TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 36

36:1 <05869> wynye <05048> dgnl <0430> Myhla <06343> dxp <0369> Nya <03820> ybl <07130> brqb <07563> esrl <06588> esp <05002> Man( (2) ) <01732> dwdl <03068> hwhy <05650> dbel <05329> xunml(36:1)

36:1 (35:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> tw <3588> doulw <1401> kuriou <2962> tw <3588> dauid (35:2) fhsin <5346> o <3588> paranomov tou <3588> amartanein <264> en <1722> eautw <1438> ouk <3364> estin <1510> fobov <5401> yeou <2316> apenanti twn <3588> ofyalmwn <3788> autou <846>

36:2 <08130> anvl <05771> wnwe <04672> auml <05869> wynyeb <0413> wyla <02505> qylxh <03588> yk<36:3> (36:2)

36:2 (35:3) oti <3754> edolwsen <1389> enwpion <1799> autou <846> tou <3588> eurein <2147> thn <3588> anomian <458> autou <846> kai <2532> mishsai <3404>

36:3 <03190> byjyhl <07919> lykvhl <02308> ldx <04820> hmrmw <0205> Nwa <06310> wyp <01697> yrbd<36:4> (36:3)

36:3 (35:4) ta <3588> rhmata <4487> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> anomia <458> kai <2532> dolov <1388> ouk <3364> eboulhyh <1014> sunienai <4920> tou <3588> agayunai

36:4 <03988> oamy <03808> al <07451> er <02896> bwj <03808> al <01870> Krd <05921> le <03320> buyty <04904> wbksm <05921> le <02803> bsxy <0205> Nwa<36:5> (36:4)

36:4 (35:5) anomian <458> dielogisato <1260> epi <1909> thv <3588> koithv <2845> autou <846> paresth <3936> pash <3956> odw <3598> ouk <3364> agayh <18> th <3588> de <1161> kakia <2549> ou <3364> proswcyisen <4360>

36:5 <07834> Myqxs <05704> de <0530> Ktnwma <02617> Kdox <08064> Mymshb <03068> hwhy<36:6> (36:5)

36:5 (35:6) kurie <2962> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> to <3588> eleov <1656> sou <4771> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> sou <4771> ewv <2193> twn <3588> nefelwn <3507>

36:6 <03068> hwhy <03467> eyswt <0929> hmhbw <0120> Mda <07227> hbr <08415> Mwht <04941> Kjpsm <0410> la <02042> yrrhk <06666> Ktqdu<36:7> (36:6)

36:6 (35:7) h <3588> dikaiosunh <1343> sou <4771> wsei <5616> orh <3735> yeou <2316> ta <3588> krimata <2917> sou <4771> abussov <12> pollh <4183> anyrwpouv <444> kai <2532> kthnh <2934> swseiv <4982> kurie <2962>

36:7 <02620> Nwyoxy <03671> Kypnk <06738> lub <0120> Mda <01121> ynbw <0430> Myhla <02617> Kdox <03368> rqy <04100> hm<36:8> (36:7)

36:7 (35:8) wv <3739> eplhyunav <4129> to <3588> eleov <1656> sou <4771> o <3588> yeov <2316> oi <3588> de <1161> uioi <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> en <1722> skeph twn <3588> pterugwn <4420> sou <4771> elpiousin <1679>

36:8 <08248> Mqst <05730> Kynde <05158> lxnw <01004> Ktyb <01880> Nsdm <07301> Nywry<36:9> (36:8)

36:8 (35:9) meyusyhsontai <3184> apo <575> piothtov <4096> tou <3588> oikou <3624> sou <4771> kai <2532> ton <3588> ceimarroun thv <3588> trufhv <5172> sou <4771> potieiv <4222> autouv <846>

36:9 <0216> rwa <07200> harn <0216> Krwab <02416> Myyx <04726> rwqm <05973> Kme <03588> yk<36:10> (36:9)

36:9 (35:10) oti <3754> para <3844> soi <4771> phgh <4077> zwhv <2222> en <1722> tw <3588> fwti <5457> sou <4771> oqomeya <3708> fwv <5457>

36:10 <03820> bl <03477> yrsyl <06666> Ktqduw <03045> Kyedyl <02617> Kdox <04900> Ksm<36:11> (36:10)

36:10 (35:11) parateinon <3905> to <3588> eleov <1656> sou <4771> toiv <3588> ginwskousin <1097> se <4771> kai <2532> thn <3588> dikaiosunhn <1343> sou <4771> toiv <3588> euyesi <2117> th <3588> kardia <2588>

36:11 <05110> yndnt <0408> la <07563> Myesr <03027> dyw <01346> hwag <07272> lgr <0935> ynawbt <0408> la<36:12> (36:11)

36:11 (35:12) mh <3165> elyetw <2064> moi <1473> pouv <4228> uperhfaniav <5243> kai <2532> ceir <5495> amartwlwn <268> mh <3165> saleusai <4531> me <1473>

36:12 <06965> Mwq <03201> wlky <03808> alw <01760> wxd <0205> Nwa <06466> ylep <05307> wlpn <08033> Ms<36:13> (36:12)

36:12 (35:13) ekei <1563> epeson <4098> oi <3588> ergazomenoi <2038> thn <3588> anomian <458> exwsyhsan kai <2532> ou <3364> mh <3165> dunwntai <1410> sthnai <2476>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA