03808> alw <0776> Ura <04480> ynm <06> dba <02143> wrkz(18:17)

18:17 to <3588> mnhmosunon <3422> autou <846> apoloito ek <1537> ghv <1065> kai <2532> uparcei <5225> onoma <3686> autw <846> epi <1909> proswpon <4383> exwterw <1857>

18:18 <05074> whdny <08398> lbtmw <02822> Ksx <0413> la <0216> rwam <01920> whpdhy(18:18)

18:18 apwseien auton <846> ek <1537> fwtov <5457> eiv <1519> skotov <4655>

18:19 <04033> wyrwgmb <08300> dyrv <0369> Nyaw <05971> wmeb <05220> dkn <03808> alw <0> wl <05209> Nyn <03808> al(18:19)

18:19 ouk <3364> estai <1510> epignwstov en <1722> law <2992> autou <846> oude <3761> seswsmenov <4982> en <1722> th <3588> up <5259> ouranon <3772> o <3588> oikov <3624> autou <846> all <235> en <1722> toiv <3588> autou <846> zhsontai <2198> eteroi <2087>

18:20 <08178> rev <0270> wzxa <06931> Mynmdqw <0314> Mynrxa <08074> wmsn <03117> wmwy <05921> le(18:20)

18:20 ep <1909> autw <846> estenaxan <4727> escatoi <2078> prwtouv <4413> de <1161> escen <2192> yauma <2295>

18:21 o <0410> la <03045> edy <03808> al <04725> Mwqm <02088> hzw <05767> lwe <04908> twnksm <0428> hla <0389> Ka(18:21)

18:21 outoi <3778> eisin <1510> oikoi <3624> adikwn <94> outov <3778> de <1161> o <3588> topov <5117> twn <3588> mh <3165> eidotwn ton <3588> kurion <2962>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA