TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 11:18-25

11:18 <05869> Mkynye <0996> Nyb <02903> tpjwjl <01961> wyhw <03027> Mkdy <05921> le <0226> twal <0853> Mta <07194> Mtrsqw <05315> Mkspn <05921> lew <03824> Mkbbl <05921> le <0428> hla <01697> yrbd <0853> ta <07760> Mtmvw(11:18)

11:18 kai <2532> embaleite <1685> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> umwn <4771> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> quchn <5590> umwn <4771> kai <2532> afaqete auta <846> eiv <1519> shmeion <4592> epi <1909> thv <3588> ceirov <5495> umwn <4771> kai <2532> estai <1510> asaleuton <761> pro <4253> ofyalmwn <3788> umwn <4771>

11:19 <06965> Kmwqbw <07901> Kbksbw <01870> Krdb <01980> Ktklbw <01004> Ktybb <03427> Ktbsb <0> Mb <01696> rbdl <01121> Mkynb <0853> ta <0853> Mta <03925> Mtdmlw(11:19)

11:19 kai <2532> didaxete <1321> auta <846> ta <3588> tekna <5043> umwn <4771> lalein <2980> auta <846> kayhmenouv <2521> en <1722> oikw <3624> kai <2532> poreuomenouv <4198> en <1722> odw <3598> kai <2532> koitazomenouv kai <2532> dianistamenouv

11:20 <08179> Kyresbw <01004> Ktyb <04201> twzwzm <05921> le <03789> Mtbtkw(11:20)

11:20 kai <2532> graqete <1125> auta <846> epi <1909> tav <3588> fliav twn <3588> oikiwn <3614> umwn <4771> kai <2532> twn <3588> pulwn <4439> umwn <4771>

11:21 o <0776> Urah <05921> le <08064> Mymsh <03117> ymyk <0> Mhl <05414> ttl <01> Mkytbal <03068> hwhy <07650> ebsn <0834> rsa <0127> hmdah <05921> le <01121> Mkynb <03117> ymyw <03117> Mkymy <07235> wbry <04616> Neml(11:21)

11:21 ina <2443> poluhmereushte kai <2532> ai <3588> hmerai <2250> twn <3588> uiwn <5207> umwn <4771> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> wmosen kuriov <2962> toiv <3588> patrasin <3962> umwn <4771> dounai <1325> autoiv <846> kaywv <2531> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> ouranou <3772> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

11:22 <0> wb <01692> hqbdlw <01870> wykrd <03605> lkb <01980> tkll <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0853> ta <0157> hbhal <06213> htvel <0853> Mkta <06680> hwum <0595> ykna <0834> rsa <02063> tazh <04687> hwumh <03605> lk <0853> ta <08104> Nwrmst <08104> rms <0518> Ma <03588> yk(11:22)

11:22 kai <2532> estai <1510> ean <1437> akoh <189> akoushte <191> pasav <3956> tav <3588> entolav <1785> tautav <3778> osav <3745> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594> poiein <4160> agapan <25> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> hmwn <1473> kai <2532> poreuesyai <4198> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> odoiv <3598> autou <846> kai <2532> proskollasyai <4347> autw <846>

11:23 <04480> Mkm <06099> Mymuew <01419> Myldg <01471> Mywg <03423> Mtsryw <06440> Mkynplm <0428> hlah <01471> Mywgh <03605> lk <0853> ta <03068> hwhy <03423> syrwhw(11:23)

11:23 kai <2532> ekbalei <1544> kuriov <2962> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> tauta <3778> apo <575> proswpou <4383> umwn <4771> kai <2532> klhronomhsete <2816> eynh <1484> megala <3173> kai <2532> iscurotera <2478> mallon <3123> h <2228> umeiv <4771>

11:24 <01366> Mklbg <01961> hyhy <0314> Nwrxah <03220> Myh <05704> dew <06578> trp <05104> rhn <05104> rhnh <04480> Nm <03844> Nwnblhw <04057> rbdmh <04480> Nm <01961> hyhy <0> Mkl <0> wb <07272> Mklgr <03709> Pk <01869> Krdt <0834> rsa <04725> Mwqmh <03605> lk(11:24)

11:24 panta <3956> ton <3588> topon <5117> ou <3364> ean <1437> pathsh <3961> to <3588> icnov <2487> tou <3588> podov <4228> umwn <4771> umin <4771> estai <1510> apo <575> thv <3588> erhmou <2048> kai <2532> antilibanou kai <2532> apo <575> tou <3588> potamou <4215> tou <3588> megalou <3173> potamou <4215> eufratou <2166> kai <2532> ewv <2193> thv <3588> yalasshv <2281> thv <3588> epi <1909> dusmwn <1424> estai <1510> ta <3588> oria <3725> sou <4771>

11:25 o <0> Mkl <01696> rbd <0834> rsak <0> hb <01869> wkrdt <0834> rsa <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <0430> Mkyhla <03068> hwhy <05414> Nty <04172> Mkarwmw <06343> Mkdxp <06440> Mkynpb <0376> sya <03320> buyty <03808> al(11:25)

11:25 ouk <3364> antisthsetai oudeiv <3762> kata <2596> proswpon <4383> umwn <4771> ton <3588> tromon <5156> umwn <4771> kai <2532> ton <3588> fobon <5401> umwn <4771> epiyhsei <2007> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> epi <1909> proswpon <4383> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> ef <1909> hv <3739> ean <1437> epibhte <1910> ep <1909> authv <846> on <3739> tropon <5158> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> umav <4771>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA