TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Zakharia 1:7-17

1:7 <0559> rmal <05030> aybnh <05714> awde <01121> Nb <01296> whykrb <01121> Nb <02148> hyrkz <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <01867> swyrdl <08147> Myts <08141> tnsb <07627> jbs <02320> sdx <01931> awh <02320> sdx <06240> rve <06249> ytsel <0702> hebraw <06242> Myrve <03117> Mwyb(1:7)

1:7 th <3588> tetradi kai <2532> eikadi tw <3588> endekatw <1734> mhni <3303> outov <3778> estin <1510> o <3588> mhn <3303> sabat en <1722> tw <3588> deuterw <1208> etei <2094> epi <1909> dareiou egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> zacarian <2197> ton <3588> tou <3588> baraciou uion <5207> addw ton <3588> profhthn <4396> legwn <3004>

1:8 <03836> Mynblw <08320> Myqrv <0122> Mymda <05483> Myowo <0310> wyrxaw <04699> hlumb <0834> rsa <01918> Myodhh <0996> Nyb <05975> dme <01931> awhw <0122> Mda <05483> owo <05921> le <07392> bkr <0376> sya <02009> hnhw <03915> hlylh <07200> ytyar(1:8)

1:8 ewraka <3708> thn <3588> nukta <3571> kai <2532> idou <2400> anhr <435> epibebhkwv <1910> epi <1909> ippon <2462> purron kai <2532> outov <3778> eisthkei <2476> ana <303> meson <3319> twn <3588> duo <1417> orewn <3735> twn <3588> kataskiwn kai <2532> opisw <3694> autou <846> ippoi <2462> purroi kai <2532> qaroi kai <2532> poikiloi <4164> kai <2532> leukoi <3022>

1:9 <0428> hla <01992> hmh <04100> hm <07200> Kara <0589> yna <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0413> yla <0559> rmayw <0113> ynda <0428> hla <04100> hm <0559> rmaw(1:9)

1:9 kai <2532> eipa ti <5100> outoi <3778> kurie <2962> kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> o <3588> aggelov <32> o <3588> lalwn <2980> en <1722> emoi <1473> egw <1473> deixw <1166> soi <4771> ti <5100> estin <1510> tauta <3778>

1:10 <0776> Urab <01980> Klhthl <03068> hwhy <07971> xls <0834> rsa <0428> hla <0559> rmayw <01918> Myodhh <0996> Nyb <05975> dmeh <0376> syah <06030> Neyw(1:10)

1:10 kai <2532> apekriyh o <3588> anhr <435> o <3588> efesthkwv ana <303> meson <3319> twn <3588> orewn <3735> kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> outoi <3778> eisin <1510> ouv <3739> exapestalken <1821> kuriov <2962> tou <3588> periodeusai thn <3588> ghn <1065>

1:11 <08252> tjqsw <03427> tbsy <0776> Urah <03605> lk <02009> hnhw <0776> Urab <01980> wnklhth <0559> wrmayw <01918> Myodhh <0996> Nyb <05975> dmeh <03069> hwhy <04397> Kalm <0853> ta <06030> wneyw(1:11)

1:11 kai <2532> apekriyhsan tw <3588> aggelw <32> kuriou <2962> tw <3588> efestwti ana <303> meson <3319> twn <3588> orewn <3735> kai <2532> eipon periwdeukamen pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> idou <2400> pasa <3956> h <3588> gh <1065> katoikeitai kai <2532> hsucazei <2270>

1:12 <08141> hns <07657> Myebs <02088> hz <02194> htmez <0834> rsa <03063> hdwhy <05892> yre <0853> taw <03389> Mlswry <0853> ta <07355> Mxrt <03808> al <0859> hta <04970> ytm <05704> de <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rmayw <03068> hwhy <04397> Kalm <06030> Neyw(1:12)

1:12 kai <2532> apekriyh o <3588> aggelov <32> kuriou <2962> kai <2532> eipen kurie <2962> pantokratwr <3841> ewv <2193> tinov <5100> ou <3364> mh <3165> elehshv <1653> thn <3588> ierousalhm <2419> kai <2532> tav <3588> poleiv <4172> iouda <2448> av <3739> upereidev touto <3778> ebdomhkoston etov <2094>

1:13 <05150> Mymxn <01697> Myrbd <02896> Mybwj <01697> Myrbd <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0853> ta <03068> hwhy <06030> Neyw(1:13)

1:13 kai <2532> apekriyh kuriov <2962> pantokratwr <3841> tw <3588> aggelw <32> tw <3588> lalounti <2980> en <1722> emoi <1473> rhmata <4487> kala <2570> kai <2532> logouv <3056> paraklhtikouv

1:14 <01419> hlwdg <07068> hanq <06726> Nwyulw <03389> Mlswryl <07065> ytanq <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <07121> arq <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0413> yla <0559> rmayw(1:14)

1:14 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> o <3588> aggelov <32> o <3588> lalwn <2980> en <1722> emoi <1473> anakrage <349> legwn <3004> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> ezhlwka <2206> thn <3588> ierousalhm <2419> kai <2532> thn <3588> siwn <4622> zhlon <2205> megan <3173>

1:15 <07451> herl <05826> wrze <01992> hmhw <04592> jem <07107> ytpuq <0589> yna <0834> rsa <07600> Mynnash <01471> Mywgh <05921> le <07107> Puq <0589> yna <01419> lwdg <07110> Puqw(1:15)

1:15 kai <2532> orghn <3709> megalhn <3173> egw <1473> orgizomai <3710> epi <1909> ta <3588> eynh <1484> ta <3588> sunepitiyemena any <473> wn <3739> egw <1473> men <3303> wrgisyhn <3710> oliga <3641> autoi <846> de <1161> sunepeyento eiv <1519> kaka <2556>

1:16 <03389> Mlswry <05921> le <05186> hjny <06961> *wqw {hwqw} <06635> twabu <03068> hwhy <05002> Man <0> hb <01129> hnby <01004> ytyb <07356> Mymxrb <03389> Mlswryl <07725> ytbs <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(1:16)

1:16 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epistreqw <1994> epi <1909> ierousalhm <2419> en <1722> oiktirmw <3628> kai <2532> o <3588> oikov <3624> mou <1473> anoikodomhyhsetai <456> en <1722> auth <846> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> metron <3358> ektayhsetai <1614> epi <1909> ierousalhm <2419> eti <2089>

1:17 o <03389> Mlswryb <05750> dwe <0977> rxbw <06726> Nwyu <0853> ta <05750> dwe <03068> hwhy <05162> Mxnw <02896> bwjm <05892> yre <06327> hnyuwpt <05750> dwe <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <07121> arq <05750> dwe(1:17)

1:17 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> o <3588> aggelov <32> o <3588> lalwn <2980> en <1722> emoi <1473> anakrage <349> legwn <3004> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> eti <2089> diacuyhsontai poleiv <4172> en <1722> agayoiv <18> kai <2532> elehsei <1653> kuriov <2962> eti <2089> thn <3588> siwn <4622> kai <2532> airetiei <140> eti <2089> thn <3588> ierousalhm <2419>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA