TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yesaya 35

35:1 <02261> tlubxk <06524> xrptw <06160> hbre <01523> lgtw <06723> hyuw <04057> rbdm <07797> Mwvvy(35:1)

35:1 eufranyhti <2165> erhmov <2048> diqwsa <1372> agalliasyw erhmov <2048> kai <2532> anyeitw wv <3739> krinon <2918>

35:2 o <0430> wnyhla <01926> rdh <03068> hwhy <03519> dwbk <07200> wary <01992> hmh <08289> Nwrshw <03760> lmrkh <01926> rdh <0> hl <05414> Ntn <03844> Nwnblh <03519> dwbk <07442> Nnrw <01525> tlyg <0637> Pa <01523> lgtw <06524> xrpt <06524> xrp(35:2)

35:2 kai <2532> exanyhsei kai <2532> agalliasetai ta <3588> erhma <2048> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> h <3588> doxa <1391> tou <3588> libanou <3030> edoyh <1325> auth <846> kai <2532> h <3588> timh <5092> tou <3588> karmhlou kai <2532> o <3588> laov <2992> mou <1473> oqetai <3708> thn <3588> doxan <1391> kuriou <2962> kai <2532> to <3588> uqov <5311> tou <3588> yeou <2316>

35:3 <0553> wuma <03782> twlsk <01290> Mykrbw <07504> twpr <03027> Mydy <02388> wqzx(35:3)

35:3 iscusate <2480> ceirev <5495> aneimenai <447> kai <2532> gonata <1119> paralelumena <3886>

35:4 <03467> Mkesyw <0935> awby <01931> awh <0430> Myhla <01576> lwmg <0935> awby <05359> Mqn <0430> Mkyhla <02009> hnh <03372> waryt <0408> la <02388> wqzx <03820> bl <04116> yrhmnl <0559> wrma(35:4)

35:4 parakalesate <3870> oi <3588> oligoqucoi <3642> th <3588> dianoia <1271> iscusate <2480> mh <3165> fobeisye <5399> idou <2400> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> krisin <2920> antapodidwsin <467> kai <2532> antapodwsei <467> autov <846> hxei <1854> kai <2532> swsei <4982> hmav <1473>

35:5 <06605> hnxtpt <02795> Mysrx <0241> ynzaw <05787> Myrwe <05869> ynye <06491> hnxqpt <0227> za(35:5)

35:5 tote <5119> anoicyhsontai <455> ofyalmoi <3788> tuflwn <5185> kai <2532> wta <3775> kwfwn <2974> akousontai <191>

35:6 <06160> hbreb <05158> Mylxnw <04325> Mym <04057> rbdmb <01234> weqbn <03588> yk <0483> Mla <03956> Nwsl <07442> Nrtw <06455> xop <0354> lyak <01801> gldy <0227> za(35:6)

35:6 tote <5119> aleitai <242> wv <3739> elafov o <3588> cwlov <5560> kai <2532> tranh estai <1510> glwssa <1100> mogilalwn <3424> oti <3754> erragh <4486> en <1722> th <3588> erhmw <2048> udwr <5204> kai <2532> faragx <5327> en <1722> gh <1065> diqwsh <1372>

35:7 <01573> amgw <07070> hnql <02682> ryux <07258> hubr <08577> Mynt <05116> hwnb <04325> Mym <04002> yewbml <06774> Nwamuw <098> Mgal <08273> brsh <01961> hyhw(35:7)

35:7 kai <2532> h <3588> anudrov <504> estai <1510> eiv <1519> elh <2247> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> diqwsan <1372> ghn <1065> phgh <4077> udatov <5204> estai <1510> ekei <1563> eufrosunh <2167> ornewn <3733> epauliv <1886> kalamou <2563> kai <2532> elh <2247>

35:8 <08582> wety <03808> al <0191> Mylywaw <01870> Krd <01980> Klh <0> wml <01931> awhw <02931> amj <05674> wnrbey <03808> al <0> hl <07121> arqy <06944> sdqh <01870> Krdw <01870> Krdw <04547> lwlom <08033> Ms <01961> hyhw(35:8)

35:8 ekei <1563> estai <1510> odov <3598> kayara <2513> kai <2532> odov <3598> agia <40> klhyhsetai <2564> kai <2532> ou <3364> mh <3165> parelyh <3928> ekei <1563> akayartov <169> oude <3761> estai <1510> ekei <1563> odov <3598> akayartov <169> oi <3588> de <1161> diesparmenoi <1289> poreusontai <4198> ep <1909> authv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> planhywsin <4105>

35:9 <01350> Mylwag <01980> wklhw <08033> Ms <04672> aumt <03808> al <05927> hnley <01077> lb <02416> twyx <06530> Uyrpw <0738> hyra <08033> Ms <01961> hyhy <03808> al(35:9)

35:9 kai <2532> ouk <3364> estai <1510> ekei <1563> lewn <3023> oude <3761> twn <3588> yhriwn <2342> twn <3588> ponhrwn <4190> ou <3364> mh <3165> anabh <305> ep <1909> authn <846> oude <3761> mh <3165> eureyh <2147> ekei <1563> alla <235> poreusontai <4198> en <1722> auth <846> lelutrwmenoi <3084>

35:10 P <0585> hxnaw <03015> Nwgy <05127> wonw <05381> wgyvy <08057> hxmvw <08342> Nwvv <07218> Msar <05921> le <05769> Mlwe <08057> txmvw <07440> hnrb <06726> Nwyu <0935> wabw <07725> Nwbsy <03068> hwhy <06299> yywdpw(35:10)

35:10 kai <2532> sunhgmenoi <4863> dia <1223> kurion <2962> apostrafhsontai <654> kai <2532> hxousin <1854> eiv <1519> siwn <4622> met <3326> eufrosunhv <2167> kai <2532> eufrosunh <2167> aiwniov <166> uper <5228> kefalhv <2776> autwn <846> epi <1909> gar <1063> kefalhv <2776> autwn <846> ainesiv <133> kai <2532> agalliama kai <2532> eufrosunh <2167> katalhmqetai <2638> autouv <846> apedra odunh <3601> kai <2532> luph <3077> kai <2532> stenagmov <4726>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA