TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 23:9-40

TSK Full Life Study Bible

23:9

Hatiku(TB)/hatiku(TL) <03820> [A.M. 3399. B.C. 605. heart.]

nabi-nabi ..................... karena ..... karena firman-Nya(TB)/nabi-nabi ................................ karena ..... karena ... firman(TL) <05030 06440 01697> [because.]

mabuk(TB/TL) <07910> [like a drunken.]

23:9

Judul : Menentang nabi-nabi palsu

Perikop : Yer 23:9-32


Mengenai nabi-nabi. Hatiku

Yer 4:19; [Lihat FULL. Yer 4:19]

tulangku goyah.

Ayub 4:14; [Lihat FULL. Ayub 4:14]

karena firman-Nya

Yer 20:8-9 [Semua]


Catatan Frasa: MENGENAI NABI-NABI.


23:10

penuh(TB/TL) <04390> [full.]

karena(TB/TL) <06440> [because.]

kutuk(TB)/laknat(TL) <0423> [swearing. Heb. cursing. the land.]

padang-padang(TB)/tempat rumput(TL) <04999> [the pleasant.]

dikejar(TB)/perbuatan(TL) <04794> [course. or, violence.]

23:10

orang-orang berzinah;

Yer 9:2; [Lihat FULL. Yer 9:2]

karena kutuk

Ul 28:23-24 [Semua]

dan layulah

Yer 4:26; [Lihat FULL. Yer 4:26]; Yer 12:11; [Lihat FULL. Yer 12:11] [Semua]

padang-padang rumput

Mazm 107:34; Yer 9:10; [Lihat FULL. Yer 9:10] [Semua]23:11

nabi(TB/TL) <05030> [both.]

rumah-Kupun(TB)/rumah-Ku(TL) <01004> [in.]

23:11

berlaku fasik;

Yer 6:13; Yer 8:10; [Lihat FULL. Yer 8:10]; Zef 3:4 [Semua]

di rumah-Kupun

2Raj 21:4; [Lihat FULL. 2Raj 21:4]; Yer 7:10; [Lihat FULL. Yer 7:10] [Semua]23:12

licin(TB)/curam(TL) <02519> [as.]

gelap(TB/TL) <0653> [in the.]

tahun(TB/TL) <08141> [the year.]

23:12

yang licin

Ul 32:35; [Lihat FULL. Ul 32:35]; Ayub 3:23; [Lihat FULL. Ayub 3:23]; Yer 13:16 [Semua]

mereka dihukum,

Yer 11:2323:13

pantas(TB)/patut(TL) <08604> [folly. or, an absurd thing. Heb. unsavoury. prophets.]

bernubuat(TB/TL) <05012> [prophesied.]

melihat ............ umat-Ku(TB)/Sesungguhnya ... Kulihat ................... umat-Ku(TL) <07200 05971> [and.]

23:13

demi Baal

1Raj 18:22; [Lihat FULL. 1Raj 18:22]

dan menyesatkan

Yer 23:32; Yes 3:12; [Lihat FULL. Yes 3:12]; Yeh 13:10 [Semua]23:14

nabi(TB/TL) <05030> [in the.]

mengerikan(TB)/barang yang keji(TL) <08186> [an horrible thing. or, filthiness.]

berzinah(TB)/berbuat zinah(TL) <05003> [they commit.]

berkelakuan(TB)/berlaku(TL) <01980> [walk.]

menguatkan(TB)/dikuatkannya(TL) <02388> [strengthen.]

Sodom(TB/TL) <05467> [Sodom.]

23:14

yang mengerikan:

Yer 5:30; [Lihat FULL. Yer 5:30]; Hos 6:10 [Semua]

tidak jujur;

Yer 29:23

berbuat jahat,

Yer 23:22

dari kejahatannya;

Yes 5:18; [Lihat FULL. Yes 5:18]

seperti Sodom

Kej 18:20; [Lihat FULL. Kej 18:20]; Mat 11:24 [Semua]

seperti Gomora.

Yer 20:16; Am 4:11 [Semua]


Catatan Frasa: DI KALANGAN PARA NABI ... ADA YANG MENGERIKAN.


23:15

makan(TB/TL) <0398> [will.]

kefasikan(TB)/kekejian(TL) <02613> [profaneness. or, hypocrisy.]

23:15

minum racun,

Yer 8:14; [Lihat FULL. Yer 8:14]; Yer 9:15 [Semua]

meluas kefasikan

Yer 8:10; [Lihat FULL. Yer 8:10]23:16

dengarkan(TB)/dengar(TL) <08085> [Hearken.]

sia-sia(TB)/belaka(TL) <01891> [they make.]

penglihatan(TB)/barang yang terbit(TL) <02377> [a vision.]

23:16

Janganlah dengarkan

Yer 27:9-10,14; Mat 7:15; [Lihat FULL. Mat 7:15] [Semua]

mengungkapkan penglihatan

Yer 14:14; [Lihat FULL. Yer 14:14]; Yeh 13:3 [Semua]

dari mulut

Yer 9:2023:17

menista(TB)/mencelakan(TL) <05006> [that despise.]

selamat(TB/TL) <07965> [Ye.]

kedegilan(TB)/kehendak(TL) <08307> [imagination. or, stubbornness.]

Malapetaka(TB)/jahat(TL) <07451> [No.]

23:17

selalu berkata

Yer 23:31

akan selamat!

1Raj 22:8; [Lihat FULL. 1Raj 22:8]; Yer 4:10; [Lihat FULL. Yer 4:10] [Semua]

kedegilan hatinya

Yer 13:10; [Lihat FULL. Yer 13:10]

mereka berkata: Malapetaka

Yer 5:12; Am 9:10; Mi 3:11 [Semua]


Catatan Frasa: KAMU AKAN SELAMAT!


23:18

dewan ............ memperhatikan(TB)/hadir ............... mendengar ... mengerti(TL) <05975 07181> [who.]

musyawarah(TB)/majelis(TL) <05475> [counsel. or, secret.]

23:18

dewan musyawarah

1Raj 22:19; [Lihat FULL. 1Raj 22:19]; Rom 11:34; [Lihat FULL. Rom 11:34] [Semua]23:19

23:19

angin badai

Yes 30:30; Yer 25:32; 30:23 [Semua]

puting beliung

Za 7:1423:20

melaksanakan(TB)/selesailah(TL) <06213> [until.]

terakhir(TB)/kemudian(TL) <0319> [in the.]

23:20

Murka

2Raj 23:26; [Lihat FULL. 2Raj 23:26]

akan surut,

Yer 4:28; [Lihat FULL. Yer 4:28]23:21

23:21

tidak mengutus

Yer 14:14; [Lihat FULL. Yer 14:14]; Yer 27:15 [Semua]23:22

dewan(TB)/hadir(TL) <05975> [if.]

kembali(TB)/dibalikkannya(TL) <07725> [then.]

23:22

dewan musyawarah-Ku,

1Raj 22:19; [Lihat FULL. 1Raj 22:19]

akan mengabarkan

Ul 33:10; [Lihat FULL. Ul 33:10]

mereka kembali

2Raj 17:13; [Lihat FULL. 2Raj 17:13]; Yer 25:5; Za 1:4 [Semua]

dari perbuatan-perbuatannya

Yer 23:14; Am 3:7 [Semua]23:23

23:23

dari dekat,

Mazm 139:1-10 [Semua]23:24

menyembunyikan(TB/TL) <05641> [hide.]

<04392> [Do.]

23:24

seseorang menyembunyikan

Kej 3:8; [Lihat FULL. Kej 3:8]; Ayub 11:20; [Lihat FULL. Ayub 11:20]; Ayub 22:12-14; Pengkh 12:14; [Lihat FULL. Pengkh 12:14]; Yes 28:15; [Lihat FULL. Yes 28:15]; 1Kor 4:5 [Semua]

dan bumi?

1Raj 8:27; [Lihat FULL. 1Raj 8:27]23:25

mendengar(TB)/Kudengar(TL) <08085> [heard.]

telah bermimpi .... bermimpi(TB)/Aku ... bermimpi .... bermimpi(TL) <02492> [dreamed.]

23:25

bernubuat palsu

Yer 23:16; Yer 14:14; 27:10 [Semua]

telah bermimpi,

Yer 23:28,32; Ul 13:1; [Lihat FULL. Ul 13:1]; Yer 27:9; 29:8 [Semua]23:26

ada(TB) <03426> [How.]

nabi ....... menubuatkan ... rekaan tipu daya(TB)/nabi ....... mengatakan(TL) <05030 08649> [prophets of.]

23:26

tipu rekaan

Yes 30:10; [Lihat FULL. Yes 30:10]; 1Tim 4:1-2 [Semua]

hatinya

Yer 14:14; Yeh 13:2 [Semua]23:27

merancang(TB)/Niatnya(TL) <02803> [think.]

nenek moyang(TB)/nenek moyangnya(TL) <01> [as.]

23:27

umat-Ku melupakan

Ul 13:1-3; Yer 29:8 [Semua]

mereka melupakan

Hak 3:7; [Lihat FULL. Hak 3:7]; Hak 8:33-34; [Lihat FULL. Hak 8:33]; [Lihat FULL. Hak 8:34] [Semua]

karena Baal?

Yer 2:23; [Lihat FULL. Yer 2:23]23:28

mimpi .... mimpinya ....... firman-Ku .... firman-Ku(TB)/bermimpi ..... mimpinya ...... firman-Ku(TL) <02472 01697> [that hath. Heb. with whom is. speak.]

jerami(TB)/merang(TL) <08401> [What.]

That is, when the dreamers declare their dreams, and the true prophets faithfully declare their message, the difference between them will be as evident as that between "the chaff and the wheat."

23:28

beroleh mimpi,

Yer 23:25; [Lihat FULL. Yer 23:25]

menceritakan firman-Ku

1Sam 3:17; [Lihat FULL. 1Sam 3:17]23:29

api api(TB) <03541 0784> [like as.]

23:29

seperti api,

Mazm 39:4; [Lihat FULL. Mazm 39:4]; Yer 5:14; 1Kor 3:13; [Lihat FULL. 1Kor 3:13] [Semua]

seperti palu

Ibr 4:1223:30

23:30

menjadi lawan

Mazm 34:17; [Lihat FULL. Mazm 34:17]

para nabi,

Yer 23:2; Ul 18:20; Yer 14:15; Yer 21:13; [Lihat FULL. Yer 21:13] [Semua]23:31

memakai(TB)/membalas(TL) <03947> [use. or, smooth.]

demikianlah ......... mengutarakan firman(TB)/firman .................. berfirman(TL) <05002> [He.]

23:31

untuk mengutarakan

Yer 23:17


Catatan Frasa: AKU AKAN MENJADI LAWAN MEREKA.


23:32

menyesatkan(TB)/mempersesatkan(TL) <08582> [to err.]

bualnya(TB)/angkaranya(TL) <06350> [and by.]

sekali tiada berguna(TB)/sekali-kali ...... berfaedah(TL) <03276> [therefore.]

23:32

menubuatkan mimpi-mimpi

Yer 23:25; [Lihat FULL. Yer 23:25]

serta menyesatkan

Yer 23:13; [Lihat FULL. Yer 23:13]; Yer 50:6; [Lihat FULL. Yer 50:6] [Semua]

dengan dustanya

Ayub 13:4; [Lihat FULL. Ayub 13:4]; Yeh 13:3; 22:28 [Semua]

pernah mengutus

Yer 14:14; [Lihat FULL. Yer 14:14]

tiada berguna

Yer 7:8; Rat 2:14 [Semua]23:33

dibebankan ........ beban(TB)/perintah ....... perintah(TL) <04853> [What.]

Kubuang(TB)/meninggalkan(TL) <05203> [I.]

23:33

Judul : Sabda palsu dan nabi palsu

Perikop : Yer 23:33-40


Apakah Sabda

Mal 1:1

akan Kubuang

2Raj 21:14; [Lihat FULL. 2Raj 21:14]23:34

pembalasan(TB)/membalasnya(TL) <06485> [punish. Heb. visit upon.]

2

23:34

tentang Sabda

Rat 2:14

Kulakukan pembalasan.

Za 13:323:35

23:35

Apakah jawab

Yer 33:3; 42:4 [Semua]23:36

setiap(TB) <0376> [for every.]

memutarbalikkan(TB/TL) <02015> [for ye.]

TUHAN ........................ hidup TUHAN(TB)/Tuhan ................... hidup Tuhan(TL) <03068 02416> [of the.]

23:36

telah memutarbalikkan

Gal 1:7-8; 2Pet 3:16 [Semua]

yang hidup,

Yos 3:10; [Lihat FULL. Yos 3:10]23:38

berbicara .......... firman ....... memakai .............. mengatakan .... berbicara(TB)/firman ..... katamu .......... mengatakan ... katamu(TL) <0559> [ye say.]


23:39

mencampakkan(TL) <05377> [I, even I.]

membuang(TB)/demikianpun(TL) <05203> [and I.]

hadapan-Ku(TB)/hadirat-Ku(TL) <06440> [cast.]

23:39

dan membuang

Yer 7:15; [Lihat FULL. Yer 7:15]23:40

23:40

dan noda

Yer 20:11; [Lihat FULL. Yer 20:11]; Yeh 5:14-15 [Semua]
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA