TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 79

79:1 <05856> Myyel <03389> Mlswry <0853> ta <07760> wmv <06944> Ksdq <01964> lkyh <0853> ta <02930> wamj <05159> Ktlxnb <01471> Mywg <0935> wab <0430> Myhla <0623> Poal <04210> rwmzm(79:1)

79:1 (78:1) qalmov <5568> tw <3588> asaf o <3588> yeov <2316> hlyosan <2064> eynh <1484> eiv <1519> thn <3588> klhronomian <2817> sou <4771> emianan <3392> ton <3588> naon <3485> ton <3588> agion <40> sou <4771> eyento <5087> ierousalhm <2419> eiv <1519> opwrofulakion

79:2 <0776> Ura <02416> wtyxl <02623> Kydyox <01320> rvb <08064> Mymsh <05775> Pwel <03978> lkam <05650> Kydbe <05038> tlbn <0853> ta <05414> wntn(79:2)

79:2 (78:2) eyento <5087> ta <3588> ynhsimaia twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> brwmata <1033> toiv <3588> peteinoiv <4071> tou <3588> ouranou <3772> tav <3588> sarkav <4561> twn <3588> osiwn <3741> sou <4771> toiv <3588> yhrioiv <2342> thv <3588> ghv <1065>

79:3 <06912> rbwq <0369> Nyaw <03389> Mlswry <05439> twbybo <04325> Mymk <01818> Mmd <08210> wkps(79:3)

79:3 (78:3) execean <1632> to <3588> aima <129> autwn <846> wv <3739> udwr <5204> kuklw ierousalhm <2419> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> yaptwn <2290>

79:4 <05439> wnytwbybol <07047> olqw <03933> gel <07934> wnynksl <02781> hprx <01961> wnyyh(79:4)

79:4 (78:4) egenhyhmen <1096> oneidov <3681> toiv <3588> geitosin <1069> hmwn <1473> mukthrismov kai <2532> cleuasmov toiv <3588> kuklw hmwn <1473>

79:5 <07068> Ktanq <0784> sa <03644> wmk <01197> rebt <05331> xunl <0599> Pnat <03068> hwhy <04100> hm <05704> de(79:5)

79:5 (78:5) ewv <2193> pote <4218> kurie <2962> orgisyhsh <3710> eiv <1519> telov <5056> ekkauyhsetai wv <3739> pur <4442> o <3588> zhlov <2205> sou <4771>

79:6 <07121> warq <03808> al <08034> Kmsb <0834> rsa <04467> twklmm <05921> lew <03045> Kwedy <03808> al <0834> rsa <01471> Mywgh <0413> la <02534> Ktmx <08210> Kps(79:6)

79:6 (78:6) ekceon <1632> thn <3588> orghn <3709> sou <4771> epi <1909> eynh <1484> ta <3588> mh <3165> ginwskonta <1097> se <4771> kai <2532> epi <1909> basileiav <932> ai <3739> to <3588> onoma <3686> sou <4771> ouk <3364> epekalesanto

79:7 <08074> wmsh <05116> whwn <0853> taw <03290> bqey <0853> ta <0398> lka <03588> yk(79:7)

79:7 (78:7) oti <3754> katefagon <2719> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> ton <3588> topon <5117> autou <846> hrhmwsan <2049>

79:8 <03966> dam <01809> wnwld <03588> yk <07356> Kymxr <06923> wnwmdqy <04118> rhm <07223> Mynsar <05771> tnwe <0> wnl <02142> rkzt <0408> la(79:8)

79:8 (78:8) mh <3165> mnhsyhv <3403> hmwn <1473> anomiwn <458> arcaiwn <744> tacu <5036> prokatalabetwsan hmav <1473> oi <3588> oiktirmoi <3628> sou <4771> oti <3754> eptwceusamen <4433> sfodra <4970>

79:9 <08034> Kms <04616> Neml <02403> wnytajx <05921> le <03722> rpkw <05337> wnlyuhw <08034> Kms <03519> dwbk <01697> rbd <05921> le <03468> wnesy <0430> yhla <05826> wnrze(79:9)

79:9 (78:9) bohyhson <997> hmin <1473> o <3588> yeov <2316> o <3588> swthr <4990> hmwn <1473> eneka <1752> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> onomatov <3686> sou <4771> kurie <2962> rusai hmav <1473> kai <2532> ilasyhti <2433> taiv <3588> amartiaiv <266> hmwn <1473> eneka <1752> tou <3588> onomatov <3686> sou <4771>

79:10 <08210> Kwpsh <05650> Kydbe <01818> Md <05360> tmqn <05869> wnynyel <01471> *Mywgb {Myygb} <03045> edwy <0430> Mhyhla <0346> hya <01471> Mywgh <0559> wrmay <04100> hml(79:10)

79:10 (78:10) mhpote <3379> eipwsin ta <3588> eynh <1484> pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> autwn <846> kai <2532> gnwsyhtw <1097> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> enwpion <1799> twn <3588> ofyalmwn <3788> hmwn <1473> h <3588> ekdikhsiv <1557> tou <3588> aimatov <129> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> tou <3588> ekkecumenou <1632>

79:11 <08546> htwmt <01121> ynb <03498> rtwh <02220> Kewrz <01433> ldgk <0616> ryoa <0603> tqna <06440> Kynpl <0935> awbt(79:11)

79:11 (78:11) eiselyatw <1525> enwpion <1799> sou <4771> o <3588> stenagmov <4726> twn <3588> pepedhmenwn kata <2596> thn <3588> megalwsunhn <3172> tou <3588> bracionov <1023> sou <4771> peripoihsai touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> teyanatwmenwn <2289>

79:12 <0136> ynda <02778> Kwprx <0834> rsa <02781> Mtprx <02436> Mqyx <0413> la <07659> Mytebs <07934> wnynksl <07725> bshw(79:12)

79:12 (78:12) apodov <591> toiv <3588> geitosin <1069> hmwn <1473> eptaplasiona eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> autwn <846> ton <3588> oneidismon <3680> autwn <846> on <3739> wneidisan <3679> se <4771> kurie <2962>

79:13 <08416> Ktlht <05608> rpon <01755> rdw <01755> rdl <05769> Mlwel <0> Kl <03034> hdwn <04830> Ktyerm <06629> Nauw <05971> Kme <0587> wnxnaw(79:13)

79:13 (78:13) hmeiv <1473> de <1161> laov <2992> sou <4771> kai <2532> probata <4263> thv <3588> nomhv <3542> sou <4771> anyomologhsomeya soi <4771> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074> exaggeloumen <1804> thn <3588> ainesin <133> sou <4771>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA